BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Sheng WZ, Chen YS, Tu CT, He J, Zhang B, Gao WD. ANGPTL2 expression in gastric cancer tissues and cells and its biological behavior. World J Gastroenterol 2016; 22(47): 10364-10370 [PMID: 28058016 DOI: 10.3748/wjg.v22.i47.10364]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i47/10364.htm
Number Citing Articles
1
Tangliang Zhao, Xiaolong Liang, Junming Chen, Yi Bao, Anbang Wang, Xinxin Gan, Xin Lu, Linhui Wang. ANGPTL3 inhibits renal cell carcinoma metastasis by inhibiting VASP phosphorylationBiochemical and Biophysical Research Communications 2019; 516(3): 880 doi: 10.1016/j.bbrc.2019.06.120
2
Shujing Xia, Lei Ji, Lizhong Tang, Lili Zhang, Xiumei Zhang, Qi Tang, Zhenqing Feng, Lungen Lu. Proteasome Subunit Alpha Type 7 Promotes Proliferation and Metastasis of Gastric Cancer Through MAPK Signaling PathwayDigestive Diseases and Sciences 2022; 67(3): 880 doi: 10.1007/s10620-021-06903-9
3
Hui Jiang, Jiming Gu, Jun Du, Xiaowei Qi, Chengjia Qian, Bojian Fei. A 21‑gene Support Vector Machine classifier and a 10‑gene risk score system constructed for patients with gastric cancerMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10841
4
Sadegh Rajabi, Heewa Shakib, Romina Dastmalchi, Afsoon Danesh-Afrooz, Saeed Karima, Mehdi Hedayati. Metastatic propagation of thyroid cancer; organ tropism and major modulatorsFuture Oncology 2020; 16(18): 1301 doi: 10.2217/fon-2019-0780
5
Carmine Carbone, Geny Piro, Valeria Merz, Francesca Simionato, Raffaela Santoro, Camilla Zecchetto, Giampaolo Tortora, Davide Melisi. Angiopoietin-Like Proteins in Angiogenesis, Inflammation and CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(2): 431 doi: 10.3390/ijms19020431
6
Longyan Yang, Rongxin Sun, Yan Wang, Ying Fu, Yuanyuan Zhang, Zhaohui Zheng, Zhili Ji, Dong Zhao. Expression of ANGPTL2 and its impact on papillary thyroid cancerCancer Cell International 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12935-019-0908-9
7
Cheng Tang, Erbao Chen, Ke Peng, Haiwei Wang, Xi Cheng, Yan Wang, Shan Yu, Yiyi Yu, Yuehong Cui, Tianshu Liu. Mining the role of angiopoietin‐like protein family in gastric cancer and seeking potential therapeutic targets by integrative bioinformatics analysisCancer Medicine 2020; 9(13): 4850 doi: 10.1002/cam4.3100
8
Heyang Zhang, Meng Liu, Xiaoxue Wang, Yuan Ren, Young Mi Kim, Xianfu Wang, Xianglan Lu, Hui Pang, Guangming Liu, Yue Gu, Mingran Sun, Yunpeng Shi, Chuan Zhang, Yaowen Zhang, Jianqin Zhang, Shibo Li, Lijun Zhang. Genomic Copy Number Variants in CML Patients With the Philadelphia Chromosome (Ph+): An UpdateFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.697009