BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Coccolini F, Montori G, Ceresoli M, Cima S, Valli MC, Nita GE, Heyer A, Catena F, Ansaloni L. Advanced gastric cancer: What we know and what we still have to learn. World J Gastroenterol 2016; 22(3): 1139-1159 [PMID: 26811653 DOI: 10.3748/wjg.v22.i3.1139]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i3/1139.htm
Number Citing Articles
1
Jing Qi, Sheng Liu, Weihang Liu, Gaoqiang Cai, Guoqing Liao. Identification of UAP1L1 as tumor promotor in gastric cancer through regulation of CDK6Aging 2020; 12(8): 6904 doi: 10.18632/aging.103050
2
Xiao-li Cao, Xin Wang, Ping Li, Wei Ju. Psychological effects of advanced care on patients received endoscopic gastric cancer resectionMedicine 2019; 98(41): e17497 doi: 10.1097/MD.0000000000017497
3
V. A. Solodkiy, D. K. Fomin, S. V. Goncharov, S. A. Kukushkina. Modern approaches to the treatment of peritoneal carcinomatosis from gastric cancer (literature review)Siberian journal of oncology 2022; 21(1): 122 doi: 10.21294/1814-4861-2022-21-1-122-129
4
Umberto Bracale, Giovanni Merola, Giusto Pignata, Jacopo Andreuccetti, Pasquale Dolce, Luigi Boni, Elisa Cassinotti, Stefano Olmi, Matteo Uccelli, Monica Gualtierotti, Giovanni Ferrari, Paolo De Martini, Miloš Bjelović, Dragan Gunjić, Vania Silvestri, Emanuele Pontecorvi, Roberto Peltrini, Felice Pirozzi, Diego Cuccurullo, Antonio Sciuto, Francesco Corcione. Laparoscopic gastrectomy for stage II and III advanced gastric cancer: long‑term follow‑up data from a Western multicenter retrospective studySurgical Endoscopy 2022; 36(4): 2300 doi: 10.1007/s00464-021-08505-y
5
Jacopo Desiderio, Joseph Chao, Laleh Melstrom, Susanne Warner, Federico Tozzi, Yuman Fong, Amilcare Parisi, Yanghee Woo. The 30-year experience—A meta-analysis of randomised and high-quality non-randomised studies of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the treatment of gastric cancerEuropean Journal of Cancer 2017; 79: 1 doi: 10.1016/j.ejca.2017.03.030
6
Cheng‐Kuo Chen, Chun‐Lung Feng, Cheng‐Ju Yu, Cheng‐Yuan Peng, Hsueh‐Chou Lai, Ken‐Sheng Cheng, Yi‐Ching Lin, Wen‐Hsin Huang, Jung‐Ta Kao. Prognostic factors associated with the survival of patients with gastric adenocarcinoma: A retrospective studyAdvances in Digestive Medicine 2020; 7(2): 68 doi: 10.1002/aid2.13158
7
Giuseppe Brisinda, Maria Michela Chiarello, Anna Crocco, Neill James Adams, Pietro Fransvea, Serafino Vanella. Postoperative mortality and morbidity after D2 lymphadenectomy for gastric cancer: A retrospective cohort studyWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(3): 381-398 doi: 10.3748/wjg.v28.i3.381
8
Wei Zhou, Chao Wu, Chongjun Zhao, Zhihong Huang, Shan Lu, Xiaotian Fan, Yingying Tan, Antony Stalin, Rongli You, Xinkui Liu, Jingyuan Zhang, Zhishan Wu, Jiarui Wu. An Advanced Systems Pharmacology Strategy Reveals AKR1B1, MMP2, PTGER3 as Key Genes in the Competing Endogenous RNA Network of Compound Kushen Injection Treating Gastric Carcinoma by Integrated Bioinformatics and Experimental VerificationFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.742421
9
Wei Zhou, Jiarui Wu, Yingli Zhu, Ziqi Meng, Xinkui Liu, Shuyu Liu, Mengwei Ni, Shanshan Jia, Jingyuan Zhang, Siyu Guo. Study on the mechanisms of compound Kushen injection for the treatment of gastric cancer based on network pharmacologyBMC Complementary Medicine and Therapies 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12906-019-2787-y
10
Xian Zhang, Jing Chen, Songlin Zhou, Huange Zhao. Ethanol Extract of Eryngium Foetidum Leaves Induces Mitochondrial Associated Apoptosis via ROS Generation in Human Gastric Cancer CellsNutrition and Cancer 2022; 74(8): 2996 doi: 10.1080/01635581.2022.2028864
11
Yilin Li, Fengjiao Xie, Qin Xiong, Honglin Lei, Peimin Feng. Machine learning for lymph node metastasis prediction of in patients with gastric cancer: A systematic review and meta-analysisFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.946038
12
Hyein Ahn, Geum Jong Song, Si-Hyong Jang, Hyun Ju Lee, Moon-Soo Lee, Ji-Hye Lee, Mee-Hye Oh, Geum Cheol Jeong, Sang Mi Lee, Jeong Won Lee. Relationship of FDG PET/CT Textural Features with the Tumor Microenvironment and Recurrence Risks in Patients with Advanced Gastric CancersCancers 2022; 14(16): 3936 doi: 10.3390/cancers14163936
13
Maneesh Kumarsing Beeharry, Zhen-Tian Ni, Zhong Yin Yang, Ya Nan Zheng, Run Hua Feng, Wen-Tao Liu, Chao Yan, Xue Xin Yao, Chen Li, Min Yan, Zheng-Gang Zhu. Study protocol of a multicenter phase III randomized controlled trial investigating the efficiency of the combination of neoadjuvant chemotherapy (NAC) and neoadjuvant laparoscopic intraperitoneal hyperthermic chemotherapy (NLHIPEC) followed by R0 gastrectomy with intraoperative HIPEC for advanced gastric cancer (AGC): dragon II trialBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-6701-2
14
Chenlu Zhang, Zhi Li, Ling Xu, Xiaofang Che, Ti Wen, Yibo Fan, Ce Li, Shuo Wang, Yu Cheng, Xiaoxun Wang, Xiujuan Qu, Yunpeng Liu. CXCL9/10/11, a regulator of PD-L1 expression in gastric cancerBMC Cancer 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12885-018-4384-8
15
Qiong Wu, Jiali Ma, Wenying Meng, Pingping Hui. DLX6-AS1 promotes cell proliferation, migration and EMT of gastric cancer through FUS-regulated MAP4K1Cancer Biology & Therapy 2020; 21(1): 17 doi: 10.1080/15384047.2019.1647050
16
Zeyao Ye, Pengfei Yu, Yang Cao, Tengjiao Chai, Sha Huang, Xiangdong Cheng, Yian Du. Prediction of Peritoneal Cancer Index and Prognosis in Peritoneal Metastasis of Gastric Cancer Using NLR-PLR-DDI Score: A Retrospective StudyCancer Management and Research 2022; : 177 doi: 10.2147/CMAR.S343467
17
Byung Joo Kim, Ji Hwan Shim, Huijin Gim, Soojin Lee. Inductions of Caspase-, MAPK- and ROS-dependent Apoptosis and Chemotherapeutic Effects Caused by an Ethanol Extract of Scutellaria barbata D. Don in Human Gastric Adenocarcinom CellsJournal of Pharmacopuncture 2016; 19(2): 129 doi: 10.3831/KPI.2016.19.014
18
Siwei Pan, Qi Gao, Qingchuan Chen, Pengfei Liu, Yuen Tan, Funan Liu, Huimian Xu. Integrative analysis-based identification and validation of a prognostic immune cell infiltration-based model for patients with advanced gastric cancerInternational Immunopharmacology 2021; 101: 108258 doi: 10.1016/j.intimp.2021.108258
19
Haibo Zhang, Xiumin Wang, Hongchun Huang, Yongfeng Wang, Fangfang Zhang, Shaofang Wang. Hsa_circ_0067997 promotes the progression of gastric cancer by inhibition of miR-515-5p and activation of X chromosome-linked inhibitor of apoptosis (XIAP)Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2019; 47(1): 308 doi: 10.1080/21691401.2018.1553787
20
Zhen-Yu Wang, Jian-Guo Zhang. The Role of Helicobacter pylori and Serum Pepsinogen Levels in Metachronous Gastric Cancer After Endoscopic GastrectomySurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2020; 30(5): 447 doi: 10.1097/SLE.0000000000000810
21
Daijun Wang, Yanmei Gu, Chengdong Huo, Yang Zhao, Muzhou Teng, Yumin Li. MCEMP1 is a potential therapeutic biomarker associated with immune infiltration in advanced gastric cancer microenvironmentGene 2022; 840: 146760 doi: 10.1016/j.gene.2022.146760
22
Zhihong Huang, Xinkui Liu, Chao Wu, Shan Lu, Stalin Antony, Wei Zhou, Jingyuan Zhang, Zhishan Wu, Yingying Tan, Xiaotian Fan, Leiming You, Zhiwei Jing, Jiarui Wu. A New Strategy to Identify ceRNA-Based CCDC144NL-AS1/SERPINE1 Regulatory Axis as a Novel Prognostic Biomarker for Stomach Adenocarcinoma via High Throughput Transcriptome Data Mining and Computational VerificationFrontiers in Oncology 2022; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.802727
23
Hossein Asgharipour, Mahyar Nourian, Shahrokh Iravani, Sandra Saidi, Narjes Mehrvar, Vahid Chaleshi, Naghmeh Zamani, Aida Etemadi, Yasaman Sadeghi, Hamed Naghoosi. Expression analysis of FOXC1 & FOXCUT genes in patients with gastric cancerGene Reports 2020; 20: 100730 doi: 10.1016/j.genrep.2020.100730
24
Yaqian Zhou, Xingyu Zhu, Shangyang Lin, Chenqi Zhu, Li Wu, Rui Chen, Zhipeng Chen, Weidong Li. <p>A Novel Nanoparticle Preparation to Enhance the Gastric Adhesion and Bioavailability of Xanthatin</p>International Journal of Nanomedicine 2020; : 5073 doi: 10.2147/IJN.S252049
25
Sheng Lu, Zhong-Yin Yang, Chao Yan, Wen-Tao Liu, Zhen-Tian Ni, Xue-Xin Yao, Zi-Chen Hua, Run-Hua Feng, Ya-Nan Zheng, Zhen-Qiang Wang, Birendra Kumar Sah, Ming-Min Chen, Zheng-Lun Zhu, Chang-Yu He, Chen Li, Min Yan, Zheng-Gang Zhu. A phase III trial of neoadjuvant intraperitoneal and systemic chemotherapy for gastric cancer with peritoneal metastasisFuture Oncology 2022; 18(10): 1175 doi: 10.2217/fon-2021-1414
26
Preethi Vetrivel, Rajeswari Murugesan, Pritam Bhagwan Bhosale, Sang Eun Ha, Hun Hwan Kim, Jeong Doo Heo, Gon Sup Kim. A Network Pharmacological Approach to Reveal the Pharmacological Targets and Its Associated Biological Mechanisms of Prunetin-5-O-Glucoside against Gastric CancerCancers 2021; 13(8): 1918 doi: 10.3390/cancers13081918
27
Felix Merboth, Sebastian Garcia, Janusz v. Renesse, Marius Distler, Thilo Welsch, Jürgen Weitz, Daniel E. Stange. Comparative Analysis of Postoperative Complications after Cytoreductive Surgery and HIPEC in Gastric CancerOncology Research and Treatment 2022; 45(1-2): 45 doi: 10.1159/000520330
28
Yinquan Zhao, Jiaxin Zhang, Dong Yang, Ze Tang, Quan Wang. Feasibility of laparoscopic total gastrectomy for advanced Siewert type Ⅱ and type Ⅲ esophagogastric junction carcinoma: A propensity score-matched case-control studyAsian Journal of Surgery 2019; 42(8): 805 doi: 10.1016/j.asjsur.2018.12.014
29
Huizheng Bao, Na Xu, Zhongkun Li, Hongtao Ren, Hong Xia, Na Li, Hao Yu, Janbiao Wei, Chengyi Jiang, Lu Liu. Effect of laparoscopic gastrectomy on compliance with adjuvant chemotherapy in patients with gastric cancerMedicine 2017; 96(21): e6839 doi: 10.1097/MD.0000000000006839
30
Song Liu, Xiangmei Qiao, Mengying Xu, Changfeng Ji, Lin Li, Zhengyang Zhou. Development and Validation of Multivariate Models Integrating Preoperative Clinicopathological Parameters and Radiographic Findings Based on Late Arterial Phase CT Images for Predicting Lymph Node Metastasis in Gastric CancerAcademic Radiology 2021; 28: S167 doi: 10.1016/j.acra.2021.01.011
31
A. V. Smirnov, A. I. Cherepanin, R. V. Ishchenko. Is there a place for multivisceral resections in the treatment of gastric cancer?Almanac of Clinical Medicine 2020; 47(8): 707 doi: 10.18786/2072-0505-2019-47-081
32
F. Coccolini, F. Catena, O. Glehen, Y. Yonemura, P.H. Sugarbaker, P. Piso, M. Ceresoli, G. Montori, L. Ansaloni. Effect of intraperitoneal chemotherapy and peritoneal lavage in positive peritoneal cytology in gastric cancer. Systematic review and meta-analysisEuropean Journal of Surgical Oncology (EJSO) 2016; 42(9): 1261 doi: 10.1016/j.ejso.2016.03.035
33
Sumi Yun, Jiwon Koh, Soo Kyung Nam, Yoonjin Kwak, Sang-Hoon Ahn, Joong Do Park, Hyung-Ho Kim, Woo Ho Kim, Hye Seung Lee. Immunoscore is a strong predictor of survival in the prognosis of stage II/III gastric cancer patients following 5-FU-based adjuvant chemotherapyCancer Immunology, Immunotherapy 2021; 70(2): 431 doi: 10.1007/s00262-020-02694-6
34
Taobo Luo, Wenhu Chen, Lifang Wang, Hongguang Zhao. CA125 is a potential biomarker to predict surgically incurable gastric and cardia cancerMedicine 2016; 95(51): e5297 doi: 10.1097/MD.0000000000005297
35
Amy Kim, Beom Su Kim, Jeong Hwan Yook, Byung Sik Kim. Optimal proximal resection margin distance for gastrectomy in advanced gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(18): 2232-2246 doi: 10.3748/wjg.v26.i18.2232
36
Yongqiang Fan, Min Liu, Anquan Liu, Nailing Cui, Zhimei Chen, Qian Yang, Aihua Su. Depletion of Circular RNA circ_CORO1C Suppresses Gastric Cancer Development by Modulating miR-138-5p/KLF12 AxisCancer Management and Research 2021; : 3789 doi: 10.2147/CMAR.S290629
37
Natasha Leigh, Daniel Solomon, Eric Pletcher, Daniel M. Labow, Deepa R. Magge, Umut Sarpel, Benjamin J. Golas. The importance of primary tumor origin in gastrointestinal malignancies undergoing cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapyWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-01938-0
38
Di Wu, Tianyu Xie, Shuo Li, Yixun Lu, Xiongguang Li, Qiying Song, Benlong Zhang, Liyu Zhang, Xinxin Wang. Pterostilbene Affects Gastric Cancer Cell Proliferation and Epithelial Mesenchymal Transition (EMT) by Targeting miR-126-3pScience of Advanced Materials 2022; 14(1): 80 doi: 10.1166/sam.2022.4195
39
Xiangmei Qiao, Zhengliang Li, Lin Li, Changfeng Ji, Hui Li, Tingting Shi, Qing Gu, Song Liu, Zhengyang Zhou, Kefeng Zhou. Preoperative T2-weighted MR imaging texture analysis of gastric cancer: prediction of TNM stagesAbdominal Radiology 2021; 46(4): 1487 doi: 10.1007/s00261-020-02802-1
40
Dan Wang, Xuejun Yu, Xiuwen Wang. High/Positive Expression of 5-Fluorouracil Metabolic Enzymes Predicts Better Response to S-1 in Patients with Gastric Cancer: A Meta-AnalysisThe International Journal of Biological Markers 2016; 31(2): 101 doi: 10.5301/jbm.5000202