BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang XJ, Si RH, Liang YH, Ma BQ, Jiang ZB, Wang B, Gao P. Mir-30d increases intracellular survival of Helicobacter pylori through inhibition of autophagy pathway. World J Gastroenterol 2016; 22(15): 3978-3991 [PMID: 27099441 DOI: 10.3748/wjg.v22.i15.3978]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i15/3978.htm
Number Citing Articles
1
Lin Zhang, Wei Hu, Chi H Cho, Francis KL Chan, Jun Yu, J Ross Fitzgerald, Cynthia KY Cheung, Zhan G Xiao, Jing Shen, Long F Li, Ming X Li, Justin CY Wu, Thomas KW Ling, Jason YK Chan, Ho Ko, Gary Tse, Siew C Ng, Sidney Yu, Maggie HT Wang, Tony Gin, Hassan Ashktorab, Duane T Smoot, Sunny H Wong, Matthew TV Chan, William KK Wu. Reduced lysosomal clearance of autophagosomes promotes survival and colonization ofHelicobacter pyloriThe Journal of Pathology 2018; 244(4): 432 doi: 10.1002/path.5033
2
Yingying Zhao, Peihua Wang, Qingwei Wu. miR-1278 sensitizes nasopharyngeal carcinoma cells to cisplatin and suppresses autophagy via targeting ATG2BMolecular and Cellular Probes 2020; 53: 101597 doi: 10.1016/j.mcp.2020.101597
3
Richa Mishra, Pandikannan Krishnamoorthy, Himanshu Kumar. MicroRNA-30e-5p Regulates SOCS1 and SOCS3 During Bacterial InfectionFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.604016
4
Jie Du, Xiao-Hui Li, Fen Liu, Wen-Qun Li, Zhi-Cheng Gong, Yuan-Jian Li. Role of the Outer Inflammatory Protein A/Cystine–Glutamate Transporter Pathway in Gastric Mucosal Injury Induced by Helicobacter pyloriClinical and Translational Gastroenterology 2020; 11(5): e00178 doi: 10.14309/ctg.0000000000000178
5
Carmen Aguilar, Miguel Mano, Ana Eulalio, Pascale Cossart, Craig R. Roy, Philippe Sansonetti. Multifaceted Roles of microRNAs in Host-Bacterial Pathogen InteractionMicrobiology Spectrum 2019; 7(3) doi: 10.1128/microbiolspec.BAI-0002-2019
6
Fan Zhang, Cong Chen, Jike Hu, Ruiliang Su, Junqiang Zhang, Zhijian Han, Hao Chen, Yumin Li. Molecular mechanism of Helicobacter�pylori‑induced autophagy in gastric cancer (Review)Oncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10976
7
Prashanta Silwal, Yi Sak Kim, Joyoti Basu, Eun-Kyeong Jo. The roles of microRNAs in regulation of autophagy during bacterial infectionSeminars in Cell & Developmental Biology 2020; 101: 51 doi: 10.1016/j.semcdb.2019.07.011
8
Chao Wang, Yiyang Hu, Huan Yang, Sumin Wang, Bo Zhou, Yulu Bao, Yu Huang, Qiang Luo, Chuan Yang, Xia Xie, Shiming Yang. Function of Non-coding RNA in Helicobacter pylori-Infected Gastric CancerFrontiers in Molecular Biosciences 2021; 8 doi: 10.3389/fmolb.2021.649105
9
Zhi-qiang Hu, Cheng-long Rao, Meng-ling Tang, Yu zhang, Xiao-xue Lu, Jian-gao Chen, Chan Mao, Ling Deng, Qian Li, Xu-hu Mao, Eric Oswald. Rab32 GTPase, as a direct target of miR-30b/c, controls the intracellular survival of Burkholderia pseudomallei by regulating phagosome maturationPLOS Pathogens 2019; 15(6): e1007879 doi: 10.1371/journal.ppat.1007879
10
Michiel C. Mommersteeg, Jun Yu, Maikel P. Peppelenbosch, Gwenny M. Fuhler. Genetic host factors in Helicobacter pylori -induced carcinogenesis: Emerging new paradigmsBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2018; 1869(1): 42 doi: 10.1016/j.bbcan.2017.11.003
11
Yang He, Cunlong Wang, Xiulin Zhang, Xuancheng Lu, Jin Xing, Jianyi Lv, Meng Guo, Xueyun Huo, Xin Liu, Jing Lu, Xiaoyan Du, Changlong Li, Zhenwen Chen. Sustained Exposure to Helicobacter pylori Lysate Inhibits Apoptosis and Autophagy of Gastric Epithelial CellsFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.581364
12
Manish Kumar, Manikuntala Kundu, Joyoti Basu. AGO-Driven Non-Coding RNAs2019; : 57 doi: 10.1016/B978-0-12-815669-8.00003-8
13
Fabien P. Chevalier, Julie Rorteau, Jérôme Lamartine. Non-Coding RNAs2020;  doi: 10.5772/intechopen.89689
14
Sheng-Yu Lu, Song Guo, Shao-Bin Chai, Jia-Qi Yang, Yuan Yue, Hao Li, Pei-Ming Sun, Tao Zhang, Hong-Wei Sun, Jin-Lian Zhou, Jian-Wu Yang, He-Ming Yang, Zheng-Peng Li, Yan Cui, Mai S. Li. Autophagy in Gastric Mucosa: The Dual Role and Potential Therapeutic TargetBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/2648065
15
Mohammad Hossein Pourhanifeh, Massoud Vosough, Maryam Mahjoubin-Tehran, Maryam Hashemipour, Majid Nejati, Mohammad Abbasi-Kolli, Amirhossein Sahebkar, Hamed Mirzaei. Autophagy-related microRNAs: Possible regulatory roles and therapeutic potential in and gastrointestinal cancersPharmacological Research 2020; 161: 105133 doi: 10.1016/j.phrs.2020.105133
16
Zohreh Riahi Rad, Zahra Riahi Rad, Hossein Goudarzi, Mehdi Goudarzi, Mohammad Mahmoudi, Javad Yasbolaghi Sharahi, Ali Hashemi. MicroRNAs in the interaction between host–bacterial pathogens: A new perspectiveJournal of Cellular Physiology 2021; 236(9): 6249 doi: 10.1002/jcp.30333
17
Rui Xie, Shang-Nong Wu, Cheng-Cheng Gao, Xiao-Zhong Yang, Hong-Gang Wang, Jia-Ling Zhang, Wei Yan, Tian-Heng Ma. MicroRNA-30d inhibits the migration and invasion of human esophageal squamous cell carcinoma cells via the post-transcriptional regulation of enhancer of zeste homolog 2Oncology Reports 2017; 37(3): 1682 doi: 10.3892/or.2017.5405
18
Silvana V. Spinelli, Rocío del V. Fernández, Luciana Zoff, Bettina Bongiovanni, Ariana Díaz, Luciano D'Attilio, Natalia Santucci, Tomás Alvarez, Marcela M. Marchesini, Cristina Bogue, Maria L. Bay, Oscar A. Bottasso. miR-30c is specifically repressed in patients with active pulmonary tuberculosisTuberculosis 2017; 105: 73 doi: 10.1016/j.tube.2017.04.004
19
Suneesh Kumar Pachathundikandi, Nicole Blaser, Steffen Backert. Molecular Mechanisms of Inflammation: Induction, Resolution and Escape by Helicobacter pyloriCurrent Topics in Microbiology and Immunology 2019; 421: 267 doi: 10.1007/978-3-030-15138-6_11
20
Jimena Bravo, Paula Díaz, Alejandro H. Corvalán, Andrew F.G. Quest. A Novel Role for Helicobacter pylori Gamma-Glutamyltranspeptidase in Regulating Autophagy and Bacterial Internalization in Human Gastric CellsCancers 2019; 11(6): 801 doi: 10.3390/cancers11060801
21
Carmen Aguilar, Miguel Mano, Ana Eulalio. Bacteria and Intracellularity2020; : 247 doi: 10.1128/9781683670261.ch17
22
Yu Huang, Xin Deng, Jian Lang, Xingqiu Liang. Modulation of quantum dots and clearance of Helicobacter pylori with synergy of cell autophagyNanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 2018; 14(3): 849 doi: 10.1016/j.nano.2017.12.016
23
Carmen Aguilar, Miguel Mano, Ana Eulalio. MicroRNAs at the Host–Bacteria Interface: Host Defense or Bacterial OffenseTrends in Microbiology 2019; 27(3): 206 doi: 10.1016/j.tim.2018.10.011
24
Jing Feng, Jian Guo, Jun-Ping Wang, Bao-Feng Chai. MiR-32-5p aggravates intestinal epithelial cell injury in pediatric enteritis induced by <i>Helicobacter pylori</i>World Journal of Gastroenterology 2019; 25(41): 6222-6237 doi: 10.3748/wjg.v25.i41.6222
25
Fengyan Zhao, Yi Qu, Huiqing Wang, Lan Huang, Jianghu Zhu, Shiping Li, Yu Tong, Li Zhang, Jiao Li, Dezhi Mu. The effect of miR-30d on apoptosis and autophagy in cultured astrocytes under oxygen-glucose deprivationBrain Research 2017; 1671: 67 doi: 10.1016/j.brainres.2017.06.011
26
Xikun Zhou, Xuefeng Li, Min Wu. miRNAs reshape immunity and inflammatory responses in bacterial infectionSignal Transduction and Targeted Therapy 2018; 3(1) doi: 10.1038/s41392-018-0006-9
27
Dan Zou, Ling Xu, Heming Li, Yanju Ma, Yuehua Gong, Tianshu Guo, Zhitao Jing, Xiuying Xu, Ye Zhang. Role of abnormal microRNA expression in Helicobacter pylori associated gastric cancerCritical Reviews in Microbiology 2019; 45(2): 239 doi: 10.1080/1040841X.2019.1575793