BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao HM, Wang Y, Huang XY, Huang MF, Xu R, Yue HY, Zhou BG, Huang HY, Sun QM, Liu DY. Astragalus polysaccharide attenuates rat experimental colitis by inducing regulatory T cells in intestinal Peyer’s patches. World J Gastroenterol 2016; 22(11): 3175-3185 [PMID: 27003994 DOI: 10.3748/wjg.v22.i11.3175]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i11/3175.htm
Number Citing Articles
1
Na Dong, Xinran Li, Chenyu Xue, Chensi Wang, Xinyao Xu, Chongpeng Bi, Anshan Shan, Deshan Li. Astragalus polysaccharides attenuated inflammation and balanced the gut microflora in mice challenged with Salmonella typhimuriumInternational Immunopharmacology 2019; 74: 105681 doi: 10.1016/j.intimp.2019.105681
2
Marta Surbek, William Tse, Richard Moriggl, Xiaonan Han. A centric view of JAK/STAT5 in intestinal homeostasis, infection, and inflammationCytokine 2021; 139: 155392 doi: 10.1016/j.cyto.2020.155392
3
Zhejie Chen, Lijuan Liu, Caifang Gao, Weijie Chen, Chi Teng Vong, Peifen Yao, Yuhan Yang, Xiuzhu Li, Xudong Tang, Shengpeng Wang, Yitao Wang. Astragali Radix (Huangqi): A promising edible immunomodulatory herbal medicineJournal of Ethnopharmacology 2020; 258: 112895 doi: 10.1016/j.jep.2020.112895
4
Yan‑Ming Tian, Si‑Yu Tian, Dong Wang, Fang Cui, Xiang‑Jian Zhang, Yi Zhang. Elevated expression of the leptin receptor ob‑R may contribute to inflammation in patients with ulcerative colitisMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10720
5
Min Hou, Yufang Leng, Yajing Shi, Zhiguo Tan, Xiangzhen Min. Astragalus membranaceus as a Drug Candidate for Inflammatory Bowel Disease: The Preclinical EvidenceThe American Journal of Chinese Medicine 2023; 51(06): 1501 doi: 10.1142/S0192415X23500684
6
Tao Hong, Long-Xue Li, Xiao-ping Han, Jing-liang Shi, Cai-yun Dan, Zhi-Yong Liu, Xiao-Bo Wu. Effect of Astragalus membranaceus Oral Solution on Lifespan and Learning and Memory Ability of Honey BeesBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5745048
7
Heng-Chang Hu, Wei Zhang, Pei-Yu Xiong, Li Song, Bo Jia, Xing-Long Liu. Anti-inflammatory and antioxidant activity of astragalus polysaccharide in ulcerative colitis: A systematic review and meta-analysis of animal studiesFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1043236
8
Jinxiu Feng, Jingzhang Geng, Jinhui Wu, Huiying Wang, Yanfei Liu, Bin Du, Yuedong Yang, Haitao Xiao. A Potential Role of Plant/Macrofungi/Algae-Derived Non-Starch Polysaccharide in Colitis Curing: Review of Possible Mechanisms of ActionMolecules 2022; 27(19): 6467 doi: 10.3390/molecules27196467
9
Yali Wang, Xiao Song, Zhanjiang Wang, Zhenxiang Li, Yue Geng. Effects of Pine Pollen Polysaccharides and Sulfated Polysaccharides on Ulcerative Colitis and Gut Flora in MicePolymers 2023; 15(6): 1414 doi: 10.3390/polym15061414
10
Wei Niu, Xiaoqing Chen, Ruling Xu, Huimin Dong, Fuyan Yang, Yun Wang, Zhenhai Zhang, Jianming Ju. Polysaccharides from natural resources exhibit great potential in the treatment of ulcerative colitis: A reviewCarbohydrate Polymers 2021; 254: 117189 doi: 10.1016/j.carbpol.2020.117189
11
Yang Yang, Gang Xiao, Pi Cheng, Jianguo Zeng, Yisong Liu. Protective Application of Chinese Herbal Compounds and Formulae in Intestinal Inflammation in Humans and AnimalsMolecules 2023; 28(19): 6811 doi: 10.3390/molecules28196811
12
Bochen Song, Peng Li, Shaojia Yan, Yan Liu, Mingkun Gao, Huiyuan Lv, Zengpeng Lv, Yuming Guo. Effects of Dietary Astragalus Polysaccharide Supplementation on the Th17/Treg Balance and the Gut Microbiota of Broiler Chickens Challenged With Necrotic EnteritisFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.781934
13
Bu-Gao Zhou, Fu-Chun Liu, Hai-Mei Zhao, Xiao-Yun Zhang, Hai-Yan Wang, Duan-Yong Liu. Regulatory effect of Zuojin Pill on correlation with gut microbiota and Treg cells in DSS-induced colitisJournal of Ethnopharmacology 2020; 262: 113211 doi: 10.1016/j.jep.2020.113211
14
Shuang Chen, Meng-Bei Xu, Xiao-Li Zhou, Pei-Qing Rong, Ting-Yu Jin, Guo-Qing Zheng. Chinese Herbal Medicine for Myasthenia Gravis: A Systematic Review and Meta-AnalysisFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.00969
15
Qianhui Zou, Xin Zhang, Xiaoshuang Liu, Yitong Li, Qiaoli Tan, Qin Dan, Tian Yuan, Xuebo Liu, Rui Hai Liu, Zhigang Liu. Ficus caricapolysaccharide attenuates DSS-induced ulcerative colitis in C57BL/6 miceFood & Function 2020; 11(7): 6666 doi: 10.1039/D0FO01162B
16
Ke-Gang Linghu, Qiushuo Ma, Shi-Hang Xiong, Mingming Zhao, Qiling Chen, Wen Xu, Meiwan Chen, Jian-Ye Zhang, Yuanjia Hu, Wei Xu, Hua Yu. The “whole ingredients extract” of Astragali Radix improves the symptoms of dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in mice through systemic immunomodulationChinese Medicine 2022; 17(1) doi: 10.1186/s13020-022-00661-0
17
Youbao Zhong, Qiuping Xiao, Zengping Kang, Jiaqi Huang, Wei Ge, Qi Wan, Haiyan Wang, Wen Zhou, Haimei Zhao, Duanyong Liu. Astragalus polysaccharide alleviates ulcerative colitis by regulating the balance of Tfh/Treg cellsInternational Immunopharmacology 2022; 111: 109108 doi: 10.1016/j.intimp.2022.109108
18
Xiangyun Niu, Hongqi Shang, Siyan Chen, Ruichang Chen, Jin Huang, Yongqiang Miao, Wenping Cui, Huan Wang, Zhou Sha, Duo Peng, Ruiliang Zhu. Effects of Pinus massoniana pollen polysaccharides on intestinal microenvironment and colitis in miceFood & Function 2021; 12(1): 252 doi: 10.1039/D0FO02190C
19
Youbao Zhong, Wenjun Liu, Yanxia Xiong, Yingmeng Li, Qi Wan, Wen Zhou, Haimei Zhao, Qiuping Xiao, Duanyong Liu. Astragaloside Ⅳ alleviates ulcerative colitis by regulating the balance of Th17/Treg cellsPhytomedicine 2022; 104: 154287 doi: 10.1016/j.phymed.2022.154287
20
Hualiang Jin, Limin Wang, Bei Li, Cui Cai, Jian Ye, Junbo Xia, Shenglin Ma. Astragaloside IV Ameliorates Airway Inflammation in an Established Murine Model of Asthma by Inhibiting the mTORC1 Signaling PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/4037086
21
Yizhe Cui, Qiuju Wang, Rui Sun, Li Guo, Mengzhu Wang, Junfeng Jia, Chuang Xu, Rui Wu. Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge repairs intestinal mucosal injury induced by LPS in miceBMC Complementary and Alternative Medicine 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12906-018-2298-2
22
Yafei Guo, Yang Li, Qiang Cao, Leilei Ye, Junmei Wang, Mei Guo. The Function of Natural Polysaccharides in the Treatment of Ulcerative ColitisFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.927855
23
Xiaoyu Lai, Weibiao Xia, Jing Wei, Xinghong Ding. Therapeutic Effect of Astragalus Polysaccharides on Hepatocellular Carcinoma H22-Bearing MiceDose-Response 2017; 15(1): 155932581668518 doi: 10.1177/1559325816685182
24
Yu Du, Haitong Wan, Ping Huang, Jiehong Yang, Yu He. A critical review of Astragalus polysaccharides: From therapeutic mechanisms to pharmaceuticsBiomedicine & Pharmacotherapy 2022; 147: 112654 doi: 10.1016/j.biopha.2022.112654
25
Ziyan Qin, Xinyu Yuan, Jian Liu, Zhuqing Shi, Leipeng Cao, Lexuan Yang, Kai Wu, Yongliang Lou, Haibin Tong, Lei Jiang, Jimei Du. Albuca Bracteata Polysaccharides Attenuate AOM/DSS Induced Colon Tumorigenesis via Regulating Oxidative Stress, Inflammation and Gut Microbiota in MiceFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.833077
26
Xian He, Lei Liu, Xiaoqin Luo, Jiali Zhu, Haoxiang Yang, Jian Wang, Long Chen, Lunkun Zhong. Astragalus Polysaccharide Relieves Inflammatory Responses in Guinea Pigs with Allergic Rhinitis via Ameliorating NF-kB-Mediated Treg/Th17 ImbalanceAmerican Journal of Rhinology & Allergy 2022; 36(5): 638 doi: 10.1177/19458924221098847
27
Xuemei Meng, Lei Ge, Jiawei Zhang, Jinkai Xue, Graciela Gonzalez-Gil, Johannes S. Vrouwenvelder, Zhenyu Li. Systemic effects of nanoplastics on multi-organ at the environmentally relevant dose: The insights in physiological, histological, and oxidative damagesScience of The Total Environment 2023; 892: 164687 doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.164687
28
Yang-Ju Son, Ji Min Shin, In Jin Ha, Saruul Erdenebileg, Da Seul Jung, Young Sik Kim, Sang Min Kim, Chu Won Nho. Identification of Chemical Compounds from Artemisia gmelinii using UPLC-QTOF-MS/MS and their Regulatory Effects on Immune Responses in DSS-Induced Colitis MiceThe American Journal of Chinese Medicine 2021; 49(04): 941 doi: 10.1142/S0192415X21500452
29
Xinxin Yue, Wei Hao, Min Wang, Yang Fu. Astragalus polysaccharide ameliorates insulin resistance in HepG2 cells through activating the STAT5/IGF‐1 pathwayImmunity, Inflammation and Disease 2023; 11(11) doi: 10.1002/iid3.1071
30
Qi Wan, Jiaqi Huang, Qiuping Xiao, Zeyun Zhang, Zheyan Zhang, Li Huang, Yifei Deng, Bailing Deng, Haimei Zhao, Youbao Zhong, Duanyong Liu. Astragalus Polysaccharide Alleviates Ulcerative Colitis by Regulating the Balance of mTh17/mTreg Cells through TIGIT/CD155 SignalingMolecules 2024; 29(1): 241 doi: 10.3390/molecules29010241
31
Yifei Deng, Lizhao Song, Jiaqi Huang, Wen Zhou, Yali Liu, Xiuyun Lu, Haimei Zhao, Duanyong Liu. Astragalus polysaccharides ameliorates experimental colitis by regulating memory B cells metabolismChemico-Biological Interactions 2024; 394: 110969 doi: 10.1016/j.cbi.2024.110969
32
Jia Wang, Junying Jia, Li Song, Xue Gong, Jianping Xu, Min Yang, Minhui Li. Extraction, Structure, and Pharmacological Activities of Astragalus PolysaccharidesApplied Sciences 2018; 9(1): 122 doi: 10.3390/app9010122
33
Angela Ladurner, Patrik F. Schwarz, Verena M. Dirsch. Natural products as modulators of retinoic acid receptor-related orphan receptors (RORs)Natural Product Reports 2021; 38(4): 757 doi: 10.1039/D0NP00047G
34
Shuo Yuan, You Li, Jiao Li, Jia-Chen Xue, Qi Wang, Xiao-Ting Hou, Huan Meng, Ji-Xing Nan, Qing-Gao Zhang. Traditional Chinese Medicine and Natural Products: Potential Approaches for Inflammatory Bowel DiseaseFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.892790
35
Xin Yan, Qing-Ge Lu, Li Zeng, Xiao-Hai Li, Yu Liu, Xue-Feng Du, Guo-Min Bai. Synergistic protection of astragalus polysaccharides and matrine against ulcerative colitis and associated lung injury in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(1): 55-69 doi: 10.3748/wjg.v26.i1.55
36
Yu-Jing Wang, Qiang-Ming Li, Xue-Qiang Zha, Jian-Ping Luo. Intervention and potential mechanism of non-starch polysaccharides from natural resources on ulcerative colitis: A reviewInternational Journal of Biological Macromolecules 2022; 210: 545 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2022.04.208
37
Yu Li, Chao Ran, Kaijian Wei, Yadong Xie, Mingxu Xie, Wei Zhou, Yalin Yang, Zhen Zhang, Huiyuan Lv, Xufa Ma, Zhigang Zhou. The effect of Astragalus polysaccharide on growth, gut and liver health, and anti-viral immunity of zebrafishAquaculture 2021; 540: 736677 doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.736677
38
Xiaozhen Wang, Xia Li, Luyao Zhang, Lingzhuo An, Lanping Guo, Luqi Huang, Wenyuan Gao. Recent progress in plant-derived polysaccharides with prebiotic potential for intestinal health by targeting gut microbiota: a reviewCritical Reviews in Food Science and Nutrition 2023; : 1 doi: 10.1080/10408398.2023.2248631