BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Denisse Bravo, Anilei Hoare, Cristopher Soto, Manuel A Valenzuela, Andrew FG Quest. <i>Helicobacter pylori</i> in human health and disease: Mechanisms for local gastric and systemic effectsWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(28): 3071-3089 doi: 10.3748/wjg.v24.i28.3071
2
Zhaozhao Shao, Dian Gao, Li Chen, Wenjie Ding, Qiongfang Yu. Non‑coding RNAs that regulate the Wnt/β‑catenin signaling pathway in gastric cancer: Good cop, bad cop? (Review)Oncology Reports 2020;  doi: 10.3892/or.2020.7705
3
Fernanda S. Manoel-Caetano, Ana Flávia T. Rossi, Gabriela Calvet de Morais, Fábio Eduardo Severino, Ana Elizabete Silva. Upregulation of the APE1 and H2AX genes and miRNAs involved in DNA damage response and repair in gastric cancerGenes & Diseases 2019; 6(2): 176 doi: 10.1016/j.gendis.2019.03.007
4
Taotao Han, Xiaohui Jing, Jiayu Bao, Lianmei Zhao, Aidong Zhang, Renling Miao, Hui Guo, Baoguo Zhou, Shang Zhang, Jiazeng Sun, Juan Shi. H. pylori infection alters repair of DNA double-strand breaks via SNHG17Journal of Clinical Investigation 2020; 130(7): 3901 doi: 10.1172/JCI125581
5
Bangwei Zeng, Chu Chen, Qingfeng Yi, Xiaoyan Zhang, Xiangyan Wu, Shurong Zheng, Neng Li, Feifei She. N-terminal region of Helicobacter pylori CagA induces IL-8 production in gastric epithelial cells via the β1 integrin receptor Journal of Medical Microbiology 2020; 69(3): 457 doi: 10.1099/jmm.0.001088
6
Graciele Almeida de Oliveira, Robert Y.S. Cheng, Lisa A. Ridnour, Debashree Basudhar, Veena Somasundaram, Daniel W. McVicar, Hugo Pequeno Monteiro, David A. Wink. Inducible Nitric Oxide Synthase in the Carcinogenesis of Gastrointestinal CancersAntioxidants & Redox Signaling 2017; 26(18): 1059 doi: 10.1089/ars.2016.6850
7
Bushra Nissar, Idrees A. Shah, Falaque ul Afshan, Bashir A. Ganai. A decade in unravelling the etiology of gastric carcinogenesis in Kashmir, India – A high risk regionGene Reports 2020; 21: 100832 doi: 10.1016/j.genrep.2020.100832
8
Manuel Valenzuela-Valderrama, Paulina Cerda-Opazo, Steffen Backert, María Fernanda González, Nicolás Carrasco-Véliz, Carla Jorquera-Cordero, Sergio Wehinger, Jimena Canales, Denisse Bravo, Andrew F. G. Quest. The Helicobacter pylori Urease Virulence Factor Is Required for the Induction of Hypoxia-Induced Factor-1α in Gastric CellsCancers 2019; 11(6): 799 doi: 10.3390/cancers11060799
9
Fangfang Fan, Zhe Wang, Bing Li, Hongtao Zhang. Effects of eradicating Helicobacter pylori on metachronous gastric cancer prevention: A systematic review and meta‐analysis Journal of Evaluation in Clinical Practice 2020; 26(1): 308 doi: 10.1111/jep.13179
10
Tao-Tao Yang, Na Cao, Hai-Hui Zhang, Jian-Bo Wei, Xiao-Xia Song, Dong-Min Yi, Shuai-Heng Chao, Li-Da Zhang, Ling-Fei Kong, Shuang-Yin Han, Yu-Xiu Yang, Song-Ze Ding. Helicobacter pylori infection-induced H3Ser10 phosphorylation in stepwise gastric carcinogenesis and its clinical implicationsHelicobacter 2018; 23(3): e12486 doi: 10.1111/hel.12486
11
Sadegh Fattahi, Fatemeh Amjadi-Moheb, Reza Tabaripour, Gholam Hossein Ashrafi, Haleh Akhavan-Niaki. PI3K/AKT/mTOR signaling in gastric cancer: Epigenetics and beyondLife Sciences 2020; 262: 118513 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118513
12
Sadegh Fattahi, Monireh Golpour, Fatemeh Amjadi-Moheb, Marzieh Sharifi-Pasandi, Parastesh Khodadadi, Maryam Pilehchian-Langroudi, Gholam Hossein Ashrafi, Haleh Akhavan-Niaki. DNA methyltransferases and gastric cancer: insight into targeted therapyEpigenomics 2018; 10(11): 1477 doi: 10.2217/epi-2018-0096
13
Parisa Sabbagh, Mousa Mohammadnia-Afrouzi, Mostafa Javanian, Arefeh Babazadeh, Veerendra Koppolu, VeneelaKrishna Rekha Vasigala, Hamid Reza Nouri, Soheil Ebrahimpour. Diagnostic methods for Helicobacter pylori infection: ideals, options, and limitationsEuropean Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2019; 38(1): 55 doi: 10.1007/s10096-018-3414-4
14
V V Tsukanov, O V Smirnova, E V Kasparov, A A Sinyakov, A V Vasyutin, Yu L Tonkikh. Changes in the indices of prooxidant and antioxidant systems in blood plasma in men with atrophic gastritis and gastric cancerTerapevticheskii arkhiv 2018; 90(2): 24 doi: 10.26442/terarkh201890224-27
15
Po-Hsuan Su, Yao-Wen Hsu, Rui-Lan Huang, Yu-Chun Weng, Hui-Chen Wang, Yu-Chih Chen, Yueh-Ju Tsai, Chiou-Chung Yuan, Hung-Cheng Lai. Methylomics of nitroxidative stress on precancerous cells reveals DNA methylation alteration at the transition from in situ to invasive cervical cancerOncotarget 2017; 8(39): 65281 doi: 10.18632/oncotarget.18370
16
Lulu Farhana, Hirendra Nath Banerjee, Mukesh Verma, Adhip P. N. Majumdar. Cancer Epigenetics for Precision MedicineMethods in Molecular Biology 2018; 1856: 35 doi: 10.1007/978-1-4939-8751-1_3
17
Xian Wei, Xue-Ping Feng, Lu-Yao Wang, Yan-Qiang Huang, Ling-Ling Liang, Xiao-Qiang Mo, Hong-Yu Wei. Improved method for inducing chronic atrophic gastritis in miceWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2019; 11(12): 1115-1125 doi: 10.4251/wjgo.v11.i12.1115
18
Hélène Bierne. Epigenetics of Infectious DiseasesEpigenetics and Human Health 2017; : 113 doi: 10.1007/978-3-319-55021-3_6
19
F. Perri, F. Longo, M. Giuliano, F. Sabbatino, G. Favia, F. Ionna, R. Addeo, G. Della Vittoria Scarpati, G. Di Lorenzo, S. Pisconti. Epigenetic control of gene expression: Potential implications for cancer treatmentCritical Reviews in Oncology/Hematology 2017; 111: 166 doi: 10.1016/j.critrevonc.2017.01.020
20
Shyam Singh, Hem Chandra Jha. Status of Epstein-Barr Virus Coinfection withHelicobacter pyloriin Gastric CancerJournal of Oncology 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/3456264
21
Sergio George, Yalda Lucero, Juan Pablo Torres, Anne J. Lagomarcino, Miguel O’Ryan. Gastric Damage and Cancer-Associated Biomarkers in Helicobacter pylori-Infected ChildrenFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.00090
22
Sadegh Fattahi, Mohadeseh Kosari‐Monfared, Elham Ghadami, Monireh Golpour, Parastoo Khodadadi, Mohammad Ghasemiyan, Haleh Akhavan‐Niaki. Infection‐associated epigenetic alterations in gastric cancer: New insight in cancer therapyJournal of Cellular Physiology 2018; 233(12): 9261 doi: 10.1002/jcp.27030
23
Paula Díaz, Manuel Valenzuela Valderrama, Jimena Bravo, Andrew F. G. Quest. Helicobacter pylori and Gastric Cancer: Adaptive Cellular Mechanisms Involved in Disease ProgressionFrontiers in Microbiology 2018; 9 doi: 10.3389/fmicb.2018.00005
24
Yan Liu, Meng Gao, Juan An, Xin Wang, Yan Jia, Junfeng Xu, Jihai Zhu, Jiantao Cui, Wenmei Li, Rui Xing, Li Song, Kejia Liu, Yuqi He, Jianqiu Sheng, Shengmei Qi, Yuanming Pan, Youyong Lu. <p>Dysregulation of MiR-30a-3p/Gastrin Enhances Tumor Growth and Invasion throughSTAT3/MMP11 Pathway in Gastric Cancer</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 8475 doi: 10.2147/OTT.S235022
25
Samana Batool, Thomson Joseph, Mushraf Hussain, Miza Vuai, Kavish. Khinsar, Syed Din, Arshad Padhiar, Mintao Zhong, Anhong Ning, Wei Zhang, Jing Cao, Min Huang. LP1 from Lentinula edodes C91-3 Induces Autophagy, Apoptosis and Reduces Metastasis in Human Gastric Cancer Cell Line SGC-7901International Journal of Molecular Sciences 2018; 19(10): 2986 doi: 10.3390/ijms19102986
26
Maria Baz, Tony Ibrahim. Role of microRNAs in the predisposition to gastrointestinal malignanciesWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(9): 1580-1585 doi: 10.12998/wjcc.v8.i9.1580
27
Olga Sokolova, Michael Naumann. Molecular Mechanisms of Inflammation: Induction, Resolution and Escape by Helicobacter pyloriCurrent Topics in Microbiology and Immunology 2019; 421: 107 doi: 10.1007/978-3-030-15138-6_5
28
V. A. Vshivkov, T. V. Polivanova, E. V. Kasparov, O. V. Peretyatko. Immunohistochemical markers CDX2, CK20, CK7 in the evaluation of severity lesions of the gastric mucosa in schoolchildren with gastritisExperimental and Clinical Gastroenterology 2020; (3): 54 doi: 10.31146/1682-8658-ecg-175-3-54-59
29
Bahman Yousefi, Maryam Mohammadlou, Maryam Abdollahi, Amir Salek Farrokhi, Mohsen Karbalaei, Masoud Keikha, Parviz Kokhaei, Saeid Valizadeh, Alireza Rezaiemanesh, Vahid Arabkari, Majid Eslami. Epigenetic changes in gastric cancer induction by Helicobacter pylori Journal of Cellular Physiology 2019; 234(12): 21770 doi: 10.1002/jcp.28925
30
Robert J. Huang, Alyssa Y. Choi, Camtu D. Truong, Matthew M. Yeh, Joo Ha Hwang. Diagnosis and Management of Gastric Intestinal Metaplasia: Current Status and Future DirectionsGut and Liver 2019; 13(6): 596 doi: 10.5009/gnl19181
31
Dan Zou, Ling Xu, Heming Li, Yanju Ma, Yuehua Gong, Tianshu Guo, Zhitao Jing, Xiuying Xu, Ye Zhang. Role of abnormal microRNA expression in Helicobacter pylori associated gastric cancerCritical Reviews in Microbiology 2019; 45(2): 239 doi: 10.1080/1040841X.2019.1575793
32
Anna Lewinska, Maciej Wnuk. Helicobacter pylori-induced premature senescence of extragastric cells may contribute to chronic skin diseasesBiogerontology 2017; 18(2): 293 doi: 10.1007/s10522-017-9676-x
33
Saurabh Pandey, Hem Chandra Jha, Sanket Kumar Shukla, Meghan K. Shirley, Erle S. Robertson, Terence S. Dermody. Epigenetic Regulation of Tumor Suppressors byHelicobacter pyloriEnhances EBV-Induced Proliferation of Gastric Epithelial CellsmBio 2018; 9(2) doi: 10.1128/mBio.00649-18
34
Shi Yanyan, Guo Yanlei, Zhang Ting, Ding Shigang. Hydrotalcite Can Prevent the Damaging Effects of Helicobacter Pylori on Gastric Epithelial CellsMicroscopy and Microanalysis 2018; 24(3): 277 doi: 10.1017/S1431927618000314
35
Didem Oral, Anıl Yirün, Pınar Erkekoğlu. EPIGENETIC AND GENETIC CHANGES CAUSED BY HELICOBACTER PYLORI AND THEIR ROLES IN GASTRIC CARCINOGENESISAnkara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi 2019; : 285 doi: 10.33483/jfpau.544386
36
Gonzalo Carrasco-Avino, Ismael Riquelme, Oslando Padilla, Miguel Villaseca, Francisco R. Aguayo, Alejandro H. Corvalan. The conundrum of the Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma in the AmericasOncotarget 2017; 8(43): 75687 doi: 10.18632/oncotarget.18497
37
Li Lin, Hulai Wei, Juan Yi, Bei Xie, Jing Chen, Cunmin Zhou, Li Wang, Yue Yang. Chronic CagA‐positive Helicobacter pylori infection with MNNG stimulation synergistically induces mesenchymal and cancer stem cell‐like properties in gastric mucosal epithelial cells Journal of Cellular Biochemistry 2019; 120(10): 17635 doi: 10.1002/jcb.29031
38
Roohi Jeelani, Dhiman Maitra, Charalampos Chatzicharalampous, Syed Najeemuddin, Robert T. Morris, Husam M. Abu-Soud. Melatonin prevents hypochlorous acid-mediated cyanocobalamin destruction and cyanogen chloride generationJournal of Pineal Research 2018; 64(3): e12463 doi: 10.1111/jpi.12463
39
Zhitao Chen, Jie Wu, Dan Xu, Manling Huang, Shengbin Sun, Heng Zhang, Xiaodong Huang, Ping Wang. Epidermal growth factor and prostaglandin E2 levels in Helicobacter pylori-positive gastric intraepithelial neoplasiaJournal of International Medical Research 2016; 44(2): 241 doi: 10.1177/0300060515611535
40
Masafumi Maruyama, Naoki Tanaka, Daisuke Kubota, Masayuki Miyajima, Takefumi Kimura, Koujiro Tokutake, Ryujiro Imai, Toru Fujisawa, Hiromitsu Mori, Yoshiaki Matsuda, Shuichi Wada, Akira Horiuchi, Kendo Kiyosawa. Vonoprazan-Based Regimen Is More Useful than PPI-Based One as a First-LineHelicobacter pyloriEradication: A Randomized Controlled TrialCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/4385161
41
Nicholas Birkett, Mustafa Al-Zoughool, Michael Bird, Robert A. Baan, Jan Zielinski, Daniel Krewski. Overview of biological mechanisms of human carcinogensJournal of Toxicology and Environmental Health, Part B 2019; 22(7-8): 288 doi: 10.1080/10937404.2019.1643539
42
Ryo Sugimoto, Wataru Habano, Naoki Yanagawa, Risaburo Akasaka, Yosuke Toya, Akira Sasaki, Takayuki Matsumoto, Tamotsu Sugai. Molecular alterations in gastric cancer and the surrounding intestinal metaplastic mucosa: an analysis of isolated glandsGastric Cancer 2020;  doi: 10.1007/s10120-020-01130-z
43
Shu Zhang, Shuling Huang, Chao Deng, Yu Cao, Jun Yang, Guangxia Chen, Bin Zhang, Chaoqin Duan, Jiong Shi, Bo Kong, Helmut Friess, Nanyi Zhao, Chen Huang, Xiaoli Huang, Lei Wang, Xiaoping Zou. Co-ordinated overexpression of SIRT1 and STAT3 is associated with poor survival outcome in gastric cancer patientsOncotarget 2017; 8(12): 18848 doi: 10.18632/oncotarget.14473
44
Santosh K. Tiwari, Asma Sultana Shaik, Abjal Pasha Shaik, Abdullah A. Alyousef, Avinash Bardia, Md Aejaz Habeeb, Aleem A. Khan. Gene expression patterns of COX-1, COX-2 and iNOS in H. Pylori infected histopathological conditionsMicrobial Pathogenesis 2019; 135: 103634 doi: 10.1016/j.micpath.2019.103634