BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen EQ, Zeng F, Zhou LY, Tang H. Early warning and clinical outcome prediction of acute-on-chronic hepatitis B liver failure. World J Gastroenterol 2015; 21(42): 11964-11973 [PMID: 26576085 DOI: 10.3748/wjg.v21.i42.11964]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i42/11964.htm
Number Citing Articles
1
Ling Yuan, Bai-Mei Zeng, Lu-Lu Liu, Yi Ren, Yan-Qing Yang, Jun Chu, Ying Li, Fang-Wan Yang, Yi-Huai He, Shi-De Lin. Risk factors for progression to acute-on-chronic liver failure during severe acute exacerbation of chronic hepatitis B virus infectionWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(19): 2327-2337 doi: 10.3748/wjg.v25.i19.2327
2
Xiaoping Wu, Jianguo Zhang, Xingyan Yan, Ying Zhu, Wei Li, Penghui Li, Huanwen Chen, Wei Zhang, Na Cheng, Tianxin Xiang. Characterization of Liver Failure by the Analysis of Exhaled Breath by Extractive Electrospray Ionization Mass Spectrometry (EESI-MS): A Pilot StudyAnalytical Letters 2021; 54(6): 1038 doi: 10.1080/00032719.2020.1793993
3
Bin Liu, Wei Gao, Li Zhang, Jing Wang, Min Chen, Mingli Peng, Hong Ren, Peng Hu. Th17/Treg imbalance and increased interleukin-21 are associated with liver injury in patients with chronic severe hepatitis BInternational Immunopharmacology 2017; 46: 48 doi: 10.1016/j.intimp.2017.02.019
4
En-Qiang Chen, Meng-Lan Wang, Dong-Mei Zhang, Ying Shi, Do-Bo Wu, Li-Bo Yan, Ling-Yao Du, Ling-Yun Zhou, Hong Tang. Plasma Apolipoprotein A-V Predicts Long-term Survival in Chronic Hepatitis B Patients with Acute-on-Chronic Liver FailureScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/srep45576
5
Mingxue Yu, Xiangyong Li, Yaxin Lu, Yusheng Jie, Xinhua Li, Xietong Shi, Shaolong Zhong, Yuankai Wu, Wenli Xu, Zifeng Liu, Yutian Chong. Development and Validation of a Risk Prediction Model for Acute-on-Chronic Liver Failure in Chronic Hepatitis B Patients with Severe Acute Exacerbation: A Multi-Center StudySSRN Electronic Journal 2021;  doi: 10.2139/ssrn.3864026
6
Lee-Won Chong, Chih-Chao Hsu, Chang-Yin Lee, Ruey-Hwang Chou, Cheng-Li Lin, Kuang-Hsi Chang, Yi-Chao Hsu. Association of viral hepatitis and bipolar disorder: a nationwide population-based studyJournal of Translational Medicine 2018; 16(1) doi: 10.1186/s12967-018-1542-3
7
Xuebing Yao, Haiping Yu, Guoyin Fan, Haihong Xiang, Lin Long, Huili Xu, Zhiguo Wu, Mingfa Chen, Wenna Xi, Zhen Gao, Cuiyun Liu, Wenlan Gong, Aoyu Yang, Ke Sun, Rongyan Yu, Junrong Liang, Baogang Xie, Shuilin Sun. Impact of the Gut Microbiome on the Progression of Hepatitis B Virus Related Acute-on-Chronic Liver FailureFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 11 doi: 10.3389/fcimb.2021.573923
8
Yi Ren, Lulu Liu, Ying Li, Fangwan Yang, Yihuai He, Yanping Zhu, Xinxin Hu, Shide Lin. Development and validation of a scoring system to predict progression to acute-on-chronic liver failure in patients with acute exacerbation of chronic hepatitis BHepatology Research 2018; 48(9): 692 doi: 10.1111/hepr.13062
9
Zeliang Guan, Yun Ding, Yongai Liu, Yu Zhang, Jingmin Zhao, Changfei Li, Zihai Li, Songdong Meng. Extracellular gp96 is a crucial mediator for driving immune hyperactivation and liver damageScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-69517-7
10
Hong Zang, Zhihui Xu, Yan Liu, Xiaodong Li, Yihui Rong, Ling Jiang, Shaoli You, Jinhua Hu, Jun Zhao, Dongping Xu, Shaojie Xin. Clinical and virological implications of A1846T and C1913A/G mutations of hepatitis B virus genome in severe liver diseasesScandinavian Journal of Gastroenterology 2018; 53(3): 319 doi: 10.1080/00365521.2018.1424934
11
Mingxue Yu, Xiangyong Li, Yaxin Lu, Yusheng Jie, Xinhua Li, Xietong Shi, Shaolong Zhong, Yuankai Wu, Wenli Xu, Zifeng Liu, Yutian Chong. A Novel Prediction Model for Risk of Acute-on-Chronic Liver Failure in Chronic Hepatitis B Virus-Infected Patients With Flare of HepatitisSSRN Electronic Journal 2020;  doi: 10.2139/ssrn.3745797
12
Timothy Wang, Yu Liu, Duke Letran, Julie Ha Thi Dang, Aaron M. Harris, Chin-Shang Li, Moon S. Chen, Christopher L. Bowlus, Eric Chak. Healthcare Disparities Identified Between Hmong and Other Asian Origin Groups Living with Chronic Hepatitis B Infection in Sacramento County 2014–2017Journal of Community Health 2020; 45(2): 412 doi: 10.1007/s10900-019-00763-1
13
Ni Zhou, Kuifeng Wang, Shanhua Fang, Xiaoyu Zhao, Tingting Huang, Huazhong Chen, Fei Yan, Yongzhi Tang, Hu Zhou, Jiansheng Zhu. Discovery of a Potential Plasma Protein Biomarker Panel for Acute-on-Chronic Liver Failure Induced by Hepatitis B VirusFrontiers in Physiology 2017; 8 doi: 10.3389/fphys.2017.01009