BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Won-Suk Song, Han-Gyu Park, Da-Hee Ann, Yoon-Yi Jeong, Mi-Young Koo, Yun-Gon Kim. Quantitative Analysis of Core-Fucosylated N-glycome according to Serum AFP Level for the Diagnosis of Hepatocellular CarcinomaKSBB Journal 2017; 32(4): 279 doi: 10.7841/ksbbj.2017.32.4.279
2
Weizhen Huang, Jun Li, Xiaohong Guo, Yingchu Zhao, Xia Yuan. miR-663a inhibits hepatocellular carcinoma cell proliferation and invasion by targeting HMGA2Biomedicine & Pharmacotherapy 2016; 81: 431 doi: 10.1016/j.biopha.2016.04.034
3
Ting Wang, Wen-Xue Chen, Guo-Feng Xu, Bei Zhang, Shu-Qin Wei, Jia Hu, Kun-He Zhang. A universal strategy designed for selecting bench-to-bedside aptamers to serum and validated in hepatocellular carcinoma diagnosisMicrochemical Journal 2019; 150: 104152 doi: 10.1016/j.microc.2019.104152
4
Run-tian Ma, Xiao-bo Zhao, Xiao-yu Sun, Jia Liu, Wei Ha, Yan-ping Shi. A fluorescent molecularly imprinted device for the on-line analysis of AFP in human serumJournal of Materials Chemistry B 2019;  doi: 10.1039/C9TB01331H
5
Anne Hwang, Christopher Shi, Edward Zhu, Farha Naaz, Ping Zhou, Zainab Rasheed, Michelle Liu, Lindsey S. Jung, Bin Duan, Jingsong Li, Kai Jiang, Latha Paka, Satishkumar V. Gadhiya, Dibyendu Dana, Quaisar Ali, Michael A. Yamin, Itzhak D. Goldberg, Prakash Narayan, Mahesh Narayan. Supervised learning reveals circulating biomarker levels diagnostic of hepatocellular carcinoma in a clinically relevant model of non-alcoholic steatohepatitis; An OAD to NASHPLOS ONE 2018; 13(6): e0198937 doi: 10.1371/journal.pone.0198937
6
Lavinia Alice Balaceanu. Biomarkers <i>vs</i> imaging in the early detection of hepatocellular carcinoma and prognosisWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(12): 1367-1382 doi: 10.12998/wjcc.v7.i12.1367
7
Mira Anne C. dela Rosa, Wei-Chun Chen, Yi-Ju Chen, Rofeamor P. Obena, Chih-Hsiang Chang, Rey Y. Capangpangan, Tung-Hung Su, Chi-Ling Chen, Pei-Jer Chen, Yu-Ju Chen. One-Pot Two-Nanoprobe Assay Uncovers Targeted Glycoprotein BiosignatureAnalytical Chemistry 2017; 89(7): 3973 doi: 10.1021/acs.analchem.6b04396
8
Xiaojing Ren, Yuanyuan Ji, Xuhua Jiang, Xun Qi. Down-regulation of siglec-2 (CD22) predicts worse overall survival from HBV-related early-stage hepatocellular carcinoma: a preliminary analysis from Gene Expression OmnibusBioscience Reports 2018; 38(6): BSR20181423 doi: 10.1042/BSR20181423
9
W.B. Coleman, G.J. Tsongalis. Diagnostic Molecular Pathology2017; : 3 doi: 10.1016/B978-0-12-800886-7.00001-7
10
Lanjing Zhang. Precision Molecular Pathology of Liver CancerMolecular Pathology Library 2018; : 95 doi: 10.1007/978-3-319-68082-8_6
11
Jiu Chen, Guolin Wu, Youdi Li. Evaluation of Serum Des-Gamma-Carboxy Prothrombin for the Diagnosis of Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma: A Meta-AnalysisDisease Markers 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/8906023
12
Steven Alexander Mann, Romil Saxena. Predictive Biomarkers in Oncology2019; : 437 doi: 10.1007/978-3-319-95228-4_40
13
Jiatao Lou, LingFei Zhang, Shaogang Lv, Chenzi Zhang, Shuai Jiang. Biomarkers for Hepatocellular CarcinomaBiomarkers in Cancer 2017; 9: 1179299X1668464 doi: 10.1177/1179299X16684640
14
Xiao-Ying Huang, Chun-Ying Luo, Xue-Ming Wu, Jin-Guang Yao, Chao Wang, Bing-Chen Huang, Jun Lu, Xing-Zhizi Wang, Tian-Qi Zhang, Qiang Xia, Xi-Dai Long. Aflatoxin-Control, Analysis, Detection and Health Risks2017;  doi: 10.5772/intechopen.68419
15
Shouzhang Yang, Huajie Cai, Bingren Hu, Jinfu Tu. LncRNA SAMMSON negatively regulates miR-9-3p in hepatocellular carcinoma cells and has prognostic valuesBioscience Reports 2019; 39(7): BSR20190615 doi: 10.1042/BSR20190615
16
Connor A. West, Alyson P. Black, Anand S. Mehta. Hepatocellular CarcinomaMolecular and Translational Medicine 2019; : 93 doi: 10.1007/978-3-030-21540-8_5
17
Long Zhao, Chao Xie, Danqing Liu, Tong Li, Yu Zhang, Chidan Wan. Early Detection of Hepatocellular Carcinoma in Patients with Hepatocirrhosis by Soluble B7-H3Journal of Gastrointestinal Surgery 2017; 21(5): 807 doi: 10.1007/s11605-017-3386-1
18
Yongchang Zheng, Qianqian Huang, Zijian Ding, Tingting Liu, Chenghai Xue, Xinting Sang, Jin Gu. Genome-wide DNA methylation analysis identifies candidate epigenetic markers and drivers of hepatocellular carcinomaBriefings in Bioinformatics 2016; : bbw094 doi: 10.1093/bib/bbw094
19
Johanna K. DiStefano. Long noncoding RNAs in the initiation, progression, and metastasis of hepatocellular carcinomaNon-coding RNA Research 2017; 2(3-4): 129 doi: 10.1016/j.ncrna.2017.11.001
20
Yu Wang, Bin-hui Xie, Wei-hao Lin, Yong-hui Huang, Jia-yan Ni, Jie Hu, Wei Cui, Jun Zhou, Long Shen, Lin-feng Xu, Fan Lian, He-ping Li. Amplification of SMYD3 promotes tumorigenicity and intrahepatic metastasis of hepatocellular carcinoma via upregulation of CDK2 and MMP2Oncogene 2019; 38(25): 4948 doi: 10.1038/s41388-019-0766-x
21
Sivesh K. Kamarajah, Timothy L. Frankel, Christopher Sonnenday, Clifford S. Cho, Hari Nathan. Critical evaluation of the American Joint Commission on Cancer (AJCC) 8th edition staging system for patients with Hepatocellular Carcinoma (HCC): A Surveillance, Epidemiology, End Results (SEER) analysisJournal of Surgical Oncology 2018; 117(4): 644 doi: 10.1002/jso.24908
22
Longqiu Yang, Pengcheng Luo, Qiong Song, Xuejie Fei. DNMT1/miR-200a/GOLM1 signaling pathway regulates lung adenocarcinoma cells proliferationBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 99: 839 doi: 10.1016/j.biopha.2018.01.161
23
Zachary J. Brown, Tim F. Greten. Hepatocellular CarcinomaMolecular and Translational Medicine 2019; : 239 doi: 10.1007/978-3-030-21540-8_12
24
Nicole Golob-Schwarzl, Sonja Kessler, Johannes Haybaeck. Mechanisms of Molecular Carcinogenesis – Volume 22017; : 119 doi: 10.1007/978-3-319-53661-3_6
25
Dan Wang, Xiaojing Zhang, Yapeng Lu, Xueting Wang, Li Zhu. Hypoxia inducible factor 1α in hepatocellular carcinoma with cirrhosis: Association with prognosisPathology - Research and Practice 2018; 214(12): 1987 doi: 10.1016/j.prp.2018.09.007
26
Ran Xue, Jiliang Feng, Qinghua Meng, Fudong Lv, Yueke Zhu, Hongwei Yu, Shijie Zhang, Chenzhao Song, Lin Sun, Zhujun Yue, Shuai Feng, Ruiwen Che, Qian Xiang, Xiaodan Jing. The significance of glypican-3 expression profiling in the tumor cellular origin theoretical system for hepatocellular carcinoma progressionJournal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32(8): 1503 doi: 10.1111/jgh.13736
27
Yu Akazawa, Toshihiro Suzuki, Toshiaki Yoshikawa, Shoichi Mizuno, Yasunari Nakamoto, Tetsuya Nakatsura. Prospects for immunotherapy as a novel therapeutic strategy against hepatocellular carcinomaWorld Journal of Meta-Analysis 2019; 7(3): 80-95 doi: 10.13105/wjma.v7.i3.80
28
Zeribe C. Nwosu, Nadia Battello, Melanie Rothley, Weronika Piorońska, Barbara Sitek, Matthias P. Ebert, Ute Hofmann, Jonathan Sleeman, Stefan Wölfl, Christoph Meyer, Dominik A. Megger, Steven Dooley. Liver cancer cell lines distinctly mimic the metabolic gene expression pattern of the corresponding human tumoursJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2018; 37(1) doi: 10.1186/s13046-018-0872-6
29
Besnik Muqaku, Martin Eisinger, Samuel M. Meier, Ammar Tahir, Tobias Pukrop, Sebastian Haferkamp, Astrid Slany, Albrecht Reichle, Christopher Gerner. Multi-omics Analysis of Serum Samples Demonstrates Reprogramming of Organ Functions Via Systemic Calcium Mobilization and Platelet Activation in Metastatic MelanomaMolecular & Cellular Proteomics 2017; 16(1): 86 doi: 10.1074/mcp.M116.063313
30
Selin Oncul, Gulsah Karakaya, Mutlu Dilsiz Aytemir, Ayse Ercan. A kojic acid derivative promotes intrinsic apoptotic pathway of hepatocellular carcinoma cells without incurring drug resistanceChemical Biology & Drug Design 2019;  doi: 10.1111/cbdd.13615
31
Merricka C. Livingstone, Natalie M. Johnson, Bill D. Roebuck, Thomas W. Kensler, John D. Groopman. Serum miR‐182 is a predictive biomarker for dichotomization of risk of hepatocellular carcinoma in ratsMolecular Carcinogenesis 2019; 58(11): 2017 doi: 10.1002/mc.23093
32
H. M. M. T. B. Herath, Aruna Kulatunga. Large hepatocellular carcinoma in a non-cirrhotic liver with peritoneal and omental metastasis in a healthy man: a case reportJournal of Medical Case Reports 2017; 11(1) doi: 10.1186/s13256-017-1203-9
33
Sufang Wang, Michael Gribskov. Transcriptome analysis identifies metallothionein as biomarkers to predict recurrence in hepatocellular cacinomaMolecular Genetics & Genomic Medicine 2019; : e693 doi: 10.1002/mgg3.693
34
Mingfang Ji, Zhiwei Liu, Ellen T. Chang, Xia Yu, Biaohua Wu, Li Deng, Qianjin Feng, Kuangrong Wei, Xuejun Liang, Shifeng Lian, Wen Quan, Panpan Wang, Yun Du, Zhiheng Liang, Shenglin Xia, Hai Lin, Fugui Li, Weimin Cheng, Weiqiang Chen, Yong Yuan, Weimin Ye. Mass screening for liver cancer: results from a demonstration screening project in Zhongshan City, ChinaScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-31119-9
35
ZHONGBAO ZHANG, GUANGJU MENG, LIANG WANG, YINGYING MA, ZHONGZHENG GUAN. The prognostic role and reduced expression of FOXJ2 in human hepatocellular carcinomaMolecular Medicine Reports 2016; 14(1): 254 doi: 10.3892/mmr.2016.5261
36
Tony El Jabbour, Stephen M Lagana, Hwajeong Lee. Update on hepatocellular carcinoma: Pathologists’ reviewWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(14): 1653-1665 doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1653
37
Samuel Achilefu, Ramesh Raghavachari, Qi Zhang, Zhihao Han, Wancun Zhang, Zhiyu Qian, Yueqing Gu. In vivo imaging of hepatocellular carcinoma using a glypican-3-binding peptide based probe Reporters, Markers, Dyes, Nanoparticles, and Molecular Probes for Biomedical Applications IX 2017; 10079: 100790T doi: 10.1117/12.2251310
38
Identification of Candidate Biomarkers in Malignant Ascites from Patients with Hepatocellular Carcinoma by iTRAQ-Based Quantitative Proteomic AnalysisBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/5484976
39
Craig C Teerlink, Chad Huff, Jeff Stevens, Yao Yu, Sheri L Holmen, Mark R Silvis, Kirby Trombetti, Hua Zhao, Douglas Grossman, James M Farnham, Jingran Wen, Julio C Facelli, Alun Thomas, Markus Babst, Scott R Florell, Laurence Meyer, John J Zone, Sancy Leachman, Lisa A Cannon-Albright. A Nonsynonymous Variant in the GOLM1 Gene in Cutaneous Malignant MelanomaJNCI: Journal of the National Cancer Institute 2018;  doi: 10.1093/jnci/djy058
40
Jung-Chen Ho, Meng-Lun Hsieh, Po-Heng Chuang, Vivian Chia-Rong Hsieh. Cost-Effectiveness of Sorafenib Monotherapy and Selected Combination Therapy with Sorafenib in Patients with Advanced Hepatocellular CarcinomaValue in Health Regional Issues 2018; 15: 120 doi: 10.1016/j.vhri.2017.12.012
41
Xiaogang Dong, Wei Ding, Jianwei Ye, Dong Yan, Feng Xue, Lin Xu, Jiwei Yin, Wenjia Guo. MiR-24-3p enhances cell growth in hepatocellular carcinoma by targeting metallothionein 1MCell Biochemistry and Function 2016; 34(7): 491 doi: 10.1002/cbf.3213
42
Abdel Hady A. Abdel Wahab, Medhat S. El-Halawany, Ahmad A. Emam, Ammar Elfiky, Zakaria Y. Abd Elmageed. Identification of circulating protein biomarkers in patients with hepatocellular carcinoma concomitantly infected with chronic hepatitis C virusBiomarkers 2016; : 1 doi: 10.1080/1354750X.2016.1252966
43
M. S. Chesnokov, O. M. Krivtsova, P. A. Skovorodnikova, A. S. Makarova, I. F. Kustova, M. D. Logacheva, A. A. Penin, A. V. Klepikova, D. A. Shavochkina, N. E. Kudashkin, E. A. Moroz, Y. I. Patyutko, E. A. Kotelnikova, N. L. Lazarevich. Transcriptome-based identification of PDGFA as a candidate secreted biomarker for hepatocellular carcinomaBiopolymers and Cell 2016; 32(6): 418 doi: 10.7124/bc.000939
44
Xi-Dai Long, Wei-Zhong Tang, Jun Lu, Xiao-Ying Huang, Jin-Guang Yao, Tian-Qi Zhang, Xing-Zhizi Wang, Qun-Ying Su, Chun-Ying Luo, Xue-Ming Wu, Chao Wang, Li-Xia Zeng, Qiang Xia, Yun Ma. Hepatocellular Carcinoma - Advances in Diagnosis and Treatment2018;  doi: 10.5772/intechopen.72276
45
Felice De Stefano, Eduardo Chacon, Lilia Turcios, Francesc Marti, Roberto Gedaly. Novel biomarkers in hepatocellular carcinomaDigestive and Liver Disease 2018; 50(11): 1115 doi: 10.1016/j.dld.2018.08.019
46
Lamiaa Hamie, Georges Daoud, Georges Nemer, Tarek Nammour, Alissar El Chediak, Imad W Uthman, Abdul Ghani Kibbi, Assaad Eid, Mazen Kurban. SuPAR, an emerging biomarker in kidney and inflammatory diseasesPostgraduate Medical Journal 2018; 94(1115): 517 doi: 10.1136/postgradmedj-2018-135839
47
De-Ling Wu, Zhen-Dong Liao, Fang-Fang Chen, Wei Zhang, Ya-Shuo Ren, Can-Can Wang, Xiao-Xiao Chen, Dai-Yin Peng, Ling-Yi Kong. Benzophenones from Anemarrhena asphodeloides Bge. Exhibit Anticancer Activity in HepG2 Cells via the NF-κB Signaling PathwayMolecules 2019; 24(12): 2246 doi: 10.3390/molecules24122246
48
Manuela Cabiati, Melania Gaggini, Maria Michela Cesare, Chiara Caselli, Paolo De Simone, Franco Filipponi, Giuseppina Basta, Amalia Gastaldelli, Silvia Del Ry. Osteopontin in hepatocellular carcinoma: A possible biomarker for diagnosis and follow-upCytokine 2017; 99: 59 doi: 10.1016/j.cyto.2017.07.004
49
Chang-Hai Liu, Antonio Gil-Gómez, Javier Ampuero, Manuel Romero-Gómez. Diagnostic accuracy of SCCA and SCCA-IgM for hepatocellular carcinoma: A meta-analysisLiver International 2018; 38(10): 1820 doi: 10.1111/liv.13867
50
Philip M. Hemken, Lori J. Sokoll, Xiaoqing Yang, Jianliang Dai, Debra Elliott, Susan H. Gawel, Michael Lucht, Ziding Feng, Jorge A. Marrero, Sudhir Srivastava, Daniel W. Chan, Gerard J. Davis. Validation of a novel model for the early detection of hepatocellular carcinomaClinical Proteomics 2019; 16(1) doi: 10.1186/s12014-018-9222-0
51
Wenqing Cao, Meenal Sharma, Rami Imam, Jiangzhou Yu. Study on Diagnostic Values of Astrocyte Elevated Gene 1 (AEG-1) and Glypican 3 (GPC-3) in Hepatocellular CarcinomaAmerican Journal of Clinical Pathology 2019; 152(5): 647 doi: 10.1093/ajcp/aqz086
52
Mu-Sheng Zeng. The Long and Short Non-coding RNAs in Cancer BiologyAdvances in Experimental Medicine and Biology 2016; 927: 391 doi: 10.1007/978-981-10-1498-7_15
53
Xiao-Hong Ma, Shuang Wang, Si-Yun Liu, Kun Chen, Zhi-Yuan Wu, Deng-Feng Li, Yong-Tao Mi, Long-Bin Hu, Zhong-Wei Chen, Xin-Ming Zhao. Development and <i>in vitro</i> study of a bi-specific magnetic resonance imaging molecular probe for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(24): 3030-3043 doi: 10.3748/wjg.v25.i24.3030
54
Jia-Cheng Tang, Yi-Li Feng, Tao Guo, An-Yong Xie, Xiu-Jun Cai. Circulating tumor DNA in hepatocellular carcinoma: trends and challengesCell & Bioscience 2016; 6(1) doi: 10.1186/s13578-016-0100-z
55
Zhenjie Li, Lisha Mou, Haibin Gao, Yi Zeng, Xueyi Tang, Xuesong Deng, Zuhui Pu, Yong Ni, Yongqiang Zhan. Diagnostic accuracy of serum dickkopf-1 protein in diagnosis hepatocellular carcinomaMedicine 2019; 98(32): e16725 doi: 10.1097/MD.0000000000016725
56
Dalia H. Abou-Elela, Eman Abdel Sameea, Tamer Fakhry. Assessment of the diagnostic role of annexin A2 (ANXA2) and insulin-like growth factor-1 as serum markers for hepatocellular carcinomaEgyptian Liver Journal 2016; 6(1): 1 doi: 10.1097/01.ELX.0000481901.80695.e7
57
Hao Xing, Cunling Yan, Liming Cheng, Nianyue Wang, Shuyang Dai, Jianyong Yuan, Wenfeng Lu, Zhouchong Wang, Jun Han, Yijie Zheng, Tian Yang. Clinical application of protein induced by vitamin K antagonist-II as a biomarker in hepatocellular carcinomaTumor Biology 2016; 37(12): 15447 doi: 10.1007/s13277-016-5443-x
58
Tao Li, Yuanzi Yu, Juan Liu, Xiangguo Tian, Meng Kong, Lei Wu, Shaocan Tang, Shengqing Gu, Jingfang Zhao, Yi Cui, Jinhua Hu. PIVKA-II level is correlated to development of portal vein tumor thrombus in patients with HBV-related hepatocellular carcinomaInfectious Agents and Cancer 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13027-019-0229-6
59
Katarzyna Lubecka, Kirsty Flower, Megan Beetch, Jay Qiu, Lucinda Kurzava, Hannah Buvala, Adam Ruhayel, Samer Gawrieh, Suthat Liangpunsakul, Tracy Gonzalez, George McCabe, Naga Chalasani, James M Flanagan, Barbara Stefanska. Loci-specific differences in blood DNA methylation in HBV-negative populations at risk for hepatocellular carcinoma developmentEpigenetics 2018; 13(6): 605 doi: 10.1080/15592294.2018.1481706
60
Badriya Baig, Sulafa Abdel Halim, Aaminah Farrukh, Yaser Greish, Amr Amin. Current status of nanomaterial-based treatment for hepatocellular carcinomaBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 116: 108852 doi: 10.1016/j.biopha.2019.108852
61
Jun Ho Lee, Jae Hee Suh, Soo Youn Choi, Hyun Je Kang, Hwan Hee Lee, Byeong Jin Ye, Gap Ryol Lee, Seok Won Jung, Chang Jae Kim, Whaseon Lee-Kwon, Jiyoung Park, Kyungjae Myung, Neung Hwa Park, Hyug Moo Kwon. Tonicity-responsive enhancer-binding protein promotes hepatocellular carcinogenesis, recurrence and metastasisGut 2019; 68(2): 347 doi: 10.1136/gutjnl-2017-315348
62
WEN-ZHOU DING, QING-FENG NI, YE-TING LU, LIANG-LIANG KONG, JIAN-JUN YU, LONG-WEI TAN, LIAN-BAO KONG. MicroRNA-497 regulates cell proliferation in hepatocellular carcinomaOncology Letters 2016; 11(2): 1081 doi: 10.3892/ol.2015.3981
63
Lei Zhang, Rong Hu, Yanyong Cheng, Xiaoyang Wu, Siwei Xi, Yu Sun, Hong Jiang. Lidocaine inhibits the proliferation of lung cancer by regulating the expression of GOLT1ACell Proliferation 2017; 50(5): e12364 doi: 10.1111/cpr.12364
64
Jian Li, Tiezheng Wang, Boxun Jin, Wenlei Li, Zhenshun Wang, Haitao Zhang, Yunjun Song, Ning Li. Diagnosis accuracy of serum glypican-3 level in patients with hepatocellular carcinoma: a systematic review with meta-analysisThe International Journal of Biological Markers 2018; 33(4): 353 doi: 10.1177/1724600818784409
65
Hu Liang, Ji Ai-Jun, Zhang Ji-Zong, Han Jian-Bo, Zhao Liang, Yi Yong-Xiang, Yu Chen. Clinicopathological significance of miR-27b targeting Golgi protein 73 in patients with hepatocellular carcinomaAnti-Cancer Drugs 2019; 30(2): 186 doi: 10.1097/CAD.0000000000000711
66
Alyson P Black, Anand S Mehta. The search for biomarkers of hepatocellular carcinoma and the impact on patient outcomeCurrent Opinion in Pharmacology 2018; 41: 74 doi: 10.1016/j.coph.2018.04.002
67
Mohamed M. Omran, Khaled Farid, Mona A. Omar, Tarek M. Emran, Fathy M. El-Taweel, Ashraf A. Tabll. A combination of α-fetoprotein, midkine, thioredoxin and metabolite for predicting hepatocellular carcinomaAnnals of Hepatology 2019;  doi: 10.1016/j.aohep.2019.09.002
68
Egisto Boschetti, Alfonsina D'Amato, Giovanni Candiano, Pier Giorgio Righetti. Protein biomarkers for early detection of diseases: The decisive contribution of combinatorial peptide ligand librariesJournal of Proteomics 2018; 188: 1 doi: 10.1016/j.jprot.2017.08.009
69
Andem Effiong, Prerna Kumari. Pharmacotherapies for fatigue in chronic liver disease (CLD): a systematic review and meta-analysis (protocol)Systematic Reviews 2018; 7(1) doi: 10.1186/s13643-018-0688-7
70
José M. Mato, Félix Elortza, Shelly C. Lu, Virginie Brun, Alberto Paradela, Fernando J. Corrales. Liver cancer-associated changes to the proteome: what deserves clinical focus?Expert Review of Proteomics 2018; 15(9): 749 doi: 10.1080/14789450.2018.1521277
71
Mona Moussa, Noha Helal, Enas Elnahas, Samar El-Sheikh, Dalal Alwi. Correlation of hepatic expression of Ki-67 and metallothionein with iron load in chronic hepatitis C and hepatocellular carcinomaCurrent Medicine Research and Practice 2018; 8(6): 209 doi: 10.1016/j.cmrp.2018.10.002
72
Gene expression profiling, pathway analysis and subtype classification reveal molecular heterogeneity in hepatocellular carcinoma and suggest subtype specific therapeutic targetsCancer Genetics  doi: 10.1016/j.cancergen.2017.06.002
73
Xiumei Wang, Weiwei Zhang, Youde Liu, Wenjing Gong, Ping Sun, Xiangshuo Kong, Miaomiao Yang, Zhihua Wang. Diagnostic value of prothrombin induced by the absence of vitamin K or antagonist-II (PIVKA-II) for early stage HBV related hepatocellular carcinomaInfectious Agents and Cancer 2017; 12(1) doi: 10.1186/s13027-017-0153-6
74
Jun Hyuek Yang, Hyun Soo Kim, Bon Kon Koo, Cheol Min Lee, Jong-Hyeon Jung, Young Rok Seo. Considerations of Human Health Risk Assessment in Chemical Accident: Suggestions from a Toxicogenomic ApproachToxicology and Environmental Health Sciences 2018; 10(2): 79 doi: 10.1007/s13530-018-0350-8