BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Won-Suk Song, Han-Gyu Park, Da-Hee Ann, Yoon-Yi Jeong, Mi-Young Koo, Yun-Gon Kim. Quantitative Analysis of Core-Fucosylated N-glycome according to Serum AFP Level for the Diagnosis of Hepatocellular CarcinomaKSBB Journal 2017; 32(4): 279 doi: 10.7841/ksbbj.2017.32.4.279
2
Weizhen Huang, Jun Li, Xiaohong Guo, Yingchu Zhao, Xia Yuan. miR-663a inhibits hepatocellular carcinoma cell proliferation and invasion by targeting HMGA2Biomedicine & Pharmacotherapy 2016; 81: 431 doi: 10.1016/j.biopha.2016.04.034
3
Ting Wang, Wen-Xue Chen, Guo-Feng Xu, Bei Zhang, Shu-Qin Wei, Jia Hu, Kun-He Zhang. A universal strategy designed for selecting bench-to-bedside aptamers to serum and validated in hepatocellular carcinoma diagnosisMicrochemical Journal 2019; 150: 104152 doi: 10.1016/j.microc.2019.104152
4
Yameng Zhang, Yufei Gao, Youhe Gao. Early changes in the urine proteome in a rat liver tumour modelPeerJ 2020; 8: e8462 doi: 10.7717/peerj.8462
5
Run-tian Ma, Xiao-bo Zhao, Xiao-yu Sun, Jia Liu, Wei Ha, Yan-ping Shi. A fluorescent molecularly imprinted device for the on-line analysis of AFP in human serumJournal of Materials Chemistry B 2019; 7(40): 6187 doi: 10.1039/C9TB01331H
6
Anne Hwang, Christopher Shi, Edward Zhu, Farha Naaz, Ping Zhou, Zainab Rasheed, Michelle Liu, Lindsey S. Jung, Bin Duan, Jingsong Li, Kai Jiang, Latha Paka, Satishkumar V. Gadhiya, Dibyendu Dana, Quaisar Ali, Michael A. Yamin, Itzhak D. Goldberg, Prakash Narayan, Mahesh Narayan. Supervised learning reveals circulating biomarker levels diagnostic of hepatocellular carcinoma in a clinically relevant model of non-alcoholic steatohepatitis; An OAD to NASHPLOS ONE 2018; 13(6): e0198937 doi: 10.1371/journal.pone.0198937
7
Lavinia Alice Balaceanu. Biomarkers <i>vs</i> imaging in the early detection of hepatocellular carcinoma and prognosisWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(12): 1367-1382 doi: 10.12998/wjcc.v7.i12.1367
8
Mira Anne C. dela Rosa, Wei-Chun Chen, Yi-Ju Chen, Rofeamor P. Obena, Chih-Hsiang Chang, Rey Y. Capangpangan, Tung-Hung Su, Chi-Ling Chen, Pei-Jer Chen, Yu-Ju Chen. One-Pot Two-Nanoprobe Assay Uncovers Targeted Glycoprotein BiosignatureAnalytical Chemistry 2017; 89(7): 3973 doi: 10.1021/acs.analchem.6b04396
9
Xiaojing Ren, Yuanyuan Ji, Xuhua Jiang, Xun Qi. Down-regulation of siglec-2 (CD22) predicts worse overall survival from HBV-related early-stage hepatocellular carcinoma: a preliminary analysis from Gene Expression OmnibusBioscience Reports 2018; 38(6) doi: 10.1042/BSR20181423
10
W.B. Coleman, G.J. Tsongalis. Diagnostic Molecular Pathology2017; : 3 doi: 10.1016/B978-0-12-800886-7.00001-7
11
Lanjing Zhang. Precision Molecular Pathology of Liver CancerMolecular Pathology Library 2018; : 95 doi: 10.1007/978-3-319-68082-8_6
12
Jiu Chen, Guolin Wu, Youdi Li. Evaluation of Serum Des-Gamma-Carboxy Prothrombin for the Diagnosis of Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma: A Meta-AnalysisDisease Markers 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/8906023
13
Steven Alexander Mann, Romil Saxena. Predictive Biomarkers in Oncology2019; : 437 doi: 10.1007/978-3-319-95228-4_40
14
Jiatao Lou, LingFei Zhang, Shaogang Lv, Chenzi Zhang, Shuai Jiang. Biomarkers for Hepatocellular CarcinomaBiomarkers in Cancer 2017; 9: 1179299X1668464 doi: 10.1177/1179299X16684640
15
Seyed Mohammad Mahdi Dadfar, Sylwia Sekula-Neuner, Vanessa Trouillet, Hui-Yu Liu, Ravi Kumar, Annie K Powell, Michael Hirtz. Evaluation of click chemistry microarrays for immunosensing of alpha-fetoprotein (AFP)Beilstein Journal of Nanotechnology 2019; 10: 2505 doi: 10.3762/bjnano.10.241
16
Xiao-Ying Huang, Chun-Ying Luo, Xue-Ming Wu, Jin-Guang Yao, Chao Wang, Bing-Chen Huang, Jun Lu, Xing-Zhizi Wang, Tian-Qi Zhang, Qiang Xia, Xi-Dai Long. Aflatoxin-Control, Analysis, Detection and Health Risks2017;  doi: 10.5772/intechopen.68419
17
Shouzhang Yang, Huajie Cai, Bingren Hu, Jinfu Tu. LncRNA SAMMSON negatively regulates miR-9-3p in hepatocellular carcinoma cells and has prognostic valuesBioscience Reports 2019; 39(7) doi: 10.1042/BSR20190615
18
Connor A. West, Alyson P. Black, Anand S. Mehta. Hepatocellular CarcinomaMolecular and Translational Medicine 2019; : 93 doi: 10.1007/978-3-030-21540-8_5
19
Long Zhao, Chao Xie, Danqing Liu, Tong Li, Yu Zhang, Chidan Wan. Early Detection of Hepatocellular Carcinoma in Patients with Hepatocirrhosis by Soluble B7-H3Journal of Gastrointestinal Surgery 2017; 21(5): 807 doi: 10.1007/s11605-017-3386-1
20
Furong Liu, Zhibin Liao, Jia Song, Chaoyi Yuan, Yachong Liu, Hongwei Zhang, Yonglong Pan, Zhanguo Zhang, Bixiang Zhang. Genome‐wide screening diagnostic biomarkers and the construction of prognostic model of hepatocellular carcinomaJournal of Cellular Biochemistry 2020; 121(3): 2582 doi: 10.1002/jcb.29480
21
Yongchang Zheng, Qianqian Huang, Zijian Ding, Tingting Liu, Chenghai Xue, Xinting Sang, Jin Gu. Genome-wide DNA methylation analysis identifies candidate epigenetic markers and drivers of hepatocellular carcinomaBriefings in Bioinformatics 2016; : bbw094 doi: 10.1093/bib/bbw094
22
Johanna K. DiStefano. Long noncoding RNAs in the initiation, progression, and metastasis of hepatocellular carcinomaNon-coding RNA Research 2017; 2(3-4): 129 doi: 10.1016/j.ncrna.2017.11.001
23
Yan Jiao, Yanqing Li, Peiqiang Jiang, Zhuo Fu, Yahui Liu. High MAST2 mRNA expression and its role in diagnosis and prognosis of liver cancerScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-56476-x
24
Yu Wang, Bin-hui Xie, Wei-hao Lin, Yong-hui Huang, Jia-yan Ni, Jie Hu, Wei Cui, Jun Zhou, Long Shen, Lin-feng Xu, Fan Lian, He-ping Li. Amplification of SMYD3 promotes tumorigenicity and intrahepatic metastasis of hepatocellular carcinoma via upregulation of CDK2 and MMP2Oncogene 2019; 38(25): 4948 doi: 10.1038/s41388-019-0766-x
25
Sivesh K. Kamarajah, Timothy L. Frankel, Christopher Sonnenday, Clifford S. Cho, Hari Nathan. Critical evaluation of the American Joint Commission on Cancer (AJCC) 8th edition staging system for patients with Hepatocellular Carcinoma (HCC): A Surveillance, Epidemiology, End Results (SEER) analysisJournal of Surgical Oncology 2018; 117(4): 644 doi: 10.1002/jso.24908
26
Marco Cagnin, Alessandra Biasiolo, Andrea Martini, Mariagrazia Ruvoletto, Santina Quarta, Silvano Fasolato, Paolo Angeli, Giorgio Fassina, Patrizia Pontisso. Serum Squamous Cell Carcinoma Antigen-Immunoglobulin M complex levels predict survival in patients with cirrhosisScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-56633-2
27
Longqiu Yang, Pengcheng Luo, Qiong Song, Xuejie Fei. DNMT1/miR-200a/GOLM1 signaling pathway regulates lung adenocarcinoma cells proliferationBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 99: 839 doi: 10.1016/j.biopha.2018.01.161
28
Zachary J. Brown, Tim F. Greten. Hepatocellular CarcinomaMolecular and Translational Medicine 2019; : 239 doi: 10.1007/978-3-030-21540-8_12
29
Nicole Golob-Schwarzl, Sonja Kessler, Johannes Haybaeck. Mechanisms of Molecular Carcinogenesis – Volume 22017; : 119 doi: 10.1007/978-3-319-53661-3_6
30
Dan Wang, Xiaojing Zhang, Yapeng Lu, Xueting Wang, Li Zhu. Hypoxia inducible factor 1α in hepatocellular carcinoma with cirrhosis: Association with prognosisPathology - Research and Practice 2018; 214(12): 1987 doi: 10.1016/j.prp.2018.09.007
31
Bita Moudi, Zahra Heidari, Hamidreza Mahmoudzadeh-Sagheb. The Study of Menin Expression as a Diagnostic Factor in HBV-Related Hepatocellular CarcinomaArchives of Clinical Infectious Diseases 2020; 14(6) doi: 10.5812/archcid.88188
32
AM Attallah, MS Albannan, MS El-Deen, K Farid, FM Khedr, KA Attallah, SO Abdallah. Diagnostic role of collagen-III and matrix metalloproteinase-1 for early detection of hepatocellular carcinomaBritish Journal of Biomedical Science 2020; : 1 doi: 10.1080/09674845.2019.1708534
33
Ran Xue, Jiliang Feng, Qinghua Meng, Fudong Lv, Yueke Zhu, Hongwei Yu, Shijie Zhang, Chenzhao Song, Lin Sun, Zhujun Yue, Shuai Feng, Ruiwen Che, Qian Xiang, Xiaodan Jing. The significance of glypican-3 expression profiling in the tumor cellular origin theoretical system for hepatocellular carcinoma progressionJournal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32(8): 1503 doi: 10.1111/jgh.13736
34
Yu Akazawa, Toshihiro Suzuki, Toshiaki Yoshikawa, Shoichi Mizuno, Yasunari Nakamoto, Tetsuya Nakatsura. Prospects for immunotherapy as a novel therapeutic strategy against hepatocellular carcinomaWorld Journal of Meta-Analysis 2019; 7(3): 80-95 doi: 10.13105/wjma.v7.i3.80
35
Tian Yang, Hao Xing, Guoqiang Wang, Nianyue Wang, Miaoxia Liu, Cunling Yan, Huijun Li, Lianhua Wei, Shunjun Li, Zhuping Fan, Ming Shi, Wei Chen, Shangli Cai, Timothy M Pawlik, Andrew Soh, Agim Beshiri, Wan Yee Lau, Mengchao Wu, Yijie Zheng, Feng Shen. A Novel Online Calculator Based on Serum Biomarkers to Detect Hepatocellular Carcinoma among Patients with Hepatitis BClinical Chemistry 2019; 65(12): 1543 doi: 10.1373/clinchem.2019.308965
36
Zeribe C. Nwosu, Nadia Battello, Melanie Rothley, Weronika Piorońska, Barbara Sitek, Matthias P. Ebert, Ute Hofmann, Jonathan Sleeman, Stefan Wölfl, Christoph Meyer, Dominik A. Megger, Steven Dooley. Liver cancer cell lines distinctly mimic the metabolic gene expression pattern of the corresponding human tumoursJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2018; 37(1) doi: 10.1186/s13046-018-0872-6
37
Besnik Muqaku, Martin Eisinger, Samuel M. Meier, Ammar Tahir, Tobias Pukrop, Sebastian Haferkamp, Astrid Slany, Albrecht Reichle, Christopher Gerner. Multi-omics Analysis of Serum Samples Demonstrates Reprogramming of Organ Functions Via Systemic Calcium Mobilization and Platelet Activation in Metastatic MelanomaMolecular & Cellular Proteomics 2017; 16(1): 86 doi: 10.1074/mcp.M116.063313
38
Selin Oncul, Gulsah Karakaya, Mutlu Dilsiz Aytemir, Ayse Ercan. A kojic acid derivative promotes intrinsic apoptotic pathway of hepatocellular carcinoma cells without incurring drug resistanceChemical Biology & Drug Design 2019; 94(6): 2084 doi: 10.1111/cbdd.13615
39
Merricka C. Livingstone, Natalie M. Johnson, Bill D. Roebuck, Thomas W. Kensler, John D. Groopman. Serum miR‐182 is a predictive biomarker for dichotomization of risk of hepatocellular carcinoma in ratsMolecular Carcinogenesis 2019; 58(11): 2017 doi: 10.1002/mc.23093
40
H. M. M. T. B. Herath, Aruna Kulatunga. Large hepatocellular carcinoma in a non-cirrhotic liver with peritoneal and omental metastasis in a healthy man: a case reportJournal of Medical Case Reports 2017; 11(1) doi: 10.1186/s13256-017-1203-9
41
Sufang Wang, Michael Gribskov. Transcriptome analysis identifies metallothionein as biomarkers to predict recurrence in hepatocellular cacinomaMolecular Genetics & Genomic Medicine 2019; : e693 doi: 10.1002/mgg3.693
42
Mingfang Ji, Zhiwei Liu, Ellen T. Chang, Xia Yu, Biaohua Wu, Li Deng, Qianjin Feng, Kuangrong Wei, Xuejun Liang, Shifeng Lian, Wen Quan, Panpan Wang, Yun Du, Zhiheng Liang, Shenglin Xia, Hai Lin, Fugui Li, Weimin Cheng, Weiqiang Chen, Yong Yuan, Weimin Ye. Mass screening for liver cancer: results from a demonstration screening project in Zhongshan City, ChinaScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-31119-9
43
ZHONGBAO ZHANG, GUANGJU MENG, LIANG WANG, YINGYING MA, ZHONGZHENG GUAN. The prognostic role and reduced expression of FOXJ2 in human hepatocellular carcinomaMolecular Medicine Reports 2016; 14(1): 254 doi: 10.3892/mmr.2016.5261
44
Tony El Jabbour, Stephen M Lagana, Hwajeong Lee. Update on hepatocellular carcinoma: Pathologists’ reviewWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(14): 1653-1665 doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1653
45
Heng Liang Tan, Andre Choo. Opportunities for Antibody Discovery Using Human Pluripotent Stem Cells: Conservation of Oncofetal TargetsInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(22): 5752 doi: 10.3390/ijms20225752
46
Samuel Achilefu, Ramesh Raghavachari, Qi Zhang, Zhihao Han, Wancun Zhang, Zhiyu Qian, Yueqing Gu. In vivo imaging of hepatocellular carcinoma using a glypican-3-binding peptide based probe Reporters, Markers, Dyes, Nanoparticles, and Molecular Probes for Biomedical Applications IX 2017; 10079: 100790T doi: 10.1117/12.2251310
47
Identification of Candidate Biomarkers in Malignant Ascites from Patients with Hepatocellular Carcinoma by iTRAQ-Based Quantitative Proteomic AnalysisBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/5484976
48
Hiroaki Takaya, Tadashi Namisaki, Mitsuteru Kitade, Naotaka Shimozato, Kosuke Kaji, Yuki Tsuji, Keisuke Nakanishi, Ryuichi Noguchi, Yukihisa Fujinaga, Yasuhiko Sawada, Soichiro Saikawa, Shinya Sato, Hideto Kawaratani, Kei Moriya, Takemi Akahane, Hitoshi Yoshiji. Acylcarnitine: Useful biomarker for early diagnosis of hepatocellular carcinoma in non-steatohepatitis patientsWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2019; 11(10): 887-897 doi: 10.4251/wjgo.v11.i10.887
49
Weiyi Wang, Chao Wei. Advances in the early diagnosis of hepatocellular carcinomaGenes & Diseases 2020;  doi: 10.1016/j.gendis.2020.01.014
50
Craig C Teerlink, Chad Huff, Jeff Stevens, Yao Yu, Sheri L Holmen, Mark R Silvis, Kirby Trombetti, Hua Zhao, Douglas Grossman, James M Farnham, Jingran Wen, Julio C Facelli, Alun Thomas, Markus Babst, Scott R Florell, Laurence Meyer, John J Zone, Sancy Leachman, Lisa A Cannon-Albright. A Nonsynonymous Variant in the GOLM1 Gene in Cutaneous Malignant MelanomaJNCI: Journal of the National Cancer Institute 2018;  doi: 10.1093/jnci/djy058
51
Jung-Chen Ho, Meng-Lun Hsieh, Po-Heng Chuang, Vivian Chia-Rong Hsieh. Cost-Effectiveness of Sorafenib Monotherapy and Selected Combination Therapy with Sorafenib in Patients with Advanced Hepatocellular CarcinomaValue in Health Regional Issues 2018; 15: 120 doi: 10.1016/j.vhri.2017.12.012
52
Xiaogang Dong, Wei Ding, Jianwei Ye, Dong Yan, Feng Xue, Lin Xu, Jiwei Yin, Wenjia Guo. MiR-24-3p enhances cell growth in hepatocellular carcinoma by targeting metallothionein 1MCell Biochemistry and Function 2016; 34(7): 491 doi: 10.1002/cbf.3213
53
Abdel Hady A. Abdel Wahab, Medhat S. El-Halawany, Ahmad A. Emam, Ammar Elfiky, Zakaria Y. Abd Elmageed. Identification of circulating protein biomarkers in patients with hepatocellular carcinoma concomitantly infected with chronic hepatitis C virusBiomarkers 2016; : 1 doi: 10.1080/1354750X.2016.1252966
54
M. S. Chesnokov, O. M. Krivtsova, P. A. Skovorodnikova, A. S. Makarova, I. F. Kustova, M. D. Logacheva, A. A. Penin, A. V. Klepikova, D. A. Shavochkina, N. E. Kudashkin, E. A. Moroz, Y. I. Patyutko, E. A. Kotelnikova, N. L. Lazarevich. Transcriptome-based identification of PDGFA as a candidate secreted biomarker for hepatocellular carcinomaBiopolymers and Cell 2016; 32(6): 418 doi: 10.7124/bc.000939
55
Xi-Dai Long, Wei-Zhong Tang, Jun Lu, Xiao-Ying Huang, Jin-Guang Yao, Tian-Qi Zhang, Xing-Zhizi Wang, Qun-Ying Su, Chun-Ying Luo, Xue-Ming Wu, Chao Wang, Li-Xia Zeng, Qiang Xia, Yun Ma. Hepatocellular Carcinoma - Advances in Diagnosis and Treatment2018;  doi: 10.5772/intechopen.72276
56
Hyunsoo Kim, Areum Sohn, Injoon Yeo, Su Jong Yu, Jung-Hwan Yoon, Youngsoo Kim. Clinical Assay for AFP-L3 by Using Multiple Reaction Monitoring–Mass Spectrometry for Diagnosing Hepatocellular CarcinomaClinical Chemistry 2018; 64(8): 1230 doi: 10.1373/clinchem.2018.289702
57
Song Ting, Lili Wang, Bin Su, Weiping Zeng, Taiyi Jiang, Tong Zhang, Guizhen Sun, Hao Wu. Diagnostic value of alpha-fetoprotein, Lens culinaris agglutinin-reactive alpha-fetoprotein, and des-gamma-carboxyprothrombin in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinomaJournal of International Medical Research 2019; : 030006051988927 doi: 10.1177/0300060519889270
58
Felice De Stefano, Eduardo Chacon, Lilia Turcios, Francesc Marti, Roberto Gedaly. Novel biomarkers in hepatocellular carcinomaDigestive and Liver Disease 2018; 50(11): 1115 doi: 10.1016/j.dld.2018.08.019
59
Lamiaa Hamie, Georges Daoud, Georges Nemer, Tarek Nammour, Alissar El Chediak, Imad W Uthman, Abdul Ghani Kibbi, Assaad Eid, Mazen Kurban. SuPAR, an emerging biomarker in kidney and inflammatory diseasesPostgraduate Medical Journal 2018; 94(1115): 517 doi: 10.1136/postgradmedj-2018-135839
60
De-Ling Wu, Zhen-Dong Liao, Fang-Fang Chen, Wei Zhang, Ya-Shuo Ren, Can-Can Wang, Xiao-Xiao Chen, Dai-Yin Peng, Ling-Yi Kong. Benzophenones from Anemarrhena asphodeloides Bge. Exhibit Anticancer Activity in HepG2 Cells via the NF-κB Signaling PathwayMolecules 2019; 24(12): 2246 doi: 10.3390/molecules24122246
61
Manuela Cabiati, Melania Gaggini, Maria Michela Cesare, Chiara Caselli, Paolo De Simone, Franco Filipponi, Giuseppina Basta, Amalia Gastaldelli, Silvia Del Ry. Osteopontin in hepatocellular carcinoma: A possible biomarker for diagnosis and follow-upCytokine 2017; 99: 59 doi: 10.1016/j.cyto.2017.07.004
62
Chang-Hai Liu, Antonio Gil-Gómez, Javier Ampuero, Manuel Romero-Gómez. Diagnostic accuracy of SCCA and SCCA-IgM for hepatocellular carcinoma: A meta-analysisLiver International 2018; 38(10): 1820 doi: 10.1111/liv.13867
63
Philip M. Hemken, Lori J. Sokoll, Xiaoqing Yang, Jianliang Dai, Debra Elliott, Susan H. Gawel, Michael Lucht, Ziding Feng, Jorge A. Marrero, Sudhir Srivastava, Daniel W. Chan, Gerard J. Davis. Validation of a novel model for the early detection of hepatocellular carcinomaClinical Proteomics 2019; 16(1) doi: 10.1186/s12014-018-9222-0
64
Wenqing Cao, Meenal Sharma, Rami Imam, Jiangzhou Yu. Study on Diagnostic Values of Astrocyte Elevated Gene 1 (AEG-1) and Glypican 3 (GPC-3) in Hepatocellular CarcinomaAmerican Journal of Clinical Pathology 2019; 152(5): 647 doi: 10.1093/ajcp/aqz086
65
Mu-Sheng Zeng. The Long and Short Non-coding RNAs in Cancer BiologyAdvances in Experimental Medicine and Biology 2016; 927: 391 doi: 10.1007/978-981-10-1498-7_15
66
Wenbiao Chen, Donge Tang, Minglin Ou, Yong Dai. Mining Prognostic Biomarkers of Hepatocellular Carcinoma Based on Immune-Associated GenesDNA and Cell Biology 2020;  doi: 10.1089/dna.2019.5099
67
Xiao-Hong Ma, Shuang Wang, Si-Yun Liu, Kun Chen, Zhi-Yuan Wu, Deng-Feng Li, Yong-Tao Mi, Long-Bin Hu, Zhong-Wei Chen, Xin-Ming Zhao. Development and <i>in vitro</i> study of a bi-specific magnetic resonance imaging molecular probe for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(24): 3030-3043 doi: 10.3748/wjg.v25.i24.3030
68
Jia-Cheng Tang, Yi-Li Feng, Tao Guo, An-Yong Xie, Xiu-Jun Cai. Circulating tumor DNA in hepatocellular carcinoma: trends and challengesCell & Bioscience 2016; 6(1) doi: 10.1186/s13578-016-0100-z
69
Zhenjie Li, Lisha Mou, Haibin Gao, Yi Zeng, Xueyi Tang, Xuesong Deng, Zuhui Pu, Yong Ni, Yongqiang Zhan. Diagnostic accuracy of serum dickkopf-1 protein in diagnosis hepatocellular carcinomaMedicine 2019; 98(32): e16725 doi: 10.1097/MD.0000000000016725
70
Dalia H. Abou-Elela, Eman Abdel Sameea, Tamer Fakhry. Assessment of the diagnostic role of annexin A2 (ANXA2) and insulin-like growth factor-1 as serum markers for hepatocellular carcinomaEgyptian Liver Journal 2016; 6(1): 1 doi: 10.1097/01.ELX.0000481901.80695.e7
71
Hao Xing, Cunling Yan, Liming Cheng, Nianyue Wang, Shuyang Dai, Jianyong Yuan, Wenfeng Lu, Zhouchong Wang, Jun Han, Yijie Zheng, Tian Yang. Clinical application of protein induced by vitamin K antagonist-II as a biomarker in hepatocellular carcinomaTumor Biology 2016; 37(12): 15447 doi: 10.1007/s13277-016-5443-x
72
Tao Li, Yuanzi Yu, Juan Liu, Xiangguo Tian, Meng Kong, Lei Wu, Shaocan Tang, Shengqing Gu, Jingfang Zhao, Yi Cui, Jinhua Hu. PIVKA-II level is correlated to development of portal vein tumor thrombus in patients with HBV-related hepatocellular carcinomaInfectious Agents and Cancer 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13027-019-0229-6
73
Katarzyna Lubecka, Kirsty Flower, Megan Beetch, Jay Qiu, Lucinda Kurzava, Hannah Buvala, Adam Ruhayel, Samer Gawrieh, Suthat Liangpunsakul, Tracy Gonzalez, George McCabe, Naga Chalasani, James M Flanagan, Barbara Stefanska. Loci-specific differences in blood DNA methylation in HBV-negative populations at risk for hepatocellular carcinoma developmentEpigenetics 2018; 13(6): 605 doi: 10.1080/15592294.2018.1481706
74
Badriya Baig, Sulafa Abdel Halim, Aaminah Farrukh, Yaser Greish, Amr Amin. Current status of nanomaterial-based treatment for hepatocellular carcinomaBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 116: 108852 doi: 10.1016/j.biopha.2019.108852
75
Jun Ho Lee, Jae Hee Suh, Soo Youn Choi, Hyun Je Kang, Hwan Hee Lee, Byeong Jin Ye, Gap Ryol Lee, Seok Won Jung, Chang Jae Kim, Whaseon Lee-Kwon, Jiyoung Park, Kyungjae Myung, Neung Hwa Park, Hyug Moo Kwon. Tonicity-responsive enhancer-binding protein promotes hepatocellular carcinogenesis, recurrence and metastasisGut 2019; 68(2): 347 doi: 10.1136/gutjnl-2017-315348
76
WEN-ZHOU DING, QING-FENG NI, YE-TING LU, LIANG-LIANG KONG, JIAN-JUN YU, LONG-WEI TAN, LIAN-BAO KONG. MicroRNA-497 regulates cell proliferation in hepatocellular carcinomaOncology Letters 2016; 11(2): 1081 doi: 10.3892/ol.2015.3981
77
Lei Zhang, Rong Hu, Yanyong Cheng, Xiaoyang Wu, Siwei Xi, Yu Sun, Hong Jiang. Lidocaine inhibits the proliferation of lung cancer by regulating the expression of GOLT1ACell Proliferation 2017; 50(5): e12364 doi: 10.1111/cpr.12364
78
Ahmed Musa Hago Bakheet, Chang Zhao, Jian-Ning Chen, Jing-Yue Zhang, Jun-Ting Huang, Yu Du, Li-Ping Gong, Yuan-Hua Bi, Chun-Kui Shao. Improving pathological early diagnosis and differential biomarker value for hepatocellular carcinoma via RNAscope technologyHepatology International 2020; 14(1): 96 doi: 10.1007/s12072-019-10006-z
79
Hongwei Wu, Lijing Fan, Haiping Liu, Baozhang Guan, Bo Hu, Fanna Liu, Berthold Hocher, Lianghong Yin. Identification of Key Genes and Prognostic Analysis between Chromophobe Renal Cell Carcinoma and Renal Oncocytoma by Bioinformatic AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/4030915
80
Jian Li, Tiezheng Wang, Boxun Jin, Wenlei Li, Zhenshun Wang, Haitao Zhang, Yunjun Song, Ning Li. Diagnosis accuracy of serum glypican-3 level in patients with hepatocellular carcinoma: a systematic review with meta-analysisThe International Journal of Biological Markers 2018; 33(4): 353 doi: 10.1177/1724600818784409
81
Tomonari Shimagaki, Sachiyo Yoshio, Hironari Kawai, Yuzuru Sakamoto, Hiroyoshi Doi, Michitaka Matsuda, Taizo Mori, Yosuke Osawa, Moto Fukai, Takeshi Yoshida, Yunfei Ma, Tomoyuki Akita, Junko Tanaka, Akinobu Taketomi, Rikinari Hanayama, Tomoharu Yoshizumi, Masaki Mori, Tatsuya Kanto. Serum milk fat globule-EGF factor 8 (MFG-E8) as a diagnostic and prognostic biomarker in patients with hepatocellular carcinomaScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-52356-6
82
Hu Liang, Ji Ai-Jun, Zhang Ji-Zong, Han Jian-Bo, Zhao Liang, Yi Yong-Xiang, Yu Chen. Clinicopathological significance of miR-27b targeting Golgi protein 73 in patients with hepatocellular carcinomaAnti-Cancer Drugs 2019; 30(2): 186 doi: 10.1097/CAD.0000000000000711
83
Alyson P Black, Anand S Mehta. The search for biomarkers of hepatocellular carcinoma and the impact on patient outcomeCurrent Opinion in Pharmacology 2018; 41: 74 doi: 10.1016/j.coph.2018.04.002
84
Mohamed M. Omran, Khaled Farid, Mona A. Omar, Tarek M. Emran, Fathy M. El-Taweel, Ashraf A. Tabll. A combination of α-fetoprotein, midkine, thioredoxin and a metabolite for predicting hepatocellular carcinomaAnnals of Hepatology 2019;  doi: 10.1016/j.aohep.2019.09.002
85
Egisto Boschetti, Alfonsina D'Amato, Giovanni Candiano, Pier Giorgio Righetti. Protein biomarkers for early detection of diseases: The decisive contribution of combinatorial peptide ligand librariesJournal of Proteomics 2018; 188: 1 doi: 10.1016/j.jprot.2017.08.009
86
Andem Effiong, Prerna Kumari. Pharmacotherapies for fatigue in chronic liver disease (CLD): a systematic review and meta-analysis (protocol)Systematic Reviews 2018; 7(1) doi: 10.1186/s13643-018-0688-7
87
José M. Mato, Félix Elortza, Shelly C. Lu, Virginie Brun, Alberto Paradela, Fernando J. Corrales. Liver cancer-associated changes to the proteome: what deserves clinical focus?Expert Review of Proteomics 2018; 15(9): 749 doi: 10.1080/14789450.2018.1521277
88
Mona Moussa, Noha Helal, Enas Elnahas, Samar El-Sheikh, Dalal Alwi. Correlation of hepatic expression of Ki-67 and metallothionein with iron load in chronic hepatitis C and hepatocellular carcinomaCurrent Medicine Research and Practice 2018; 8(6): 209 doi: 10.1016/j.cmrp.2018.10.002
89
Rahul Agarwal, Jitendra Narayan, Amitava Bhattacharyya, Mayank Saraswat, Anil Kumar Tomar. Gene expression profiling, pathway analysis and subtype classification reveal molecular heterogeneity in hepatocellular carcinoma and suggest subtype specific therapeutic targetsCancer Genetics 2017; : 37 doi: 10.1016/j.cancergen.2017.06.002
90
Xiumei Wang, Weiwei Zhang, Youde Liu, Wenjing Gong, Ping Sun, Xiangshuo Kong, Miaomiao Yang, Zhihua Wang. Diagnostic value of prothrombin induced by the absence of vitamin K or antagonist-II (PIVKA-II) for early stage HBV related hepatocellular carcinomaInfectious Agents and Cancer 2017; 12(1) doi: 10.1186/s13027-017-0153-6
91
Jun Hyuek Yang, Hyun Soo Kim, Bon Kon Koo, Cheol Min Lee, Jong-Hyeon Jung, Young Rok Seo. Considerations of Human Health Risk Assessment in Chemical Accident: Suggestions from a Toxicogenomic ApproachToxicology and Environmental Health Sciences 2018; 10(2): 79 doi: 10.1007/s13530-018-0350-8