BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gao FY, Liu Y, Li XS, Ye XQ, Sun L, Geng MF, Wang R, Liu HM, Zhou XB, Gu LL, Liu YM, Wan G, Wang XB. Score model for predicting acute-on-chronic liver failure risk in chronic hepatitis B. World J Gastroenterol 2015; 21(27): 8373-8381 [PMID: 26217089 DOI: 10.3748/wjg.v21.i27.8373]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i27/8373.htm
Number Citing Articles
1
Li Jiang, Wei Niu, Qian Zheng, Gang Meng, Xiaoling Chen, Mengjun Zhang, Guohong Deng, Qing Mao, Li Wang. Identification of an Autoantibody Against ErbB-3-Binding Protein-1 in the Sera of Patients With Chronic Hepatitis B Virus InfectionFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.640335
2
Lingyao Du, Yuanji Ma, Shaoqun Zhou, Fang Chen, Yan Xu, Ming Wang, Xuezhong Lei, Ping Feng, Hong Tang, Lang Bai. A prognostic score for patients with acute-on-chronic liver failure treated with plasma exchange-centered artificial liver support systemScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-81019-8
3
Ting Wu, Tao Chen, Qin Ning. Validation of non-invasive tools in predicting HBV-related acute-on-chronic liver failureHepatology International 2021; 15(3): 571 doi: 10.1007/s12072-021-10185-8
4
Yi Ren, Lulu Liu, Ying Li, Fangwan Yang, Yihuai He, Yanping Zhu, Xinxin Hu, Shide Lin. Development and validation of a scoring system to predict progression to acute-on-chronic liver failure in patients with acute exacerbation of chronic hepatitis BHepatology Research 2018; 48(9): 692 doi: 10.1111/hepr.13062
5
Chen Li, Bing Zhu, Sa Lv, Shaoli You, Shaojie Xin. Prediction model of the progression of patients with acute deterioration of hepatitis B virus-related chronic liver disease to acute-on-chronic liver failureMedicine 2018; 97(34): e11915 doi: 10.1097/MD.0000000000011915
6
S. Sharma, A. Kumar, P. Kar, S. Agarwal, S. Ramji, S. A. Husain, S. Prasad, S. Sharma. Risk factors for vertical transmission of hepatitis E virus infectionJournal of Viral Hepatitis 2017; 24(11): 1067 doi: 10.1111/jvh.12730
7
Su Lin, Juan Chen, Mingfang Wang, Lifen Han, Haoyang Zhang, Jing Dong, Dawu Zeng, Jiaji Jiang, Yueyong Zhu. Prognostic nomogram for acute-on-chronic hepatitis B liver failureOncotarget 2017; 8(65): 109772 doi: 10.18632/oncotarget.21012
8
Ling Yuan, Bai-Mei Zeng, Lu-Lu Liu, Yi Ren, Yan-Qing Yang, Jun Chu, Ying Li, Fang-Wan Yang, Yi-Huai He, Shi-De Lin. Risk factors for progression to acute-on-chronic liver failure during severe acute exacerbation of chronic hepatitis B virus infectionWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(19): 2327-2337 doi: 10.3748/wjg.v25.i19.2327
9
Mingxue Yu, Xiangyong Li, Yaxin Lu, Yusheng Jie, Xinhua Li, Xietong Shi, Shaolong Zhong, Yuankai Wu, Wenli Xu, Zifeng Liu, Yutian Chong. Development and Validation of a Risk Prediction Model for Acute-on-Chronic Liver Failure in Chronic Hepatitis B Patients with Severe Acute Exacerbation: A Multi-Center StudySSRN Electronic Journal 2021;  doi: 10.2139/ssrn.3864026
10
Mingxue Yu, Xiangyong Li, Yaxin Lu, Yusheng Jie, Xinhua Li, Xietong Shi, Shaolong Zhong, Yuankai Wu, Wenli Xu, Zifeng Liu, Yutian Chong. A Novel Prediction Model for Risk of Acute-on-Chronic Liver Failure in Chronic Hepatitis B Virus-Infected Patients With Flare of HepatitisSSRN Electronic Journal 2020;  doi: 10.2139/ssrn.3745797