BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Zhen Wang, Jinfeng Zeng, Tingting Li, Xin Zheng, Xiaoxuan Xu, Xianlin Ye, Liang Lu, Weigang Zhu, Baocheng Yang, Jean-Pierre Allain, Chengyao Li. Prevalence of hepatitis B surface antigen (HBsAg) in a blood donor population born prior to and after implementation of universal HBV vaccination in Shenzhen, ChinaBMC Infectious Diseases 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12879-016-1834-2
2
Zhenqiu Liu, Yanfeng Jiang, Huangbo Yuan, Qiwen Fang, Ning Cai, Chen Suo, Li Jin, Tiejun Zhang, Xingdong Chen. The trends in incidence of primary liver cancer caused by specific etiologies: Results from the Global Burden of Disease Study 2016 and implications for liver cancer preventionJournal of Hepatology 2019; 70(4): 674 doi: 10.1016/j.jhep.2018.12.001
3
H. Su, Z. Shao, Z. Pu, Y. Wang, L. Zhang, W. Zhang, B. Wang, A. Wang, Z. Ji, Y. Yan, Y. Zhang. Overt and occult hepatitis B virus infection among community children in Northwest ChinaJournal of Viral Hepatitis 2017; 24(9): 797 doi: 10.1111/jvh.12709
4
Z. Liu, Q. Yang, O. Shi, W. Ye, X. Chen, T. Zhang. The epidemiology of hepatitis B and hepatitis C infections in China from 2004 to 2014: An observational population-based studyJournal of Viral Hepatitis 2018; 25(12): 1543 doi: 10.1111/jvh.12938
5
Shaoxia Xu, Weihong Zhang, Qiaofeng Wang, Jingtao Cui, Wenjuan Yan, Hongjie Xie, Anping Ni. Hepatitis B virus serological screen in a general hospital in Beijing from 2008 to 2018, and challenges to our vaccination policyVaccine: X 2020; 4: 100057 doi: 10.1016/j.jvacx.2020.100057
6
Yang-Cheng Hu, Chih-Ching Yeh, Ruey-Yu Chen, Chien-Tien Su, Wen-Chang Wang, Chyi-Huey Bai, Chi-Fei Chan, Fu Hsiung Su. Seroprevalence of hepatitis B virus in Taiwan 30 years after the commencement of the national vaccination programPeerJ 2018; 6: e4297 doi: 10.7717/peerj.4297
7
Yunhua Liu, Hui Li, Xiaohui Yan, Jia Wei. Long‐term efficacy and safety of peginterferon in the treatment of children with HBeAg‐positive chronic hepatitis BJournal of Viral Hepatitis 2019; 26(S1): 69 doi: 10.1111/jvh.13154
8
Huai Wang, Peixuan Men, Yufeng Xiao, Pei Gao, Min Lv, Qianli Yuan, Weixin Chen, Shuang Bai, Jiang Wu. Hepatitis B infection in the general population of China: a systematic review and meta-analysisBMC Infectious Diseases 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12879-019-4428-y
9
Zhenqiu Liu, Xianhua Mao, Yanfeng Jiang, Ning Cai, Li Jin, Tiejun Zhang, Xingdong Chen. Changing trends in the disease burden of primary liver cancer caused by specific etiologies in ChinaCancer Medicine 2019; 8(12): 5787 doi: 10.1002/cam4.2477
10
Jinfeng Liu, Jing Wang, Taotao Yan, Dan Du, Caijing Qi, Furong Cao, Naijuan Yao, Yuan Yang, Yingli He, Zhen Tian, Danfeng Ren, Li Zhu, Tianyan Chen, Yingren Zhao. Efficacy and safety of telbivudine and tenofovir disoproxil fumarate in preventing hepatitis B vertical transmission: A real‐life practiceJournal of Viral Hepatitis 2019; 26(10): 1170 doi: 10.1111/jvh.13156
11
Jean-Pierre Allain, Ohene Opare-Sem. Screening and diagnosis of HBV in low-income and middle-income countriesNature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2016; 13(11): 643 doi: 10.1038/nrgastro.2016.138
12
Ci Song, Jun Lv, Yao Liu, Jian Guo Chen, Zijun Ge, Jian Zhu, Juncheng Dai, Ling-Bin Du, Canqing Yu, Yu Guo, Zheng Bian, Ling Yang, Yiping Chen, Zhengming Chen, Jibin Liu, Jie Jiang, Liguo Zhu, Xiangjun Zhai, Yue Jiang, Hongxia Ma, Guangfu Jin, Hongbing Shen, Liming Li, Zhibin Hu. Associations Between Hepatitis B Virus Infection and Risk of All Cancer TypesJAMA Network Open 2019; 2(6): e195718 doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.5718