BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yaping Liang, Xiaojia Xu, Mingjuan Yin, Yan Zhang, Lingfeng Huang, Ruoling Chen, Jindong Ni. Effects of berberine on blood glucose in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic literature review and a meta-analysisEndocrine Journal 2019; 66(1): 51 doi: 10.1507/endocrj.EJ18-0109
2
Udaiyar Muruganathan, Subramani Srinivasan, Veerasamy Vinothkumar. Antidiabetogenic efficiency of menthol, improves glucose homeostasis and attenuates pancreatic β-cell apoptosis in streptozotocin–nicotinamide induced experimental rats through ameliorating glucose metabolic enzymesBiomedicine & Pharmacotherapy 2017; 92: 229 doi: 10.1016/j.biopha.2017.05.068
3
Zhu-Jun Mao, Min Lin, Xin Zhang, Lu-Ping Qin. Combined Use of Astragalus Polysaccharide and Berberine Attenuates Insulin Resistance in IR-HepG2 Cells via Regulation of the Gluconeogenesis Signaling PathwayFrontiers in Pharmacology 2019; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.01508
4
Ji Wang, Tong Wu, Li Fang, Chunlei Liu, Xiaoting Liu, Hongmei Li, Junhua Shi, Meihe Li, Weihong Min. Anti-diabetic effect by walnut (Juglans mandshurica Maxim.)-derived peptide LPLLR through inhibiting α-glucosidase and α-amylase, and alleviating insulin resistance of hepatic HepG2 cellsJournal of Functional Foods 2020; 69: 103944 doi: 10.1016/j.jff.2020.103944
5
Maria-Ioanna Christodoulou, Job Tchoumtchoua , Alexios-Leandros Skaltsounis , Andreas Scorilas, Maria Halabalaki . Natural Alkaloids Intervening the Insulin Pathway: New Hopes for Anti-Diabetic Agents?Current Medicinal Chemistry 2019; 26(32): 5982 doi: 10.2174/0929867325666180430152618
6
Min Lin, Zhu-Jun Mao. lncRNA–mRNA competing endogenous RNA network in IR-hepG2 cells ameliorated by APBBR decreasing ROS levels: a systematic analysisPeerJ 2020; 8: e8604 doi: 10.7717/peerj.8604
7
Ramachandran Vinayagam, Jianbo Xiao, Baojun Xu. An insight into anti-diabetic properties of dietary phytochemicalsPhytochemistry Reviews 2017; 16(3): 535 doi: 10.1007/s11101-017-9496-2
8
Tarun Belwal, Aarti Bisht, Hari Prasad Devkota, Hammad Ullah, Haroon Khan, Aseesh Pandey, Indra Dutt Bhatt, Javier Echeverría. Phytopharmacology and Clinical Updates of Berberis Species Against Diabetes and Other Metabolic DiseasesFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00041
9
Hong-Yu Xu, Chang-Shun Liu, Chuan-Li Huang, Li Chen, Yu-Rong Zheng, Si-Hang Huang, Xiao-Ying Long. Nanoemulsion improves hypoglycemic efficacy of berberine by overcoming its gastrointestinal challengeColloids and Surfaces B: Biointerfaces 2019; 181: 927 doi: 10.1016/j.colsurfb.2019.06.006
10
Ting-ting Zhou, Tong Zhao, Fei Ma, Yi-nan Zhang, Jing Jiang, Yuan Ruan, Qiu-ying Yan, Gai-hong Wang, Jin Ren, Xiao-wei Guan, Jun Guo, Yong-hua Zhao, Ji-ming Ye, Li-hong Hu, Jing Chen, Xu Shen. Small molecule IVQ, as a prodrug of gluconeogenesis inhibitor QVO, efficiently ameliorates glucose homeostasis in type 2 diabetic miceActa Pharmacologica Sinica 2019; 40(9): 1193 doi: 10.1038/s41401-018-0208-2
11
Chunyan Xie, Qinhua Wang, Jing Wang, Bie Tan, Zhiyong Fan, Ze-yuan Deng, Xin Wu, Yulong Yin. Developmental changes in hepatic glucose metabolism in a newborn piglet model: A comparative analysis for suckling period and early weaning periodBiochemical and Biophysical Research Communications 2016; 470(4): 824 doi: 10.1016/j.bbrc.2016.01.114
12
Noriko Shinjyo, James Parkinson, Jimmy Bell, Tatsuro Katsuno, Annie Bligh. Berberine for prevention of dementia associated with diabetes and its comorbidities: A systematic reviewJournal of Integrative Medicine 2020; 18(2): 125 doi: 10.1016/j.joim.2020.01.004
13
Jin Wang, Qian Ran, Hai-rong Zeng, Lin Wang, Chang-jiang Hu, Qin-wan Huang. Cellular stress response mechanisms of Rhizoma coptidis: a systematic reviewChinese Medicine 2018; 13(1) doi: 10.1186/s13020-018-0184-y
14
Qian Ran, Jin Wang, Lin Wang, Hai-rong Zeng, Xiang-bo Yang, Qin-wan Huang. Rhizoma coptidis as a Potential Treatment Agent for Type 2 Diabetes Mellitus and the Underlying Mechanisms: A ReviewFrontiers in Pharmacology 2019; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.00805
15
Daniel E. Lefever, Joella Xu, Yingjia Chen, Guannan Huang, Nagy Tamas, Tai L. Guo. TCDD modulation of gut microbiome correlated with liver and immune toxicity in streptozotocin (STZ)-induced hyperglycemic miceToxicology and Applied Pharmacology 2016; 304: 48 doi: 10.1016/j.taap.2016.05.016
16
Ying Zhong, Jing Jin, Peiyu Liu, Yu Song, Hui Zhang, Liang Sheng, Huifang Zhou, Bijie Jiang. Berberine Attenuates Hyperglycemia by Inhibiting the Hepatic Glucagon Pathway in Diabetic MiceOxidative Medicine and Cellular Longevity 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/6210526
17
Naomi Rozentul, Yosef Avrahami, Moran Shubely, Laura Levy, Anna Munder, Guy Cohen, Erol Cerasi, Shlomo Sasson, Arie Gruzman. A Novel Phenylchromane Derivative Increases the Rate of Glucose Uptake in L6 Myotubes and Augments Insulin Secretion from Pancreatic Beta-Cells by Activating AMPKPharmaceutical Research 2017; 34(12): 2873 doi: 10.1007/s11095-017-2271-7
18
Chang-Shun Liu, Yu-Rong Zheng, Ying-Feng Zhang, Xiao-Ying Long. Research progress on berberine with a special focus on its oral bioavailabilityFitoterapia 2016; 109: 274 doi: 10.1016/j.fitote.2016.02.001
19
Yuzhen Jia, Binger Xu, Jisen Xu. Effects of type 2 diabetes mellitus on the pharmacokinetics of berberine in ratsPharmaceutical Biology 2017; 55(1): 510 doi: 10.1080/13880209.2016.1255649
20
Dongqing Jiang, Dianhui Wang, Xianghua Zhuang, Zhanqing Wang, Yihong Ni, Shihong Chen, Fudun Sun. Berberine increases adipose triglyceride lipase in 3T3-L1 adipocytes through the AMPK pathwayLipids in Health and Disease 2016; 15(1) doi: 10.1186/s12944-016-0383-4
21
Wen Sun, Guangyuan Xu, Xuan Guo, Guangbin Luo, Lili Wu, Yi Hou, Xiangyu Guo, Jingxin Zhou, Tunhai Xu, Lingling Qin, Yixin Fan, Li Han, Motlalepula Matsabisa, Xuesheng Ma, Tonghua Liu. Protective effects of asiatic acid in a spontaneous type 2 diabetic mouse modelMolecular Medicine Reports 2017; 16(2): 1333 doi: 10.3892/mmr.2017.6684
22
Wenguang Chang. Non-coding RNAs and Berberine: A new mechanism of its anti-diabetic activitiesEuropean Journal of Pharmacology 2017; 795: 8 doi: 10.1016/j.ejphar.2016.11.055
23
Hesheng Liu, Xiangyang Qi, Keke Yu, Anjie Lu, Kaifeng Lin, Jiajing Zhu, Min Zhang, Zhida Sun. AMPK activation is involved in hypoglycemic and hypolipidemic activities of mogroside-rich extract from Siraitia grosvenorii (Swingle) fruits on high-fat diet/streptozotocin-induced diabetic miceFood & Function 2019; 10(1): 151 doi: 10.1039/C8FO01486H
24
Aiyun Li, Qun Liu, Qiang Li, Baolin Liu, Yang Yang, Ning Zhang. Berberine Reduces Pyruvate-driven Hepatic Glucose Production by Limiting Mitochondrial Import of Pyruvate through Mitochondrial Pyruvate Carrier 1EBioMedicine 2018; 34: 243 doi: 10.1016/j.ebiom.2018.07.039
25
Yu-Yu Jiang, Han-Ming Cui, Jia-Long Wang, Hui Liu, Meng-Meng Dang, Qiu-Yan Zhang, Fang Yang, Jian-Tao Kou, Xiao-Lin Tong. Protective role of berberine and Coptischinensis extract on T2MD rats and associated islet Rin-5f cellsMolecular Medicine Reports 2017; 16(5): 6981 doi: 10.3892/mmr.2017.7467
26
Xiaoting Tian, Zhou Xu, Pei Hu, Yanyan Yu, Zhixiong Li, Yuanjie Ma, Mingcang Chen, Zhaolin Sun, Fang Liu, Jingya Li, Chenggang Huang. Determination of the antidiabetic chemical basis of Phellodendri Chinensis Cortex by integrating hepatic disposition in vivo and hepatic gluconeogenese inhibition in vitroJournal of Ethnopharmacology 2020; 263: 113215 doi: 10.1016/j.jep.2020.113215
27
Li Lu, Xiaodong Sun, Yating Qin, Xiaomei Guo. The Signaling Pathways Involved in the Antiatherosclerotic Effects Produced by Chinese Herbal MedicinesBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/5392375
28
Zahra Ilyas, Simone Perna, Salwa Al-thawadi, Tariq A. Alalwan, Antonella Riva, Giovanna Petrangolini, Clara Gasparri, Vittoria Infantino, Gabriella Peroni, Mariangela Rondanelli. The effect of Berberine on weight loss in order to prevent obesity: A systematic reviewBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 127: 110137 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110137
29
Seong Lin Teoh, Srijit Das. Phytochemicals and their effective role in the treatment of diabetes mellitus: a short reviewPhytochemistry Reviews 2018; 17(5): 1111 doi: 10.1007/s11101-018-9575-z
30
Xueling Ma, Zhongjun Chen, Le Wang, Gesheng Wang, Zihui Wang, XiaoBo Dong, Binyu Wen, Zhichen Zhang. The Pathogenesis of Diabetes Mellitus by Oxidative Stress and Inflammation: Its Inhibition by BerberineFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.00782
31
Chu Shufang, Zhou Yinan, Li Huilin, Zhao Hengxia, Liu Deliang, Liu Xuemei. Effect of He Qi San on DNA Methylation in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Phlegm-blood Stasis SyndromeOpen Chemistry 2019; 17(1): 1213 doi: 10.1515/chem-2019-0130
32
Zixia Wang, Dan Xu, Linlin She, Yirui Zhang, Qingli Wei, Jiye Aa, Guangji Wang, Baolin Liu, Yuan Xie. Curcumin restrains hepatic glucose production by blocking cAMP/PKA signaling and reducing acetyl CoA accumulation in high-fat diet (HFD)-fed miceMolecular and Cellular Endocrinology 2018; 474: 127 doi: 10.1016/j.mce.2018.02.018
33
Xiao-hu Xu, Qian Hu, Li-shan Zhou, Li-jun Xu, Xin Zou, Fu-er Lu, Ping Yi. Berberine Inhibits Gluconeogenesis in Skeletal Muscles and Adipose Tissues in Streptozotocin-induced Diabetic Rats via LKB1-AMPK-TORC2 Signaling PathwayCurrent Medical Science 2020; 40(3): 530 doi: 10.1007/s11596-020-2210-4