BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lamontagne J, Steel LF, Bouchard MJ. Hepatitis B virus and microRNAs: Complex interactions affecting hepatitis B virus replication and hepatitis B virus-associated diseases. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7375-7399 [PMID: 26139985 DOI: 10.3748/wjg.v21.i24.7375]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i24/7375.htm
Number Citing Articles
1
Yinming Wang, Junquan Gu, Linlin Hu, Liang Kong, Tinggang Wang, Meiqi Di, Chaosheng Li, Shuhua Gui. miR-130a alleviates neuronal apoptosis and changes in expression of Bcl-2/Bax and caspase-3 in cerebral infarction rats through PTEN/PI3K/Akt signaling pathwayExperimental and Therapeutic Medicine 2020;  doi: 10.3892/etm.2020.8415
2
Yangyang Zhan, NanXin Zheng, Fei Teng, Leilei Bao, Fang Liu, Mingjian Zhang, Meng Guo, Wenyuan Guo, Guoshan Ding, Quanxing Wang. MiR-199a/b-5p inhibits hepatocellular carcinoma progression by post-transcriptionally suppressing ROCK1Oncotarget 2017; 8(40): 67169 doi: 10.18632/oncotarget.18052
3
Javid Sadri Nahand, Farah Bokharaei‐Salim, Arash Salmaninejad, Abolfazl Nesaei, Fatemeh Mohajeri, Azadeh Moshtzan, Alireza Tabibzadeh, Mohammad Karimzadeh, Mohsen Moghoofei, Arezo Marjani, Shoeleh Yaghoubi, Hossein Keyvani. microRNAs: Key players in virus‐associated hepatocellular carcinomaJournal of Cellular Physiology 2019; 234(8): 12188 doi: 10.1002/jcp.27956
4
Chunyan Zhang, Bingyu Ye, Jiaojiao Wei, Qiwen Wang, Cunshuan Xu, Guoying Yu. MiR-199a-5p regulates rat liver regeneration and hepatocyte proliferation by targeting TNF-α TNFR1/TRADD/CASPASE8/CASPASE3 signalling pathwayArtificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2019; 47(1): 4110 doi: 10.1080/21691401.2019.1683566
5
Jinghang Xu, Ping An, Cheryl A. Winkler, Yanyan Yu. Dysregulated microRNAs in Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma: Potential as Biomarkers and Therapeutic TargetsFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.01271
6
Xiaoming Dai, Ruixue Huang, Sai Hu, Yao Zhou, Xiaoya Sun, Pucheng Gui, Zijian Yu, Pingkun Zhou. A novel miR-0308-3p revealed by miRNA-seq of HBV-positive hepatocellular carcinoma suppresses cell proliferation and promotes G1/S arrest by targeting double CDK6/Cyclin D1 genesCell & Bioscience 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13578-020-00382-7
7
Ke Jin, Tong Li, Gonzalo Sánchez-Duffhues, Fangfang Zhou, Long Zhang. Involvement of inflammation and its related microRNAs in hepatocellular carcinomaOncotarget 2017; 8(13): 22145 doi: 10.18632/oncotarget.13530
8
Nicola Coppola, Lorenzo Onorato, Marta Panella, Giorgio de Stefano, Nicola Mosca, Carmine Minichini, Vincenzo Messina, Nicoletta Potenza, Mario Starace, Loredana Alessio, Nunzia Farella, Evangelista Sagnelli, Aniello Russo. Correlation Between the Hepatic Expression of Human MicroRNA hsa-miR-125a-5p and the Progression of Fibrosis in Patients With Overt and Occult HBV InfectionFrontiers in Immunology 2018; 9 doi: 10.3389/fimmu.2018.01334
9
Sajad Ahmad Bhat, Syed Naqui Kazim. HBV cccDNA─A Culprit and Stumbling Block for the Hepatitis B Virus Infection: Its Presence in Hepatocytes Perplexed the Possible Mission for a Functional CureACS Omega 2022; 7(28): 24066 doi: 10.1021/acsomega.2c02216
10
Jack Wallace, Elizabeth Smith, Behzad Hajarizadeh, Jacqueline Richmond, Jayne Lucke. Addressing cultural diversity: the hepatitis B clinical specialist perspectiveEthnicity & Health 2019; 24(7): 816 doi: 10.1080/13557858.2017.1370540
11
Kai Zhang, Anna E. Barry, Ryan Lamm, Keyur Patel, Michelle Schafer, Hien Dang. The role of RNA binding proteins in hepatocellular carcinomaAdvanced Drug Delivery Reviews 2022; 182: 114114 doi: 10.1016/j.addr.2022.114114
12
Ming-He Zhang, Yu-Feng Yuan, Li-Juan Liu, Yu-Xin Wei, Wan-Yue Yin, Lan-Zhuo-Yin Zheng, Ying-Ying Tang, Zhao Lv, Fan Zhu. Dysregulated microRNAs as a biomarker for diagnosis and prognosis of hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(31): 4706-4735 doi: 10.3748/wjg.v29.i31.4706
13
Yanjing Wang, Yuanyuan Li. miR-146 promotes HBV replication and expression by targeting ZEB2Biomedicine & Pharmacotherapy 2018; 99: 576 doi: 10.1016/j.biopha.2018.01.097
14
Shuang Lu, Ni Zhu, Weiwei Guo, Xin Wang, Kaiji Li, Jie Yan, Cuiping Jiang, Shiyu Han, Hanmin Xiang, Xiaohan Wu, Yuanyuan Liu, Hairong Xiong, Liangjun Chen, Zuojiong Gong, Fan Luo, Wei Hou. RNA-Seq Revealed a Circular RNA-microRNA-mRNA Regulatory Network in Hantaan Virus InfectionFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2020; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.00097
15
Venkatasubramanian Aishwarya, Solairaja Solaipriya, Venkatabalasubramanian Sivaramakrishnan. Role of ellagic acid for the prevention and treatment of liver diseasesPhytotherapy Research 2021; 35(6): 2925 doi: 10.1002/ptr.7001
16
Uyen Mui, Christopher Haley, Stephen Tyring. Viral Oncology: Molecular Biology and PathogenesisJournal of Clinical Medicine 2017; 6(12): 111 doi: 10.3390/jcm6120111
17
Ruo-Chan Chen, Juan Wang, Xu-Yuan Kuang, Fang Peng, Yong-Ming Fu, Yan Huang, Ning Li, Xue-Gong Fan. Integrated analysis of microRNA and mRNA expression profiles in HBx-expressing hepatic cellsWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(10): 1787-1795 doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1787
18
Zuzana Vojtechova, Ruth Tachezy. The Role of miRNAs in Virus-Mediated OncogenesisInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(4): 1217 doi: 10.3390/ijms19041217
19
Hideki Wakasugi, Hideaki Takahashi, Takeshi Niinuma, Hiroshi Kitajima, Ritsuko Oikawa, Naoki Matsumoto, Yuko Takeba, Takehito Otsubo, Masayuki Takagi, Yasushi Ariizumi, Michihiro Suzuki, Chiaki Okuse, Shogo Iwabuchi, Masayuki Nakano, Noriyuki Akutsu, Jong-Hon Kang, Takeshi Matsui, Norie Yamada, Hajime Sasaki, Eiichiro Yamamoto, Masahiro Kai, Yasushi Sasaki, Shigeru Sasaki, Yasuhito Tanaka, Hiroshi Yotsuyanagi, Takeya Tsutsumi, Hiroyuki Yamamoto, Takashi Tokino, Hiroshi Nakase, Hiromu Suzuki, Fumio Itoh. Dysregulation of miRNA in chronic hepatitis B is associated with hepatocellular carcinoma risk after nucleos(t)ide analogue treatmentCancer Letters 2018; 434: 91 doi: 10.1016/j.canlet.2018.07.019
20
Jun Wu, Meihong Han, Jia Li, Xiaoli Yang, Dongliang Yang. Hepatitis B Virus InfectionAdvances in Experimental Medicine and Biology 2020; 1179: 71 doi: 10.1007/978-981-13-9151-4_4
21
Mirjam B. Zeisel, Francesca Guerrieri, Massimo Levrero. Host Epigenetic Alterations and Hepatitis B Virus-Associated Hepatocellular CarcinomaJournal of Clinical Medicine 2021; 10(8): 1715 doi: 10.3390/jcm10081715
22
Wanyu Deng, Xiaoyong Zhang, Zhiyong Ma, Yong Lin, Mengji Lu. MicroRNA-125b-5p mediates post-transcriptional regulation of hepatitis B virus replication via the LIN28B/let-7 axisRNA Biology 2017; 14(10): 1389 doi: 10.1080/15476286.2017.1293770
23
Geon‐Woo Kim, Hasan Imam, Mohsin Khan, Saiful Anam Mir, Seong‐Jun Kim, Seung Kew Yoon, Wonhee Hur, Aleem Siddiqui. HBV‐Induced Increased N6 Methyladenosine Modification of PTEN RNA Affects Innate Immunity and Contributes to HCCHepatology 2021; 73(2): 533 doi: 10.1002/hep.31313
24
Sara-Elizabeth Cardin, Glen M. Borchert. Bioinformatics in MicroRNA ResearchMethods in Molecular Biology 2017; 1617: 39 doi: 10.1007/978-1-4939-7046-9_3
25
A. A. Al-Qahtani, M. R. Al-Anazi, N. Nazir, K. Wani, A. A. Abdo, F. M. Sanai, M. Q. Khan, H. I. Al-Ashgar, A. Albenmousa, W. K. Al-hamoudi, K. A. Alswat, M. N. Al-Ahdal. Association of single nucleotide polymorphisms in microRNAs with susceptibility to hepatitis B virus infection and HBV-related liver complications: A study in a Saudi Arabian populationJournal of Viral Hepatitis 2017; 24(12): 1132 doi: 10.1111/jvh.12749
26
Bin Wang, Mengjiao Fu, Yanan Liu, Yongqiang Wang, Xiaoqi Li, Hong Cao, Shijun J. Zheng. gga-miR-155 Enhances Type I Interferon Expression and Suppresses Infectious Burse Disease Virus Replication via Targeting SOCS1 and TANKFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2018; 8 doi: 10.3389/fcimb.2018.00055
27
Po-Shuan Huang, Chia-Jung Liao, Ya-Hui Huang, Chau-Ting Yeh, Cheng-Yi Chen, Hui-Chi Tang, Cheng-Chih Chang, Kwang-Huei Lin. Functional and Clinical Significance of Dysregulated microRNAs in Liver CancerCancers 2021; 13(21): 5361 doi: 10.3390/cancers13215361
28
Xianliang Hou, Yan Liang, Jianing Chen, Yingfeng Wei, Ping Zeng, Lin Wang, Chong Lu, Hongyan Diao. Expression Profiling of Cellular MicroRNA in Asymptomatic HBsAg Carriers and Chronic Hepatitis B PatientsBioMed Research International 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/6484835
29
Tongjing Xing, Jiansheng Zhu, Jianchun Xian, Ali Li, Xuequan Wang, Wei Wang, Qian Zhang. miRNA-548ah promotes the replication and expression of hepatitis B virus by targeting histone deacetylase 4Life Sciences 2019; 219: 199 doi: 10.1016/j.lfs.2018.12.057
30
Yuping Wang, Zhichao Liu, Wen Zou, Huixiao Hong, Hong Fang, Weida Tong. Molecular regulation of miRNAs and potential biomarkers in the progression of hepatic steatosis to NASHBiomarkers in Medicine 2015; 9(11): 1189 doi: 10.2217/bmm.15.70
31
Jason Lamontagne, Joshua C. Mell, Michael J. Bouchard, Aleem Siddiqui. Transcriptome-Wide Analysis of Hepatitis B Virus-Mediated Changes to Normal Hepatocyte Gene ExpressionPLOS Pathogens 2016; 12(2): e1005438 doi: 10.1371/journal.ppat.1005438
32
Mirza Ali Nazarnezhad, Mahdi Barazesh, Soudabeh Kavousipour, Shiva Mohammadi, Ebrahim Eftekhar, Sajad Jalili. The Computational Analysis of Single Nucleotide Associated with MicroRNA Affecting Hepatitis B InfectionMicroRNA 2022; 11(2): 139 doi: 10.2174/2211536611666220509103724
33
Jingjing Yao, Jindong Fu, Ying Liu, Wei Qu, Guangdong Wang, Zaojun Yan. LncRNA CASC9 promotes proliferation, migration and inhibits apoptosis of hepatocellular carcinoma cells by down-regulating miR-424-5pAnnals of Hepatology 2021; 23: 100297 doi: 10.1016/j.aohep.2020.100297
34
Cyriac A Philips, Rizwan Ahamed, Jinsha K Abduljaleel, Sasidharan Rajesh, Philip Augustine. Critical Updates on Chronic Hepatitis B Virus Infection in 2021Cureus 2021;  doi: 10.7759/cureus.19152
35
Nima Sarfaraz, Srinivas Somarowthu, Michael J. Bouchard. The interplay of long noncoding RNAs and hepatitis B virusJournal of Medical Virology 2023; 95(1) doi: 10.1002/jmv.28058
36
Elitsa Golkocheva-Markova. Micro RNAs—The Small Big Players in Hepatitis E Virus Infection: A Comprehensive ReviewBiomolecules 2022; 12(11): 1543 doi: 10.3390/biom12111543
37
Kirstine Overgaard Nielsen, Kari Stougaard Jacobsen, Aashiq Hussain Mirza, Thilde Nordmann Winther, Joachim Størling, Dieter Glebe, Flemming Pociot, Birthe Hogh. Hepatitis B virus upregulates host microRNAs that target apoptosis-regulatory genes in an in vitro cell modelExperimental Cell Research 2018; 371(1): 92 doi: 10.1016/j.yexcr.2018.07.044
38
Dian‑Xing Liu, Peng‑Peng Li, Jia‑Pei Guo, Lei‑Lei Li, Bin Guo, Hong‑Bin Jiao, Jing‑Hua Wu, Jun‑Mao Chen. Exosomes derived from HBV‑associated liver cancer promote chemoresistance by upregulating chaperone‑mediated autophagyOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9584
39
Lili Yao, Yadi Zhou, Zhenhua Sui, Yanling Zhang, Yankun Liu, Hong Xie, Huijie Gao, Hongxia Fan, Yi Zhang, Min Liu, Shengping Li, Hua Tang. RETRACTED: HBV-encoded miR-2 functions as an oncogene by downregulating TRIM35 but upregulating RAN in liver cancer cellsEBioMedicine 2019; 48: 117 doi: 10.1016/j.ebiom.2019.09.012
40
Yueran Zhen, Fengqing Wang, Wan Liang, Jianjian Liu, Guoli Gao, Yan Wang, Xuewen Xu, Qiuju Su, Qingde Zhang, Bang Liu. Identification of Differentially Expressed Non-coding RNA in Porcine Alveolar Macrophages from Tongcheng and Large White Pigs Responded to PRRSVScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-33891-0
41
Wen-Shu Chen, Liang-Chih Liu, Chia-Jui Yen, Yun-Ju Chen, Jhen-Yu Chen, Chien-Yi Ho, Shu-Hui Liu, Ching-Chow Chen, Wei-Chien Huang. Nuclear IKKα mediates microRNA-7/-103/107/21 inductions to downregulate maspin expression in response to HBx overexpressionOncotarget 2016; 7(35): 56309 doi: 10.18632/oncotarget.10462
42
Shao-Jun Huang, Yu-Fang Zhu, Zeng Liu, Qing-Feng Li, Zhao-Yuan Li, Wen-Rong Fu. Study of miR-143 expression in stomach cancerOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9173
43
Ting Zhang, Zhihong Yang, Praveen Kusumanchi, Sen Han, Suthat Liangpunsakul. MicroRNA in Regenerative Medicine2023; : 429 doi: 10.1016/B978-0-12-820719-2.00016-8
44
Yu-Ming Wang, Dao-Feng Yang, Ming Wang, Nazia Selzner, Kaveh Farrokhi, Andrzej Chruscinski, Gary Levy. Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B2019; : 457 doi: 10.1007/978-94-024-1603-9_6
45
Kazuma Sekiba, Motoyuki Otsuka, Motoko Ohno, Mari Yamagami, Takahiro Kishikawa, Tatsunori Suzuki, Rei Ishibashi, Takahiro Seimiya, Eri Tanaka, Kazuhiko Koike. Hepatitis B virus pathogenesis: Fresh insights into hepatitis B virus RNAWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(21): 2261-2268 doi: 10.3748/wjg.v24.i21.2261
46
Małgorzata Kujawska, Jadwiga Jodynis-Liebert. Potential of the ellagic acid-derived gut microbiota metabolite – Urolithin A in gastrointestinal protectionWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(23): 3170-3181 doi: 10.3748/wjg.v26.i23.3170
47
Hongxia Fan, Ping Lv, Jing Lv, Xiaopei Zhao, Min Liu, Guangling Zhang, Hua Tang. miR-370 suppresses HBV gene expression and replication by targeting nuclear factor IAJournal of Medical Virology 2017; 89(5): 834 doi: 10.1002/jmv.24695
48
Inbal Houri, Oren Shibolet. Hepatocellular Carcinoma2016; : 243 doi: 10.1007/978-3-319-34214-6_16
49
Chiaho Shih, Shu-Fan Chou, Ching-Chun Yang, Jyun-Yuan Huang, Gansukh Choijilsuren, Ren-Shiang Jhou. Control and Eradication Strategies of Hepatitis B VirusTrends in Microbiology 2016; 24(9): 739 doi: 10.1016/j.tim.2016.05.006
50
Pei-Yi Su, Chiaho Shih. Viral Hepatitis in Children2019; : 211 doi: 10.1007/978-981-13-0050-9_16