BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhen YZ, Li NR, He HW, Zhao SS, Zhang GL, Hao XF, Shao RG. Protective effect of bicyclol against bile duct ligation-induced hepatic fibrosis in rats. World J Gastroenterol 2015; 21(23): 7155-7164 [PMID: 26109801 DOI: 10.3748/wjg.v21.i23.7155]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i23/7155.htm
Number Citing Articles
1
Hui-Juan Dai, Da-Wei Li, Ya-Xiang Wang, Ai-Jun Sun, Yi-Xian Lu, Xin- Ding, Ming- Zhang, Yong-Gang Song, Xuan-Dong Huang. Induction of heat shock protein 27 by bicyclol attenuates d-galactosamine/lipopolysaccharide-induced liver injuryEuropean Journal of Pharmacology 2016; 791: 482 doi: 10.1016/j.ejphar.2016.09.002
2
Tianming Zhao, Lihong Mao, Zihan Yu, Yangyang Hui, Hongjuan Feng, Xiaoyu Wang, Lin Lin, Xiaofei Fan, Xin Chen, Bangmao Wang, Xiaocang Cao, Chao Sun. Therapeutic potential of bicyclol in liver diseases: Lessons from a synthetic drug based on herbal derivative in traditional Chinese medicineInternational Immunopharmacology 2021; 91: 107308 doi: 10.1016/j.intimp.2020.107308
3
Shuang-shuang Zhao, Na-ren Li, Wu-li Zhao, Hong Liu, Mao-xu Ge, Yi-xuan Zhang, Long-yin Zhao, Xue-fu You, Hong-wei He, Rong-guang Shao. D-chiro-inositol effectively attenuates cholestasis in bile duct ligated rats by improving bile acid secretion and attenuating oxidative stressActa Pharmacologica Sinica 2018; 39(2): 213 doi: 10.1038/aps.2017.98
4
Hamid Reza Moheimani, Taghi Amiriani, Ali Mohammad Alizadeh, Yahya Jand, Delaram Shakiba, Parham Sayyah Ensan, Fatemeh Jafarzadeh, Maryam Rajaei, Ayesheh Enayati, Mona Pourabouk, Shahriar Aliazadeh, Amir Hoshang Pourkhani, Zohreh Mazaheri, Mohammad Ali Zeyghami, Ahmadreza Dehpour, Vahid Khori. Preconditioning and anti-apoptotic effects of Metformin and Cyclosporine-A in an isolated bile duct-ligated rat heartEuropean Journal of Pharmacology 2021; 893: 173807 doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173807
5
Hu Li, Meng-Hao Huang, Jian-Dong Jiang, Zong-Gen Peng. Hepatitis C: From inflammatory pathogenesis to anti-inflammatory/hepatoprotective therapyWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(47): 5297-5311 doi: 10.3748/wjg.v24.i47.5297
6
Maoxu Ge, Hong Liu, Yixuan Zhang, Naren Li, Shuangshuang Zhao, Wuli Zhao, Yongzhan Zhen, Jianzhong Yu, Hongwei He, Rong‐guang Shao. The anti‐hepatic fibrosis effects of dihydrotanshinone I are mediated by disrupting the yes‐associated protein and transcriptional enhancer factor D2 complex and stimulating autophagyBritish Journal of Pharmacology 2017; 174(10): 1147 doi: 10.1111/bph.13766
7
Jing Wu, Weichao Zheng, Ling Rong, Yingru Xing, Dong Hu. Bicyclol exerts an anti-tumor effect via ROS-mediated endoplasmic reticulum stress in human renal cell carcinoma cellsBiomedicine & Pharmacotherapy 2017; 91: 1184 doi: 10.1016/j.biopha.2017.05.041
8
Maha H. Sharawy, Noha Abdel-Rahman, Nirmeen Megahed, Mohammed S. El-Awady. Paclitaxel alleviates liver fibrosis induced by bile duct ligation in rats: Role of TGF-β1, IL-10 and c-MycLife Sciences 2018; 211: 245 doi: 10.1016/j.lfs.2018.09.037
9
Zeinab Esmaeili, Qamar Niaz, Partow Mirzaee Saffari, Ahmad-Reza Dehpour, Seyed Mahdi Rezayat, Farahnaz Jazaeri. Evaluation of the effect of heat shock protein 70 targeted drugs on cirrhotic cardiomyopathy in biliary cirrhotic ratsLife Sciences 2021; 273: 119261 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119261
10
Anita Zenko Sever, Marko Sever, Tinka Vidovic, Nermin Lojo, Danijela Kolenc, Lovorka Batelja Vuletic, Domagoj Drmic, Antonio Kokot, Ivan Zoricic, Marijana Coric, Josipa Vlainic, Ljiljana Poljak, Sven Seiwerth, Predrag Sikiric. Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 in the therapy of the rats with bile duct ligationEuropean Journal of Pharmacology 2019; 847: 130 doi: 10.1016/j.ejphar.2019.01.030
11
Ying Zhou, Xiujuan Chai. Protective effect of bicyclol against pulmonary fibrosis via regulation of microRNA‐455‐3p in ratsJournal of Cellular Biochemistry 2020; 121(1): 651 doi: 10.1002/jcb.29310
12
Hu Li, Nan-Nan Liu, Jian-Rui Li, Mei-Xi Wang, Jia-Li Tan, Biao Dong, Pei Lan, Li-Min Zhao, Zong-Gen Peng, Jian-Dong Jiang. Bicyclol ameliorates advanced liver diseases in murine models via inhibiting the IL-6/STAT3 signaling pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2022; 150: 113083 doi: 10.1016/j.biopha.2022.113083
13
Hao Yue, Weizhen Cai, Yanqi Li, Xiaoxuan Feng, Ping Dong, Changhu Xue, Jingfeng Wang. A Novel Sialoglycopeptide from Gadus morhua Eggs Prevents Liver Fibrosis Induced by CCl4 via Downregulating FXR/FGF15 and TLR4/TGF-β/Smad PathwaysJournal of Agricultural and Food Chemistry 2021; 69(44): 13093 doi: 10.1021/acs.jafc.1c05411
14
Ameneh Khodarahmi, Azam Eshaghian, Fatemeh Safari, Ali Moradi. Quercetin Mitigates Hepatic Insulin Resistance in Rats with Bile Duct Ligation Through Modulation of the STAT3/SOCS3/IRS1 Signaling PathwayJournal of Food Science 2019; 84(10): 3045 doi: 10.1111/1750-3841.14793
15
Zohreh-al-sadat Ghoreshi, Razieh Kabirifar, Fatemeh Safari, Alireza Karimollah, Ali Moradi, Ebrahim Eskandari-Nasab. Hepatoprotective effects of curcumin in rats after bile duct ligation via downregulation of Rac1 and NOX1Nutrition 2017; 36: 72 doi: 10.1016/j.nut.2016.06.006
16
Jingwen Zhao, Maojuan Ran, Ting Yang, Liwei Chen, Peixu Ji, Xiuxiu Xu, Lu Zhang, Siyuan Sun, Xin Liu, Simin Zhou, Lu Zhou, Jie Zhang. Bicyclol Alleviates Signs of BDL-Induced Cholestasis by Regulating Bile Acids and Autophagy-Mediated HMGB1/p62/Nrf2 PathwayFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.686502
17
Doğan YILDIRIM, Okan Murat AKTÜRK, Ahmet KOCAKUŞAK, Mikail ÇAKIR, Oğuzhan SUNAMAK, Adnan HUT, Abdullah Kağan ZENGİN, Murat ÖZCAN, Hilal AKI, Huriye BALCI. Skolosidal Ajanlardan Kaynaklanan Sklerozan Kolanjitin Önlenmesinde Halofuginon ve Ursodeoksikolik Asidin EtkileriMustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 2020;  doi: 10.17944/mkutfd.425288