BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gao J, Kong J, Ding XM, Ke S, Niu HG, Xin ZH, Ning CM, Guo SG, Li XL, Zhang L, Dong YH, Sun WB. Laparoscopic vs computerized tomography-guided radiofrequency ablation for large hepatic hemangiomas abutting the diaphragm. World J Gastroenterol 2015; 21(19): 5941-5949 [PMID: 26019459 DOI: 10.3748/wjg.v21.i19.5941]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i19/5941.htm
Number Citing Articles
1
Shaohong Wang, Mengmeng Yang, Xu Yang, Li Xu, Shan Ke, Xuemei Ding, Wenbing Sun, Jun Gao. Endothelial pyroptosis underlies systemic inflammatory response following radiofrequency ablation of hepatic hemangiomasScandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2019; 79(8): 619 doi: 10.1080/00365513.2019.1689428
2
Li Xu, Shilun Wu, Jian Kong, Shan Ke, Tao Yin, Shigang Guo, Chunmin Ning, Xiangtao Wang, Shangshen Li, Jianhua Ding, Aolei Li, Xinliang Kong, Qiang Wang, Yanjie Xu, Jun Gao, Wenbing Sun. Thermal ablation of hepatic hemangioma: A multi-center experience with long-term outcomesEuropean Journal of Radiology 2023; 164: 110842 doi: 10.1016/j.ejrad.2023.110842
3
Xiaoyin Tang, Min Ding, Bingwei Lu, Jiachang Chi, Tao Wang, Yaoping Shi, Zhi Wang, Dan Cui, Ping Li, Bo Zhai. Outcomes of ultrasound-guided percutaneous microwave ablation versus surgical resection for symptomatic large hepatic hemangiomasInternational Journal of Hyperthermia 2019; 36(1): 631 doi: 10.1080/02656736.2019.1624837
4
Jun Gao, Li Xu, Meng-meng Yang, Shan Ke, Xue-mei Ding, Shao-hong Wang, Wen-bing Sun. A severe complication of myocardial dysfunction post radiofrequency ablation treatment of huge hepatic hemangioma: a case report and literature reviewOpen Medicine 2019; 14(1): 398 doi: 10.1515/med-2019-0041
5
Niloofar Ayoobi Yazdi, Mohammad-Mehdi Mehrabinejad, Habibollah Dashti, Ramin Pourghorban, Mohssen Nassiri Toosi, Hadi Rokni Yazdi. Percutaneous Sclerotherapy with Bleomycin and Ethiodized Oil: A Promising Treatment in Symptomatic Giant Liver HemangiomaRadiology 2021; 301(2): 464 doi: 10.1148/radiol.2021204444
6
Chengming Qu, Hui Liu, Xin-Qian Li, Kai Feng, Kuansheng Ma. Percutaneous ultrasound-guided ‘three-step’ radiofrequency ablation for giant hepatic hemangioma (5–15 cm): a safe and effective new techniqueInternational Journal of Hyperthermia 2020; 37(1): 212 doi: 10.1080/02656736.2020.1732484
7
Aldo Carnevale, Fabio Pellegrino, Alberto Cossu, Anna Maria Ierardi, Gian Carlo Parenti, Gianpaolo Carrafiello, Melchiore Giganti. Current concepts in ablative procedures for primary benign liver lesions: a step forward to minimize the invasiveness of treatment when deemed necessaryMedical Oncology 2020; 37(4) doi: 10.1007/s12032-020-01355-z
8
Jun Gao, Rui-Fang Fan, Jia-Yin Yang, Yan Cui, Jian-Song Ji, Kuan-Sheng Ma, Xiao-Long Li, Long Zhang, Chong-Liang Xu, Xin-Liang Kong, Shan Ke, Xue-Mei Ding, Shao-Hong Wang, Meng-Meng Yang, Jin-Jin Song, Bo Zhai, Chun-Ming Nin, Shi-Gang Guo, Zong-Hai Xin, Jun Lu, Yong-Hong Dong, Hua-Qiang Zhu, Wen-Bing Sun. Radiofrequency ablation for hepatic hemangiomas: A consensus from a Chinese panel of expertsWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(39): 7077-7086 doi: 10.3748/wjg.v23.i39.7077
9
Jian-ping Dou, Ping Liang, Jie Yu. Microwave ablation for liver tumorsAbdominal Radiology 2016; 41(4): 650 doi: 10.1007/s00261-016-0662-6
10
Jun Gao, Jian-Song Ji, Xue-Mei Ding, Shan Ke, Zong-Hai Xin, Chun-Min Ning, Shi-Gang Guo, Xiao-Long Li, Yong-Hong Dong, Wen-Bing Sun, Tan To Cheung. Laparoscopic Radiofrequency Ablation for Large Subcapsular Hepatic Hemangiomas: Technical and Clinical OutcomesPLOS ONE 2016; 11(2): e0149755 doi: 10.1371/journal.pone.0149755
11
Qinqin Liu, Fei Liu, Jingjing Ding, Yonggang Wei, Bo Li. Surgical outcomes and quality of life between laparoscopic and open approach for hepatic hemangiomaMedicine 2019; 98(6): e14485 doi: 10.1097/MD.0000000000014485
12
Shilun Wu, Ruize Gao, Tao Yin, Ruhang Zhu, Shigang Guo, Zonghai Xin, Aolei Li, Xinliang Kong, Jun Gao, Wenbing Sun. Complications of Radiofrequency Ablation for Hepatic Hemangioma: A Multicenter Retrospective Analysis on 291 CasesFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.706619
13
Zhi Zhang, Jia-zhi Li, Hong-Mian Li. Hepatic Hemangioma Treatment Using Microwave Coagulation Therapy—a Systematic ReviewIndian Journal of Surgery 2021; 83(1): 9 doi: 10.1007/s12262-020-02372-y
14
Jiansong Ji, Jun Gao, Lizhen Zhao, Jianfei Tu, Jingjing Song, Wenbing Sun. Computed Tomography-Guided Radiofrequency Ablation Following Transcatheter Arterial Embolization in Treatment of Large Hepatic HemangiomasMedicine 2016; 95(15): e3402 doi: 10.1097/MD.0000000000003402
15
Libo Chen, Lei Zhang, Min Tian, Qinggang Hu, Lei Zhao, Jun Xiong. Safety and effective of laparoscopic microwave ablation for giant hepatic hemangioma: A retrospective cohort studyAnnals of Medicine and Surgery 2019; 39: 29 doi: 10.1016/j.amsu.2019.02.001
16
Wenfang Dong, Bin Qiu, Haifeng Xu, Leren He. Invasive management of symptomatic hepatic hemangiomaEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2019; 31(9): 1079 doi: 10.1097/MEG.0000000000001413