BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Wei Huang, Jian Lu, Ke-Min Chen, Zhi-Yuan Wu, Qing-Bin Wang, Jing-Jing Liu, Ju Gong, Zhi-Jin Chen, Xiao-Yi Ding, Zhong-Min Wang. Preliminary application of 3D-printed coplanar template for iodine-125 seed implantation therapy in patients with advanced pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(46): 5280-5287 doi: 10.3748/wjg.v24.i46.5280
2
Eran van Veldhuisen, Claudia van den Oord, Lilly J. Brada, Marieke S. Walma, Jantien A. Vogel, Johanna W. Wilmink, Marco del Chiaro, Krijn P. van Lienden, Martijn R. Meijerink, Geertjan van Tienhoven, Thilo Hackert, Christopher L. Wolfgang, Hjalmar van Santvoort, Bas Groot Koerkamp, Olivier R. Busch, I. Quintus Molenaar, Casper H. van Eijck, Marc G. Besselink. Locally Advanced Pancreatic Cancer: Work-Up, Staging, and Local Intervention StrategiesCancers 2019; 11(7): 976 doi: 10.3390/cancers11070976
3
Koji Tomita, Toshihiro Iguchi, Takao Hiraki, Yusuke Matsui, Mayu Uka, Toshiyuki Komaki, Hideo Gobara, Susumu Kanazawa. Computed Tomography Fluoroscopy-guided Core Needle Biopsy of Abdominal Para-aortic Lesions: A Retrospective Evaluation of the Diagnostic Yield and SafetyInterventional Radiology 2020;  doi: 10.22575/interventionalradiology.2020-0009
4
Frederik Franz Strobl, Jens Benjamin Schwarz, Sophia Marie Haeussler, Philipp Marius Paprottka, Carsten Rist, Kolja Martin Thierfelder, Stefan Boeck, Volker Heinemann, Maximilian Ferdinand Reiser, Christoph Gregor Trumm. Percutaneous CT fluoroscopy-guided core biopsy of pancreatic lesions: technical and clinical outcome of 104 procedures during a 10-year periodActa Radiologica 2017; 58(8): 906 doi: 10.1177/0284185116678274
5
Luiz Henrique de Oliveira Schiavon, Chiang Jeng Tyng, Demian Junklaus Travesso, Rafael Dias Rocha, Ana Carolina Santana Andrade Schiavon, Almir Galvão Vieira Bitencourt. Computed tomography-guided percutaneous biopsy of abdominal lesions: indications, techniques, results, and complicationsRadiologia Brasileira 2018; 51(3): 141 doi: 10.1590/0100-3984.2017.0045
6
Guven Kahriman, Nevzat Ozcan, Serap Dogan, Soner Ozmen, Kemal Deniz. Percutaneous ultrasound-guided core needle biopsy of solid pancreatic masses: Results in 250 patientsJournal of Clinical Ultrasound 2016; 44(8): 470 doi: 10.1002/jcu.22362
7
Kaizhou Jin, Jin Xu, Jie Chen, Minhu Chen, Rufu Chen, Ye Chen, Zhiyu Chen, Bin Cheng, Yihebali Chi, Shi-Ting Feng, Deliang Fu, Baohua Hou, Dan Huang, Heguang Huang, Qiang Huang, Jie Li, Ying Li, Houjie Liang, Rong Lin, An'an Liu, Jixi Liu, Xubao Liu, Ming Lu, Jie Luo, Gang Mai, Quanxing Ni, Meng Qiu, Chenghao Shao, Baiyong Shen, Weiqi Sheng, Jian Sun, Chunlu Tan, Huangying Tan, Qiyun Tang, Yingmei Tang, Xiaodong Tian, Danian Tong, Xiaohong Wang, Jian Wang, Jie Wang, Wei Wang, Wei Wang, Yu Wang, Zheng Wu, Ling Xue, Qiang Yan, Ning Yang, Yinmo Yang, Zhiying Yang, Xiaoyi Yin, Chunhui Yuan, Shan Zeng, Renchao Zhang, Xianjun Yu. Surgical management for non-functional pancreatic neuroendocrine neoplasms with synchronous liver metastasis: A consensus from the Chinese Study Group for Neuroendocrine Tumors (CSNET)International Journal of Oncology 2016; 49(5): 1991 doi: 10.3892/ijo.2016.3711
8
T. Gruber-Rouh, M.C. Langenbach, K. Eichler, T.J. Vogl, I. Yel, M. Beeres. CT-guided percutaneous biopsy of suspect pancreatic lesions: radiological and clinical outcomeClinical Radiology 2019; 74(11): 899.e7 doi: 10.1016/j.crad.2019.07.022
9
M.-Y. Hsu, K.-T. Pan, C.-M. Chen, K.-W. Lui, S.-Y. Chu, Y.-Y. Lin, C.-F. Hung, Y.-T. Huang, J.-H. Tseng. CT-guided percutaneous core-needle biopsy of pancreatic masses: comparison of the standard mesenteric/retroperitoneal versus the trans-organ approachesClinical Radiology 2016; 71(6): 507 doi: 10.1016/j.crad.2016.02.021
10
Yujing Xin, Yi Yang, Yi Chen, Yanan Wang, Xiao-Jing Cao, Xiang Zhou. Safety and efficacy of ultrasound-guided percutaneous coaxial core biopsy of pancreatic lesions: a retrospective studyJournal of Ultrasound 2020;  doi: 10.1007/s40477-020-00487-2
11
Po-Ting Chen, Kao-Lang Liu, Tsu-Yao Cheng, Chin-Chen Chang, Yeun-Chung Chang. Indirect percutaneous core needle biopsy of solid pancreatic or peripancreatic lesionsAbdominal Radiology 2019; 44(1): 292 doi: 10.1007/s00261-018-1690-1
12
Pedro Moutinho-Ribeiro, Julio Iglesias-Garcia, Rui Gaspar, Guilherme Macedo. Early pancreatic cancer — The role of endoscopic ultrasound with or without tissue acquisition in diagnosis and stagingDigestive and Liver Disease 2019; 51(1): 4 doi: 10.1016/j.dld.2018.09.027
13
Percutaneous Computed Tomography-Guided Coaxial Core Biopsy for the Diagnosis of Pancreatic TumorsJournal of Clinical Medicine 2019; 8(10): 1633 doi: 10.3390/jcm8101633
14
Giovanna Negrão de Figueiredo, Christoph G. Trumm. Multislice CTMedical Radiology 2017; : 893 doi: 10.1007/174_2017_20
15
Solomon Abay, Adam B. Winick. IR Playbook2018; : 451 doi: 10.1007/978-3-319-71300-7_41
16
Steffan Frosi Stella, Mathias Van Borsel, George Markose, Sabarinath B. Nair. Image-Guided Percutaneous Biopsy for Pancreatic Lesions: 10-Year Experience in a Tertiary Cancer CenterCanadian Association of Radiologists Journal 2019; 70(2): 199 doi: 10.1016/j.carj.2018.10.014
17
Leonardo Zorrón Cheng Tao Pu, Rajvinder Singh, Cheong Kuan Loong, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura. Malignant Biliary Obstruction: Evidence for Best PracticeGastroenterology Research and Practice 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/3296801
18
W.J. Van Houdt, A.M. Schrijver, R.B. Cohen-Hallaleh, N. Memos, N. Fotiadis, M.J. Smith, A.J. Hayes, F. Van Coevorden, D.C. Strauss. Needle tract seeding following core biopsies in retroperitoneal sarcomaEuropean Journal of Surgical Oncology 2017; 43(9): 1740 doi: 10.1016/j.ejso.2017.06.009
19
Mirko D’Onofrio, Alessandro Beleù, Riccardo De Robertis. Ultrasound-guided percutaneous procedures in pancreatic diseases: new techniques and applicationsEuropean Radiology Experimental 2019; 3(1) doi: 10.1186/s41747-018-0081-2
20
Ying Huang, Jingwen Shi, Yun-Yun Chen, Kao Li. Ultrasound-Guided Percutaneous Core Needle Biopsy for the Diagnosis of Pancreatic DiseaseUltrasound in Medicine & Biology 2018; 44(6): 1145 doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2018.02.016
21
Jianmin Chen, Kuirong Jiang, Junli Wu, Wentao Gao, Qiang Li, Feng Guo, Jishu Wei, Zipeng Lu, Min Tu, Chunhua Xi, Cuncai Dai, Yi Miao. Application of intraoperative transluminal core-biopsy for diagnosis of pancreatic head mass: A single center 15-year experiencePancreatology 2018; 18(1): 68 doi: 10.1016/j.pan.2017.09.001