BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Andrew L Lewis, Sean L Willis, Matthew R Dreher, Yiqing Tang, Koorosh Ashrafi, Bradford J Wood, Elliot B Levy, Karun V Sharma, Ayele H Negussie, Andrew S Mikhail. Bench-to-clinic development of imageable drug-eluting embolization beads: finding the balanceFuture Oncology 2018; 14(26): 2741 doi: 10.2217/fon-2018-0196
2
Jun Luo, Jiaping Zheng, Changsheng Shi, Jian Fang, Zhiyi Peng, Jing Huang, Junhui Sun, Guanhui Zhou, Tiefeng Li, Dedong Zhu, Huanhai Xu, Qinming Hou, Shihong Ying, Zhichao Sun, Haijun Du, Xiaoxi Xie, Guohong Cao, Wenbin Ji, Jun Han, Wenjiang Gu, Xiaohua Guo, Guoliang Shao, Zhihai Yu, Jian Zhou, Wenqiang Yu, Xin Zhang, Ling Li, Hongjie Hu, Tingyang Hu, Xia Wu, Yutang Chen, Jiansong Ji, Wenhao Hu. Drug-eluting beads transarterial chemoembolization by CalliSpheres is effective and well tolerated in treating intrahepatic cholangiocarcinoma patientsMedicine 2020; 99(12): e19276 doi: 10.1097/MD.0000000000019276
3
Mario Angelico. TACE vs DEB-TACE: Who wins?Digestive and Liver Disease 2016; 48(7): 796 doi: 10.1016/j.dld.2016.05.009
4
Peng Chen, Peng Yuan, Bo Chen, Jingchang Sun, Hang Shen, Yeben Qian. Evaluation of drug-eluting beads versus conventional transcatheter arterial chemoembolization in patients with unresectable hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysisClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2017; 41(1): 75 doi: 10.1016/j.clinre.2016.05.013
5
Justin Hartke, Matthew Johnson, Marwan Ghabril. The diagnosis and treatment of hepatocellular carcinomaSeminars in Diagnostic Pathology 2017; 34(2): 153 doi: 10.1053/j.semdp.2016.12.011
6
Konstantinos Katsanos, Panagiotis Kitrou, Stavros Spiliopoulos, Ioannis Maroulis, Theodore Petsas, Dimitris Karnabatidis, Sheng-Nan Lu. Comparative effectiveness of different transarterial embolization therapies alone or in combination with local ablative or adjuvant systemic treatments for unresectable hepatocellular carcinoma: A network meta-analysis of randomized controlled trialsPLOS ONE 2017; 12(9): e0184597 doi: 10.1371/journal.pone.0184597
7
Jian-Jun Gao, Zhen-Yan Shi, Ju-Feng Xia, Yoshinori Inagaki, Wei Tang. Sorafenib-based combined molecule targeting in treatment of hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(42): 12059-12070 doi: 10.3748/wjg.v21.i42.12059
8
Minpeng Li, Jun He, Meng Pan, Yuan Yu, Zhuang Pan, Bin Xu, Jiye Zhu. Iodine-125 implantation plus transarterial chemoembolization for the treatment of hepatocellular carcinoma of 3–5cm: A propensity score matching studyDigestive and Liver Disease 2016; 48(9): 1082 doi: 10.1016/j.dld.2016.06.007
9
Sihan Chen, Rengbin Ji, Xiaojun Shi, Zhe Wang, Dedong Zhu. Retrospective analysis of efficacy, safety, and prognostic factors in a cohort of Chinese hepatocellular carcinoma patients treated with drug-eluting bead transarterial chemoembolizationBrazilian Journal of Medical and Biological Research 2019; 52(12) doi: 10.1590/1414-431x20198467
10
X. Zhang, J. Zhou, D.-D. Zhu, J. Huang, J.-H. Sun, T.-F. Li, C.-S. Shi, Z.-C. Sun, Q.-M. Hou, Z.-Y. Peng, W.-Q. Yu, J.-S. Ji, W.-J. Gu, G.-H. Zhou, X.-X Xie, X.-H. Guo, G.-H. Cao, Z.-H. Yu, H.-H. Xu, J. Fang, S.-H. Ying, W.-H. Hu, W.-B. Ji, J. Han, X. Wu, J.-P. Zheng, J. Luo, Y.-T. Chen, T.-Y. Hu, L. Li, H.-J. Hu, H.-J. Du, G.-L. Shao. CalliSpheres® drug-eluting beads (DEB) transarterial chemoembolization (TACE) is equally efficient and safe in liver cancer patients with different times of previous conventional TACE treatments: a result from CTILC studyClinical and Translational Oncology 2019; 21(2): 167 doi: 10.1007/s12094-018-1902-8
11
Biao Yang, Jie Liang, ZiYu Qu, FangYun Yang, ZhengYin Liao, HongFeng Gou, Gianfranco D. Alpini. Transarterial strategies for the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma: A systematic reviewPLOS ONE 2020; 15(2): e0227475 doi: 10.1371/journal.pone.0227475
12
Z. Cui, P.A. Shukla, P. Habibollahi, H.S. Park, A. Fischman, M.K. Kolber. A systematic review of automated feeder detection software for locoregional treatment of hepatic tumorsDiagnostic and Interventional Imaging 2020; 101(7-8): 439 doi: 10.1016/j.diii.2020.01.011
13
Xin Zhang, Xiao Lin, Huafeng Qiu, Zhiyi Peng. An investigation of efficacy, safety, and prognostic factors of drug‐eluting beads‐transarterial chemoembolization operation with CalliSpheres ® Microspheres in treating Chinese hepatocellular carcinoma patients Journal of Clinical Laboratory Analysis 2019; 33(8) doi: 10.1002/jcla.22975
14
Aman Saini, Alex Wallace, Sadeer Alzubaidi, M. Grace Knuttinen, Sailendra Naidu, Rahul Sheth, Hassan Albadawi, Rahmi Oklu. History and Evolution of Yttrium-90 Radioembolization for Hepatocellular CarcinomaJournal of Clinical Medicine 2019; 8(1): 55 doi: 10.3390/jcm8010055