BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Suk KT, Kim MY, Baik SK. Alcoholic liver disease: Treatment. World J Gastroenterol 2014; 20(36): 12934-12944 [PMID: 25278689 DOI: 10.3748/wjg.v20.i36.12934]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i36/12934.htm
Number Citing Articles
1
Ki Tae Suk, Dong Joon Kim. Gut microbiota: novel therapeutic target for nonalcoholic fatty liver diseaseExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2019; 13(3): 193 doi: 10.1080/17474124.2019.1569513
2
Jian Wen, Yongbin Wu, Wei Wei, Zhen Li, Ping Wang, Shiwei Zhu, Wenqi Dong. Protective effects of recombinant human cytoglobin against chronic alcohol-induced liver disease in vivo and in vitroScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/srep41647
3
You-Li Yao, Xin Han, Jian Song, Jing Zhang, Ya-Mei Li, Li-Hua Lian, Yan-Ling Wu, Ji-Xing Nan. Acanthoic acid protectsagainst ethanol-induced liver injury: Possible role of AMPK activation and IRAK4 inhibitionToxicology Letters 2017; 281: 127 doi: 10.1016/j.toxlet.2017.09.020
4
Jianyu Zhou, Jianjun Zhang, Chun Wang, Shengsheng Qu, Yingli Zhu, Zhihui Yang, Linyuan Wang. A�a� (Euterpe oleracea Mart.) attenuates alcohol‑induced liver injury in rats by alleviating oxidative stress and inflammatory responseExperimental and Therapeutic Medicine 2017;  doi: 10.3892/etm.2017.5427
5
Min Seok Cho, Sang Yeol Kim, Ki Tae Suk, Byung-Yong Kim. Modulation of gut microbiome in nonalcoholic fatty liver disease: pro-, pre-, syn-, and antibioticsJournal of Microbiology 2018; 56(12): 855 doi: 10.1007/s12275-018-8346-2
6
Mallikarjuna Rao Talluri, Rajananda Swamy Tadi, Ganga Rao Battu. Thioacetamide-induced acute liver toxicity in rats treated with Balanites roxburghii extractsJournal of Acute Disease 2016; 5(5): 413 doi: 10.1016/j.joad.2016.08.009
7
Xin Liu, Ruolin Hou, Junjie Yan, Kaiqiang Xu, Xiaoping Wu, Wenxiong Lin, Mingfeng Zheng, Junsheng Fu. Purification and characterization of Inonotus hispidus exopolysaccharide and its protective effect on acute alcoholic liver injury in miceInternational Journal of Biological Macromolecules 2019; 129: 41 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.02.011
8
Chen Shuai, Guo-qing Xia, Fei Yuan, Sheng Wang, Xiong-wen Lv. CD39-mediated ATP-adenosine signalling promotes hepatic stellate cell activation and alcoholic liver diseaseEuropean Journal of Pharmacology 2021; 905: 174198 doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174198
9
Meilan Xue, Ying Liu, Rui Lyu, Na Ge, Man Liu, Yan Ma, Hui Liang, Wenke Feng. Protective effect of aplysin on liver tissue and the gut microbiota in alcohol-fed ratsPLOS ONE 2017; 12(6): e0178684 doi: 10.1371/journal.pone.0178684
10
Ling-Zu Kong, Nisansala Chandimali, Ying-Hao Han, Dong-Ho Lee, Ji-Su Kim, Sun-Uk Kim, Tae-Don Kim, Dong Kee Jeong, Hu-Nan Sun, Dong Sun Lee, Taeho Kwon. Pathogenesis, Early Diagnosis, and Therapeutic Management of Alcoholic Liver DiseaseInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(11): 2712 doi: 10.3390/ijms20112712
11
Bum Hoi Kim. The Protective Effects of Silbi-um Extract on the Alcoholic Liver Injury in RatsJournal of Korean Medicine for Obesity Research 2018; 18(2): 74 doi: 10.15429/jkomor.2018.18.2.74
12
Rashmi S. Pal, Amrita Mishra. Curative Effects of Dhatryadi ghrita Bioactive Extracts on Ethanol Withdrawal Syndrome in Wistar RatsCurrent Bioactive Compounds 2021; 17(1): 76 doi: 10.2174/1573407216666200226092924
13
R. G. Myazin, D. N. Emel’yanov. Alcoholic liver disease: a modern look at diagnosis and treatmentMedical Council 2019; (14): 64 doi: 10.21518/2079-701X-2019-14-64-71
14
Jinbin Hao, Liyun Ye, Guoliang Meng, Yanjiao Song, Junsheng Fu, Xiaoping Wu. The protective effect and crucial biological pathways analysis of Trametes lactinea mycelium polysaccharides on acute alcoholic liver injury in mice based on transcriptomics and metabonomicsFood Science and Human Wellness 2021; 10(4): 480 doi: 10.1016/j.fshw.2021.04.010
15
Oliver Rippel, Daniel Truhn, Johannes Thüring, Christoph Haarburger, Christiane K. Kuhl, Dorit Merhof. Bildverarbeitung für die Medizin 2019Informatik aktuell 2019; : 8 doi: 10.1007/978-3-658-25326-4_3
16
Ping Huang, Peng Ge, Qing-Fen Tian, Guo-Bao Huang. Prediction of key transcription factors during skin regeneration by combining gene expression data and regulatory network information analysisInternational Journal of Biomathematics 2019; 12(03): 1950024 doi: 10.1142/S1793524519500244
17
Krishnan SURESH BABU, Deivanayagam PARADESI. Investigation of Related Impurities in Metadoxine by a Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography TechniqueAnalytical Sciences 2021; 37(4): 581 doi: 10.2116/analsci.20P271
18
Uroko Robert Ikechukwu, Egba Simeon Ikechukwu, Achi Ngozi Kalu, Uchenna Oluomachi Nancy, Agbafor Amarachi, Ngwu Ogochukwu Rita, Nweje-Anyalowu Paul Chukwuemak, Ogbonna Chisom Esther. Effects of Aqueous Extracts of Palm Fruits (Elaeis guineensis) on Liver Function Indices of Male Wistar Albino RatsResearch Journal of Medicinal Plants 2017; 11(4): 148 doi: 10.3923/rjmp.2017.148.159
19
Shuai Chen, Yujia Kang, Yan Sun, Yanhong Zhong, Yanli Li, Lijuan Deng, Jin Tao, Yang Li, Yingpu Tian, Yinan Zhao, Jianghong Cheng, Wenjie Liu, Gen-Sheng Feng, Zhongxian Lu. Deletion of Gab2 in mice protects against hepatic steatosis and steatohepatitis: a novel therapeutic target for fatty liver diseaseJournal of Molecular Cell Biology 2016; 8(6): 492 doi: 10.1093/jmcb/mjw028
20
Ziyang Ye, Xinmiao Zhang, Qianli Huang, Wenqing Zhang, Ming Ye. Synergistic hepatoprotective effect of combined administration of Lachnum polysaccharide with silymarinBioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2021; 46: 128159 doi: 10.1016/j.bmcl.2021.128159
21
Na Young Lee, Ki Tae Suk. The Role of the Gut Microbiome in Liver Cirrhosis TreatmentInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 22(1): 199 doi: 10.3390/ijms22010199
22
Yongxia Yang, Zhihui Han, Yaling Wang, Linlin Wang, Sina Pan, Shengwang Liang, Shumei Wang. Plasma metabonomic analysis reveals the effects of salvianic acid on alleviating acute alcoholic liver damageRSC Advances 2015; 5(46): 36732 doi: 10.1039/C5RA00823A
23
Xinling Song, Zhonghai Liu, Jianjun Zhang, Chen Zhang, Yuhan Dong, Zhenzhen Ren, Zheng Gao, Min Liu, Huajie Zhao, Le Jia. Antioxidative and hepatoprotective effects of enzymatic and acidic-hydrolysis of Pleurotus geesteranus mycelium polysaccharides on alcoholic liver diseasesCarbohydrate Polymers 2018; 201: 75 doi: 10.1016/j.carbpol.2018.08.058
24
Yi Zheng, Jue Cui, An-Hui Chen, Zhi-Min Zong, Xian-Yong Wei. Optimization of Ultrasonic-Microwave Assisted Extraction and Hepatoprotective Activities of Polysaccharides from Trametes orientalisMolecules 2019; 24(1): 147 doi: 10.3390/molecules24010147
25
Xinling Song, Qiang Shen, Min Liu, Chen Zhang, Lan Zhang, Zhenzhen Ren, Wenshuai Wang, Yuhan Dong, Xiuxiu Wang, Jianjun Zhang, Le Jia. Antioxidant and hepatoprotective effects of intracellular mycelium polysaccharides from Pleurotus geesteranus against alcoholic liver diseasesInternational Journal of Biological Macromolecules 2018; 114: 979 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.04.001
26
Vetriselvan Subramaniyan, Srikumar Chakravarthi, Ravindran Jegasothy, Wu Yuan Seng, Neeraj Kumar Fuloria, Shivkanya Fuloria, Iswar Hazarika, Anju Das. Alcohol-associated liver disease: A review on its pathophysiology, diagnosis and drug therapyToxicology Reports 2021; 8: 376 doi: 10.1016/j.toxrep.2021.02.010
27
Xuchong Tang, Ruofan Wei, Aihua Deng, Tingping Lei. Protective Effects of Ethanolic Extracts from Artichoke, an Edible Herbal Medicine, against Acute Alcohol-Induced Liver Injury in MiceNutrients 2017; 9(9): 1000 doi: 10.3390/nu9091000
28
Hai-Di Li, Xin Chen, Yang Yang, Hui-Min Huang, Ling Zhang, Xin Zhang, Lei Zhang, Cheng Huang, Xiao-Ming Meng, Jun Li. Wogonin attenuates inflammation by activating PPAR-γ in alcoholic liver diseaseInternational Immunopharmacology 2017; 50: 95 doi: 10.1016/j.intimp.2017.06.013
29
Sally A. El Awdan, Mohamed M. Amin, Azza Hassan. Cilostazol attenuates indices of liver damage induced by thioacetamide in albino rats through regulating inflammatory cytokines and apoptotic biomarkersEuropean Journal of Pharmacology 2018; 822: 168 doi: 10.1016/j.ejphar.2018.01.021
30
Dalia H. El-Kashef, Marwa S. Serrya. Sitagliptin ameliorates thioacetamide-induced acute liver injury via modulating TLR4/NF-KB signaling pathway in miceLife Sciences 2019; 228: 266 doi: 10.1016/j.lfs.2019.05.019
31
Chun-Yu Liu, Min Wang, Hong-Min Yu, Fang-Xuan Han, Qiong-Shi Wu, Xing-Jun Cai, Hiroshi Kurihara, Yong-Xing Chen, Yi-Fang Li, Rong-Rong He. Ferroptosis is involved in alcohol-induced cell death in vivo and in vitro Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 2020; 84(8): 1621 doi: 10.1080/09168451.2020.1763155
32
Ye Rin Choi, Hyeong Seop Kim, Sang Jun Yoon, Na Young Lee, Haripriya Gupta, Ganesan Raja, Yoseph Asmelash Gebru, Gi Soo Youn, Dong Joon Kim, Young Lim Ham, Ki Tae Suk. Nutritional Status and Diet Style Affect Cognitive Function in Alcoholic Liver DiseaseNutrients 2021; 13(1): 185 doi: 10.3390/nu13010185
33
Hotaik Sung, Seung Woo Kim, Meegun Hong, Ki Tae Suk. Microbiota-based treatments in alcoholic liver diseaseWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(29): 6673-6682 doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6673
34
Torsten Diesinger, Vyacheslav Buko, Alfred Lautwein, Radovan Dvorsky, Elena Belonovskaya, Oksana Lukivskaya, Elena Naruta, Siarhei Kirko, Viktor Andreev, Dominik Buckert, Sebastian Bergler, Christian Renz, Edith Schneider, Florian Kuchenbauer, Mukesh Kumar, Cagatay Günes, Berthold Büchele, Thomas Simmet, Dieter Müller-Enoch, Thomas Wirth, Thomas Haehner, Pavel Strnad. Drug targeting CYP2E1 for the treatment of early-stage alcoholic steatohepatitisPLOS ONE 2020; 15(7): e0235990 doi: 10.1371/journal.pone.0235990
35
Ying Yang, Jing Ji, Liuqing Di, Junsong Li, Lihong Hu, Hongzhi Qiao, Lingchong Wang, Yibin Feng. Resource, chemical structure and activity of natural polysaccharides against alcoholic liver damagesCarbohydrate Polymers 2020; 241: 116355 doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116355