BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yukihiro Haruyama, Kenji Yorita, Tetsuji Yamaguchi, Sachiko Kitajima, Jun Amano, Toshihiko Ohtomo, Akinobu Ohno, Kazuhiro Kondo, Hiroaki Kataoka. High preoperative levels of serum glypican-3 containing N-terminal subunit are associated with poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma after partial hepatectomyInternational Journal of Cancer 2015; 137(7): 1643 doi: 10.1002/ijc.29518
2
Jiliang Feng, Ruidong Zhu, Chun Chang, Lu Yu, Fang Cao, Guohua Zhu, Feng Chen, Hui Xia, Fudong Lv, Shijie Zhang, Lin Sun, Sheng-Nan Lu. CK19 and Glypican 3 Expression Profiling in the Prognostic Indication for Patients with HCC after Surgical ResectionPLOS ONE 2016; 11(3): e0151501 doi: 10.1371/journal.pone.0151501
3
Rui Zhang, Li‑Jie Zhang, Mei‑Ling Yang, Lan‑Shan Huang, Gang Chen, Zhen‑Bo Feng. Potential role of microRNA‑223‑3p in the tumorigenesis of hepatocellular carcinoma: A comprehensive study based on data mining and bioinformaticsMolecular Medicine Reports 2017;  doi: 10.3892/mmr.2017.8167
4
Bita Moudi, Zahra Heidari, Hamidreza Mahmoudzadeh-Sagheb. Meta-analysis and systematic review of prognostic significance of Glypican-3 in patients with hepatitis B-related hepatocellular carcinomaVirusDisease 2019; 30(2): 193 doi: 10.1007/s13337-019-00517-6
5
Li Wang, Min Yao, Liu-Hong Pan, Qi Qian, Deng-Fu Yao. Glypican-3 is a biomarker and a therapeutic target of hepatocellular carcinomaHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2015; 14(4): 361 doi: 10.1016/S1499-3872(15)60396-4
6
Cheng Chen, Kesang Li, Hua Jiang, Fei Song, Huiping Gao, Xiaorong Pan, Bizhi Shi, Yanyu Bi, Huamao Wang, Hongyang Wang, Zonghai Li. Development of T cells carrying two complementary chimeric antigen receptors against glypican-3 and asialoglycoprotein receptor 1 for the treatment of hepatocellular carcinomaCancer Immunology, Immunotherapy 2017; 66(4): 475 doi: 10.1007/s00262-016-1949-8
7
Jiliang Feng, Ruidong Zhu, Dezhao Feng, Lu Yu, Dawei Zhao, Jushan Wu, Chunwang Yuan, Junmei Chen, Yan Zhang, Xiu Zheng. Prediction of Early Recurrence of Solitary Hepatocellular Carcinoma after Orthotopic Liver TransplantationScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-52427-8
8
Yasuhiro Shimizu, Shoichi Mizuno, Norihiro Fujinami, Toshihiro Suzuki, Keigo Saito, Masaru Konishi, Shinichiro Takahashi, Naoto Gotohda, Toshifumi Tada, Hidenori Toyoda, Takashi Kumada, Masahiro Miura, Kouzou Suto, Taiki Yamaji, Takahisa Matsuda, Itaru Endo, Tetsuya Nakatsura. Plasma and tumoral glypican‐3 levels are correlated in patients with hepatitis C virus‐related hepatocellular carcinomaCancer Science 2020; 111(2): 334 doi: 10.1111/cas.14251
9
Sayed Shahabuddin Hoseini, Nai-Kong V. Cheung. Immunotherapy of hepatocellular carcinoma using chimeric antigen receptors and bispecific antibodiesCancer Letters 2017; 399: 44 doi: 10.1016/j.canlet.2017.04.013
10
Jian Zhang, Manka Zhang, Huimin Ma, Xincheng Song, Lingling He, Xiaohui Ye, Xin Li. Overexpression of glypican-3 is a predictor of poor prognosis in hepatocellular carcinomaMedicine 2018; 97(24): e11130 doi: 10.1097/MD.0000000000011130
11
Feng Gao, Heng-Kai Zhu, Yang-Bo Zhu, Qiao-Nan Shan, Qi Ling, Xu-Yong Wei, Hai-Yang Xie, Lin Zhou, Xiao Xu, Shu-Sen Zheng. Predictive value of tumor markers in patients with recurrent hepatocellular carcinoma in different vascular invasion patternHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2016; 15(4): 371 doi: 10.1016/S1499-3872(16)60095-4
12
Md. Nahidul Wari, Archana George Vallonthaiel, Aijaz Ahmed, Deepali Saxena, Venkateswaran K. Iyer, Sandeep R. Mathur, Sandeep Agarwala, Sameer Bakhshi, V. Srinivas, P. Chattopadhyaya, Arundhati Sharma, S. Datta Gupta, Amit Dinda. Glypican-3 mRNA expression level in Wilms tumor: correlation with histological type, stage, and outcomePediatric Surgery International 2017; 33(6): 695 doi: 10.1007/s00383-017-4087-2
13
Yukihiro Haruyama, Hiroaki Kataoka. Glypican-3 is a prognostic factor and an immunotherapeutic target in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(1): 275-283 doi: 10.3748/wjg.v22.i1.275
14
Dahai Xu, Chang Su, Liang Sun, Yuanyuan Gao, Youjun Li. Performance of Serum Glypican 3 in Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma: A meta-analysisAnnals of Hepatology 2019; 18(1): 58 doi: 10.5604/01.3001.0012.7863
15
Umberto Cillo, Tommaso Giuliani, Marina Polacco, Luz Maria Herrero Manley, Gino Crivellari, Alessandro Vitale. Prediction of hepatocellular carcinoma biological behavior in patient selection for liver transplantationWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(1): 232-252 doi: 10.3748/wjg.v22.i1.232
16
Ran Xue, Jiliang Feng, Qinghua Meng, Fudong Lv, Yueke Zhu, Hongwei Yu, Shijie Zhang, Chenzhao Song, Lin Sun, Zhujun Yue, Shuai Feng, Ruiwen Che, Qian Xiang, Xiaodan Jing. The significance of glypican-3 expression profiling in the tumor cellular origin theoretical system for hepatocellular carcinoma progressionJournal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32(8): 1503 doi: 10.1111/jgh.13736
17
Felice De Stefano, Eduardo Chacon, Lilia Turcios, Francesc Marti, Roberto Gedaly. Novel biomarkers in hepatocellular carcinomaDigestive and Liver Disease 2018; 50(11): 1115 doi: 10.1016/j.dld.2018.08.019
18
JIAN-ZHI GAO, JIA LI, JING-LI DU, XIAO-LEI LI. Long non-coding RNA HOTAIR is a marker for hepatocellular carcinoma progression and tumor recurrenceOncology Letters 2016; 11(3): 1791 doi: 10.3892/ol.2016.4130
19
Min Yao, Li Wang, Miao Fang, Wenjie Zheng, Zhizhen Dong, Dengfu Yao. Advances in the study of oncofetal antigen glypican-3 expression in HBV-related hepatocellular carcinomaBioScience Trends 2016; 10(5): 337 doi: 10.5582/bst.2016.01176