BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Zhao-Shan Niu, Xiao-Jun Niu, Mei Wang. Management of hepatocellular carcinoma: Predictive value of immunohistochemical markers for postoperative survivalWorld Journal of Hepatology 2015; 7(1): 7-27 doi: 10.4254/wjh.v7.i1.7
2
Xiang-Qian Gu, Wei-Ping Zheng, Da-Hong Teng, Ji-San Sun, Hong Zheng. Impact of non-oncological factors on tumor recurrence after liver transplantation in hepatocellular carcinoma patientsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(9): 2749-2759 doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2749
3
Guangcong Zhang, Xiangnan Yu, Peng Liu, Xiaoxi Huang, Xuemei Jiang. Efficacy of Nucleoside Analogs for Chronic Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma After Curative Treatment: A Meta-AnalysisDigestive Diseases and Sciences 2018; 63(12): 3207 doi: 10.1007/s10620-018-5252-8
4
Shaozhen Rui, Jun Yan, Hui Zhang, Zhengfeng Wang, Wence Zhou. Intermediate-stage hepatocellular carcinoma patients with a high HBV-DNA load may benefit from postoperative anti-hepatitis B virus therapyMedicine 2017; 96(30): e7608 doi: 10.1097/MD.0000000000007608
5
Er-lei Zhang, Zun-yi Zhang, Shu-ping Wang, Zhen-yu Xiao, Jin Gu, Min Xiong, Xiao-ping Chen, Zhi-yong Huang. Predicting the severity of liver cirrhosis through clinical parametersJournal of Surgical Research 2016; 204(2): 274 doi: 10.1016/j.jss.2016.04.036
6
Y. J. Chang, K. P. Chung, Y. J. Chang, L. J. Chen. Long-term survival of patients undergoing liver resection for very large hepatocellular carcinomasBritish Journal of Surgery 2016; 103(11): 1513 doi: 10.1002/bjs.10196
7
CHAOHUI ZUO, MAN XIA, QUNFENG WU, HAIZHEN ZHU, JINGSHI LIU, CHEN LIU. Role of antiviral therapy in reducing recurrence and improving survival in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma following curative resection (Review)Oncology Letters 2015; 9(2): 527 doi: 10.3892/ol.2014.2727
8
Kazunori Kawaguchi, Masao Honda, Hajime Ohta, Takeshi Terashima, Tetsuro Shimakami, Kuniaki Arai, Taro Yamashita, Yoshio Sakai, Tatsuya Yamashita, Eishiro Mizukoshi, Takuya Komura, Masashi Unoura, Shuichi Kaneko. Serum Wisteria floribunda agglutinin-positive Mac-2 binding protein predicts hepatocellular carcinoma incidence and recurrence in nucleos(t)ide analogue therapy for chronic hepatitis BJournal of Gastroenterology 2018; 53(6): 740 doi: 10.1007/s00535-017-1386-2
9
Jiansong Wu, Zhiwei Yin, Liuxia Cao, Xiaodan Xu, Tao Yan, Changting Liu, Diangeng Li. Adjuvant pegylated interferon therapy improves the survival outcomes in patients with hepatitis-related hepatocellular carcinoma after curative treatmentMedicine 2018; 97(28): e11295 doi: 10.1097/MD.0000000000011295
10
Yafei Zhang, Wei Li, Zhongping Liu, Jun Ye, Guizhou Zou, Zhenhua Zhang, Jiabin Li. Combination therapy based on pegylated interferon alfa improves the therapeutic response of patients with chronic hepatitis B who exhibit high levels of hepatitis B e-antigen at 24 weeksMedicine 2019; 98(36): e17022 doi: 10.1097/MD.0000000000017022
11
Yong Keun Park, Sung Kyu Song, Bong-Wan Kim, Seung-Keun Park, Chul-Woon Chung, Hee-Jung Wang. Prognostic significance of microvascular invasion in tumor stage for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Surgical Oncology 2017; 15(1) doi: 10.1186/s12957-017-1292-3
12
Yun Wang, Xiaogang Xiang, Liwen Chen, Zhujun Cao, Rebecca Bao, Huijuan Zhou, Weiliang Tang, Jie Lu, Lanyi Lin, Qing Xie, Shisan Bao, Hui Wang. Randomized clinical trial: Nucleos(t)ide analogues improved survival of CHB-related HCC patients via reducing severity and progression of malignancyOncotarget 2016; 7(36): 58553 doi: 10.18632/oncotarget.10155
13
Rodolfo Sacco, Michela Antonucci, Giampaolo Bresci, Ambra Corti, Luca Giacomelli, Valeria Mismas, Maurizio Rainieri, Antonio Romano, Roberto Eggenhoffner, Emanuele Tumino, Giuseppe Cabibbo. Curative therapies for hepatocellular carcinoma: an update and perspectivesExpert Review of Anticancer Therapy 2016; 16(2): 169 doi: 10.1586/14737140.2016.1123625
14
Chia-Jui Yen, Yu-Lin Ai, Hung-Wen Tsai, Shih-Huang Chan, Chia-Sheng Yen, Kuang-Hsiung Cheng, Yun-Ping Lee, Chia-Wei Kao, Yu-Chun Wang, Yi-Lin Chen, Cheng-Han Lin, Tsunglin Liu, Huey-Pin Tsai, Jen-Ren Wang, Ih-Jen Su, Wenya Huang. Hepatitis B virus surface gene pre-S2 mutant as a high-risk serum marker for hepatoma recurrence after curative hepatic resectionHepatology 2018; 68(3): 815 doi: 10.1002/hep.29790