BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao HC, He L, Zhou DC, Geng XP, Pan FM. Meta-analysis comparison of endoscopic papillary balloon dilatation and endoscopic sphincteropapillotomy. World J Gastroenterol 2013; 19(24): 3883-3891 [PMID: 23840129 DOI: 10.3748/wjg.v19.i24.3883]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i24/3883.htm
Number Citing Articles
1
Jia-Su Li, Duo-Wu Zou, Zhen-Dong Jin, Jie Chen, Xin-Gang Shi, Zhao-Shen Li, Feng Liu. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography in Billroth II gastrectomy patients: Outcomes and potential factors affecting technical failureSaudi Journal of Gastroenterology 2019; 25(6): 355 doi: 10.4103/sjg.SJG_118_19
2
Andrew M. Veitch. Endoscopy in Patients on Antiplatelet Agents and AnticoagulantsCurrent Treatment Options in Gastroenterology 2017; 15(2): 256 doi: 10.1007/s11938-017-0137-z
3
Earl Williams, Ian Beckingham, Ghassan El Sayed, Kurinchi Gurusamy, Richard Sturgess, George Webster, Tudor Young. Updated guideline on the management of common bile duct stones (CBDS)Gut 2017; 66(5): 765 doi: 10.1136/gutjnl-2016-312317
4
Aydın Şeref Köksal, Ahmet Tarik Eminler, Erkan Parlak. Biliary endoscopic sphincterotomy: Techniques and complicationsWorld Journal of Clinical Cases 2018; 6(16): 1073-1086 doi: 10.12998/wjcc.v6.i16.1073
5
V. I. Lupaltsov, A. I. Yagnyuk, N. N. Skalii, M. S. Kotovschikov. Панкреатобилиарная манометрия в профилактике постманипуляционного панкреатита после эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографииШпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука 2020; (4): 12 doi: 10.11603/2414-4533.2019.4.10704
6
Andrew M Veitch, Geoffroy Vanbiervliet, Anthony H Gershlick, Christian Boustiere, Trevor P Baglin, Lesley-Ann Smith, Franco Radaelli, Evelyn Knight, Ian M Gralnek, Cesare Hassan, Jean-Marc Dumonceau. Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy, including direct oral anticoagulants: British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guidelinesGut 2016; 65(3): 374 doi: 10.1136/gutjnl-2015-311110
7
De-min Li, Jie Zhao, Qiu Zhao, Hua Qin, Bo Wang, Rong-xiang Li, Min Zhang, Ji-fen Hu, Min Yang. Safety and efficacy of endoscopic retrograde cholangiopancreatography for common bile duct stones in liver cirrhotic patientsJournal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences] 2014; 34(4): 612 doi: 10.1007/s11596-014-1325-x
8
Tae Hyeon Kim, Jin Hong Kim, Dong Wan Seo, Dong Ki Lee, Nageshwar D. Reddy, Rungsun Rerknimitr, Thawee Ratanachu-Ek, Christopher J.L. Khor, Takao Itoi, Ichiro Yasuda, Hiroyuki Isayama, James Y.W. Lau, Hsiu-Po Wang, Hoi-Hung Chan, Bing Hu, Richard A. Kozarek, Todd H. Baron. International consensus guidelines for endoscopic papillary large-balloon dilationGastrointestinal Endoscopy 2016; 83(1): 37 doi: 10.1016/j.gie.2015.06.016
9
Shigeto Ishii, Toshio Fujisawa, Mako Ushio, Sho Takahashi, Wataru Yamagata, Yusuke Takasaki, Akinori Suzuki, Yoshihiro Okawa, Kazushige Ochiai, Ko Tomishima, Ryo Kanazawa, Hiroaki Saito, Shuichiro Shiina, Hiroyuki Isayama. Evaluation of the safety and efficacy of minimal endoscopic sphincterotomy followed by papillary balloon dilation for the removal of common bile duct stonesSaudi Journal of Gastroenterology 2020; 26(6): 344 doi: 10.4103/sjg.SJG_162_20
10
Wenbo Meng, Joseph W Leung, Kai Zhang, Wence Zhou, Zhenyu Wang, Leida Zhang, Hao Sun, Ping Xue, Wei Liu, Qi Wang, Jijun Zhang, Xuefeng Wang, Meng Wang, Yingmei Shao, Kailin Cai, Senlin Hou, Qiyong Li, Lei Zhang, Kexiang Zhu, Ping Yue, Haiping Wang, Ming Zhang, Xiangyu Sun, Zhiqing Yang, Jie Tao, Zilong Wen, Qunwei Wang, Bendong Chen, Quan Shao, Mingning Zhao, Ruoyan Zhang, Tiemin Jiang, Ke Liu, Lichao Zhang, Kangjie Chen, Xiaoliang Zhu, Hui Zhang, Long Miao, Zhengfeng Wang, Jiajia Li, Xiaowen Yan, Fangzhao Wang, Lingen Zhang, Azumi Suzuki, Kiyohito Tanaka, Ula Nur, Elisabete Weiderpass, Xun Li. Optimal dilation time for combined small endoscopic sphincterotomy and balloon dilation for common bile duct stones: a multicentre, single-blinded, randomised controlled trialThe Lancet Gastroenterology & Hepatology 2019; 4(6): 425 doi: 10.1016/S2468-1253(19)30075-5
11
Marcello Maida, Sandro Sferrazza, Carlo Maida, Gaetano Cristian Morreale, Alessandro Vitello, Giovanni Longo, Vincenzo Garofalo, Emanuele Sinagra. Management of antiplatelet or anticoagulant therapy in endoscopy: A review of literatureWorld Journal of Gastrointestinal Endoscopy 2020; 12(6): 172-192 doi: 10.4253/wjge.v12.i6.172
12
Jeffrey J. Easler, Stuart Sherman. Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography for the Management of Common Bile Duct Stones and Gallstone PancreatitisGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2015; 25(4): 657 doi: 10.1016/j.giec.2015.06.005
13
Yu-Ting Kuo, Hsiu-Po Wang, Chi-Yang Chang, Joseph W. Leung, Jiann-Hwa Chen, Ming-Chang Tsai, Wei-Chih Liao. Comparable Long-term Outcomes of 1-Minute vs 5-Minute Endoscopic Papillary Balloon Dilation for Bile Duct StonesClinical Gastroenterology and Hepatology 2017; 15(11): 1768 doi: 10.1016/j.cgh.2017.05.049
14
Mustafa A. Arain, Martin L. Freeman. Yamada' s Textbook of Gastroenterology2015; : 2582 doi: 10.1002/9781118512074.ch135
15
Horst Neuhaus. ERCP2019; : 137 doi: 10.1016/B978-0-323-48109-0.00017-1
16
Chote Wongkanong, Jayanton Patumanond, Thawee Ratanachu-ek, Sunhawit Junrungsee, Apichat Tantraworasin, Roberto Coppola. Development of clinical prediction rule for the requirement of endoscopic papillary large balloon dilation (EPLBD) on endoscopic CBD stone clearancePLOS ONE 2023; 18(3): e0282899 doi: 10.1371/journal.pone.0282899
17
Chung-Kai Chou, Kuei-Chuan Lee, Jiing-Chyuan Luo, Tseng-Shing Chen, Chin-Lin Perng, Yi-Hsiang Huang, Han-Chien Lin, Ming-Chih Hou, Pavel Strnad. Endoscopic papillary balloon dilatation less than three minutes for biliary stone removal increases the risk of post-ERCP pancreatitisPLOS ONE 2020; 15(5): e0233388 doi: 10.1371/journal.pone.0233388
18
Yi Lu, Jia-Chuan Wu, Lei Liu, Li-Ke Bie, Biao Gong. Short-term and long-term outcomes after endoscopic sphincterotomy versus endoscopic papillary balloon dilation for bile duct stonesEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2014; 26(12): 1367 doi: 10.1097/MEG.0000000000000218
19
Mitsuru Sugimoto, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Naoki Konno, Hiroyuki Asama, Yuki Sato, Hiroki Irie, Ko Watanabe, Jun Nakamura, Hitomi Kikuchi, Mika Takasumi, Minami Hashimoto, Takuto Hikichi, Hiromasa Ohira. Prevention of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis using pancreatic stents: A review of efficacy, diameter and lengthWorld Journal of Meta-Analysis 2019; 7(6): 259-268 doi: 10.13105/wjma.v7.i6.259
20
Teppei Kamada, Hironori Ohdaira, Hideyuki Takeuchi, Junji Takahashi, Rui Marukuchi, Eisaku Ito, Norihiko Suzuki, Satoshi Narihiro, Sojun Hoshimoto, Masashi Yoshida, Eigoro Yamanouchi, Yutaka Suzuki. One‐stage fluoroscopy‐guided laparoscopic transcystic papillary balloon dilation and laparoscopic cholecystectomy in patients with cholecystocholedocholithiasis who previously had undergone gastrectomy for gastric cancerAsian Journal of Endoscopic Surgery 2021; 14(2): 193 doi: 10.1111/ases.12845
21
Shi-Bin Guo, Hua Meng, Zhi-Jun Duan, Chun-Yan Li. Small sphincterotomy combined with endoscopic papillary large balloon dilation <italic>vs</italic> sphincterotomy alone for removal of common bile duct stonesWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(47): 17962-17969 doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17962
22
Xu Ji, Wen Jia, Qian Zhao, Yao Wang, Shu-Ren Ma, Lu Xu, Ying Kan, Yang Cao, Bao-Jun Fan, Zhuo Yang. Common bile duct morphology is associated with recurrence of common bile duct stones in Billroth II anatomy patientsWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(26): 7671-7681 doi: 10.12998/wjcc.v9.i26.7671
23
Toshio Fujisawa, Koichi Kagawa, Kantaro Hisatomi, Kensuke Kubota, Atsushi Nakajima, Nobuyuki Matsuhashi. Is endoscopic papillary balloon dilatation really a risk factor for post-ERCP pancreatitis?World Journal of Gastroenterology 2016; 22(26): 5909-5916 doi: 10.3748/wjg.v22.i26.5909
24
Takeshi Ogura, Kazuhide Higuchi. A review of treatment options for bile duct stonesExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2016; 10(11): 1271 doi: 10.1080/17474124.2016.1212658
25
E. Bories, C. Lefort. Nouveautés dans la prise en charge des calculs biliaires à l’UEGW 2015Acta Endoscopica 2016; 46(1-2): 20 doi: 10.1007/s10190-015-0525-y
26
Naotaka Fujita, Ichiro Yasuda, Itaru Endo, Hiroyuki Isayama, Takuji Iwashita, Toshiharu Ueki, Kenichiro Uemura, Akiko Umezawa, Akio Katanuma, Yu Katayose, Yutaka Suzuki, Junichi Shoda, Toshio Tsuyuguchi, Toshifumi Wakai, Kazuo Inui, Michiaki Unno, Yoshifumi Takeyama, Takao Itoi, Kazuhiko Koike, Satoshi Mochida. Evidence-based clinical practice guidelines for cholelithiasis 2021Journal of Gastroenterology 2023; 58(9): 801 doi: 10.1007/s00535-023-02014-6
27
X. Chu, H. Zhang, R. Qu, G. Huang, C. Guo, F. Wang, M. Cheng. Small endoscopic sphincterotomy combined with endoscopic papillary large-balloon dilation in the treatment of patients with large bile duct stonesEuropean Surgery 2017; 49(1): 9 doi: 10.1007/s10353-016-0388-2
28
Abdul Haseeb, Martin L. Freeman. Endoscopic Papillary Large Balloon Dilation Versus Endoscopic Sphincterotomy for Treatment of Bile Duct StonesCurrent Treatment Options in Gastroenterology 2019; 17(2): 221 doi: 10.1007/s11938-019-00234-5
29
Mohammed A. Omar, Mohamed Abdelshafy, Mohamed Yousef Ahmed, Asmaa Gaber Rezk, Abdallah M. Taha, Hamdy M. Hussein. Endoscopic Papillary Large Balloon Dilation Versus Endoscopic Sphincterotomy for Retrieval of Large Choledocholithiasis: A Prospective Randomized TrialJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2017; 27(7): 704 doi: 10.1089/lap.2016.0601
30
Eunae Cho, Chang Hwan Park, Chung Hwan Jun, Hyun Soo Kim, Sung Kyu Choi, Jong Sun Rew. Self-expandable metal stents for the extraction of common bile duct stones in patients receiving dual antiplatelet agents: a pilot studySurgical Endoscopy 2018; 32(2): 1077 doi: 10.1007/s00464-017-5743-2
31
Kristy L. Kummerow, Benjamin K. Poulose. The SAGES Manual Operating Through the Endoscope2016; : 333 doi: 10.1007/978-3-319-24145-6_19
32
Paula Gonzálvez-Guardiola, Carmen Payá-Llorente, Carlos Domingo-del Pozo, Aleix Martínez-Pérez. Predictors for stone recurrence after a successful common bile duct surgical exploration for choledocholithiasisLangenbeck's Archives of Surgery 2022; 407(4): 1545 doi: 10.1007/s00423-022-02577-7
33
Sakue Masuda, Kazuya Koizumi, Kento Shionoya, Ryuhei Jinushi, Makomo Makazu, Takashi Nishino, Karen Kimura, Chihiro Sumida, Jun Kubota, Chikamasa Ichita, Akiko Sasaki, Masahiro Kobayashi, Makoto Kako, Uojima Haruki. Comprehensive review on small common bile duct stonesWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(13): 1955-1968 doi: 10.3748/wjg.v29.i13.1955
34
Jong Soon Jang, Seungho Lee, Hee Seung Lee, Myeong Ho Yeon, Joung-Ho Han, Soon Man Yoon, Hee Bok Chae, Sei Jin Youn, Seon Mee Park. Efficacy and Safety of Endoscopic Papillary Balloon Dilation Using Cap-Fitted Forward-Viewing Endoscope in Patients Who Underwent Billroth II GastrectomyClinical Endoscopy 2015; 48(5): 421 doi: 10.5946/ce.2015.48.5.421
35
Andrew M. Veitch. Diagnostic and Therapeutic Procedures in GastroenterologyClinical Gastroenterology 2018; : 107 doi: 10.1007/978-3-319-62993-3_9
36
Sung Ill Jang, Gak Won Yun, Dong Ki Lee. Balloon dilation itself may not be a major determinant of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(45): 16913-16924 doi: 10.3748/wjg.v20.i45.16913
37
Usman Iqbal Aujla, Nimzing Ladep, Laura Dwyer, Stephen Hood, Nicholas Stern, Richard Sturgess. Endoscopic papillary large balloon dilatation with sphincterotomy is safe and effective for biliary stone removal independent of timing and size of sphincterotomyWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(48): 8597-8604 doi: 10.3748/wjg.v23.i48.8597
38
Paraskevas Gkolfakis, Marianna Arvanitakis. Dilation after small biliary sphincterotomyThe Lancet Gastroenterology & Hepatology 2019; 4(6): 414 doi: 10.1016/S2468-1253(19)30121-9
39
Shigeto Ishii, Hiroyuki Isayama, Mako Ushio, Sho Takahashi, Wataru Yamagata, Yusuke Takasaki, Akinori Suzuki, Kazushige Ochiai, Ko Tomishima, Ryo Kanazawa, Hiroaki Saito, Toshio Fujisawa, Shuichiro Shiina. Best Procedure for the Management of Common Bile Duct Stones via the Papilla: Literature Review and Analysis of Procedural Efficacy and SafetyJournal of Clinical Medicine 2020; 9(12): 3808 doi: 10.3390/jcm9123808
40
Susumu Shinoura, Akihiro Tokushige, Kenji Chinen, Hideki Mori, Shin Kato, Shinichiro Ueda. Association between contrast-induced nephrotoxicity and contrast enhanced computed tomography followed by endoscopic retrograde cholangiopancreatographyEuropean Journal of Radiology 2020; 129: 109074 doi: 10.1016/j.ejrad.2020.109074
41
Itaru Naitoh, Yasuki Hori. Post-ERCP Complications in Dialysis Patients: Cutting One’s Losses or Expanding Possibilities?Digestive Diseases and Sciences 2018; 63(11): 2826 doi: 10.1007/s10620-018-5173-6
42
Mitsuru Sugimoto, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Naoki Konno, Hiroyuki Asama, Yuki Sato, Hiroki Irie, Ko Watanabe, Jun Nakamura, Hitomi Kikuchi, Mika Takasumi, Minami Hashimoto, Takuto Hikichi, Hiromasa Ohira. Pancreatic stents to prevent post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: A meta-analysisWorld Journal of Meta-Analysis 2019; 7(5): 249-258 doi: 10.13105/wjma.v7.i5.249
43
Dongbin Liu, Feng Cao, Jiafeng Liu, Dahua Xu, Yuehua Wang, Fei Li. Risk factors for bile leakage after primary closure following laparoscopic common bile duct exploration: a retrospective cohort studyBMC Surgery 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12893-016-0201-y
44
Chun-Chia Chen. Usefulness of endoscopic papillary balloon dilation for removal of common bile duct stones as compared to endoscopic sphincterotomyJournal of the Chinese Medical Association 2015; 78(1): 48 doi: 10.1016/j.jcma.2014.12.001
45
Xu Ji, Zhuo Yang, Shu-Ren Ma, Wen Jia, Qian Zhao, Lu Xu, Ying Kan, Yang Cao, Yao Wang, Bao-Jun Fan. New common bile duct morphological subtypes: Risk predictors of common bile duct stone recurrenceWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(3): 236-246 doi: 10.4240/wjgs.v14.i3.236
46
Fernando Alberca de las Parras, Juan Egea Valenzuela, Fernando Carballo Álvarez. Bleeding risk in endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Impact of the use of antithrombotic drugsRevista Española de Enfermedades Digestivas 2017;  doi: 10.17235/reed.2017.4358/2016
47
Chote Wongkanong, Jayanton Patumanond, Thawee Ratanachu‐ek, Sunhawit Junrungsee, Apichat Tantraworasin. Common bile duct stone‐related parameters and their potential prognostic values for stone extraction requiring endoscopic papillary large balloon dilationJGH Open 2023; 7(1): 16 doi: 10.1002/jgh3.12845
48
Seon Mee Park. Recent Advanced Endoscopic Management of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Related Duodenal PerforationsClinical Endoscopy 2016; 49(4): 376 doi: 10.5946/ce.2016.088
49
Andrew T. Strong, Jeffrey L. Ponsky. The SAGES Manual of Biliary Surgery2020; : 151 doi: 10.1007/978-3-030-13276-7_12