BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang LW, Wang LK, Chen H, Fan C, Li X, He CM, Gong ZJ. Ethyl pyruvate protects against experimental acute-on-chronic liver failure in rats. World J Gastroenterol 2012; 18(40): 5709-5718 [PMID: 23155311 DOI: 10.3748/wjg.v18.i40.5709]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i40/5709.htm
Number Citing Articles
1
Qian Zhang, Fan Yang, Xun Li, Lu-wen Wang, Xiao-gang Chu, Hong Zhang, Zuo-jiong Gong. Trichostatin A Protects Against Experimental Acute-on-Chronic Liver Failure in Rats Through Regulating the Acetylation of Nuclear Factor-κBInflammation 2015; 38(3): 1364 doi: 10.1007/s10753-014-0108-7
2
Fan Yang, Xun Li, Li-kun Wang, Lu-wen Wang, Xiao-qun Han, Hong Zhang, Zuo-jiong Gong. Inhibitions of NF-κB and TNF-α Result in Differential Effects in Rats with Acute on Chronic Liver Failure Induced by d-Gal and LPSInflammation 2014; 37(3): 848 doi: 10.1007/s10753-013-9805-x
3
Li-Kun Wang, Lu-Wen Wang, Xun Li, Xiao-Qun Han, Zuo-Jiong Gong. Ethyl pyruvate prevents inflammatory factors release and decreases intestinal permeability in rats with D-galactosamine-induced acute liver failureHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2013; 12(2): 180 doi: 10.1016/S1499-3872(13)60029-6
4
Marcus Hollenbach. Liver Cirrhosis - Update and Current Challenges2017;  doi: 10.5772/intechopen.68417
5
Yan-Chang Lei, Wen Li, Pan Luo. Liuweiwuling tablets attenuate acetaminophen-induced acute liver injury and promote liver regeneration in miceWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(26): 8089-8095 doi: 10.3748/wjg.v21.i26.8089
6
Chuanzhen Liu, Changcun Fang, Guangqing Cao, Kai Liu, Biao Wang, Zhaojie Wan, Sijie Li, Shuming Wu. Ethyl Pyruvate Ameliorates Monocrotaline-Induced Pulmonary Arterial Hypertension in RatsJournal of Cardiovascular Pharmacology 2014; 64(1): 7 doi: 10.1097/FJC.0000000000000083
7
Gavin Wright, Yalda Sharifi, Maria Jover-Cobos, Rajiv Jalan. The brain in acute on chronic liver failureMetabolic Brain Disease 2014; 29(4): 965 doi: 10.1007/s11011-014-9553-0
8
Yang Zhang, Jian-Xing Luo, Xiao-Yu Hu, Fang Yang, Sen Zhong, Wu Lin. Improved prescription of taohechengqi-tang alleviates D-galactosamine acute liver failure in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(8): 2558-2565 doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2558
9
Miraç Bakdemir, Ebru Çetin. Hepatoprotective effects of ethyl pyruvate against carbon tetrachloride-induced oxidative stress, biochemical and histological alterations in ratsArchives of Physiology and Biochemistry 2021; 127(4): 359 doi: 10.1080/13813455.2019.1640254
10
Hozeifa M Hassan, Qun Cai, Xi Liang, Jiaojiao Xin, Keke Ren, Jing Jiang, Dongyan Shi, Yingyan Lu, Tan Li, Yuxin Shang, Lulu He, Xi Chen, Suwan Sun, Peng Li, Beibei Guo, Jiaxian Chen, Hui Yang, Wen Hu, Xin Chen, Jun Li. Transcriptomics reveals immune-metabolism disorder in acute-on-chronic liver failure in ratsLife Science Alliance 2022; 5(3): e202101189 doi: 10.26508/lsa.202101189
11
Fan Yang, Li-Kun Wang, Xun Li, Lu-Wen Wang, Xiao-Qun Han, Zuo-Jiong Gong. Sodium butyrate protects against toxin-induced acute liver failure in ratsHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2014; 13(3): 309 doi: 10.1016/S1499-3872(14)60044-8
12
Ebru Çetin. Sıçanlarda Karbon Tetraklorürün (CCl4) Neden Olduğu Koagülasyon Bozukluklarında Etil Pirüvatın EtkisiAtatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 2017; : 137 doi: 10.17094/ataunivbd.347965
13
Iulia Olimpia Pfingstgraf, Marian Taulescu, Raluca Maria Pop, Remus Orăsan, Laurian Vlase, Ana Uifalean, Doina Todea, Teodora Alexescu, Corina Toma, Alina Elena Pârvu. Protective Effects of Taraxacum officinale L. (Dandelion) Root Extract in Experimental Acute on Chronic Liver FailureAntioxidants 2021; 10(4): 504 doi: 10.3390/antiox10040504
14
Miao Shen, Jie Lu, Ping Cheng, Chunlei Lin, Weiqi Dai, Fan Wang, Chengfen Wang, Yan Zhang, Kan Chen, Ling Xu, Yinqun Zhou, Chuanyong Guo, Alessandra Rossini. Ethyl Pyruvate Pretreatment Attenuates Concanavalin A-Induced Autoimmune Hepatitis in MicePLoS ONE 2014; 9(2): e87977 doi: 10.1371/journal.pone.0087977
15
Qian Zhang, Fan Yang, Xun Li, Hai-Yue Zhang, Xiao-Gang Chu, Hong Zhang, Lu-Wen Wang, Zuo-Jiong Gong. Trichostatin A protects against intestinal injury in rats with acute liver failureJournal of Surgical Research 2016; 205(1): 1 doi: 10.1016/j.jss.2016.05.028
16
Xun Li, Li-Kun Wang, Lu-Wen Wang, Xiao-Qun Han, Fan Yang, Zuo-Jiong Gong. Blockade of high-mobility group box-1 ameliorates acute on chronic liver failure in ratsInflammation Research 2013; 62(7): 703 doi: 10.1007/s00011-013-0624-1
17
Robert Antoni OLEK, Wieslaw ZIOLKOWSKI, Damian Jozef FLIS, Donatella FEDELI, Dennis FIORINI, Tomasz Henryk WIERZBA, Rosita GABBIANELLI. The Effect of Ethyl Pyruvate Supplementation on Rat Fatty Liver Induced by a High-Fat DietJournal of Nutritional Science and Vitaminology 2013; 59(3): 232 doi: 10.3177/jnsv.59.232
18
Runkuan Yang, Shengtao Zhu, Tor Inge Tonnessen. Ethyl pyruvate is a novel anti-inflammatory agent to treat multiple inflammatory organ injuriesJournal of Inflammation 2016; 13(1) doi: 10.1186/s12950-016-0144-1
19
Dan-Dan Gao, Jia Fu, Bo Qin, Wen-Xiang Huang, Chun Yang, Bei Jia. Recombinant adenovirus containing hyper-interleukin-6 and hepatocyte growth factor ameliorates acute-on-chronic liver failure in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(16): 4136-4148 doi: 10.3748/wjg.v22.i16.4136
20
Marcus Hollenbach. The Role of Glyoxalase-I (Glo-I), Advanced Glycation Endproducts (AGEs), and Their Receptor (RAGE) in Chronic Liver Disease and Hepatocellular Carcinoma (HCC)International Journal of Molecular Sciences 2017; 18(11): 2466 doi: 10.3390/ijms18112466
21
Qing Huang, Yongming Fu, Shan Zhang, Youxiang Zhang, Simin Chen, Zuping Zhang. Ethyl pyruvate inhibits glioblastoma cells migration and invasion through modulation of NF-κB and ERK-mediated EMTPeerJ 2020; 8: e9559 doi: 10.7717/peerj.9559