BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu CM, Tung TH, Chou P, Chen VTK, Hsu CT, Chien WS, Lin YT, Lu HF, Shih HC, Liu JH. Clinical correlation of gallstone disease in a Chinese population in Taiwan: Experience at Cheng Hsin General Hospital. World J Gastroenterol 2006; 12(8): 1281-1286 [PMID: 16534886 DOI: 10.3748/wjg.v12.i8.1281]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v12/i8/1281.htm
Number Citing Articles
1
Rui-yu Gong, Zhi-liang Lü, Li-dong Zhang, Li-ping Du, Da Zhang, Xue-liang Qiao, Jian-rong Li. The synthesis of MP–CDCA conjugates and dissolution kinetics of model cholesterol gallstonesActa Biomaterialia 2008; 4(5): 1421 doi: 10.1016/j.actbio.2008.01.015
2
Li Zhu, Aikebaier Aili, Cheng Zhang, Aili Saiding, Kelimu Abudureyimu. Prevalence of and risk factors for gallstones in Uighur and Han ChineseWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(40): 14942-14949 doi: 10.3748/wjg.v20.i40.14942
3
Jau-Yuan Chen, Chung-Te Hsu, Jorn-Hon Liu, Tao-Hsin Tung. Clinical predictors of incident gallstone disease in a Chinese population in Taipei, TaiwanBMC Gastroenterology 2014; 14(1) doi: 10.1186/1471-230X-14-83
4
Man-Chen Hung, Chuen-Fei Chen, Meng-Ting Tsou, Hsin-Hui Lin, Lee-Ching Hwang, Ching-Ping Hsu. <p>Relationship Between Gallstone Disease and Cardiometabolic Risk Factors in Elderly People with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease</p>Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2020; : 3579 doi: 10.2147/DMSO.S266947
5
I-Ching Lin, Yu-Wen Yang, Mei-Feng Wu, Yi-Hui Yeh, Jenn-Chang Liou, Ying-Li Lin, Chih-Hsiang Chiang. The association of metabolic syndrome and its factors with gallstone diseaseBMC Family Practice 2014; 15(1) doi: 10.1186/1471-2296-15-138
6
Shou-Chuan Shih, Horng-Woei Yang, Tzu-Yang Chang, Horng-Yuan Wang, Kuang-Chun Hu, Ching-Wei Chang, Chen-Wang Chang, Chien-Yuan Hung, Marie Lin, Hui-Wen Chan, Wen-Shan Lin, Shih-Chuan Chang, Yann-Jinn Lee. Gender-specific association of the interleukin 18 gene with symptomatic gallstone diseaseJournal of Gastroenterology and Hepatology 2013; 28(4): 744 doi: 10.1111/jgh.12117
7
Hung-Ju Shen, Chung-Te Hsu, Tao-Hsin Tung. Economic and medical benefits of ultrasound screenings for gallstone diseaseWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(11): 3337-3343 doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3337
8
Qiao-Hua Qiao, Wen-Hua Zhu, Yun-Xian Yu, Fei-Fei Huang, Li-Ying Chen. Nonalcoholic fatty liver was associated with asymptomatic gallstones in a Chinese populationMedicine 2017; 96(38): e7853 doi: 10.1097/MD.0000000000007853
9
Tao-Hsin Tung. Evidence-Based Medicine for Gallstone Disease Screening: An Experience at Cheng-Hsin General Hospital, Taipei, TaiwanGastroenterology & Hepatology : Open Access 2014; 1(4) doi: 10.15406/ghoa.2014.01.00024
10
Sung Noh Hong, Tae Yoon Lee, Sung-Cheol Yun. The Risk of Colorectal Neoplasia in Patients with Gallbladder DiseasesJournal of Korean Medical Science 2015; 30(9): 1288 doi: 10.3346/jkms.2015.30.9.1288
11
Kuang-Chun Hu, Horng-Yuan Wang, Wen-Hsiung Chang, Cheng-Hsin Chu, Shee-Chan Lin, Chun-Jen Liu, Ming-Shiang Wu, Shou-Chuan Shih. Clinical presentations of patients from different age cohorts with biliary tract stone diseasesJournal of Gastroenterology and Hepatology 2014; 29(8): 1614 doi: 10.1111/jgh.12581
12
Chong-Chi Chiu, Kuan-Ji Lee, Shih-Feng Weng, Yuan-Ming Yang, Yung-Song Lin. Gallstone is correlated with an increased risk of idiopathic sudden sensorineural hearing loss: a retrospective cohort studyBMJ Open 2015; 5(9): e009018 doi: 10.1136/bmjopen-2015-009018
13
Sukij Panpimanmas, Charuwan Manmee. Risk Factors for Gallstone Disease in a Thai PopulationJournal of Epidemiology 2009; 19(3): 116 doi: 10.2188/jea.JE20080019
14
Chung-Te Hsu, Yi Liao, Jorn-Hon Liu, Tao-Hsin Tung. The Clinical Investigation of Disparity of Utility Values Associated with Gallstone Disease: A Pilot StudyGastroenterology Research and Practice 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/216957
15
Kamila Rafaela Alves, Alessandra Carvalho Goulart, Roberto Marini Ladeira, Ilka Regina Souza de Oliveira, Isabela Martins Benseñor. Frequency of cholecystectomy and associated sociodemographic and clinical risk factors in the ELSA-Brasil studySao Paulo Medical Journal 2016; 134(3): 240 doi: 10.1590/1516-3180.2015.0250130216
16
Fujun Lv, Guangjun Wang, Dandan Ding, Caifu Shen, Jiangwei Liu, Feng Ji, Yan Kang. Epidemiological survey to determine the prevalence of cholecystolithiasis in Uyghur, Kazakh, and Han Ethnic Groups in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China: cross-sectional studiesBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01677-w
17
Shih-Chang Chuang, Suh-Hang Hank Juo, Edward Hsi, Shen-Nien Wang, Pei-Chien Tsai, Ming-Lung Yu, King-Teh Lee. Multiple mucin genes polymorphisms are associated with gallstone disease in Chinese menClinica Chimica Acta 2011; 412(7-8): 599 doi: 10.1016/j.cca.2010.12.008
18
Shih-Wei Lai, Kuan-Fu Liao, Hsueh-Chou Lai, Che-Yi Chou, Kao-Chi Cheng, Yen-Miao Lai. The Prevalence of Gallbladder Stones is Higher Among Patients With Chronic Kidney Disease in TaiwanMedicine 2009; 88(1): 46 doi: 10.1097/MD.0b013e318194183f
19
John Huang, Chia-Hsuin Chang, Juin-Ling Wang, Hsu-Ko Kuo, Jou-Wei Lin, Wen-Yi Shau, Po-Huang Lee. Nationwide epidemiological study of severe gallstone disease in TaiwanBMC Gastroenterology 2009; 9(1) doi: 10.1186/1471-230X-9-63
20
Shih-Chang Chuang, Edward Hsi, Shen-Nien Wang, Ming-Lung Yu, King-Teh Lee, Suh-Hang Hank Juo. Polymorphism at the mucin-like protocadherin gene influences susceptibility to gallstone diseaseClinica Chimica Acta 2011; 412(23-24): 2089 doi: 10.1016/j.cca.2011.07.015
21
Arshad Mehmood, Lei Zhao, Chengtao Wang, Muhammad Nadeem, Ali Raza, Nawazish Ali, Amjad Abbas Shah. Management of hyperuricemia through dietary polyphenols as a natural medicament: A comprehensive reviewCritical Reviews in Food Science and Nutrition 2019; 59(9): 1433 doi: 10.1080/10408398.2017.1412939
22
Jiwen Wang, Sheng Shen, Bo Wang, Xiaojian Ni, Han Liu, Xiaoling Ni, Rong Yu, Tao Suo, Houbao Liu. Serum lipid levels are the risk factors of gallbladder stones: a population-based study in ChinaLipids in Health and Disease 2020; 19(1) doi: 10.1186/s12944-019-1184-3
23
Lujie Chen, Yu-Ting Peng, Fu-Li Chen, Tao-Hsin Tung. Epidemiology, management, and economic evaluation of screening of gallstone disease among type 2 diabetics: A systematic reviewWorld Journal of Clinical Cases 2015; 3(7): 599-606 doi: 10.12998/wjcc.v3.i7.599
24
Chia-Yuan Chang, Tsung-Yen Cheng, Chen-Fang Hung, Ben-Long Yu, Tzu-Jung Tsai, Chung-Wei Lin. Gallstone formation after gastrectomy for adenocarcinoma of the stomachFormosan Journal of Surgery 2015; 48(6): 198 doi: 10.1016/j.fjs.2015.08.005
25
Yutaka Yamaji, Makoto Okamoto, Haruhiko Yoshida, Takao Kawabe, Ryoichi Wada, Toru Mitsushima, Masao Omata. Cholelithiasis Is a Risk Factor for Colorectal AdenomaThe American Journal of Gastroenterology 2008; 103(11): 2847 doi: 10.1111/j.1572-0241.2008.02069.x
26
Farah Ahmed, Qamaruddin Baloch, Zahid Ali Memon, Iqra Ali. An observational study on the association of nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome with gall stone disease requiring cholecystectomyAnnals of Medicine and Surgery 2017; 17: 7 doi: 10.1016/j.amsu.2017.03.015
27
Wu-Yu Hou, Tao-Hsin Tung, Hung-Ju Shen, Tein-Yow Chang, Pesus Chou, Jorn-Hon Liu. Community-Based Epidemiologic Study on Gallstone Disease among Elderly Patients with Type 2 Diabetes in Kinmen, TaiwanInternational Journal of Gerontology 2012; 6(1): 38 doi: 10.1016/j.ijge.2012.01.017
28
Fei-Lin Su, Chung-Hao Li, Yin-Fan Chang, Jin-Shang Wu, Chih-Jen Chang, Feng-Hwa Lu, Yi-Ching Yang. Moderate, but not heavy, tea drinking decreased the associated risk of gallstones in a Taiwanese populationEuropean Journal of Clinical Nutrition 2019; 73(3): 401 doi: 10.1038/s41430-018-0265-0
29
Qian Zhu, Xiubin Sun, Xiaokang Ji, Lin Zhu, Jing Xu, Chunxia Wang, Chengqi Zhang, Fuzhong Xue, Yanxun Liu. The association between gallstones and metabolic syndrome in urban Han Chinese: a longitudinal cohort studyScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep29937
30
Hsi-Che Shen, Yi-Chun Hu, Yu-Fen Chen, Tao-Hsin Tung. Prevalence and Associated Metabolic Factors of Gallstone Disease in the Elderly Agricultural and Fishing Population of TaiwanGastroenterology Research and Practice 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/876918
31
Shih-Chang Hung, Kuan-Fu Liao, Shih-Wei Lai, Chia-Ing Li, Wen-Chi Chen. Risk factors associated with symptomatic cholelithiasis in Taiwan: a population-based studyBMC Gastroenterology 2011; 11(1) doi: 10.1186/1471-230X-11-111