BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Chuanlong Zhu, Yuwen Li, Wenting Li, Quan Wu, Rentao Gao. Gene Transfer of c-met Confers Protection Against d-Galactosamine/Lipopolysaccharide-Induced Acute Liver FailureDigestive Diseases and Sciences 2012; 57(4): 925 doi: 10.1007/s10620-012-2052-4
2
Kai Su, Fang Chen, Wei-Ming Yan, Qi-Li Zeng, Li Xu, Dong Xi, Bin Pi, Xiao-Ping Luo, Qin Ning. Fibrinogen-like protein 2/fibroleukin prothrombinase contributes to tumor hypercoagulability <italic>via</italic> IL-2 and IFN-&gamma;World Journal of Gastroenterology 2008; 14(39): 5980-5989 doi: 10.3748/wjg.14.5980
3
Chuanlong Zhu, Yi Sun, Xiaoping Luo, Weiming Yan, Dong Xi, Qin Ning. Novelmfgl2Antisense Plasmid Inhibits Murinefgl2Expression and Ameliorates Murine Hepatitis Virus Type 3-Induced Fulminant Hepatitis in BALB/cJ MiceHuman Gene Therapy 2006; 17(6): 589 doi: 10.1089/hum.2006.17.589
4
Yong Zou, Tao Chen, Meifang Han, Hongwu Wang, Weiming Yan, Ge Song, Zeguang Wu, Xiaojing Wang, Chuanlong Zhu, Xiaoping Luo, Qin Ning. Increased Killing of Liver NK Cells by Fas/Fas Ligand and NKG2D/NKG2D Ligand Contributes to Hepatocyte Necrosis in Virus-Induced Liver FailureThe Journal of Immunology 2010; 184(1): 466 doi: 10.4049/jimmunol.0900687
5
Hong Tang, Mei-Fang Han, Ji-Ming Zhang. Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B2019; : 119 doi: 10.1007/978-94-024-1606-0_3
6
Yong Zou, Ge Song, Lin Ding, Tao Chen, Hong-wu Wang, Wei-ming Yan, Xiao-jing Wang, Xiao-ping Luo, Qin Ning. Involvement of CXCR3-associated chemokines in MHV-3 induced fulminant hepatic failureVirologica Sinica 2009; 24(6): 537 doi: 10.1007/s12250-009-3071-y
7
Yanling Liu, Li Xu, Qili Zeng, Jingli Wang, Ming Wang, Dong Xi, Xiaojing Wang, Daofeng Yang, Xiaoping Luo, Qin Ning. Downregulation of FGL2/prothrombinase delays HCCLM6 xenograft tumour growth and decreases tumour angiogenesisLiver International 2012; 32(10): 1585 doi: 10.1111/j.1478-3231.2012.02865.x
8
之令 李. The Experience of Diagnosis and Treatment for Preventing Liver Function Damage in Patients with Chronic Hepatitis B after Operative ExplorationAdvances in Clinical Medicine 2019; 9(05): 657 doi: 10.12677/ACM.2019.95099
9
Shiv Kumar Sarin, Ashish Kumar, John A. Almeida, Yogesh Kumar Chawla, Sheung Tat Fan, Hitendra Garg, H. Janaka de Silva, Saeed Sadiq Hamid, Rajiv Jalan, Piyawat Komolmit, George K. Lau, Qing Liu, Kaushal Madan, Rosmawati Mohamed, Qin Ning, Salimur Rahman, Archana Rastogi, Stephen M. Riordan, Puja Sakhuja, Didier Samuel, Samir Shah, Barjesh Chander Sharma, Praveen Sharma, Yasuhiro Takikawa, Babu Ram Thapa, Chun-Tao Wai, Man-Fung Yuen. Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific Association for the study of the liver (APASL)Hepatology International 2009; 3(1): 269 doi: 10.1007/s12072-008-9106-x
10
Tie-Jiang Chen, Ming-Xia Ji, Zhi-Qiang Tao, Qing-Yang Fu, Kai Xiong, Bin Cheng. The relationship between serum fibrinogen-like protein 2 concentrations and 30-day mortality of patients with traumatic brain injuryClinica Chimica Acta 2019; 489: 53 doi: 10.1016/j.cca.2018.11.033
11
Dong Xi, Ming Wang, Huali Ye, Xiaoping Luo, Qin Ning, Sang Hoon Ahn. Combined Adenovirus-Mediated Artificial microRNAs Targeting mfgl2, mFas, and mTNFR1 Protect against Fulminant Hepatic Failure in MicePLoS ONE 2013; 8(11): e82330 doi: 10.1371/journal.pone.0082330
12
Xixi Cheng, Huafeng Wang, Jinlai Yang, Yingnan Cheng, Dan Wang, Fengrui Yang, Yan Li, Dongmei Zhou, Yanxia Wang, Zhenyi Xue, Lijuan Zhang, Qi Zhang, Luhong Yang, Rongxin Zhang, Yurong Da. Arctigenin protects against liver injury from acute hepatitis by suppressing immune cells in miceBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 102: 464 doi: 10.1016/j.biopha.2018.03.060
13
M. Han, W. Yan, Y. Huang, H. Yao, Z. Wang, D. Xi, W. Li, Y. Zhou, J. Hou, X. Luo, Q. Ning. The Nucleocapsid Protein of SARS-CoV Induces Transcription of hfgl2 Prothrombinase Gene Dependent on C/EBP AlphaJournal of Biochemistry 2008; 144(1): 51 doi: 10.1093/jb/mvn042
14
Emmanuelle Jouanguy. Human genetic basis of fulminant viral hepatitisHuman Genetics 2020; 139(6-7): 877 doi: 10.1007/s00439-020-02166-y
15
Ping Lei, Guan-Xin Shen, Fu-Sheng Wang, Qin Ning, Hong Ren, Wei-Ming Yan, Di Wu. Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B2019; : 223 doi: 10.1007/978-94-024-1606-0_5
16
Xiaojing Wang, Shiv Kumar Sarin, Qin Ning. Definition of ACLF and inclusion criteria for extra-hepatic organ failureHepatology International 2015; 9(3): 360 doi: 10.1007/s12072-015-9637-x
17
Christian Bleau, Aveline Filliol, Michel Samson, Lucie Lamontagne, S. Perlman. Mouse Hepatitis Virus Infection Induces a Toll-Like Receptor 2-Dependent Activation of Inflammatory Functions in Liver Sinusoidal Endothelial Cells during Acute HepatitisJournal of Virology 2016; 90(20): 9096 doi: 10.1128/JVI.01069-16
18
Chuanlong Zhu, Yi Sun, Xiaoping Luo, Weiming Yan, Dong Xi, Qin Ning. Novel mfgl2 Antisense Plasmid Inhibits Murine fgl2 Expression and Ameliorates Murine Hepatitis Virus Type 3-Induced Fulminant Hepatitis in BALB/cJ MiceHuman Gene Therapy 2006; 0(0): 060801084750008 doi: 10.1089/hum.2006.17.ft-216
19
Zeguang Wu, Meifang Han, Tao Chen, Weiming Yan, Qin Ning. Acute liver failure: mechanisms of immune-mediated liver injuryLiver International 2010; 30(6): 782 doi: 10.1111/j.1478-3231.2010.02262.x
20
Qin Ning, Di Wu, Wei Guo, Wei-Na Li, Xiao-Jing Wang, Ke Ma. Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B2019; : 1 doi: 10.1007/978-94-024-1606-0_1
21
Ke Ma, Wei Guo, Meifang Han, Guang Chen, Tao Chen, Zenguang Wu, Daofeng Yang, Jiaquan Huang, Yuancheng Huang, Xiping Zhao, Deying Tian, Jianxin Song, Junying Qi, Qin Ning. Entecavir treatment prevents disease progression in hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure: establishment of a novel logistical regression modelHepatology International 2012; 6(4): 735 doi: 10.1007/s12072-012-9344-9
22
Lin Zhang, Chun-Qiu Hao, Jiang-Fu Liu, Meng Wang. Meta-analysis of the short-term effects of lamivudine treatment for severe chronic hepatitis BVirology Journal 2013; 10(1) doi: 10.1186/1743-422X-10-134
23
Yanling Liu, Sanpeng Xu, Fei Xiao, Yan Xiong, Xiaojin Wang, Sui Gao, Weiming Yan, Qin Ning. The FGL2/fibroleukin prothrombinase is involved in alveolar macrophage activation in COPD through the MAPK pathwayBiochemical and Biophysical Research Communications 2010; 396(2): 555 doi: 10.1016/j.bbrc.2010.04.145
24
Liang Shao, Yong Zhang, Aiqun Ma, Ping Zhang, Dayin Wu, Wenzhu Li, Jue Wang, Kun Liu, Zhaohui Wang. Atorvastatin preconditioning improves the forward blood flow in the no-reflow ratsFundamental & Clinical Pharmacology 2014; 28(1): 42 doi: 10.1111/j.1472-8206.2012.01074.x
25
Hongwu Wang, Meifang Han, Huaning Yao, Zhanhui Wang, Dong Xi, Weiming Yan, Jinlin Hou, Xiaoping Luo, Qin Ning. Construction of plasmids expressing Sars-CoV encoding proteins and their effects on transcription of hfgl2 prothrombinaseJournal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences] 2009; 29(3): 318 doi: 10.1007/s11596-009-0311-1
26
Liang Shao, Daying Wu, Ping Zhang, Wenzhu Li, Jue Wang, Guanhua Su, Yuhua Liao, Zhaohui Wang, Kun Liu. The Significance of Microthrombosis and fgl2 in No-Reflow Phenomenon of Rats With Acute Myocardial Ischemia/ReperfusionClinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2013; 19(1): 19 doi: 10.1177/1076029612437577
27
Z. Zhao, C. Yang, Q. Tang, T. Zhao, Y. Jia, Z. Ma, R. Rong, M. Xu, T. Zhu. Serum Level of Soluble Fibrinogen-Like Protein 2 in Renal Allograft Recipients With Acute Rejection: A Preliminary StudyTransplantation Proceedings 2012; 44(10): 2982 doi: 10.1016/j.transproceed.2012.05.082
28
Junshuai Wang, Ke Ma, Meifang Han, Wei Guo, Jiaquan Huang, Daofeng Yang, Xiping Zhao, Jiangxin Song, Deying Tian, Junying Qi, Yuancheng Huang, Qin Ning. Nucleoside analogs prevent disease progression in HBV-related acute-on-chronic liver failure: validation of the TPPM modelHepatology International 2014; 8(1): 64 doi: 10.1007/s12072-013-9485-5
29
Wen‐Bin Xu, Qian‐Hua Hu, Chan‐Ni Wu, Zhi‐Kun Fan, Zhang‐Fa Song. Serum soluble fibrinogen‐like protein 2 concentration predicts delirium after acute pancreatitisBrain and Behavior 2019; 9(4): e01261 doi: 10.1002/brb3.1261
30
Jing Lai, Ying Yan, Li Mai, Yu-Bao Zheng, Wei-Qiang Gan, Wei-Min Ke. Short-term entecavir versus lamivudine therapy for HBeAg-negative patients with acute-on-chronic hepatitis B liver failureHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2013; 12(2): 154 doi: 10.1016/S1499-3872(13)60025-9
31
Meifang Han, Weiming Yan, Wei Guo, Dong Xi, Yaoyong Zhou, Weina Li, Sui Gao, Mingfeng Liu, Gary Levy, Xiaoping Luo, Qin Ning. Hepatitis B Virus-induced hFGL2 Transcription Is Dependent on c-Ets-2 and MAPK Signal PathwayJournal of Biological Chemistry 2008; 283(47): 32715 doi: 10.1074/jbc.M806769200
32
Cyriac Abby Philips, Shiv Kumar Sarin. Potent antiviral therapy improves survival in acute on chronic liver failure due to hepatitis B virus reactivationWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(43): 16037-16052 doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16037
33
Weina Li, Meifang Han, Yong Li, Dan Chen, Xiaoping Luo, Qin Ning. Antiviral resistance mutations potentiate HBV surface antigen-induced transcription of hfgl2 prothrombinase geneBiochemistry (Moscow) 2011; 76(9): 1043 doi: 10.1134/S0006297911090094
34
En-Qiang Chen, Fan Zeng, Ling-Yun Zhou, Hong Tang. Early warning and clinical outcome prediction of acute-on-chronic hepatitis B liver failureWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(42): 11964-11973 doi: 10.3748/wjg.v21.i42.11964
35
Hoang Van Tong, Nguyen Van Ba, Nghiem Xuan Hoan, Mai Thanh Binh, Dao Thanh Quyen, Ho Anh Son, Hoang Van Luong, Do Quyet, Christian G. Meyer, Le Huu Song, Nguyen Linh Toan, Thirumalaisamy P. Velavan. Soluble fibrinogen-like protein 2 levels in patients with hepatitis B virus-related liver diseasesBMC Infectious Diseases 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12879-018-3473-2