BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yasuteru Kondo, Yoshiyuki Ueno, Tooru Shimosegawa. Toll-Like Receptors Signaling Contributes to Immunopathogenesis of HBV InfectionGastroenterology Research and Practice 2011; 2011: 1 doi: 10.1155/2011/810939
2
Zhi-Feng Wu, Xiao-Hui Zhou, Yun-Wen Hu, Le-Yuan Zhou, Ya-Bo Gao, Xiu-Hua Peng, Xiao-Hua Yang, Jian-Ying Zhang, Yong Hu, Zhao-Chong Zeng. TLR4-dependant immune response, but not hepatitis B virus reactivation, is important in radiation-induced liver disease of liver cancer radiotherapyCancer Immunology, Immunotherapy 2014; 63(3): 235 doi: 10.1007/s00262-013-1504-9
3
Kent Doi, Tomoko Ishizu, Maki Tsukamoto-Sumida, Takahiro Hiruma, Tetsushi Yamashita, Emi Ogasawara, Yoshifumi Hamasaki, Naoki Yahagi, Masaomi Nangaku, Eisei Noiri. The high-mobility group protein B1–Toll-like receptor 4 pathway contributes to the acute lung injury induced by bilateral nephrectomyKidney International 2014; 86(2): 316 doi: 10.1038/ki.2014.62
4
Bing-Yi Zhang, Dan-Ping Chai, Yi-Hang Wu, Li-Peng Qiu, Yong-Yong Zhang, Zi-Hong Ye, Xiao-Ping Yu. Potential Drug Targets Against Hepatitis B Virus Based on Both Virus and Host FactorsCurrent Drug Targets 2019; 20(16): 1636 doi: 10.2174/1389450120666190729115646
5
Mohammad Zare-Bidaki, Kyoko Tsukiyama-Kohara, Mohammad Kazemi Arababadi. Toll-Like Receptor 4 and Hepatitis B Infection: Molecular Mechanisms and PathogenesisViral Immunology 2014; 27(7): 321 doi: 10.1089/vim.2014.0039
6
Xiu-Hua Peng, Xiao-Nan Ren, Li-Xiang Chen, Bi-Sheng Shi, Chun-Hua Xu, Zhong Fang, Xue Liu, Jie-Liang Chen, Xiao-Nan Zhang, Yun-Wen Hu, Xiao-Hui Zhou. High persistence rate of hepatitis B virus in a hydrodynamic injection-based transfection model in C3H/HeN miceWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(12): 3527-3536 doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3527
7
Xiaoyong Zhang, Anke Kraft, Ruth Broering, Joerg F Schlaak, Ulf Dittmer, Mengji Lu. Preclinical development of TLR ligands as drugs for the treatment of chronic viral infectionsExpert Opinion on Drug Discovery 2012; 7(7): 597 doi: 10.1517/17460441.2012.689281
8
John M. Vierling. Liver Immunology2007; : 391 doi: 10.1007/978-1-59745-518-3_31
9
Darren J. Wong, Stephen A. Locarnini, Alexander J.V. Thompson. Clinical Virology2016; : 713 doi: 10.1128/9781555819439.ch32