BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu CY, Gu ZL, Zhou WX, Guo CY. Effect of Astragalus complanatus flavonoid on anti-liver fibrosis in rats. World J Gastroenterol 2005; 11(37): 5782-5786 [PMID: 16270385 DOI: 10.3748/wjg.v11.i37.5782]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v11/i37/5782.htm
Number Citing Articles
1
Bahare Salehi, Joara Nályda Pereira Carneiro, Janaína Esmeraldo Rocha, Henrique Douglas Melo Coutinho, Maria Flaviana Bezerra Morais Braga, Javad Sharifi‐Rad, Prabhakar Semwal, Sakshi Painuli, Laila Moujir Moujir, Victoria de Zarate Machado, Shriyaa Janakiram, Nanjangud Venkatesh Anil Kumar, Miquel Martorell, Natalia Cruz‐Martins, Marc El Beyrouthy, Carmen Sadaka. Astragalus species: Insights on its chemical composition toward pharmacological applicationsPhytotherapy Research 2021; 35(5): 2445 doi: 10.1002/ptr.6974
2
Li-Hong Qiu, Bi-Qi Zhang, Miao-Jun Lian, Xian-Ji Xie, Peng Chen. Vascular protective effects of Astragalus membranaceus and its main constituents in rats with chronic hyperhomocysteinemiaExperimental and Therapeutic Medicine 2017; 14(3): 2401 doi: 10.3892/etm.2017.4739
3
Xianmei Li, Liangying Liu, Gang Shi. Effects of Astragalus complanatus Flavonoids (FAC) on Immune Function and Liver Fibrosis in Alcohol-Induced Liver Rats by Mediating TNF-α Signaling PathwayJournal of Biobased Materials and Bioenergy 2024; 18(4): 682 doi: 10.1166/jbmb.2024.2421
4
Fengying Gong, Rongmei Qu, Yongchun Li, Ying Lv, Jingxing Dai. Astragalus Mongholicus: A review of its anti-fibrosis propertiesFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.976561
5
Yan-Wei Hu, Chun-Yu Liu, Chong-Min Du, Jian Zhang, Wen-Qian Wu, Zhen-Lun Gu. Induction of apoptosis in human hepatocarcinoma SMMC-7721 cells in vitro by flavonoids from Astragalus complanatusJournal of Ethnopharmacology 2009; 123(2): 293 doi: 10.1016/j.jep.2009.03.016
6
Uzma Latief, Riaz Ahmad. Herbal remedies for liver fibrosis: A review on the mode of action of fifty herbsJournal of Traditional and Complementary Medicine 2018; 8(3): 352 doi: 10.1016/j.jtcme.2017.07.002
7
S. Kumar, S.K. Maulik. Bioactive Food as Dietary Interventions for Cardiovascular Disease2013; : 673 doi: 10.1016/B978-0-12-396485-4.00036-0
8
Ting Hu, Qi-Mei Liu, Xiao-Wei He, Fei Huang, Ming-Wei Zhang, Jian-Guo Jiang. Identification of bioactives from Astragalus chinensis L.f. and their antioxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative effectsJournal of Food Science and Technology 2017; 54(13): 4315 doi: 10.1007/s13197-017-2902-3
9
Yam-Fung Ng, Philip Chiu-Tsun Tang, Tung-Ting Sham, Wing-Sum Lam, Daniel Kam-Wah Mok, Shun-Wan Chan. Semen Astragali Complanati: An ethnopharmacological, phytochemical and pharmacological reviewJournal of Ethnopharmacology 2014; 155(1): 39 doi: 10.1016/j.jep.2014.06.013
10
Nan Li, Yue Liu, Yuchen Cao, Zhouxia Wei, Li Pang, Jianmeng Wang. Quantification of complanatoside A in rat plasma using LC‐MS/MS and its application to a pharmacokinetic studyBiomedical Chromatography 2016; 30(6): 888 doi: 10.1002/bmc.3624
11
M. A. Berezutskii, L. R. Yakubova, N. A. Durnova, Yu. V. Romanteeva, Yu. V. Belonogova, E. E. Komarova, A. S. Sheremet’eva. Pharmacological Properties of Preparations Based on Astragalus Extract (Review)Pharmaceutical Chemistry Journal 2020; 54(4): 372 doi: 10.1007/s11094-020-02206-x
12
Asser Ghoneim. Natural compounds as inducers of cell death2012; : 3 doi: 10.1007/978-94-007-4575-9_1
13
Lin An, Yuefang Lin, Leyan Li, Muyan Kong, Yanmei Lou, Jinjun Wu, Zhongqiu Liu. Integrating Network Pharmacology and Experimental Validation to Investigate the Effects and Mechanism of Astragalus Flavonoids Against Hepatic FibrosisFrontiers in Pharmacology 2021; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.618262
14
Lin Qi, Chun-Yu Liu, Wen-Qian Wu, Zhen-Lun Gu, Ci-Yi Guo. Protective effect of flavonoids from Astragalus complanatus on radiation induced damages in miceFitoterapia 2011; 82(3): 383 doi: 10.1016/j.fitote.2010.11.015
15
Tung Sham, Huan Zhang, Daniel Mok, Shun Chan, Jianhong Wu, Songyun Tang, Chi Chan. Chemical Analysis of Astragali Complanati Semen and Its Hypocholesterolemic Effect Using Serum Metabolomics Based on Gas Chromatography-Mass SpectrometryAntioxidants 2017; 6(3): 57 doi: 10.3390/antiox6030057
16
Jing Zhao, Qing‐Tao Yu, Ping Li, Peng Zhou, Yuan‐Jie Zhang, Wei Wang. Determination of nine active components in Radix Hedysari and Radix Astragali using capillary HPLC with diode array detection and MS detectionJournal of Separation Science 2008; 31(2): 255 doi: 10.1002/jssc.200700379
17
Qing-An Zhang, Xue-Hui Fan, Zhi-Qi Zhang, Tao Li, Cai-Ping Zhu, Xiao-Rui Zhang, Wei Song. Extraction, antioxidant capacity and identification of Semen Astragali Complanati (Astragalus complanatus R. Br.) phenolicsFood Chemistry 2013; 141(2): 1295 doi: 10.1016/j.foodchem.2013.04.014
18
Monica Foghis, Simona Gabriela Bungau, Alexa Florina Bungau, Cosmin Mihai Vesa, Anamaria Lavinia Purza, Alexandra Georgiana Tarce, Delia Mirela Tit, Annamaria Pallag, Tapan Behl, Syed Shams ul Hassan, Andrei-Flavius Radu. Plants-based medicine implication in the evolution of chronic liver diseasesBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 158: 114207 doi: 10.1016/j.biopha.2022.114207
19
İnci Kurt-Celep, Gokhan Zengin, Kouadio Ibrahime Sinan, Gunes Ak, Fevzi Elbasan, Evren Yıldıztugay, Filippo Maggi, Giovanni Caprioli, Simone Angeloni, Jugreet B. Sharmeen, Mohamad Fawzi Mahomoodally. Comprehensive evaluation of two Astragalus species (A. campylosema and A. hirsutus) based on biological, toxicological properties and chemical profilingFood and Chemical Toxicology 2021; 154: 112330 doi: 10.1016/j.fct.2021.112330
20
Xiaodong Wei, Yanping Zeng, Fancheng Meng, Tingpu Wang, Hebin Wang, Yijun Yuan, Dongmei Li, Yue Zhao. Calycosin-7-glucoside promotes mitochondria-mediated apoptosis in hepatocellular carcinoma by targeting thioredoxin 1 to regulate oxidative stressChemico-Biological Interactions 2023; 374: 110411 doi: 10.1016/j.cbi.2023.110411
21
Qing‐An Zhang, Xue‐Hui Fan, Tao Li, Zhi‐Qi Zhang, Ying‐Kun Liu, Xiao‐Ping Li. Optimisation of ultrasound extraction for flavonoids from semen astragali complanati and its identification by HPLC‐DAD‐MS/MSInternational Journal of Food Science & Technology 2013; 48(9): 1970 doi: 10.1111/ijfs.12178
22
Jin Yang. Characterization of the complete plastid genome of the perennial herb Astragalus complanatus Bunge (Fabales: Fabaceae)Mitochondrial DNA Part B 2021; 6(12): 3440 doi: 10.1080/23802359.2021.1961628
23
Rasha M. Allam, Dina A. Selim, Asser I. Ghoneim, Mohamed M. Radwan, Salwa M. Nofal, Amani E. Khalifa, Ola A. Sharaf, Soad M. Toaima, Aya M. Asaad, Nadia A. El-Sebakhy. Hepatoprotective effects of Astragalus kahiricus root extract against ethanol-induced liver apoptosis in ratsChinese Journal of Natural Medicines 2013; 11(4): 354 doi: 10.1016/S1875-5364(13)60052-7
24
Wendy Li Zhang, Roy Chi-Yan Choi, Janis Ya-Xian Zhan, Jian-Ping Chen, Wilson Kin-Wai Luk, Ping Yao, Tina Ting-Xia Dong, Karl Wah-Keung Tsim. Can Hedysari Radix replace Astragali Radix in Danggui Buxue Tang, a Chinese herbal decoction for woman aliment?Phytomedicine 2013; 20(12): 1076 doi: 10.1016/j.phymed.2013.04.016
25
Jenny Chun-Ling Kuo, Li-Jie Zhang, Hung-Tse Huang, Chia-Ching Liaw, Zhi-Hu Lin, Min Liu, Yao-Haur Kuo. Bioactive Flavonoid Glycosides and HPLC and UPLC Quantification of Commercial Astragali Complanati SemenMolecules 2020; 25(20): 4762 doi: 10.3390/molecules25204762
26
Rong Han, Wen-Qian Wu, Xiao-Ping Wu, Chun-Yu Liu. Effect of total flavonoids from the seeds of Astragali complanati on natural killer cell functionJournal of Ethnopharmacology 2015; 173: 157 doi: 10.1016/j.jep.2015.07.017
27
Xue-Hui Fan, Qing-An Zhang, Yan-Ying Yan, Cheng-Rui Tian. Physicochemical properties and in-vitro antioxidant capacity of Semen Astragali Complanati wineCyTA - Journal of Food 2016; : 1 doi: 10.1080/19476337.2016.1215350
28
Li‐Peng Yang, Jian‐Gang Shen, Wen‐Cheng Xu, Jin Li, Jian‐Qin Jiang. Secondary Metabolites of the Genus Astragalus: Structure and Biological‐Activity UpdateChemistry & Biodiversity 2013; 10(6): 1004 doi: 10.1002/cbdv.201100444
29
Jin Ji Li, Sun Ha Lee, Dong Ki Kim, Ri Jin, Dong-Sub Jung, Seung-Jae Kwak, Seung Hye Kim, Seung Hyeok Han, Jung Eun Lee, Sung Jin Moon, Dong-Ryeol Ryu, Tae-Hyun Yoo, Dae Suk Han, Shin-Wook Kang. Colchicine attenuates inflammatory cell infiltration and extracellular matrix accumulation in diabetic nephropathyAmerican Journal of Physiology-Renal Physiology 2009; 297(1): F200 doi: 10.1152/ajprenal.90649.2008