BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Liqiong Luo, Haiquan Qiao, Fanqiang Meng, Xuesong Dong, Baoguo Zhou, Hongchi Jiang, Jagat R Kanwar, Geoffrey W Krissansen, Xueying Sun. Arsenic trioxide synergizes with B7H3-mediated immunotherapy to eradicate hepatocellular carcinomasInternational Journal of Cancer 2006; 118(7): 1823 doi: 10.1002/ijc.21557
2
Shiguang Zhao, Xu Zhang, Jian Zhang, Jianhua Zhang, Huichao Zou, Yaohua Liu, Xuesong Dong, Xueying Sun. Intravenous Administration of Arsenic Trioxide Encapsulated in Liposomes Inhibits the Growth of C6 Gliomas in Rat BrainsJournal of Chemotherapy 2008; 20(2): 253 doi: 10.1179/joc.2008.20.2.253
3
Hui Yu, Guang-Yu Zhu, Rui-Zhi Xu, Huan-Zhang Niu, Qin Lu, Guo-Zhao Li, Zi-Yu Wang, Dong-Sheng Zhang, Ning Gu, Gao-Jun Teng, Martin Brechbiel. Arterial Embolization Hyperthermia Using As2O3 Nanoparticles in VX2 Carcinoma–Induced Liver TumorsPLoS ONE 2011; 6(3): e17926 doi: 10.1371/journal.pone.0017926
4
Bing Liu, Shangha Pan, Xuesong Dong, Haiquan Qiao, Hongchi Jiang, Geoffrey W. Krissansen, Xueying Sun. Opposing effects of arsenic trioxide on hepatocellular carcinomas in miceCancer Science 2006; 97(7): 675 doi: 10.1111/j.1349-7006.2006.00230.x
5
A. Ganeshan, S. Upponi, Lye-quen Hon, D. Warakaulle, R. Uberoi. Hepatic arterial infusion of chemotherapy: the role of diagnostic and interventional radiologyAnnals of Oncology 2008; 19(5): 847 doi: 10.1093/annonc/mdm528