BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu XR, Zhou RL, Zhang QY, Zhang Y, Jin YY, Lin M, Rui JA, Ye DX. Structure analysis and expressions of a novel tetratransmembrane protein, lysosoma-associated protein transmembrane 4 β associated with hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2004; 10(11): 1555-1559 [PMID: 15162524 DOI: 10.3748/wjg.v10.i11.1555]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v10/i11/1555.htm
Number Citing Articles
1
Hua Yang, Fu Xia Xiong, Ming Lin, Yu Yang, Xiu Nie, Rou Li Zhou. LAPTM4B-35 overexpression is a risk factor for tumor recurrence and poor prognosis in hepatocellular carcinomaJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2010; 136(2): 275 doi: 10.1007/s00432-009-0659-4
2
Fan-ling Meng, Ming-zhu Yin, Hong-tao Song, Hua Yang, Ge Lou, Rou-li Zhou. LAPTM4B-35 Overexpression Is an Independent Prognostic Marker in Endometrial CarcinomaInternational Journal of Gynecologic Cancer 2010; 20(5): 745 doi: 10.1111/IGC.0b013e3181e02f90
3
Hongtuan Zhang, Qiang Wei, Ranlu Liu, Shiyong Qi, Peihe Liang, Can Qi, Andi Wang, Bin Sheng, Liang Li, Yong Xu, Kaustubh Datta. Overexpression of LAPTM4B-35: A Novel Marker of Poor Prognosis of Prostate CancerPLoS ONE 2014; 9(3): e91069 doi: 10.1371/journal.pone.0091069
4
Li Zhou, Xiao-Dong He, Jian-Chun Yu, Rou-Li Zhou, Yi Shan, Jing-An Rui. Overexpression of LAPTM4B-35 attenuates epirubucin-induced apoptosis of gallbladder carcinoma GBC-SD cellsSurgery 2011; 150(1): 25 doi: 10.1016/j.surg.2010.12.010
5
Y. Xu, Y. Liu, R. Zhou, F. Meng, Y. Gao, S. Yang, X. Li, M. Yang, G. Lou. LAPTM4B Polymorphisms is Associated with Ovarian Cancer Susceptibility and Its PrognosisJapanese Journal of Clinical Oncology 2012; 42(5): 413 doi: 10.1093/jjco/hys026
6
Xiaojing Cheng, Xiuyun Tian, Xiaojiang Wu, Xiaofang Xing, Hong Du, Chunlian Zhou, Qingyun Zhang, Chunyi Hao, Xianzi Wen, Jiafu Ji, Yuan-Jia Chen. Relationship between LAPTM4B Gene Polymorphism and Prognosis of Patients following Tumor Resection for Colorectal and Esophageal CancersPLOS ONE 2016; 11(7): e0158715 doi: 10.1371/journal.pone.0158715
7
X.-J. Cheng, W. Xu, Q.-Y. Zhang, R.-L. Zhou. Relationship between LAPTM4B gene polymorphism and susceptibility of colorectal and esophageal cancersAnnals of Oncology 2008; 19(3): 527 doi: 10.1093/annonc/mdm469
8
Taina Jaatinen, Heidi Hemmoranta, Sampsa Hautaniemi, Jari Niemi, Daniel Nicorici, Jarmo Laine, Olli Yli-Harja, Jukka Partanen. Global Gene Expression Profile of Human Cord Blood-Derived CD133+CellsStem Cells 2006; 24(3): 631 doi: 10.1634/stemcells.2005-0185
9
Han M. Lee, Hui Zhang, Vincent Schulz, David P. Tuck, Bernard G. Forget. Downstream targets of HOXB4 in a cell line model of primitive hematopoietic progenitor cellsBlood 2010; 116(5): 720 doi: 10.1182/blood-2009-11-253872
10
Yue Kang, Mingzhu Yin, Wei Jiang, Haiyu Zhang, Bairong Xia, Yingwei Xue, Yuenan Huang. Overexpression of LAPTM4B-35 is associated with poor prognosis in colorectal carcinomaThe American Journal of Surgery 2012; 204(5): 677 doi: 10.1016/j.amjsurg.2012.02.003
11
Min Xiao, Shusheng Jia, Hongbin Wang, Jinsong Wang, Yuanxi Huang, Zhigao Li. Overexpression of LAPTM4B: an independent prognostic marker in breast cancerJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2013; 139(4): 661 doi: 10.1007/s00432-012-1368-y
12
Hongying Su, Tao Xu, Xiongfei Huang, Shengbing Zang, Bin Wang, Yang Huang, Jingfeng Liu, Aimin Huang. Correlation of lysosome-associated protein transmembrane-4β gene overexpression with the malignant phenotypes of hepatocellular carcinomaPathology - Research and Practice 2017; 213(12): 1536 doi: 10.1016/j.prp.2017.09.019
13
Mohammad Hashemi, Maryam Rezaei, Behzad Narouie, Nasser Simforoosh, Abbas Basiri, Sayed Amir Mohsen Ziaee, Gholamreza Bahari, Mohsen Taheri. Association between LAPTM4B gene polymorphism and prostate cancer susceptibility in an Iranian populationMolecular & Cellular Oncology 2016; 3(6): e1169342 doi: 10.1080/23723556.2016.1169342
14
Sha Li, Lu Wang, Yue Meng, Yanli Chang, Jianjun Xu, Qingyun Zhang. Increased levels of LAPTM4B, VEGF and survivin are correlated with tumor progression and poor prognosis in breast cancer patientsOncotarget 2017; 8(25): 41282 doi: 10.18632/oncotarget.17176
15
Min Wu, Pinghu Zhang. EGFR-mediated autophagy in tumourigenesis and therapeutic resistanceCancer Letters 2020; 469: 207 doi: 10.1016/j.canlet.2019.10.030
16
Li Zhou, Xiao-Dong He, Quan-Cai Cui, Wei-Xun Zhou, Qiang Qu, Rou-Li Zhou, Jing-An Rui, Jian-Chun Yu. Expression of LAPTM4B-35: A novel marker of progression, invasiveness and poor prognosis of extrahepatic cholangiocarcinomaCancer Letters 2008; 264(2): 209 doi: 10.1016/j.canlet.2008.01.025
17
Shan Wang, Qing-Yun Zhang. Association of Lysosome associated protein transmembrane 4 beta gene polymorphism with the risk of pancreatic cancerChinese Journal of Cancer Research 2010; 22(4): 291 doi: 10.1007/s11670-010-0291-5
18
S. Wang, Q-Y Zhang, R-L Zhou. Relationship between LAPTM4B gene polymorphism and susceptibility of primary liver cancerAnnals of Oncology 2012; 23(7): 1864 doi: 10.1093/annonc/mdr538
19
Kalidou Ndiaye, Paul D Carrière, Jean Sirois, David W Silversides, Jacques G Lussier. Differential expression of lysosome-associated protein transmembrane-4 beta (LAPTM4B) in granulosa cells of ovarian follicles and in other bovine tissuesJournal of Ovarian Research 2015; 8(1) doi: 10.1186/s13048-015-0148-0
20
Li Zhou, Xiao-Dong He, Jian-Chun Yu, Rou-Li Zhou, Hua Yang, Qiang Qu, Jing-An Rui. Overexpression of LAPTM4B promotes growth of gallbladder carcinoma cells in vitroThe American Journal of Surgery 2010; 199(4): 515 doi: 10.1016/j.amjsurg.2009.03.031
21
Jianlin Fan, Jianxin Yang, Weiping Qiao, Wei Liu, Chungen Xing. LAPTM4B‑35 expression is associated with pathological grades and clinical stages in salivary adenoid cystic carcinomaOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.11124
22
Luying Liu, Xuefang Xu, Lili Jing, Gengyin Zhou, Zhang Cao, Yanchun Han, Rouli Zhou, Dajun Deng. Lysosomal-Associated Protein Transmembrane 4 Beta-35 Overexpression Is a Novel Independent Prognostic Marker for Gastric CarcinomaPLOS ONE 2015; 10(2): e0118026 doi: 10.1371/journal.pone.0118026
23
Mingzhu Yin, Ye Xu, Ge Lou, Yan Hou, Fanling Meng, Haiyu Zhang, Cong Li, Rouli Zhou. LAPTM4B overexpression is a novel predictor of epithelial ovarian carcinoma metastasisInternational Journal of Cancer 2011; 129(3): 629 doi: 10.1002/ijc.25689
24
Nancy E. Ward, Neal R. Pellis, Semyon A. Risin, Diana Risin. Gene expression alterations in activated human T-cells induced by modeled microgravityJournal of Cellular Biochemistry 2006; 99(4): 1187 doi: 10.1002/jcb.20988
25
Xiaojing Cheng, Zhixue Zheng, Zhaode Bu, Xiaojiang Wu, Lianhai Zhang, Xiaofang Xing, Xiaohong Wang, Ying Hu, Hong Du, Lin Li, Shen Li, Rouli Zhou, Xian-Zi Wen, Jia-Fu Ji, Ken-ichi Mukaisho. LAPTM4B-35, a Cancer-Related Gene, Is Associated with Poor Prognosis in TNM Stages I-III Gastric Cancer PatientsPLOS ONE 2015; 10(4): e0121559 doi: 10.1371/journal.pone.0121559
26
Mingzhu Yin, Cong Li, Xia Li, Ge Lou, Bing Miao, Xiaodong Liu, Fanling Meng, Haiyu Zhang, Xiuwei Chen, Meng Sun, Qiu Ling, Rouli Zhou. Over-expression of LAPTM4B is associated with poor prognosis and chemotherapy resistance in stages III and IV epithelial ovarian cancerJournal of Surgical Oncology 2011; 104(1): 29 doi: 10.1002/jso.21912
27
Xiaojun Tan, Narendra Thapa, Yue Sun, Richard A. Anderson. A Kinase-Independent Role for EGF Receptor in Autophagy InitiationCell 2015; 160(1-2): 145 doi: 10.1016/j.cell.2014.12.006
28
Li Zhou, Xiao-Dong He, Jie Chen, Quan-Cai Cui, Qiang Qu, Jing-An Rui, Yu-Pei Zhao. Overexpression of LAPTM4B-35 closely correlated with clinicopathological features and post-resectional survival of gallbladder carcinomaEuropean Journal of Cancer 2007; 43(4): 809 doi: 10.1016/j.ejca.2006.10.025
29
Xinrong Liu, Fuxia Xiong, Xuanhui Wei, Hua Yang, Rouli Zhou. LAPTM4B-35, a novel tetratransmembrane protein and its PPRP motif play critical roles in proliferation and metastatic potential of hepatocellular carcinoma cellsCancer Science 2009; 100(12): 2335 doi: 10.1111/j.1349-7006.2009.01346.x
30
Anna Stejskalová, Hugo Vankelecom, Marina Sourouni, Magdalene Y Ho, Martin Götte, Benjamin D Almquist. In vitro modelling of the physiological and diseased female reproductive systemActa Biomaterialia 2021;  doi: 10.1016/j.actbio.2021.04.032
31
Mingzhu Yin, Chun Lou, Wang Zhang, Fanling Meng, Haiyu Zhang, Xiaoming Ning, Rouli Zhou, Xinshu Dong, Ge Lou. LAPTM4B Overexpression is a Novel Independent Prognostic Marker for Metastatic Ovarian TumorsInternational Journal of Gynecologic Cancer 2012; 22(1): 54 doi: 10.1097/IGC.0b013e318234f9ac
32
Yulong Jin, Yanyan Huang, Yunfeng Xie, Wenbing Hu, Fuyi Wang, Guoquan Liu, Rui Zhao. Cyclic interconversion of methionine containing peptide between oxidized and reduced phases monitored by reversed-phase HPLC and ESI-MS/MSTalanta 2012; 89: 531 doi: 10.1016/j.talanta.2011.12.070
33
Shengfei Zhou, Hui Chen, Peihua Yuan, Ning Shi, Xiao Wang, Jinxia Hu, Luying Liu. Helicobacter pylori infection promotes epithelial-to-mesenchymal transition of gastric cells by upregulating LAPTM4BBiochemical and Biophysical Research Communications 2019; 514(3): 893 doi: 10.1016/j.bbrc.2019.05.036
34
L Li, X H Wei, Y P Pan, H C Li, H Yang, Q H He, Y Pang, Y Shan, F X Xiong, G Z Shao, R L Zhou. LAPTM4B: A novel cancer-associated gene motivates multidrug resistance through efflux and activating PI3K/AKT signalingOncogene 2010; 29(43): 5785 doi: 10.1038/onc.2010.303
35
Man Qiao, Guohua Hu. Lysosome-associated protein transmembrane-4β-35 is a novel independent prognostic factor in small cell lung cancerTumor Biology 2015; 36(10): 7493 doi: 10.1007/s13277-015-3467-2
36
Sha Li, Jian‐Jun Xu, Qing‐Yun Zhang. MicroRNA‐132‐3p inhibits tumor malignant progression by regulating lysosomal‐associated protein transmembrane 4 beta in breast cancerCancer Science 2019; 110(10): 3098 doi: 10.1111/cas.14164
37
Maojin Li, Rouli Zhou, Yi Shan, Li Li, Lin Wang, Gang Liu. Targeting a novel cancer-driving protein (LAPTM4B-35) by a small molecule (ETS) to inhibit cancer growth and metastasisOncotarget 2016; 7(36): 58531 doi: 10.18632/oncotarget.11325
38
Ling-Zi Xia, Zhi-Hua Yin, Yang-Wu Ren, Li Shen, Wei Wu, Xue-Lian Li, Peng Guan, Bao-Sen Zhou. The relationship between LAPTM4B polymorphisms and cancer risk in Chinese Han population: a meta-analysisSpringerPlus 2015; 4(1) doi: 10.1186/s40064-015-0941-7
39
Toshiaki Tanaka, Kaoru Goto, Mitsuyoshi Iino. Diverse Functions and Signal Transduction of the Exocyst Complex in Tumor CellsJournal of Cellular Physiology 2017; 232(5): 939 doi: 10.1002/jcp.25619
40
Huirong Ding, Xiaojing Cheng, Ning Ding, Zhihua Tian, Jun Zhu, Chunlian Zhou, Jing Shen, Yuqin Song. Association between LAPTM4B gene polymorphism and susceptibility to and prognosis of diffuse large B‑cell lymphomaOncology Letters 2017;  doi: 10.3892/ol.2017.7318
41
Y. Liu, Q.-Y. Zhang, N. Qian, R.-L. Zhou. Relationship between LAPTM4B gene polymorphism and susceptibility of gastric cancerAnnals of Oncology 2007; 18(2): 311 doi: 10.1093/annonc/mdl394
42
Gholamreza Bahari, Mohammad Hashemi, Mohsen Taheri, Majid Naderi. Assocition between LAPTM4B gene polymorphism and the risk of childhood acute lymphoblastic leukemiaKoomesh Journal 2020; 22(1): 67 doi: 10.29252/koomesh.22.1.67