BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Licheng Dai, Xing Yao, Jing Zhong. Nanomedicine and Cancer2011;  doi: 10.1201/b11516-22
2
Malgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Andrzej Gamian. Tumor location determines midkine level and its association with the disease progression in colorectal cancer patients: a pilot studyInternational Journal of Colorectal Disease 2012; 27(10): 1319 doi: 10.1007/s00384-012-1476-9
3
C Güngör, B T Hofmann, G Wolters-Eisfeld, M Bockhorn. Pancreatic cancerBritish Journal of Pharmacology 2014; 171(4): 849 doi: 10.1111/bph.12401
4
Takashi MURAMATSU. Midkine, a heparin-binding cytokine with multiple roles in development, repair and diseasesProceedings of the Japan Academy, Series B 2010; 86(4): 410 doi: 10.2183/pjab.86.410
5
Li Cheng Dai, Xing Yao, Jing Zhong. Midkine: From Embryogenesis to Pathogenesis and Therapy2012; : 273 doi: 10.1007/978-94-007-4234-5_24
6
Jing Zhong, Xing Yao, Dong Li Li, Li Qin Li, Lin Fu Zhou, Hui Lian Huang, Li Shan Min, Jing Li, Fang Fang Fu, Li Cheng Dai. Large scale preparation of midkine antisense oligonucleotides nanoliposomes by a cross-flow injection technique combined with ultrafiltration and high-pressure extrusion proceduresInternational Journal of Pharmaceutics 2013; 441(1-2): 712 doi: 10.1016/j.ijpharm.2012.10.023
7
Fei Chu, Jessica A. Naiditch, Sandra Clark, Yi-Yong Qiu, Xin Zheng, Timothy B. Lautz, Janette L. Holub, Pauline M. Chou, Michael Czurylo, Mary Beth Madonna. Midkine Mediates Intercellular Crosstalk between Drug-Resistant and Drug-Sensitive Neuroblastoma Cells In Vitro and In VivoISRN Oncology 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/518637
8
Jing Chen, Jing Zhong, Pingping Niu, Limin Xu, Linfu Zhou, Honghai Wu, Chao Chen, Licheng Dai. Toxicologic evaluation of repetitive 4-week intravenous injections of midkine antisense oligonucleotide nanoliposomes in ratsRegulatory Toxicology and Pharmacology 2019; 103: 130 doi: 10.1016/j.yrtph.2019.01.030
9
Renjie Wang, Shaobo Mo, Qi Liu, Wenming Zhang, Zhaozhen Zhang, Yiping He, Guoxiang Cai, Xinxiang Li. The safety and effectiveness of carbon nanoparticles suspension in tracking lymph node metastases of colorectal cancer: a prospective randomized controlled trialJapanese Journal of Clinical Oncology 2020; 50(5): 535 doi: 10.1093/jjco/hyaa011
10
Satoshi Kishida, Kenji Kadomatsu. Sugar Chains2015; : 127 doi: 10.1007/978-4-431-55381-6_8
11
S Kishida, K Kadomatsu. Involvement of midkine in neuroblastoma tumourigenesisBritish Journal of Pharmacology 2014; 171(4): 896 doi: 10.1111/bph.12442
12
Cai Qun Bie, Xu You Liu, Ming Rong Cao, Qiu Yan Huang, Hui Jun Tang, Min Wang, Guo Li Cao, Ting Zhuang Yi, Sheng Lan Wu, Wei Jie Xu, Shao Hui Tang. Lentivirus-mediated RNAi knockdown of insulin-like growth factor-1 receptor inhibits the growth and invasion of hepatocellular carcinoma via down-regulating midkine expressionOncotarget 2016; 7(48): 79305 doi: 10.18632/oncotarget.13027
13
Nengguang Fan, Haiyan Sun, Yifei Wang, Lijuan Zhang, Zhenhua Xia, Liang Peng, Yanqiang Hou, Weiqin Shen, Rui Liu, Yongde Peng, Guillermo López Lluch. Midkine, a Potential Link between Obesity and Insulin ResistancePLoS ONE 2014; 9(2): e88299 doi: 10.1371/journal.pone.0088299
14
Claire Vanpouille-Box, Franck Lacoeuille, Jérôme Roux, Christophe Aubé, Emmanuel Garcion, Nicolas Lepareur, Frédéric Oberti, Francis Bouchet, Nicolas Noiret, Etienne Garin, Jean-Pierre Benoît, Olivier Couturier, François Hindré, Christophe Egles. Lipid Nanocapsules Loaded with Rhenium-188 Reduce Tumor Progression in a Rat Hepatocellular Carcinoma ModelPLoS ONE 2011; 6(3): e16926 doi: 10.1371/journal.pone.0016926
15
Ying-ying Xu, Xiao-yun Mao, Yong-xi Song, Feng Zhao, Zhen-ning Wang, Wei-xu Zhang, Hui-mian Xu, Feng Jin. Midkine confers Adriamycin resistance in human gastric cancer cellsTumor Biology 2012; 33(5): 1543 doi: 10.1007/s13277-012-0406-3
16
Meiyu Peng, Shuxin Xu, Yong Zhang, Lijuan Zhang, Bingqing Huang, Shuyu Fu, Zhenyi Xue, Yurong Da, Yun Dai, Liang Qiao, Anjie Dong, Rongxin Zhang, Wenbo Meng. Thermosensitive Injectable Hydrogel Enhances the Antitumor Effect of Embelin in Mouse Hepatocellular CarcinomaJournal of Pharmaceutical Sciences 2014; 103(3): 965 doi: 10.1002/jps.23885