Basic Study
Copyright ©The Author(s) 2016.
World J Virol. Aug 12, 2016; 5(3): 125-134
Published online Aug 12, 2016. doi: 10.5501/wjv.v5.i3.125
Table 1 Phylogenetic grouping of infectious bronchitis virus in the study
Isolate No.Isolate nameAge of birds (d)GovernorateGeneBank accession numberPhylogenetic group
1IBV-EG/12773F(3)-201220Beni-SuefKC608180Classic1
2IBV-EG/11539F-201123Kafr-El-ShikhJQ839289Classic
3IBV-EG/10643F(1-7)-201019SharqiaKC608171Classic
4IBV-EG/116F-1(1)-201130GharbiaKC608176Classic
5IBV-EG/11673F-201120AlexandriaKC608173Egy Var I
6IBV-EG/11413F-201125SharqiaKC608177Egy Var I
7IBV-EG/10324F-201017GizaKC608172Egy Var I
8IBV-EG/1299B-201218FayoumKC608182Egy Var I
9IBV-EG/1196F-201115BehiraKC608174Egy Var I
10IBV/EG/IBV1-201125SuezJQ839288Egy Var I
11IBV-EG/1138F-4-201118DakahliaKC608175Egy Var II
12IBV-EG/Qalyobia/121-201222QaliobeyaKC608181Egy Var II
13IBV-EG/1212B-201214Al BehiraJQ839287Egy Var II
14IBV-EG/1293B-201221FayoumKC608178Egy Var II
15IBV-EG/1262F(3)-201228IsmaliaKC608179Egy Var II
16CH/EGYPT/13200F/201320GizaKT832805Egy Var II
17CH/EGYPT/13950F/201325AlexandriaKT832806Egy Var II
18CH/EGYPT/14251F/201422SuezKT832807Egy Var II
19CH/EGYPT/141107F/201432GizaKT832808Egy Var II
20CH/EGYPT/15919F/201526DakahliaKT832809Egy Var II