BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang QY, Sun Z, Tan FF, Guo LH, Wang YZ, Wang J, Wang ZY, Wang LL, Li XD, Xiao Y, Tian KG. Pathogenicity of a currently circulating Chinese variant pseudorabies virus in pigs. World J Virol 2016; 5(1): 23-30 [PMID: 26870671 DOI: 10.5501/wjv.v5.i1.23]
URL: https://www.wjgnet.com/2220-3249/full/v5/i1/23.htm
Number Citing Articles
1
Xue Zhang, Xianghua Shu, Huayi Bai, Wengui Li, Xin Li, Changyue Wu, Yunmei Gao, Yulei Wang, Kun Yang, Chunlian Song. Effect of porcine circovirus type 2 on the severity of lung and brain damage in piglets infected with porcine pseudorabies virusVeterinary Microbiology 2019; 237: 108394 doi: 10.1016/j.vetmic.2019.108394
2
Hongchao Gou, Zhibiao Bian, Rujian Cai, Pinpin Chu, Shuai Song, Yan Li, Zhiyong Jiang, Kunli Zhang, Dongxia Yang, Chunling Li. RIPK3-Dependent Necroptosis Limits PRV Replication in PK-15 CellsFrontiers in Microbiology 2021; 12 doi: 10.3389/fmicb.2021.664353
3
Jichun Wang, Rongli Guo, Yongfeng Qiao, Mengwei Xu, Zhisheng Wang, Yamei Liu, Yiqi Gu, Chang Liu, Jibo Hou. An inactivated gE-deleted pseudorabies vaccine provides complete clinical protection and reduces virus shedding against challenge by a Chinese pseudorabies variantBMC Veterinary Research 2016; 12(1) doi: 10.1186/s12917-016-0897-z
4
Peng-Fei Fu, Xuan Cheng, Bing-Qian Su, Li-Fang Duan, Cong-Rong Wang, Xin-Rui Niu, Jiang Wang, Guo-Yu Yang, Bei-Bei Chu. CRISPR/Cas9-based generation of a recombinant double-reporter pseudorabies virus and its characterization in vitro and in vivoVeterinary Research 2021; 52(1) doi: 10.1186/s13567-021-00964-4
5
Shengkui Xu, Dongjie Chen, Dengjin Chen, Qianlin Hu, Lei Zhou, Xinna Ge, Jun Han, Xin Guo, Hanchun Yang. Pseudorabies virus infection inhibits stress granules formation via dephosphorylating eIF2αVeterinary Microbiology 2020; 247: 108786 doi: 10.1016/j.vetmic.2020.108786
6
Chunlian Song, Libo Gao, Weibing Bai, Xingqin Zha, Gefen Yin, Xianghua Shu. Molecular epidemiology of pseudorabies virus in Yunnan and the sequence analysis of its gD geneVirus Genes 2017; 53(3): 392 doi: 10.1007/s11262-017-1429-z
7
Chuanjian Zhang, Yamei Liu, Saisai Chen, Yongfeng Qiao, Yating Zheng, Mengwei Xu, Zhisheng Wang, Jibo Hou, Jichun Wang, Hongjie Fan. Effects of Intranasal Pseudorabies Virus AH02LA Infection on Microbial Community and Immune Status in the Ileum and Colon of PigletsViruses 2019; 11(6): 518 doi: 10.3390/v11060518
8
Zhicheng Liu, Chunhong Zhang, Haiyan Shen, Junying Sun, Jianfeng Zhang. Duplex fluorescence melting curve analysis as a new tool for rapid detection and differentiation of genotype I, II and Bartha-K61 vaccine strains of pseudorabies virusBMC Veterinary Research 2018; 14(1) doi: 10.1186/s12917-018-1697-4
9
Qingyun Liu, Xiaojuan Wang, Caihua Xie, Shifang Ding, Hongna Yang, Shibang Guo, Jixuan Li, Lingzhi Qin, Fuguo Ban, Dongfang Wang, Cui Wang, Lingxiao Feng, Haichang Ma, Bin Wu, Liping Zhang, Changxian Dong, Li Xing, Jiewen Zhang, Huanchun Chen, Ruoqian Yan, Xiangru Wang, Wei Li. A Novel Human Acute Encephalitis Caused by Pseudorabies Virus Variant StrainClinical Infectious Diseases 2020;  doi: 10.1093/cid/ciaa987
10
Jing-jing Xu, Ji-qiang Wu, Xue-fei Cheng, Wu Tong, Hao Zheng, Hao-jie Zhu, Yu-ting Liu, Yi-feng Jiang, Fei Gao, Hai Yu, Tong-ling Shan, Guo-xin Li, Guang-zhi Tong. Identification of two novel epitopes targeting glycoprotein E of pseudorabies virus using monoclonal antibodiesBiochemical and Biophysical Research Communications 2019; 519(2): 330 doi: 10.1016/j.bbrc.2019.08.168
11
Hongchao Gou, Zhibiao Bian, Yan Li, Rujian Cai, Zhiyong Jiang, Shuai Song, Kunli Zhang, Pinpin Chu, Dongxia Yang, Chunling Li. Metabolomics Exploration of Pseudorabies Virus Reprogramming Metabolic Profiles of PK-15 Cells to Enhance Viral ReplicationFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.599087
12
Jianle Ren, Haibao Wang, Lei Zhou, Xinna Ge, Xin Guo, Jun Han, Hanchun Yang. Glycoproteins C and D of PRV Strain HB1201 Contribute Individually to the Escape From Bartha-K61 Vaccine-Induced ImmunityFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.00323
13
Yang HU, Ming-shu WANG, An-chun CHENG, Ren-yong JIA, Qiao YANG, Ying WU, Ma-feng LIU, Xin-xin ZHAO, De-kang ZHU, Shun CHEN, Sha-qiu ZHANG, Yin WANG, Qun GAO, Xu-min OU, Sai MAO, Xing-jian WEN, Zhi-wen XU, Zheng-li CHEN, Ling ZHU, Qi-hui LUO, Bin TIAN, Lei-chang PAN, Mujeeb Ur REHMAN, Yun-ya LIU, Yan-ling YU, Ling ZHANG, Xiao-yue CHEN. Alphaherpesvirus-vectored vaccines against animal diseases: Current progressJournal of Integrative Agriculture 2020; 19(8): 1928 doi: 10.1016/S2095-3119(20)63175-6
14
Xun Li, Wei Zhang, Yunjia Liu, Jiaxun Xie, Chuanhuo Hu, Xiaoye Wang. Role of p53 in pseudorabies virus replication, pathogenicity, and host immune responsesVeterinary Research 2019; 50(1) doi: 10.1186/s13567-019-0627-1
15
Jinzhu Zhou, Shuang Li, Xiaobo Wang, Miaomiao Zou, Song Gao. Bartha-k61 vaccine protects growing pigs against challenge with an emerging variant pseudorabies virusVaccine 2017; 35(8): 1161 doi: 10.1016/j.vaccine.2017.01.003