BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang QY, Sun Z, Tan FF, Guo LH, Wang YZ, Wang J, Wang ZY, Wang LL, Li XD, Xiao Y, Tian KG. Pathogenicity of a currently circulating Chinese variant pseudorabies virus in pigs. World J Virol 2016; 5(1): 23-30 [PMID: 26870671 DOI: 10.5501/wjv.v5.i1.23]
URL: https://www.wjgnet.com/2220-3249/full/v5/i1/23.htm
Number Citing Articles
1
Xue Zhang, Xianghua Shu, Huayi Bai, Wengui Li, Xin Li, Changyue Wu, Yunmei Gao, Yulei Wang, Kun Yang, Chunlian Song. Effect of porcine circovirus type 2 on the severity of lung and brain damage in piglets infected with porcine pseudorabies virusVeterinary Microbiology 2019; 237: 108394 doi: 10.1016/j.vetmic.2019.108394
2
Jichun Wang, Rongli Guo, Yongfeng Qiao, Mengwei Xu, Zhisheng Wang, Yamei Liu, Yiqi Gu, Chang Liu, Jibo Hou. An inactivated gE-deleted pseudorabies vaccine provides complete clinical protection and reduces virus shedding against challenge by a Chinese pseudorabies variantBMC Veterinary Research 2016; 12(1) doi: 10.1186/s12917-016-0897-z
3
Huaiyue Hu, Zhiqiang Hu, Yingying Zhang, Hongping Wan, Zhongqiong Yin, Lixia Li, Xiaoxia Liang, Xinghong Zhao, Lizi Yin, Gang Ye, Yuan-Feng Zou, Huaqiao Tang, Renyong Jia, Yaqin Chen, Hao Zhou, Xu Song. Myricetin inhibits pseudorabies virus infection through direct inactivation and activating host antiviral defenseFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.985108
4
Chunlian Song, Libo Gao, Weibing Bai, Xingqin Zha, Gefen Yin, Xianghua Shu. Molecular epidemiology of pseudorabies virus in Yunnan and the sequence analysis of its gD geneVirus Genes 2017; 53(3): 392 doi: 10.1007/s11262-017-1429-z
5
Jing-jing Xu, Ji-qiang Wu, Xue-fei Cheng, Wu Tong, Hao Zheng, Hao-jie Zhu, Yu-ting Liu, Yi-feng Jiang, Fei Gao, Hai Yu, Tong-ling Shan, Guo-xin Li, Guang-zhi Tong. Identification of two novel epitopes targeting glycoprotein E of pseudorabies virus using monoclonal antibodiesBiochemical and Biophysical Research Communications 2019; 519(2): 330 doi: 10.1016/j.bbrc.2019.08.168
6
Jianle Ren, Shanshan Tan, Xinxin Chen, Jiying Yao, Zhihong Niu, Ying Wang, Lei Ma, Xiaolong Gao, Sheng Niu, Libin Liang, Junping Li, Yujun Zhao, Wen-xia Tian. Genomic Characterization and gE/gI-Deleted Strain Construction of Novel PRV Variants Isolated in Central ChinaViruses 2023; 15(6): 1237 doi: 10.3390/v15061237
7
Yang HU, Ming-shu WANG, An-chun CHENG, Ren-yong JIA, Qiao YANG, Ying WU, Ma-feng LIU, Xin-xin ZHAO, De-kang ZHU, Shun CHEN, Sha-qiu ZHANG, Yin WANG, Qun GAO, Xu-min OU, Sai MAO, Xing-jian WEN, Zhi-wen XU, Zheng-li CHEN, Ling ZHU, Qi-hui LUO, Bin TIAN, Lei-chang PAN, Mujeeb Ur REHMAN, Yun-ya LIU, Yan-ling YU, Ling ZHANG, Xiao-yue CHEN. Alphaherpesvirus-vectored vaccines against animal diseases: Current progressJournal of Integrative Agriculture 2020; 19(8): 1928 doi: 10.1016/S2095-3119(20)63175-6
8
Hongjian Chen, Jie Fan, Xiuxiu Sun, Rui Xie, Wenbo Song, Yanxia Zhao, Ting Yang, Yan Cao, Shengwei Yu, Chunyan Wei, Lin Hua, Xiangru Wang, Huanchun Chen, Zhong Peng, Guofu Cheng, Bin Wu, Shao-Lun Zhai. Characterization of Pseudorabies Virus Associated with Severe Respiratory and Neuronal Signs in Old PigsTransboundary and Emerging Diseases 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/8855739
9
Xun Li, Wei Zhang, Yunjia Liu, Jiaxun Xie, Chuanhuo Hu, Xiaoye Wang. Role of p53 in pseudorabies virus replication, pathogenicity, and host immune responsesVeterinary Research 2019; 50(1) doi: 10.1186/s13567-019-0627-1
10
Jinzhu Zhou, Shuang Li, Xiaobo Wang, Miaomiao Zou, Song Gao. Bartha-k61 vaccine protects growing pigs against challenge with an emerging variant pseudorabies virusVaccine 2017; 35(8): 1161 doi: 10.1016/j.vaccine.2017.01.003
11
Jianbo Huang, Wenjie Tang, Xvetao Wang, Jun Zhao, Kenan Peng, Xiangang Sun, Shuwei Li, Shengyao Kuang, Ling Zhu, Yuancheng Zhou, Zhiwen Xu. The Genetic Characterization of a Novel Natural Recombinant Pseudorabies Virus in ChinaViruses 2022; 14(5): 978 doi: 10.3390/v14050978
12
Hongchao Gou, Zhibiao Bian, Rujian Cai, Pinpin Chu, Shuai Song, Yan Li, Zhiyong Jiang, Kunli Zhang, Dongxia Yang, Chunling Li. RIPK3-Dependent Necroptosis Limits PRV Replication in PK-15 CellsFrontiers in Microbiology 2021; 12 doi: 10.3389/fmicb.2021.664353
13
Qiongqiong Zhou, Longfeng Zhang, Hongyang Liu, Guangqiang Ye, Li Huang, Changjiang Weng. Isolation and Characterization of Two Pseudorabies Virus and Evaluation of Their Effects on Host Natural Immune Responses and PathogenicityViruses 2022; 14(4): 712 doi: 10.3390/v14040712
14
Peng-Fei Fu, Xuan Cheng, Bing-Qian Su, Li-Fang Duan, Cong-Rong Wang, Xin-Rui Niu, Jiang Wang, Guo-Yu Yang, Bei-Bei Chu. CRISPR/Cas9-based generation of a recombinant double-reporter pseudorabies virus and its characterization in vitro and in vivoVeterinary Research 2021; 52(1) doi: 10.1186/s13567-021-00964-4
15
Zhan-Hong Li, Zhuo-Ran Li, Pei Zhu, Zhen-Xing Zhang, Jian-Ling Song. First Identification and Pathogenicity Evaluation of an EV-G17 Strain Carrying a Torovirus Papain-like Cysteine Protease (PLCP) Gene in ChinaViruses 2023; 15(8): 1747 doi: 10.3390/v15081747
16
Zhengmin Lian, Panrao Liu, Zhenbang Zhu, Zhe Sun, Xiuling Yu, Junhua Deng, Ruichao Li, Xiangdong Li, Kegong Tian. Isolation and Characterization of a Novel Recombinant Classical Pseudorabies Virus in the Context of the Variant Strains Pandemic in ChinaViruses 2023; 15(9): 1966 doi: 10.3390/v15091966
17
Shengkui Xu, Dongjie Chen, Dengjin Chen, Qianlin Hu, Lei Zhou, Xinna Ge, Jun Han, Xin Guo, Hanchun Yang. Pseudorabies virus infection inhibits stress granules formation via dephosphorylating eIF2αVeterinary Microbiology 2020; 247: 108786 doi: 10.1016/j.vetmic.2020.108786
18
Ximeng Chen, Hongxuan Li, Qianlei Zhu, Hongying Chen, Zhenya Wang, Lanlan Zheng, Fang Liu, Zhanyong Wei. Serological Investigation and Genetic Characteristics of Pseudorabies Virus between 2019 and 2021 in Henan Province of ChinaViruses 2022; 14(8): 1685 doi: 10.3390/v14081685
19
Courtney F. Bowden, Jennifer N. Kiser, Ryan S. Miller, Alexandra C. Buckley, Paola M. Boggiatto, Rachael M. Giglio, Vienna R. Brown, Dorian Garrick, Holly L. Neibergs, Antoinette J. Piaggio, Scott E. Speidel, Timothy J. Smyser. Genomic regions associated with pseudorabies virus infection status in naturally infected feral swine (Sus scrofa)Frontiers in Genetics 2023; 14 doi: 10.3389/fgene.2023.1292671
20
Chuanjian Zhang, Yamei Liu, Saisai Chen, Yongfeng Qiao, Yating Zheng, Mengwei Xu, Zhisheng Wang, Jibo Hou, Jichun Wang, Hongjie Fan. Effects of Intranasal Pseudorabies Virus AH02LA Infection on Microbial Community and Immune Status in the Ileum and Colon of PigletsViruses 2019; 11(6): 518 doi: 10.3390/v11060518
21
Zhicheng Liu, Chunhong Zhang, Haiyan Shen, Junying Sun, Jianfeng Zhang. Duplex fluorescence melting curve analysis as a new tool for rapid detection and differentiation of genotype I, II and Bartha-K61 vaccine strains of pseudorabies virusBMC Veterinary Research 2018; 14(1) doi: 10.1186/s12917-018-1697-4
22
Qingyun Liu, Xiaojuan Wang, Caihua Xie, Shifang Ding, Hongna Yang, Shibang Guo, Jixuan Li, Lingzhi Qin, Fuguo Ban, Dongfang Wang, Cui Wang, Lingxiao Feng, Haichang Ma, Bin Wu, Liping Zhang, Changxian Dong, Li Xing, Jiewen Zhang, Huanchun Chen, Ruoqian Yan, Xiangru Wang, Wei Li. A Novel Human Acute Encephalitis Caused by Pseudorabies Virus Variant StrainClinical Infectious Diseases 2021; 73(11): e3690 doi: 10.1093/cid/ciaa987
23
Hongchao Gou, Zhibiao Bian, Yan Li, Rujian Cai, Zhiyong Jiang, Shuai Song, Kunli Zhang, Pinpin Chu, Dongxia Yang, Chunling Li. Metabolomics Exploration of Pseudorabies Virus Reprogramming Metabolic Profiles of PK-15 Cells to Enhance Viral ReplicationFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.599087
24
Konstantinos V. Papageorgiou, Margarita Michailidou, Ioannis Grivas, Evanthia Petridou, Efthymia Stamelou, Konstantinos Efraimidis, Lei Chen, Trevor W. Drew, Spyridon K. Kritas. Bartha-K61 vaccine protects nursery pigs against challenge with novel european and asian strains of suid herpesvirus 1Veterinary Research 2022; 53(1) doi: 10.1186/s13567-022-01063-8
25
Lei Xu, Jian-feng Wei, Jun Zhao, Si-yao Xu, Feng-qin Lee, Min-cai Nie, Zhi-wen Xu, Yuan-cheng Zhou, Ling Zhu. The Immunity Protection of Central Nervous System Induced by Pseudorabies Virus DelgI/gE/TK in MiceFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.862907
26
Jianle Ren, Haibao Wang, Lei Zhou, Xinna Ge, Xin Guo, Jun Han, Hanchun Yang. Glycoproteins C and D of PRV Strain HB1201 Contribute Individually to the Escape From Bartha-K61 Vaccine-Induced ImmunityFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.00323
27
Shijun Yan, Baicheng Huang, Xiaofei Bai, Ying Zhou, Linghua Guo, Tongyan Wang, Yihong Shan, Yuzhou Wang, Feifei Tan, Kegong Tian. Construction and Immunogenicity of a Recombinant Pseudorabies Virus Variant With TK/gI/gE/11k/28k DeletionFrontiers in Veterinary Science 2022; 8 doi: 10.3389/fvets.2021.797611