BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Horii T, Hatada I. Genome engineering using the CRISPR/Cas system. World J Med Genet 2014; 4(3): 69-76 [DOI: 10.5496/wjmg.v4.i3.69]
URL: https://www.wjgnet.com/2220-3184/full/v4/i3/69.htm
Number Citing Articles
1
Huma Fatima, Shivani Chaturvedi, Jasneet Grewal, Sunil K. Khare. Biomass, Biofuels, Biochemicals2022; : 463 doi: 10.1016/B978-0-323-89855-3.00004-2
2
Zhiping Zhang, Yingbin Li, Laixin Luo, Jianjun Hao, Jianqiang Li. Characterization of cmcp Gene as a Pathogenicity Factor of Ceratocystis manginecansFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.01824
3
Li-Min Wei, Rui-Ping Sun, Tao Dong, Jie Liu, Ting Chen, Bin Zeng, Jia-Han Wu, Jun-yi Luo, Jia-Jie Sun, Qian-Yun Xi, Yong-Liang Zhang. MiR-125b-2 knockout increases high-fat diet-induced fat accumulation and insulin resistanceScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-77714-7
4
Ye Li, Emmanuel Osei Mensah, Eric Fordjour, Jing Bai, Yankun Yang, Zhonghu Bai. Recent advances in high-throughput metabolic engineering: Generation of oligonucleotide-mediated genetic librariesBiotechnology Advances 2022; 59: 107970 doi: 10.1016/j.biotechadv.2022.107970
5
Chaogang Wei, Fengjiao Wang, Wei Liu, Wenlu Zhao, Yi Yang, Kai Li, Li Xiao, Junkang Shen. CRISPR/Cas9 targeting of the androgen receptor suppresses the growth of LNCaP human prostate cancer cellsMolecular Medicine Reports 2017;  doi: 10.3892/mmr.2017.8257
6
Shuang Zhou, Shuang Li, Weiwei Zhang, Huili Tong, Shufeng Li, Yunqin Yan. MiR‐139 promotes differentiation of bovine skeletal muscle‐derived satellite cells by regulating DHFR gene expressionJournal of Cellular Physiology 2019; 234(1): 632 doi: 10.1002/jcp.26817
7
Xicheng Yang, J. Xiao, Y. He. Mechanism and Clinical Application of PD-1/PD-L1 Inhibitors in ImmunotherapyBIO Web of Conferences 2022; 55: 01007 doi: 10.1051/bioconf/20225501007
8
Boning Niu, Jie Liu, Ben Lv, Jiacheng Lin, Xin Li, Chunxiao Wu, Xiaohua Jiang, Zhiping Zeng, Xiao-kun Zhang, Hu Zhou. Interplay between transforming growth factor-β and Nur77 in dual regulations of inhibitor of differentiation 1 for colonic tumorigenesisNature Communications 2021; 12(1) doi: 10.1038/s41467-021-23048-5