BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Lunyu Yi, Jing Zhang, Jiarong Zhong, Yuqiang Zheng. Elevated Levels of Platelet Activating Factor and Its Acetylhydrolase Indicate High Risk of Kawasaki DiseaseJournal of Interferon & Cytokine Research 2019;  doi: 10.1089/jir.2019.0141
2
菊红 吕. Progress in Clinical Diagnosis of International Kawasaki DiseaseAdvances in Clinical Medicine 2019; 9(07): 852 doi: 10.12677/ACM.2019.97131
3
Elif Arslanoglu Aydin, Selcan Demir, Orkun Aydin, Yelda Bilginer, Seza Ozen. Pleural effusion as an atypical presentation of Kawasaki disease: a case report and review of the literatureJournal of Medical Case Reports 2019; 13(1) doi: 10.1186/s13256-019-2284-4
4
Sandesh Guleria, Rakesh Kumar Pilania, Ankur Kumar Jindal, Ankita Singh, Pandiarajan Vignesh, Deepti Suri, Amit Rawat, Anju Gupta, Surjit Singh. Clinico-laboratory profile of Kawasaki disease with arthritis in childrenEuropean Journal of Pediatrics 2020;  doi: 10.1007/s00431-020-03582-y
5
Ji-Hoon Na, Sohyun Kim, Lucy Youngmin Eun. Utilization of Coronary Artery to Aorta for the Early Detection of Kawasaki DiseasePediatric Cardiology 2019; 40(3): 461 doi: 10.1007/s00246-018-1985-6
6
Liyuan Wang, Xiaomei Sun, Xiaotang Cai, Shunli Liu, Zhiling Wang, Yongmei Xie. Atypical manifestations of cardiomegaly and nephrotic syndrome in Kawasaki diseaseMedicine 2019; 98(48): e18117 doi: 10.1097/MD.0000000000018117
7
Ankur Kumar Jindal, Rakesh Kumar Pilania, Ashwini Prithvi, Sandesh Guleria, Surjit Singh. Kawasaki disease: characteristics, diagnosis, and unusual presentationsExpert Review of Clinical Immunology 2019; 15(10): 1089 doi: 10.1080/1744666X.2019.1659726
8
菊红 吕. Progress in Clinical Treatment of Kawasaki Disease at Home and AbroadAdvances in Clinical Medicine 2019; 9(08): 889 doi: 10.12677/ACM.2019.98137
9
Rakesh Kumar Pilania, Ankur Kumar Jindal, Sandesh Guleria, Surjit Singh. An Update on Treatment of Kawasaki DiseaseCurrent Treatment Options in Rheumatology 2019; 5(1): 36 doi: 10.1007/s40674-019-00115-z
10
Lan Yan Fu, Xiantao Qiu, Qiu Lian Deng, Ping Huang, Lei Pi, Yufen Xu, Di Che, Huazhong Zhou, Zhaoliang Lu, Yaqian Tan, Zhiyong Jiang, Li Zhang, Techang Liu, Xiaoqiong Gu. The IL-1B Gene Polymorphisms rs16944 and rs1143627 Contribute to an Increased Risk of Coronary Artery Lesions in Southern Chinese Children with Kawasaki DiseaseJournal of Immunology Research 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4730507
11
Farzad Ferdosian, Seyed Alireza Dastgheib, Majid Morovati-Sharifabad, Mohammad Hosein Lookzadeh, Mahmood Noorishadkam, Seyed Reza Mirjalili, Mohammad Javad Akbarian-Bafghi, Hossein Neamatzadeh. Cumulative Evidence for Association between IL-10 Polymorphisms and Kawasaki Disease Susceptibility: A Systematic Review and Meta-AnalysisFetal and Pediatric Pathology 2019; : 1 doi: 10.1080/15513815.2019.1686789
12
Hyun Jeong Do, Jin Hee Jeong, Dong Hoon Kim, Tae Yun Kim, Changwoo Kang, Soo Hoon Lee, Sang Bong Lee. Comparison of acute phase reactant levels of Kawasaki disease patients who visited with less than 5 days duration of fever and with 5 days or longerPediatric Emergency Medicine Journal 2019; 6(1): 11 doi: 10.22470/pemj.2018.00304
13
Yu-Wen Lv, Ye Chen, Hai-Tao Lv, Xuan Li, Yun-Jia Tang, Wei-Guo Qian, Qiu-Qin Xu, Ling Sun, Guang-Hui Qian, Yue-Yue Ding. Kawasaki disease OX40–OX40L axis acts as an upstream regulator of NFAT signaling pathwayPediatric Research 2019; 85(6): 835 doi: 10.1038/s41390-019-0312-0
14
Rakesh Kumar Pilania, Surjit Singh. Periodic and Non-Periodic FeversRare Diseases of the Immune System 2020; : 45 doi: 10.1007/978-3-030-19055-2_4
15
Rakesh Kumar Pilania, Surjit Singh. Rheumatology Panel in Pediatric PracticeIndian Pediatrics 2019; 56(5): 407 doi: 10.1007/s13312-019-1538-y