BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Moya-Angeler J, Gianakos AL, Villa JC, Ni A, Lane JM. Current concepts on osteonecrosis of the femoral head. World J Orthop 2015; 6(8): 590-601 [PMID: 26396935 DOI: 10.5312/wjo.v6.i8.590]
URL: https://www.wjgnet.com/2218-5836/full/v6/i8/590.htm
Number Citing Articles
1
Mehmet Bekir Ünal, Eren Cansu, Fatih Parmaksızoğlu, Hakan Cift, Serkan Gürcan. Treatment of osteonecrosis of the femoral head with free vascularized fibular grafting: Results of 7.6-year follow-upActa Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2016; 50(5): 501 doi: 10.1016/j.aott.2016.01.001
2
Nipun Sodhi, Hiba K. Anis, Marine Coste, Nicolas S. Piuzzi, Lynne C. Jones, Michael A. Mont. Thirty-Day Complications in Osteonecrosis Patients Following Total Hip ArthroplastyThe Journal of Arthroplasty 2020; 35(8): 2136 doi: 10.1016/j.arth.2020.02.067
3
Yan Jin, Hong-Xun Zhu, Biao-Fang Wei. Reduced serum and local LncRNA MALAT1 expressions are linked with disease severity in patients with non-traumatic osteonecrosis of the femoral headTechnology and Health Care 2021; 29(3): 479 doi: 10.3233/THC-202244
4
Benjamin Devoy, Khaled M. Yaghmour, Emanuele Chisari, Stephen M. McDonnell, Wasim Khan. Perioperative management of renal transplant patients undergoing total joint arthroplastyJournal of Perioperative Practice 2019; 29(9): 270 doi: 10.1177/1750458919835435
5
Peipei Guo, Fuqiang Gao, Yanhua Wang, Zhenkun Zhang, Wei Sun, Baoguo Jiang, Bailiang Wang, Zirong Li. The use of anticoagulants for prevention and treatment of osteonecrosis of the femoral headMedicine 2017; 96(16): e6646 doi: 10.1097/MD.0000000000006646
6
O. N. Yamshchikov, S. A. Emelyanov, S. A. Mordovin, A. N. Petrukhin, E. A. Kolobova, E. A. Greznev, R. S. Manyakhin. Anatomical features of the blood supply to the femoral neck (literature review)Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ" (REHABILITATION, DOCTOR AND HEALTH) 2021; 11(2): 11 doi: 10.20340/vmi-rvz.2021.2.MORPH.1
7
Aofei Yang, Chaochao Yu, Qilin Lu, Hao Li, Zhanghua Li, Chengjian He. Mechanism of Action of Icariin in Bone Marrow Mesenchymal Stem CellsStem Cells International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/5747298
8
Yuan Qu, Yi Liu, Rui Li. FSTL1 Promotes Inflammatory Reaction and Cartilage Catabolism through Interplay with NFκB Signaling Pathways in an In Vitro ONFH ModelInflammation 2019; 42(4): 1491 doi: 10.1007/s10753-019-01012-2
9
Le Wang, Leixin Xu, Changliang Peng, Guoxin Teng, Yu Wang, Xiaoshuai Xie, Dongjin Wu. The effect of bone marrow mesenchymal stem cell and nano‑hydroxyapatite/collagen I/poly‑L‑lactic acid scaffold implantation on the treatment of avascular necrosis of the femoral head in rabbitsExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.7800
10
Gang Yang, Gang Zhao, Jian Zhang, Sichuan Gao, Tingmei Chen, Shijia Ding, Yun Zhu. Global urinary metabolic profiling of the osteonecrosis of the femoral head based on UPLC–QTOF/MSMetabolomics 2019; 15(3) doi: 10.1007/s11306-019-1491-8
11
Han Yin, Zhenfeng Yuan, Dawei Wang. Multiple drilling combined with simvastatin versus multiple drilling alone for the treatment of avascular osteonecrosis of the femoral head: 3-year follow-up studyBMC Musculoskeletal Disorders 2016; 17(1) doi: 10.1186/s12891-016-1199-0
12
Joshua A. Shapiro. Clinical Foundations of Musculoskeletal Medicine2021; : 173 doi: 10.1007/978-3-030-42894-5_15
13
P. Houzou, V.E.S. Koffi-Tessio, K. Kakpovi, E. Fianyo, K.C. Tagbor, O. Oniankitan, M. Mijiyawa. Osteonecrosis of the femoral head among rheumatology patients in Kara (Togo)The Egyptian Rheumatologist 2018; 40(2): 123 doi: 10.1016/j.ejr.2017.07.007
14
Krit Boontanapibul, Joshua T. Steere, Derek F. Amanatullah, James I. Huddleston, William J. Maloney, Stuart B. Goodman. Diagnosis of Osteonecrosis of the Femoral Head: Too Little, Too Late, and Independent of EtiologyThe Journal of Arthroplasty 2020; 35(9): 2342 doi: 10.1016/j.arth.2020.04.092
15
Yutaka Kuroda, Manabu Nankaku, Yaichiro Okuzu, Toshiyuki Kawai, Koji Goto, Shuichi Matsuda. Percutaneous autologous impaction bone graft for advanced femoral head osteonecrosis: a retrospective observational study of unsatisfactory short-term outcomesJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13018-021-02288-7
16
Elena Cristina de Sautu de Borbón, Montserrat Morales Conejo, Juan Manuel Guerra Vales. Prevalencia de los factores de riesgo para el desarrollo de necrosis avascular de cadera en un hospital de tercer nivelReumatología Clínica 2018; 14(2): 122 doi: 10.1016/j.reuma.2017.04.011
17
Claudia Loebel, Jason A. Burdick. Engineering Stem and Stromal Cell Therapies for Musculoskeletal Tissue RepairCell Stem Cell 2018; 22(3): 325 doi: 10.1016/j.stem.2018.01.014
18
Yutaka Kuroda, Shuichi Matsuda, Haruhiko Akiyama. Joint-preserving regenerative therapy for patients with early-stage osteonecrosis of the femoral headInflammation and Regeneration 2016; 36(1) doi: 10.1186/s41232-016-0002-9
19
Hua-Yu Tang, Yu Zhao, Yu-Zhi Li, Tian-Shu Wang. Effectiveness of extracorporeal shock wave monotherapy for avascular necrosis of femoral headMedicine 2019; 98(14): e15119 doi: 10.1097/MD.0000000000015119
20
Ning Chen, Bolian Xiao, Shiying Wang, Biaofang Wei. Bioinformatics analysis of microRNA linked to ubiquitin proteasome system in traumatic osteonecrosis of the femoral headMedicine 2020; 99(33): e21706 doi: 10.1097/MD.0000000000021706
21
FELICE GALLUCCIO, MARCO MATUCCI-CERINIC. Efficacy of Short-term Teriparatide for Hip OsteonecrosisThe Journal of Rheumatology 2016; 43(11): 2084 doi: 10.3899/jrheum.160190
22
Leilei Chen, GuoJu Hong, Bin Fang, Guangquan Zhou, Xiaorui Han, Tianan Guan, Wei He. Predicting the collapse of the femoral head due to osteonecrosis: From basic methods to application prospectsJournal of Orthopaedic Translation 2017; 11: 62 doi: 10.1016/j.jot.2016.11.002
23
Yutaka Kuroda, Toshiko Ito-Ihara, Hiroyasu Abe, Manabu Nankaku, Yaichiro Okuzu, Toshiyuki Kawai, Koji Goto, Shuichi Matsuda. Recombinant human FGF-2 therapy for osteonecrosis of the femoral head: 5-year follow-upRegenerative Medicine 2020; 15(11): 2261 doi: 10.2217/rme-2020-0148
24
Wen Li, De Bai, Yang Xu, Rui Xu, Wen Hou. Identification of differentially expressed genes in hip cartilage with femoral head necrosis, based on genome‑wide expression profilesMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10458
25
Choong Guen Chee, Jungheum Cho, Yusuhn Kang, Youngjune Kim, Eugene Lee, Joon Woo Lee, Joong Mo Ahn, Heung Sik Kang. Diagnostic accuracy of digital radiography for the diagnosis of osteonecrosis of the femoral head, revisitedActa Radiologica 2019; 60(8): 969 doi: 10.1177/0284185118808083
26
Tao Yao, Zong-Sheng Yin, Wei Huang, Zhen-Fei Ding, Chao Cheng. Microarray profiling of circular RNAs in steroid-associated osteonecrosis of the femoral headMedicine 2020; 99(10): e19465 doi: 10.1097/MD.0000000000019465
27
Nipun Sodhi, Alexander Acuna, Jennifer Etcheson, Nequesha Mohamed, Iciar Davila, Joseph O. Ehiorobo, Lynne C. Jones, Ronald E. Delanois, Michael A. Mont. Management of osteonecrosis of the femoral headThe Bone & Joint Journal 2020; (7_Supple_B): 122 doi: 10.1302/0301-620X.102B7.BJJ-2019-1611.R1
28
Yutaka Kuroda, Yaichiro Okuzu, Toshiyuki Kawai, Koji Goto, Shuichi Matsuda. Difference in Therapeutic Strategies for Joint‐Preserving Surgery for Non‐Traumatic Osteonecrosis of the Femoral Head between the United States and Japan: A Review of the LiteratureOrthopaedic Surgery 2021; 13(3): 742 doi: 10.1111/os.12979
29
Tianye Lin, Weijian Chen, Peng Yang, Ziqi Li, Qiushi Wei, Du Liang, Haibin Wang, Wei He, Qingwen Zhang. Bioinformatics analysis and identification of genes and molecular pathways in steroid-induced osteonecrosis of the femoral headJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13018-021-02464-9
30
Yang Song, Zhenwu Du, Ming Ren, Qiwei Yang, Yujie Sui, Qingyu Wang, Ao Wang, Haiyue Zhao, Jincheng Wang, Guizhen Zhang. Significant Associations of SOX9 Gene Polymorphism and Gene Expression with the Risk of Osteonecrosis of the Femoral Head in a Han Population in Northern ChinaBioMed Research International 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/5695317
31
K. Bohndorf, A. Roth. Bildgebung und Klassifikation der aseptischen HüftkopfnekroseDer Orthopäde 2018; 47(9): 729 doi: 10.1007/s00132-018-3615-7
32
Shui-Di Gong, Xiao-Jun Chen, Zhen-Qiu Chen, Xiao-Ming He, Feng-Xiang Pang, Jun-Yuan Huang, Ying-Chun Zhou, Yi-Xian Qin, Shao-Jun Liu, Qiu-Shi Wei. Elevated plasma cartilage oligomeric matrix protein (COMP) level are associated with the progression of non-traumatic osteonecrosis of femoral headClinica Chimica Acta 2019; 490: 214 doi: 10.1016/j.cca.2018.09.018
33
Matti Väänänen, Osmo Tervonen, Mika T Nevalainen. Magnetic resonance imaging of avascular necrosis of the femoral head: predictive findings of total hip arthroplastyActa Radiologica Open 2021; 10(4): 205846012110083 doi: 10.1177/20584601211008379
34
Hae Jeong, Dong Kim. Bone Diseases in Patients with Chronic Liver DiseaseInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(17): 4270 doi: 10.3390/ijms20174270
35
Ashok Joseph Theruvath, Preeti Arun Sukerkar, Shanshan Bao, Jarrett Rosenberg, Sandra Luna-Fineman, Sandhya Kharbanda, Heike Elisabeth Daldrup-Link. Bone marrow oedema predicts bone collapse in paediatric and adolescent leukaemia patients with corticosteroid-induced osteonecrosisEuropean Radiology 2018; 28(1): 410 doi: 10.1007/s00330-017-4961-2
36
Qingyu Wang, Qiwei Yang, Gaoyang Chen, Zhenwu Du, Ming Ren, Ao Wang, Haiyue Zhao, Zhaoyan Li, Guizhen Zhang, Yang Song. LncRNA expression profiling of BMSCs in osteonecrosis of the femoral head associated with increased adipogenic and decreased osteogenic differentiationScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-27501-2
37
Qidong Zhang, Wanshou Guo, Yan Chen, Qichao Zhao, Zhaohui Liu, Weiguo Wang. The Glycosaminoglycan Content of Hip Cartilage in Osteonecrosis of Femoral Head: Evaluation with Delayed Gadolinium-Enhanced Magnetic Resonance Imaging of CartilageCARTILAGE 2021; 12(1): 70 doi: 10.1177/1947603518803732
38
Shuang Deng, Jian-Lin Zhou, Hong-Song Fang, Zhi-Gang Nie, Sen Chen, Hao Peng. Sesamin Protects the Femoral Head From Osteonecrosis by Inhibiting ROS-Induced Osteoblast Apoptosis in Rat ModelFrontiers in Physiology 2018; 9 doi: 10.3389/fphys.2018.01787
39
Daniel Petek, Didier Hannouche, Domizio Suva. Osteonecrosis of the femoral head: pathophysiology and current concepts of treatmentEFORT Open Reviews 2019; 4(3): 85 doi: 10.1302/2058-5241.4.180036
40
Biao‐Fang Wei, Zhi Feng, Wei Wei, Xiao Chen. Associations of TNF‐α ‐238 A/G and IL‐10 ‐1082 G/A Genetic Polymorphisms With the Risk of NONFH in the Chinese PopulationJournal of Cellular Biochemistry 2017; 118(12): 4872 doi: 10.1002/jcb.26167
41
Honggeng Li, Fan Li, Niansong Liu, Pengfei Li. Risk Prediction of Femoral Head Necrosis: A Finite Element Analysis Based on Fracture MechanicsInternational Journal of Computational Methods 2020; 17(06): 1950019 doi: 10.1142/S0219876219500191
42
Wang Deng, Zhaolun Wang, Yixin Zhou, Hongyi Shao, Dejin Yang, Hua Li. Does prior core decompression have detrimental effect on subsequent total hip arthroplasty for osteonecrosis of the femoral head: A systematic review and meta-analysisOrthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 2020; 106(8): 1553 doi: 10.1016/j.otsr.2020.07.004
43
Gauresh Palekar. Hip Preservation With Autologous Osteoblast Cell-Based Treatment in Osteonecrosis of the Femoral HeadOrthopedics 2021; 44(2) doi: 10.3928/01477447-20201210-02
44
Fang Liu, Zhizheng Xiong, Qi Liu, Jinxi Hu, Wenhua Li, Na Zhang. COL2A1 mutation (c.3508G>A) leads to avascular necrosis of the femoral head in a Chinese family: A case reportMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.8984
45
Taixian Li, Yanqiong Zhang, Rongtian Wang, Zhipeng Xue, Shangzhu Li, Yuju Cao, Daobing Liu, Yanfang Niu, Xia Mao, Xiaoyue Wang, Weijie Li, Qiuyan Guo, Minqun Guo, Na Lin, Weiheng Chen. Discovery and validation an eight-biomarker serum gene signature for the diagnosis of steroid-induced osteonecrosis of the femoral headBone 2019; 122: 199 doi: 10.1016/j.bone.2019.03.008
46
Lucas Arbeloa-Gutierrez, Chase S. Dean, Jorge Chahla, Cecilia Pascual-Garrido. Core Decompression Augmented With Autologous Bone Marrow Aspiration Concentrate for Early Avascular Necrosis of the Femoral HeadArthroscopy Techniques 2016; 5(3): e615 doi: 10.1016/j.eats.2016.02.009
47
Brian M DeFeo, Sue C Kaste, Zhenghong Li, Tara M Brinkman, Michael D Neel, Deo Kumar Srivastava, Melissa M Hudson, Leslie L Robison, Seth E Karol, Kirsten K Ness. Long-Term Functional Outcomes Among Childhood Survivors of Cancer Who Have a History of OsteonecrosisPhysical Therapy 2020; 100(3): 509 doi: 10.1093/ptj/pzz176
48
春辉 赵. Application of Erythropoietin and Iron in Total Hip Arthroplasty of Hormonal Osteonecrosis of Femoral HeadAdvances in Clinical Medicine 2021; 11(04): 1844 doi: 10.12677/ACM.2021.114265
49
Nuh Atas, Berivan Bitik, Ozkan Varan, Hakan Babaoglu, Abdurrahman Tufan, Seminur Haznedaroglu, Berna Goker, Mehmet Akif Ozturk. Clinical characteristics of avascular necrosis in patients with Behçet disease: a case series and literature reviewRheumatology International 2019; 39(1): 153 doi: 10.1007/s00296-018-4224-9
50
Shuang Deng, Guo Dai, Sen Chen, Zhigang Nie, Jianlin Zhou, Hongsong Fang, Hao Peng. Dexamethasone induces osteoblast apoptosis through ROS-PI3K/AKT/GSK3β signaling pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 110: 602 doi: 10.1016/j.biopha.2018.11.103
51
Weyland Cheng, Manye Yao, Bo Zhai, Penggao Wang. Contact force sensors in minimally invasive catheters: current and future applicationsExpert Review of Medical Devices 2021; 18(5): 445 doi: 10.1080/17434440.2021.1917372
52
Guoming Chen, Yaying Xie, Yunyun Liu, Shanmi Jin, Ziyin Chen, Peng Zhang, Peiyu Shi, Junxia Zhu, Jieyi Deng, Haorui Liang, Chi Zhou. Taohong Siwu decoction for femoral head necrosisMedicine 2020; 99(13): e19368 doi: 10.1097/MD.0000000000019368
53
Eustathios Kenanidis, Anastasios Nektarios Tzavellas, Andreas Leonidou, Eleftherios Tsiridis, Arkan S. Sayed-Noor, Bakir Kadum, Karl Brabants, Peter Mertens, Bogdan Nikolae Deleanu. The Adult Hip - Master Case Series and Techniques2018; : 303 doi: 10.1007/978-3-319-64177-5_10
54
Zhixin Wu, Yinxian Wen, Guanlan Fan, Hangyuan He, Siqi Zhou, Liaobin Chen. HEMGN and SLC2A1 might be potential diagnostic biomarkers of steroid-induced osteonecrosis of femoral head: study based on WGCNA and DEGs screeningBMC Musculoskeletal Disorders 2021; 22(1) doi: 10.1186/s12891-021-03958-7
55
Peixu Wang, Xingyu Liu, Jia Xu, Tengqi Li, Wei Sun, Zirong Li, Fuqiang Gao, Lijun Shi, Zhizhuo Li, Xinjie Wu, Xin Xu, Xiaoyu Fan, Chengxin Li, Yiling Zhang, Yicheng An. Deep learning for diagnosing osteonecrosis of the femoral head based on magnetic resonance imagingComputer Methods and Programs in Biomedicine 2021; 208: 106229 doi: 10.1016/j.cmpb.2021.106229
56
Bernard Mazières. Rhumatologie pour le Praticien2018; : 217 doi: 10.1016/B978-2-294-74832-5.00019-1
57
J. Stanovici, L.-R. Le Nail, M.A. Brennan, L. Vidal, V. Trichet, P. Rosset, P. Layrolle. Bone regeneration strategies with bone marrow stromal cells in orthopaedic surgeryCurrent Research in Translational Medicine 2016; 64(2): 83 doi: 10.1016/j.retram.2016.04.006
58
Pengfei Li, Pei Zhai, Zengjie Ye, Peng Deng, Yueguang Fan, Yirong Zeng, Zhihui Pang, Jianchun Zeng, Jie Li, Wenjun Feng. Differential expression of miR-195-5p in collapse of steroid-induced osteonecrosis of the femoral headOncotarget 2017; 8(26): 42638 doi: 10.18632/oncotarget.17333
59
Elena Cristina de Sautu de Borbón, Montserrat Morales Conejo, Juan Manuel Guerra Vales. Prevalence of Risk Factors for the Development of Avascular Hip Necrosis in a Third-level HospitalReumatología Clínica (English Edition) 2018; 14(2): 122 doi: 10.1016/j.reumae.2017.04.005
60
Xinjie Wu, Wei Sun, Mingsheng Tan. Noncoding RNAs in Steroid-Induced Osteonecrosis of the Femoral HeadBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/8140595
61
Leilei Zhang, Juntao Zhang, Dawei Liang, Haonan Ling, Ying Zhang, Youwen Liu, Xiantao Chen. Clinical study on minimally invasive treatment of femoral head necrosis with two different bone graft materialsInternational Orthopaedics 2021; 45(3): 585 doi: 10.1007/s00264-020-04916-z
62
Yutaka Kuroda, Satoru Koumoto, Yaichiro Okuzu, Toshiyuki Kawai, Koji Goto, Shuichi Matsuda. Similarity in Sequential Bilateral Transient Osteoporosis of the HipJBJS Case Connector 2021; 11(2) doi: 10.2106/JBJS.CC.20.00722
63
M. Betsch, M. Tingart, A. Driessen, V. Quack, B. Rath. Endoprothetik bei aseptischer FemurkopfnekroseDer Orthopäde 2018; 47(9): 751 doi: 10.1007/s00132-018-3617-5
64
Ming Liu, Gan Zhao, Biao-Fang Wei. Attenuated serum vasoactive intestinal peptide concentrations are correlated with disease severity of non-traumatic osteonecrosis of femoral headJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13018-021-02486-3
65
Lu Huang, Ying Wang, Yangzi Jiang, Yan Wu, Changchang Hu, Hongwei Ouyang. High levels of GSK-3β signalling reduce osteogenic differentiation of stem cells in osteonecrosis of femoral headThe Journal of Biochemistry 2018; 163(3): 243 doi: 10.1093/jb/mvx076
66
Qing-Yu Zhang, Zi-Rong Li, Fu-Qiang Gao, Wei Sun. Pericollapse Stage of Osteonecrosis of the Femoral HeadChinese Medical Journal 2018; 131(21): 2589 doi: 10.4103/0366-6999.244111
67
Stuart B Goodman, Masahiro Maruyama. <p>Inflammation, Bone Healing and Osteonecrosis: From Bedside to Bench</p>Journal of Inflammation Research 2020; : 913 doi: 10.2147/JIR.S281941
68
Ronald Wing Hei Siu, Jeremy Ho Pak Liu, Gene Chi Wai Man, Michael Tim Yun Ong, Patrick Shu Hang Yung. Avascular necrosis of the first metatarsal head in a young female adult: A case report and review of literatureWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(25): 7445-7452 doi: 10.12998/wjcc.v9.i25.7445
69
T. Grieser. Atraumatische und aseptische Osteonekrose großer GelenkeDer Radiologe 2019; 59(7): 647 doi: 10.1007/s00117-019-0560-3
70
Weiwen Zhu, MinKang Guo, Wu Yang, Min Tang, Tingmei Chen, Delu Gan, Dian Zhang, Xiaojuan Ding, Anping Zhao, Pei Zhao, Wenlong Yan, Jian Zhang. CD41-deficient exosomes from non-traumatic femoral head necrosis tissues impair osteogenic differentiation and migration of mesenchymal stem cellsCell Death & Disease 2020; 11(4) doi: 10.1038/s41419-020-2496-y
71
Jin Mei, Lili Pang, Zhongchao Jiang. The effect of extracorporeal shock wave on osteonecrosis of femoral head:a systematic review and meta–analysisThe Physician and Sportsmedicine 2021; : 1 doi: 10.1080/00913847.2021.1936685
72
Charles J. Glueck, Richard A. Freiberg, Ping Wang. Long-term Anticoagulation Prevents Progression of Stages I and II Primary Osteonecrosis of the Hip in Patients With Familial ThrombophiliaOrthopedics 2020; 43(4) doi: 10.3928/01477447-20200404-06
73
Joseph Cusano, Emily J. Curry, Akira M. Murakami, Xinning Li. Fresh Femoral Condyle Allograft Transplant for Knee Osteonecrosis in a Young, Active PatientOrthopaedic Journal of Sports Medicine 2018; 6(9): 232596711879835 doi: 10.1177/2325967118798355
74
Michael A. Mont, Hytham S. Salem, Nicolas S. Piuzzi, Stuart B. Goodman, Lynne C. Jones. Nontraumatic Osteonecrosis of the Femoral Head: Where Do We Stand Today?Journal of Bone and Joint Surgery 2020; 102(12): 1084 doi: 10.2106/JBJS.19.01271
75
Qi-Wei Wang, Qing-Yu Zhang, Fu-Qiang Gao, Wei Sun. Focused extra-corporeal shockwave treatment during early stage of osteonecrosis of femoral headChinese Medical Journal 2019; 132(15): 1867 doi: 10.1097/CM9.0000000000000331
76
Kristiina Rannikmäe, David E. Henshall, Sophie Thrippleton, Qiu Ginj Kong, Mike Chong, Nickrooz Grami, Isaac Kuan, Tim Wilkinson, Blair Wilson, Kirsty Wilson, Guillaume Paré, Cathie Sudlow. Beyond the BrainStroke 2020; 51(10): 3007 doi: 10.1161/STROKEAHA.120.029517
77
L. Phillips, K. Hesketh, E. K. Schaeffer, J. Andrade, J. Farr, K. Mulpuri. Avascular necrosis in children with cerebral palsy after reconstructive hip surgeryJournal of Children's Orthopaedics 2017; 11(5): 326 doi: 10.1302/1863-2548.11.170078
78
Nicola Capuano, Flavio Carbone, Guido Grillo, Alessio D’Addona. Cellule staminali mesenchimali associate a core-decompression nel trattamento delle necrosi cefalicheLO SCALPELLO-OTODI Educational 2019; 33(3): 264 doi: 10.1007/s11639-019-00340-0
79
Eric Larson, Lynne C. Jones, Stuart B. Goodman, Kyung-Hoi Koo, Quanjun Cui. Early-stage osteonecrosis of the femoral head: where are we and where are we going in year 2018?International Orthopaedics 2018; 42(7): 1723 doi: 10.1007/s00264-018-3917-8
80
Jiafei Pan, Quanwei Ding, Shuaijie Lv, Bingjiang Xia, Hongting Jin, Di Chen, Luwei Xiao, Peijian Tong. Prognosis after autologous peripheral blood stem cell transplantation for osteonecrosis of the femoral head in the pre-collapse stage: a retrospective cohort studyStem Cell Research & Therapy 2020; 11(1) doi: 10.1186/s13287-020-01595-w
81
Dongshuang He, Chen Zhuang, Sanzhong Xu, Xiurong Ke, Xianyan Yang, Lei Zhang, Guojing Yang, Xiaoyi Chen, Xiaozhou Mou, An Liu, Zhongru Gou. 3D printing of Mg-substituted wollastonite reinforcing diopside porous bioceramics with enhanced mechanical and biological performancesBioactive Materials 2016; 1(1): 85 doi: 10.1016/j.bioactmat.2016.08.001
82
Qingxi Zhang, Hui Li, Yu Zhao, Dan Xing, Jianhao Lin, Elisa Borsani. Surgical Procedures for Hip Joint Preservation for Osteonecrosis of the Femoral Head: A Bibliometric AnalysisBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/3698243
83
Madhan Jeyaraman, Sathish Muthu, Rashmi Jain, Manish Khanna. Autologous bone marrow derived mesenchymal stem cell therapy for osteonecrosis of femoral head: A systematic overview of overlapping meta-analysesJournal of Clinical Orthopaedics and Trauma 2021; 13: 134 doi: 10.1016/j.jcot.2020.11.015
84
Hiu Woo Lau, Kwok Chuen Wong, Kevin Ho, Kwong Yin Chung, Wang Kei Chiu, Shekhar-Madhukar Kumta. Long-term outcome of vascularized iliac bone grafting for osteonecrosis of femoral head: A retrospective study with 17-year follow-upJournal of Orthopaedic Surgery 2021; 29(1): 230949902199684 doi: 10.1177/2309499021996842
85
Hongbin Luo, Weibin Lan, Yongfeng Li, Xiaolan Lian, Nanwen Zhang, Xinhua Lin, Peng Chen. Microarray analysis of long‐noncoding RNAs and mRNA expression profiles in human steroid‐induced avascular necrosis of the femoral headJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(9): 15800 doi: 10.1002/jcb.28850
86
Seung-Jae Lim, Ingwon Yeo, Chan-Woo Park, Hyeon Lee, Youn-Soo Park, Jung-Il Lee, Stuart Barry Goodman. Risk factors for osteonecrosis of the femoral head in brain tumor patients receiving corticosteroid after surgeryPLOS ONE 2020; 15(9): e0238368 doi: 10.1371/journal.pone.0238368
87
Biaofang Wei, Wei Wei, Liang Wang, Baoxiang Zhao. Differentially Expressed MicroRNAs in Conservatively Treated Nontraumatic Osteonecrosis Compared with Healthy ControlsBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/9015758
88
Hong-Xun Zhu, Yan Jin, Biao-Fang Wei. Decreased Serum Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide (PACAP) Levels May Reflect Disease Severity in Patients with Non-traumatic Osteonecrosis of Femoral HeadInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics 2021; 27(1): 397 doi: 10.1007/s10989-020-10098-4
89
Wenjun Feng, Jinlun Chen, Keliang Wu, Lu Lu, Peng Deng, Pengcheng Ye, Houran Cao, Jie Li, Jianchun Zeng, Ke Jie, Xinyu Qi, Yirong Zeng. A comparative study of cortico-cancellous iliac bone graft with or without the combination of vascularized greater trochanter flap for the management of femoral head osteonecrosis: a minimum 6 years follow-upBMC Musculoskeletal Disorders 2019; 20(1) doi: 10.1186/s12891-019-2613-1
90
L. Pijnenburg, R. Felten, R.-M. Javier. Ostéonécroses aseptiques, une revue générale des ostéonécroses de la hanche, et au-delàLa Revue de Médecine Interne 2020; 41(1): 27 doi: 10.1016/j.revmed.2019.10.332
91
Shibai Zhu, Xiaotian Zhang, Xi Chen, Yiou Wang, Shanni Li, Wenwei Qian. Comparison of cell therapy and other novel adjunctive therapies combined with core decompression for the treatment of osteonecrosis of the femoral headBone & Joint Research 2021; 10(7): 445 doi: 10.1302/2046-3758.107.BJR-2020-0418.R1
92
Gauresh Palekar, HP Bhalodiya, Shreedhar Archik, Kalpesh Trivedi. Retrospective Study on Implantation of Autologous-Cultured Osteoblasts for the Treatment of Patients with Avascular Necrosis of the Femoral HeadOrthopedic Research and Reviews 2021; : 15 doi: 10.2147/ORR.S281030
93
Christine EL-Yahchouchi, Mohamad K Moussa, Zaynab Khalaf, Charbel Moussallem. Simultaneous Bilateral Avascular Necrosis of the Femoral Heads Associated With Cocaine UseCureus 2020;  doi: 10.7759/cureus.9865
94
Ding Zhao, Yijun Liu, Chi Ma, Guishan Gu, Dong-Feng Han. A Mini Review: Stem Cell Therapy for Osteonecrosis of the Femoral Head and Pharmacological AspectsCurrent Pharmaceutical Design 2019; 25(10): 1099 doi: 10.2174/1381612825666190527092948
95
Liying Liu, Jidong Song, Jun Li, Na Huang, Juan Yang, Shugang Hu, Rui Ma, Wei Wang. Isoform 1 of Fibrinogen Alpha Chain Precursor is a Potential Biomarker for Steroid‐Induced Osteonecrosis of the Femoral HeadPROTEOMICS – Clinical Applications 2020; 14(6): 1900099 doi: 10.1002/prca.201900099
96
Khalil I Bourji, Christopher A Mecoli, Julie J Paik, Jemima Albayda, Eleni Tiniakou, William Kelly, Thomas E Lloyd, Andrew Mammen, Shivani Ahlawat, Lisa Christopher-Stine. Prevalence of avascular necrosis in idiopathic inflammatory myopathies: a single-centre experienceRheumatology 2021;  doi: 10.1093/rheumatology/keab493
97
Darja Andreev, Mengdan Liu, Daniela Weidner, Katerina Kachler, Maria Faas, Anika Grüneboom, Ursula Schlötzer-Schrehardt, Luis E. Muñoz, Ulrike Steffen, Bettina Grötsch, Barbara Killy, Gerhard Krönke, Andreas M. Luebke, Andreas Niemeier, Falk Wehrhan, Roland Lang, Georg Schett, Aline Bozec. Osteocyte necrosis triggers osteoclast-mediated bone loss through macrophage-inducible C-type lectinJournal of Clinical Investigation 2020; 130(9): 4811 doi: 10.1172/JCI134214
98
Yang Song, Zhenwu Du, Bingpeng Chen, Ming Ren, Qiwei Yang, Yujie Sui, Qingyu Wang, Ao Wang, Haiyue Zhao, Yanguo Qin, Guizhen Zhang. Association of SREBP2 gene polymorphisms with the risk of osteonecrosis of the femoral head relates to gene expression and lipid metabolism disordersMolecular Medicine Reports 2017; 16(5): 7145 doi: 10.3892/mmr.2017.7473
99
A. Krez, J. Lane, A. Heilbronner, K.-H. Park-Min, K. Kaneko, T. Pannellini, D. Mintz, D. Hansen, D.J. McMahon, K.A. Kirou, G. Roboz, P. Desai, R.S. Bockman, E.M. Stein. Risk factors for multi-joint disease in patients with glucocorticoid-induced osteonecrosisOsteoporosis International 2021;  doi: 10.1007/s00198-021-05947-x
100
瓒 林. Application of the NIR Spectroscopy in the Researches of Orthopedics DiseasesAdvances in Clinical Medicine 2018; 8(10): 896 doi: 10.12677/ACM.2018.810149
101
Pengfei Zhao, Jing Hao. Analysis of the long-term efficacy of core decompression with synthetic calcium-sulfate bone grafting on non-traumatic osteonecrosis of the femoral headmédecine/sciences 2018; 34: 43 doi: 10.1051/medsci/201834f108
102
Heng-feng Yuan, Von Roemeling Christina, Chang-an Guo, Yi-wei Chu, Rong-hua Liu, Zuo-qin Yan. Involvement of MicroRNA-210 Demethylation in Steroid-associated Osteonecrosis of the Femoral HeadScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep20046
103
Ying Zhang, Zhikun Zhuang, Qiushi Wei, Peifeng Li, Jitian Li, Yanan Fan, Leilei Zhang, Zhinan Hong, Wei He, Haibin Wang, Youwen Liu, Wuyin Li. Inhibition of miR‐93‐5p promotes osteogenic differentiation in a rabbit model of trauma‐induced osteonecrosis of the femoral headFEBS Open Bio 2021; 11(8): 2152 doi: 10.1002/2211-5463.13218
104
Renaud Felten, Peggy Perrin, Sophie Caillard, Bruno Moulin, Rose-Marie Javier, John Richard Lee. Avascular osteonecrosis in kidney transplant recipients: Risk factors in a recent cohort study and evaluation of the role of secondary hyperparathyroidismPLOS ONE 2019; 14(2): e0212931 doi: 10.1371/journal.pone.0212931
105
Wu Yang, Weiwen Zhu, Yunfei Yang, Minkang Guo, Husun Qian, Weiqian Jiang, Yu Chen, Chengjie Lian, Zijie Xu, Haobo Bai, Tingmei Chen, Jian Zhang. Exosomal miR-100-5p inhibits osteogenesis of hBMSCs and angiogenesis of HUVECs by suppressing the BMPR2/Smad1/5/9 signalling pathwayStem Cell Research & Therapy 2021; 12(1) doi: 10.1186/s13287-021-02438-y
106
Jasmene Uppal, Brent Burbridge, Terra Arnason. Bilateral osteonecrosis of the hip in panhypopituitarismBMJ Case Reports 2019; 12(2): bcr-2018-227471 doi: 10.1136/bcr-2018-227471
107
Muhammed Ashraf, Jyothis George, IIbad Sha. Micro-Core decompression combined with intralesional zoledronic acid as a treatment of osteonecrosis of femoral head: A novel techniqueJournal of Orthopedics, Traumatology and Rehabilitation 2021; 13(1): 21 doi: 10.4103/jotr.jotr_46_20
108
Lynne C. Jones, Sue C. Kaste, Seth E. Karol, Brian DeFeo, Harry K.W. Kim, Michael D. Neel, Adam S. Levin. Team approach: Management of osteonecrosis in children with acute lymphoblastic leukemiaPediatric Blood & Cancer 2020; 67(11) doi: 10.1002/pbc.28509
109
Alessandro Pirosa, Riccardo Gottardi, Peter G. Alexander, Rocky S. Tuan. Engineering in-vitro stem cell-based vascularized bone models for drug screening and predictive toxicologyStem Cell Research & Therapy 2018; 9(1) doi: 10.1186/s13287-018-0847-8
110
Matthew C. Reed, Yehudit Bauernfreund, Niamh Cunningham, Brendan Beaton, Atul B. Mehta, Derralynn A. Hughes. Generation of osteoclasts from type 1 Gaucher patients and correlation with clinical and genetic features of diseaseGene 2018; 678: 196 doi: 10.1016/j.gene.2018.08.045
111
Emma Paderno, Vincenzo Zanon, Giuliano Vezzani, Tommaso Antonio Giacon, Thomas L. Bernasek, Enrico M. Camporesi, Gerardo Bosco. Evidence-Supported HBO Therapy in Femoral Head Necrosis: A Systematic Review and Meta-AnalysisInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18(6): 2888 doi: 10.3390/ijerph18062888
112
Justin K. Chang, Anil Gupta, Michael D. Hellman, Andrew M. Kalthoff, Shane J. Nho, Rachel M. Frank. Hip Arthroscopy and Hip Joint Preservation Surgery2021; : 1 doi: 10.1007/978-1-4614-7321-3_93-2
113
Peter Nordström, Jonathan Bergman, Marcel Ballin, Sabine Björk, Anna Nordström. Bone‐Specific Drugs and Osteonecrosis of Sites Other Than the Jaw: A Nationwide Cohort StudyJournal of Bone and Mineral Research 2020; 35(9): 1703 doi: 10.1002/jbmr.4040
114
Yue Luo, Donghai Li, Xiaowei Xie, PengDe Kang. Porous, lithium-doped calcium polyphosphate composite scaffolds containing vascular endothelial growth factor (VEGF)-loaded gelatin microspheres for treating glucocorticoid-induced osteonecrosis of the femoral headBiomedical Materials 2019; 14(3): 035013 doi: 10.1088/1748-605X/ab0a55
115
Sandra Basic-Kinda, Ivan Karlak, Nadira Durakovic, Zvonimir I. Lubina, Ivo Livaja Radman, Snježana Dotlic, Zinaida Peric, Ida Hude, Igor Aurer. High incidence of aseptic hip necrosis in Hodgkin lymphoma patients treated with escalated BEACOPP receiving methylprednisoloneInternal Medicine Journal 2018; 48(5): 523 doi: 10.1111/imj.13653
116
Eun-Jin Lee, Mahim Jain, Stella Alimperti. Bone Microvasculature: Stimulus for Tissue Function and RegenerationTissue Engineering Part B: Reviews 2021; 27(4): 313 doi: 10.1089/ten.teb.2020.0154
117
Yang Song, Zhenwu Du, Qiwei Yang, Ming Ren, Yujie Sui, Qingyu Wang, Ao Wang, Haiyue Zhao, Jincheng Wang, Guizhen Zhang. Associations of IGFBP3 Gene Polymorphism and Gene Expression with the Risk of Osteonecrosis of the Femoral Head in a Han Population in Northern ChinaDNA and Cell Biology 2016; 35(12): 836 doi: 10.1089/dna.2016.3441
118
YuPeng Liu, DeWei Zhao, W.M. Wang, B.J. Wang, Y. Zhang, Z.G. Li. Hemodynamic changes in osteonecrosis treatment of the femoral head with iliac bone flaps pedicled with the lateral femoral circumflex artery ascending branch: A 10-year reportTechnology and Health Care 2016; 24(s2): S493 doi: 10.3233/THC-161173
119
Yu-An Yeh, Jen-Huai Chiang, Mei-Yao Wu, Chun-Hao Tsai, Horng-Chaung Hsu, Hsin-Cheng Hsu, Tsung-Li Lin. Association of Traditional Chinese Medicine Therapy with Risk of Total Hip Replacement in Patients with Nontraumatic Osteonecrosis of the Femoral Head: A Population-Based Cohort StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/5870179
120
V. V. Mukhanov, A. V. Rybnikov, T. V. Popkova, M. A. Makarov. HIP ARTHROPLASTY IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUSRheumatology Science and Practice 2020; 58(2): 191 doi: 10.14412/1995-4484-2020-191-197
121
Masahiro Maruyama, Chi-Chun Pan, Seyedsina Moeinzadeh, Hunter W. Storaci, Roberto Alfonso Guzman, Elaine Lui, Masaya Ueno, Takeshi Utsunomiya, Ning Zhang, Claire Rhee, Zhenyu Yao, Michiaki Takagi, Stuart B. Goodman, Yunzhi Peter Yang. Effect of porosity of a functionally-graded scaffold for the treatment of corticosteroid-associated osteonecrosis of the femoral head in rabbitsJournal of Orthopaedic Translation 2021; 28: 90 doi: 10.1016/j.jot.2021.01.002
122
Silvia Rivara, Ferdinando M Milazzo, Giuseppe Giannini. Heparanase: a rainbow pharmacological target associated to multiple pathologies including rare diseasesFuture Medicinal Chemistry 2016; 8(6): 647 doi: 10.4155/fmc-2016-0012
123
Mark R. Nazal, Ali Parsa, Scott D. Martin. Mid-term outcomes of arthroscopic-assisted Core decompression of Precollapse osteonecrosis of femoral head—minimum of 5 year follow-upBMC Musculoskeletal Disorders 2019; 20(1) doi: 10.1186/s12891-019-2853-0
124
B. Maillard, D. Sanfilippo, R. Collin, T. Thirion, J.F. Kaux. Démembrement des pathologies aiguës de la hanche du sportifJournal de Traumatologie du Sport 2021; 38(2): 84 doi: 10.1016/j.jts.2021.02.003
125
Jun Han, Fuqiang Gao, Yajia Li, Jinhui Ma, Wei Sun, Lijun Shi, Xinjie Wu, Tengqi Li. The Use of Platelet-Rich Plasma for the Treatment of Osteonecrosis of the Femoral Head: A Systematic ReviewBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2642439
126
Ashok J. Theruvath, Anat Ilivitzki, Anne Muehe, Johanna Theruvath, Praveen Gulaka, Christine Kim, Sandra Luna-Fineman, Kathleen M. Sakamoto, Kristen W. Yeom, Phillip Yang, Michael Moseley, Frandics Chan, Heike E. Daldrup-Link. A PET/MR Imaging Approach for the Integrated Assessment of Chemotherapy-induced Brain, Heart, and Bone Injuries in Pediatric Cancer Survivors: A Pilot StudyRadiology 2017; 285(3): 971 doi: 10.1148/radiol.2017170073
127
P. Guggenbuhl, F. Robin, S. Cadiou, J.D. Albert. Etiology of avascular osteonecrosis of the femoral headMorphologie 2021; 105(349): 80 doi: 10.1016/j.morpho.2020.12.002
128
Yuzhu Wang, Go Yamako, Takato Okada, Hideki Arakawa, Yoshihiro Nakamura, Etsuo Chosa. Biomechanical effect of intertrochanteric curved varus osteotomy on stress reduction in femoral head osteonecrosis: a finite element analysisJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13018-021-02614-z
129
Robert S Weinstein, Erin A Hogan, Michael J Borrelli, Serguei Liachenko, Charles A O’Brien, Stavros C Manolagas. The Pathophysiological Sequence of Glucocorticoid-Induced Osteonecrosis of the Femoral Head in Male MiceEndocrinology 2017; 158(11): 3817 doi: 10.1210/en.2017-00662
130
Johnny Rayes, Ivan Wong. Arthroscopic Approach to Preservation of the Hip with Avascular NecrosisArthroscopy Techniques 2021;  doi: 10.1016/j.eats.2021.05.025
131
Jordan C. Villa, Solomon Husain, Jelle P. van der List, Arianna Gianakos, Joseph M. Lane. Treatment of Pre-Collapse Stages of Osteonecrosis of the Femoral Head: a Systematic Review of Randomized Control TrialsHSS Journal ® 2016; 12(3): 261 doi: 10.1007/s11420-016-9505-9
132
Sven Borchmann, Horst Müller, Heinz Haverkamp, Christian Baues, Jana Marková, Andreas Hüttmann, Axel Glunz, Michael Fuchs, Peter Borchmann, Andreas Engert. Symptomatic osteonecrosis as a treatment complication in Hodgkin lymphoma: an analysis of the German Hodgkin Study Group (GHSG)Leukemia 2019; 33(2): 439 doi: 10.1038/s41375-018-0240-8
133
Yingxing Xu, Yaping Jiang, ChangSuo Xia, Yingzhen Wang, Zhiping Zhao, Tao Li. Stem cell therapy for osteonecrosis of femoral head: Opportunities and challengesRegenerative Therapy 2020; 15: 295 doi: 10.1016/j.reth.2020.11.003
134
Jun Zhao, Tian Yue, Shibi Lu, Haoye Meng, Qiuxia Lin, Haiyang Ma, Guangbo Liu, Huo Li, Qiang Lu, Aiyuan Wang, Wenjing Xu, Jing Feng, Yiqun Wan, Sida Liao, Xuefeng Zhou, Jiang Peng. Local administration of zoledronic acid prevents traumatic osteonecrosis of the femoral head in rat modelJournal of Orthopaedic Translation 2021; 27: 132 doi: 10.1016/j.jot.2020.08.005
135
Yutaka Kuroda, Takeyuki Tanaka, Takaki Miyagawa, Toshiyuki Kawai, Koji Goto, Sakae Tanaka, Shuichi Matsuda, Haruhiko Akiyama. Classification of osteonecrosis of the femoral headBone & Joint Research 2019; 8(10): 451 doi: 10.1302/2046-3758.810.BJR-2019-0022.R1
136
Qianchun Li, Rigao Chen, Yang Yu, Xinling Wang, Xueya Feng, Leiming Jiang, Botao Chen, Peng Xin, Tong Li, Yin Shi, Qiang Jian, Zhongchao Jiang, Xiaohong Fan. Extracorporeal shockwave therapy combined with multiple drilling and intramedullary drug injection for treating early-stage Femur Head NecrosisMedicine 2020; 99(40): e22598 doi: 10.1097/MD.0000000000022598
137
Stuart B. Goodman. The biological basis for concentrated iliac crest aspirate to enhance core decompression in the treatment of osteonecrosisInternational Orthopaedics 2018; 42(7): 1705 doi: 10.1007/s00264-018-3830-1
138
Anmol Wadhwa, Sushama Talegaonkar, Harvinder Popli. A Regulatory Overview of Hip And Knee Joint Replacement DevicesApplied Clinical Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs 2019; 6(3): 212 doi: 10.2174/2213476X06666190823142403
139
Gabriela Ciapetti, Donatella Granchi, Caterina Fotia, Lucia Savarino, Dante Dallari, Nicola Del Piccolo, Davide Maria Donati, Nicola Baldini. Effects of hypoxia on osteogenic differentiation of mesenchymal stromal cells used as a cell therapy for avascular necrosis of the femoral headCytotherapy 2016; 18(9): 1087 doi: 10.1016/j.jcyt.2016.06.005
140
Stuart B. Goodman. A Tissue Engineering Approach for Treating Early Osteonecrosis of the Femoral HeadRegenerative Engineering and Translational Medicine 2018; 4(3): 162 doi: 10.1007/s40883-018-0058-y
141
Nicolas S. Piuzzi, Jorge Chahla, John B. Schrock, Robert F. LaPrade, Cecilia Pascual-Garrido, Michael A. Mont, George F. Muschler. Evidence for the Use of Cell-Based Therapy for the Treatment of Osteonecrosis of the Femoral Head: A Systematic Review of the LiteratureThe Journal of Arthroplasty 2017; 32(5): 1698 doi: 10.1016/j.arth.2016.12.049
142
Yu‐Yi Chen, Xian‐Sheng Wu, Yuan‐Yuan Tian, Ping Zhao, Shu‐Wei Sun, Cheng‐Bin Yang. Evaluation of Femoral Head Perfusion by Contrast‐Enhanced Ultrasound in a Rabbit Model of Steroid‐Induced OsteonecrosisJournal of Ultrasound in Medicine 2020; 39(5): 987 doi: 10.1002/jum.15184
143
Lingling Chen, Zefeng Lin, Ming Wang, Wenhan Huang, Jin Ke, Dewei Zhao, Qingshui Yin, Yu Zhang. Treatment of trauma-induced femoral head necrosis with biodegradable pure Mg screw-fixed pedicle iliac bone flapJournal of Orthopaedic Translation 2019; 17: 133 doi: 10.1016/j.jot.2019.01.004
144
Jin Wang, Ruixin Mi, Guanglei Zhao, Jingsheng Shi, Jie Chen, Changquan Liu, Zhengzhong Shao, Jun Xia. A silk-based high impact composite for the core decompression of the femoral headJournal of Materials Chemistry B 2020; 8(42): 9734 doi: 10.1039/D0TB01543A
145
Andrew M. Wood. Sports-related Fractures, Dislocations and Trauma2020; : 105 doi: 10.1007/978-3-030-36790-9_11
146
Wai-Wang Chau, Jonathan Patrick Ng, Hiu-Woo Lau, Michael Tim-Yun Ong, Kwong-Yin Chung, Kevin Ki-Wai Ho. Osteonecrosis of the hip: is there a difference in the survivorship of total hip arthroplasty with or without previous vascular iliac bone grafting?Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13018-021-02332-6
147
Tianbo Jin, Yiming Zhang, Yao Sun, Jiamin Wu, Zichao Xiong, Zhi Yang. IL‐4gene polymorphisms and their relation to steroid‐induced osteonecrosis of the femoral head in Chinese populationMolecular Genetics & Genomic Medicine 2019; 7(3): e563 doi: 10.1002/mgg3.563
148
Xiao-feng Qiao, Shi-chen Liu, Yu Xue, Qing-hui Ji. Efficacy of extracorporeal shock wave combined spinal core decompression for the treatment of patients with femoral head necrosisMedicine 2020; 99(21): e20350 doi: 10.1097/MD.0000000000020350
149
Tristan Pascart, Guillaume Falgayrac, Henri Migaud, Jean-François Quinchon, Laurène Norberciak, Jean-François Budzik, Julien Paccou, Anne Cotten, Guillaume Penel, Bernard Cortet. Region specific Raman spectroscopy analysis of the femoral head reveals that trabecular bone is unlikely to contribute to non-traumatic osteonecrosisScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-00162-3
150
Nicolas S. Piuzzi, Jorge Chahla, Hao Jiandong, Morad Chughtai, Robert F. LaPrade, Michael A. Mont, George F. Muschler, Cecilia Pascual-Garrido. Analysis of Cell Therapies Used in Clinical Trials for the Treatment of Osteonecrosis of the Femoral Head: A Systematic Review of the LiteratureThe Journal of Arthroplasty 2017; 32(8): 2612 doi: 10.1016/j.arth.2017.02.075
151
Tao Zhang, Shanshan Ye, Zhenzhong Chen, Yunmiao Ma. Association between MTHFR C677T polymorphism and non-traumatic osteonecrosis of the femoral head: An update meta-analysisPteridines 2020; 31(1): 38 doi: 10.1515/pteridines-2020-0005
152
Irene Cecchi, Laura Pérez Sánchez, Savino Sciascia, Dario Roccatello. Multifocal avascular osteonecrosis despite appropriate anticoagulation therapy in a patient with systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndromeBMJ Case Reports 2018; : bcr-2018-225532 doi: 10.1136/bcr-2018-225532
153
Abdulaziz F. Ahmed, Mohammed Hammad, Motasem Salameh, Ghalib O. Ahmed. Destructive Osteonecrosis of the Femoral Head After a Single Intra-Articular Corticosteroid Injection: A Report of Two CasesInternational Journal of Surgery Case Reports 2020; 77: 711 doi: 10.1016/j.ijscr.2020.11.115
154
Ryuta Asada, Hiroyasu Abe, Hidetoshi Hamada, Yusuke Fujimoto, Hyonmin Choe, Daisuke Takahashi, Shusuke Ueda, Yutaka Kuroda, Takaki Miyagawa, Kazuki Yamada, Takeyuki Tanaka, Juji Ito, Satoshi Morita, Michiaki Takagi, Tomonori Tetsunaga, Ayumi Kaneuji, Yutaka Inaba, Sakae Tanaka, Shuichi Matsuda, Nobuhiko Sugano, Haruhiko Akiyama. Femoral head collapse rate among Japanese patients with pre-collapse osteonecrosis of the femoral headJournal of International Medical Research 2021; 49(6): 030006052110233 doi: 10.1177/03000605211023336
155
Rui Li, Qiu-Xia Lin, Xue-Zhen Liang, Guang-Bo Liu, He Tang, Yu Wang, Shi-Bi Lu, Jiang Peng. Stem cell therapy for treating osteonecrosis of the femoral head: From clinical applications to related basic researchStem Cell Research & Therapy 2018; 9(1) doi: 10.1186/s13287-018-1018-7
156
Ashok J. Theruvath, Hossein Nejadnik, Anne M. Muehe, Felix Gassert, Norman J. Lacayo, Stuart B. Goodman, Heike E. Daldrup-Link. Tracking Cell Transplants in Femoral Osteonecrosis with Magnetic Resonance Imaging: A Proof-of-Concept Study in PatientsClinical Cancer Research 2018; 24(24): 6223 doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-1687
157
Aditya K. Aggarwal, K. Poornalingam, Ashish Jain, Mahesh Prakash. Combining Platelet-Rich Plasma Instillation With Core Decompression Improves Functional Outcome and Delays Progression in Early-Stage Avascular Necrosis of Femoral Head: a 4.5- to 6-Year Prospective Randomized Comparative StudyThe Journal of Arthroplasty 2021; 36(1): 54 doi: 10.1016/j.arth.2020.07.010
158
Masahiro Maruyama, Akira Nabeshima, Chi-Chun Pan, Anthony W. Behn, Timothy Thio, Tzuhua Lin, Jukka Pajarinen, Toshiyuki Kawai, Michiaki Takagi, Stuart B. Goodman, Yunzhi Peter Yang. The effects of a functionally-graded scaffold and bone marrow-derived mononuclear cells on steroid-induced femoral head osteonecrosisBiomaterials 2018; 187: 39 doi: 10.1016/j.biomaterials.2018.09.030
159
Ze‐qing Huang, Fan‐yu Fu, Wen‐long Li, Biao Tan, Hai‐jun He, Wen‐gang Liu, Wei‐heng Chen. Current Treatment Modalities for Osteonecrosis of Femoral Head in Mainland China: A Cross‐Sectional StudyOrthopaedic Surgery 2020; 12(6): 1776 doi: 10.1111/os.12810
160
Guozong Wang, Yi Li, Tiantong Sun, Congcong Wang, Li Qiao, Yi Wang, Kangkang Dong, Tao Yuan, Jiazheng Chen, Guanqiao Chen, Shui Sun. BMSC affinity peptide-functionalized β-tricalcium phosphate scaffolds promoting repair of osteonecrosis of the femoral headJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13018-019-1243-5
161
Fabrizio Pin, Matthew Prideaux, Joshua R. Huot, Alyson L. Essex, Lilian I. Plotkin, Andrea Bonetto, Lynda F. Bonewald. Non-bone metastatic cancers promote osteocyte-induced bone destructionCancer Letters 2021; 520: 80 doi: 10.1016/j.canlet.2021.06.030
162
Matteo Formica, Andrea Zanirato, Luca Cavagnaro, Marco Basso, Stefano Divano, Carlo Formica, Lamberto Felli. What is the Current Evidence on Vertebral Body Osteonecrosis?: A Systematic Review of the LiteratureAsian Spine Journal 2018; 12(3): 586 doi: 10.4184/asj.2018.12.3.586
163
Yang Song, Zhenwu Du, Ming Ren, Qiwei Yang, Qingyu Wang, Gaoyang Chen, Haiyue Zhao, Zhaoyan Li, Jincheng Wang, Guizhen Zhang. Association of gene variants of transcription factors PPARγ, RUNX2, Osterix genes and COL2A1, IGFBP3 genes with the development of osteonecrosis of the femoral head in Chinese populationBone 2017; 101: 104 doi: 10.1016/j.bone.2017.05.002
164
Suyash S. Kulkarni, Nitin Sudhakar Shetty, Kunal B. Gala, Mohd Shariq, Ashish Gulia, Ashwin M. Polnaya, Neeraj G. Shetty, Amit Kumar Janu, Amitkumar Choudhari, Ajay Puri. Percutaneous Radiofrequency Ablation of Appendicular Skeleton Chondroblastoma—an Experience from a Tertiary Care Cancer CenterJournal of Vascular and Interventional Radiology 2021; 32(4): 504 doi: 10.1016/j.jvir.2020.07.027
165
Roberto Seijas, Andrea Sallent, Eila Rivera, Oscar Ares. Avascular Necrosis of the Femoral HeadJournal of Investigative Surgery 2019; 32(3): 218 doi: 10.1080/08941939.2017.1398282
166
Yanfei Zhang, Thomas R. Bowen, Steven A. Lietman, Michael Suk, Marc S. Williams, Ming Ta Michael Lee. PPARGC1B Is Associated with Nontraumatic Osteonecrosis of the Femoral HeadJournal of Bone and Joint Surgery 2020; 102(18): 1628 doi: 10.2106/JBJS.19.01335
167
Pengfei Lei, Wei Du, Hao Liu, Panfeng Wu, Zhengbing Zhou, Fang Yu, Liming Qing, Ding Pan, Rui Liu, Lei Zeng, Zheming Cao, Qifeng Ou, Juyu Tang. Free vascularized iliac bone flap based on deep circumflex iliac vessels graft for the treatment of osteonecrosis of femoral headJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13018-019-1440-2
168
M. Severyns, L.E. Gayet. Aseptic osteonecrosis of the femoral head in patients with sickle cell anemiaMorphologie 2021; 105(349): 94 doi: 10.1016/j.morpho.2020.08.002
169
Ju'an Yue, Fuyin Wan, Qidong Zhang, Pengfei Wen, Liming Cheng, Ping Li, Wanshou Guo. Effect of glucocorticoids on miRNA expression spectrum of rat femoral head microcirculation endothelial cellsGene 2018; 651: 126 doi: 10.1016/j.gene.2018.01.057
170
Yang-Quan Hao, Hao Guo, Tian Zhu, Zhao-Chen Xu, Han-Deng Qi, Chao Lu, Pu-Wei Yuan. Core decompression, lesion clearance and bone graft in combination with Tongluo Shenggu decoction for the treatment of osteonecrosis of the femoral headMedicine 2018; 97(41): e12674 doi: 10.1097/MD.0000000000012674
171
Alba López-Fernández, Víctor Barro, Mònica Ortiz-Hernández, Maria Cristina Manzanares, Daniel Vivas, Joaquim Vives, Roberto Vélez, Maria Pau Ginebra, Màrius Aguirre. Effect of Allogeneic Cell-Based Tissue-Engineered Treatments in a Sheep Osteonecrosis ModelTissue Engineering Part A 2020; 26(17-18): 993 doi: 10.1089/ten.tea.2019.0339
172
Hans‐Georg Zmierczak, Guy Taylor, Tim Cundy. A Novel Disorder of Osteoporosis, Osteonecrosis, and Metaphyseal FractureJBMR Plus 2020; 4(6) doi: 10.1002/jbm4.10365
173
Abdulrahman D. Algarni, Hassan M. Al Moallem. Clinical and Radiological Outcomes of Extracorporeal Shock Wave Therapy in Early-Stage Femoral Head OsteonecrosisAdvances in Orthopedics 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/7410246
174
Zhennan Zhang, Tong Yu, Limin Xie, Yubin Li, Xun Ke, Yang Liu, Songmin Huang, Hao Deng, Yang Bai. Biomechanical bearing‑based typing method for osteonecrosis of the femoral head: ABC typingExperimental and Therapeutic Medicine 2018;  doi: 10.3892/etm.2018.6488
175
Roberto Alfonso Guzman, Masahiro Maruyama, Seyedsina Moeinzadeh, Elaine Lui, Ning Zhang, Hunter W. Storaci, Kaysie Tam, Elijah Ejun Huang, Takeshi Utsunomiya, Claire Rhee, Qi Gao, Zhenyu Yao, Yunzhi Peter Yang, Stuart B. Goodman. The effect of genetically modified platelet-derived growth factor-BB over-expressing mesenchymal stromal cells during core decompression for steroid-associated osteonecrosis of the femoral head in rabbitsStem Cell Research & Therapy 2021; 12(1) doi: 10.1186/s13287-021-02572-7
176
Guillermo Drelichman, Nicolás Fernández Escobar, Nora Basack, Luis Aversa, María Silvia Larroude, Gabriela Aguilar, Marina Szlago, Andrea Schenone, Alcyra Fynn, María Fernanda Cuello, Marcela Aznar, Ramiro Fernández, Alba Ruiz, Paola Reichel, Norberto Guelbert, Hugo Robledo, Nora Watman, Moira Bolesina, Graciela Elena, S. Ernesto Veber, Graciela Pujal, Graciela Galván, Juan José Chain, Adriana Arizo, Julieta Bietti, Daniel Bar, Marta Dragosky, Marisa Marquez, Leonardo Feldman, Katja Muller, Sandra Zirone, Greogorio Buchovsky, Victoria Lanza, Alba Sanabria, Ignacio Fernández, Rossana Jaureguiberry, Marcelo Contte, Angie Barbieri María, Alejandra Maro, Graciela Zárate, Gabriel Fernández, María Cristina Rapetti, Hugo Donato, Adriana Degano, Gustavo Kantor, Roberto Albina, María Álvarez Bollea, María Brun, Viviana Bacciedoni, Francis Del Río, Bárbara Soberón, Nazario Boido, Maya Schweri, Sandra Borchichi, Victoria Welsh, Marcela Corrales, Alejandra Cedola, Analía Carvani, Blanca Diez, Lucía Richard, Ccecilia Baduel, Gabriela Nuñez, Rubén Colimodio, Lucía Barazzutti, Hugo Medici, Susana Meschengieser, Germán Damiani, María Nucifora, Beatriz Girardi, Sergio Gómez, Maura Papucci, David Verón, Luis Quiroga, Gustavo Carro, Patricia De Ambrosio, José Ferro, Marcelo Pujol, Cristina Cabral Castella, Liliana Franco, Gisela Nisnovich, María Veloso, Isabel Pacheco, Mario Savarino, Andrés Marino, José Luis Saavedra. Skeletal involvement in Gaucher disease: An observational multicenter study of prognostic factors in the Argentine Gaucher disease patientsAmerican Journal of Hematology 2016; 91(10): E448 doi: 10.1002/ajh.24486
177
Yang Tan, Hangyuan He, Zihao Wan, Jun Qin, Yinxian Wen, Zhengqi Pan, Hua Wang, Liaobin Chen. Study on the outcome of patients with aseptic femoral head necrosis treated with percutaneous multiple small-diameter drilling core decompression: a retrospective cohort study based on magnetic resonance imaging and equivalent sphere model analysisJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13018-020-01786-4