BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Mehmet Bekir Ünal, Eren Cansu, Fatih Parmaksızoğlu, Hakan Cift, Serkan Gürcan. Treatment of osteonecrosis of the femoral head with free vascularized fibular grafting: Results of 7.6-year follow-upActa Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2016; 50(5): 501 doi: 10.1016/j.aott.2016.01.001
2
Nipun Sodhi, Hiba K. Anis, Marine Coste, Nicolas S. Piuzzi, Lynne C. Jones, Michael A. Mont. Thirty-Day Complications in Osteonecrosis Patients Following Total Hip ArthroplastyThe Journal of Arthroplasty 2020;  doi: 10.1016/j.arth.2020.02.067
3
Benjamin Devoy, Khaled M. Yaghmour, Emanuele Chisari, Stephen M. McDonnell, Wasim Khan. Perioperative management of renal transplant patients undergoing total joint arthroplastyJournal of Perioperative Practice 2019; 29(9): 270 doi: 10.1177/1750458919835435
4
Peipei Guo, Fuqiang Gao, Yanhua Wang, Zhenkun Zhang, Wei Sun, Baoguo Jiang, Bailiang Wang, Zirong Li. The use of anticoagulants for prevention and treatment of osteonecrosis of the femoral headMedicine 2017; 96(16): e6646 doi: 10.1097/MD.0000000000006646
5
Aofei Yang, Chaochao Yu, Qilin Lu, Hao Li, Zhanghua Li, Chengjian He. Mechanism of Action of Icariin in Bone Marrow Mesenchymal Stem CellsStem Cells International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/5747298
6
Yuan Qu, Yi Liu, Rui Li. FSTL1 Promotes Inflammatory Reaction and Cartilage Catabolism through Interplay with NFκB Signaling Pathways in an In Vitro ONFH ModelInflammation 2019; 42(4): 1491 doi: 10.1007/s10753-019-01012-2
7
Le Wang, Leixin Xu, Changliang Peng, Guoxin Teng, Yu Wang, Xiaoshuai Xie, Dongjin Wu. The effect of bone marrow mesenchymal stem cell and nano‑hydroxyapatite/collagen I/poly‑L‑lactic acid scaffold implantation on the treatment of avascular necrosis of the femoral head in rabbitsExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.7800
8
Gang Yang, Gang Zhao, Jian Zhang, Sichuan Gao, Tingmei Chen, Shijia Ding, Yun Zhu. Global urinary metabolic profiling of the osteonecrosis of the femoral head based on UPLC–QTOF/MSMetabolomics 2019; 15(3) doi: 10.1007/s11306-019-1491-8
9
Han Yin, Zhenfeng Yuan, Dawei Wang. Multiple drilling combined with simvastatin versus multiple drilling alone for the treatment of avascular osteonecrosis of the femoral head: 3-year follow-up studyBMC Musculoskeletal Disorders 2016; 17(1) doi: 10.1186/s12891-016-1199-0
10
P. Houzou, V.E.S. Koffi-Tessio, K. Kakpovi, E. Fianyo, K.C. Tagbor, O. Oniankitan, M. Mijiyawa. Osteonecrosis of the femoral head among rheumatology patients in Kara (Togo)The Egyptian Rheumatologist 2018; 40(2): 123 doi: 10.1016/j.ejr.2017.07.007
11
Krit Boontanapibul, Joshua T. Steere, Derek F. Amanatullah, James I. Huddleston, William J. Maloney, Stuart B. Goodman. Diagnosis of Osteonecrosis of the Femoral Head: Too Little, Too Late, and Independent of EtiologyThe Journal of Arthroplasty 2020;  doi: 10.1016/j.arth.2020.04.092
12
Elena Cristina de Sautu de Borbón, Montserrat Morales Conejo, Juan Manuel Guerra Vales. Prevalencia de los factores de riesgo para el desarrollo de necrosis avascular de cadera en un hospital de tercer nivelReumatología Clínica 2018; 14(2): 122 doi: 10.1016/j.reuma.2017.04.011
13
Claudia Loebel, Jason A. Burdick. Engineering Stem and Stromal Cell Therapies for Musculoskeletal Tissue RepairCell Stem Cell 2018; 22(3): 325 doi: 10.1016/j.stem.2018.01.014
14
Yutaka Kuroda, Shuichi Matsuda, Haruhiko Akiyama. Joint-preserving regenerative therapy for patients with early-stage osteonecrosis of the femoral headInflammation and Regeneration 2016; 36(1) doi: 10.1186/s41232-016-0002-9
15
Hua-Yu Tang, Yu Zhao, Yu-Zhi Li, Tian-Shu Wang. Effectiveness of extracorporeal shock wave monotherapy for avascular necrosis of femoral headMedicine 2019; 98(14): e15119 doi: 10.1097/MD.0000000000015119
16
FELICE GALLUCCIO, MARCO MATUCCI-CERINIC. Efficacy of Short-term Teriparatide for Hip OsteonecrosisThe Journal of Rheumatology 2016; 43(11): 2084 doi: 10.3899/jrheum.160190
17
Leilei Chen, GuoJu Hong, Bin Fang, Guangquan Zhou, Xiaorui Han, Tianan Guan, Wei He. Predicting the collapse of the femoral head due to osteonecrosis: From basic methods to application prospectsJournal of Orthopaedic Translation 2017; 11: 62 doi: 10.1016/j.jot.2016.11.002
18
Wen Li, De Bai, Yang Xu, Rui Xu, Wen Hou. Identification of differentially expressed genes in hip cartilage with femoral head necrosis, based on genome‑wide expression profilesMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10458
19
Choong Guen Chee, Jungheum Cho, Yusuhn Kang, Youngjune Kim, Eugene Lee, Joon Woo Lee, Joong Mo Ahn, Heung Sik Kang. Diagnostic accuracy of digital radiography for the diagnosis of osteonecrosis of the femoral head, revisitedActa Radiologica 2019; 60(8): 969 doi: 10.1177/0284185118808083
20
Tao Yao, Zong-Sheng Yin, Wei Huang, Zhen-Fei Ding, Chao Cheng. Microarray profiling of circular RNAs in steroid-associated osteonecrosis of the femoral headMedicine 2020; 99(10): e19465 doi: 10.1097/MD.0000000000019465
21
Nipun Sodhi, Alexander Acuna, Jennifer Etcheson, Nequesha Mohamed, Iciar Davila, Joseph O. Ehiorobo, Lynne C. Jones, Ronald E. Delanois, Michael A. Mont. Management of osteonecrosis of the femoral headThe Bone & Joint Journal 2020; (7_Supple_B): 122 doi: 10.1302/0301-620X.102B7.BJJ-2019-1611.R1
22
Yang Song, Zhenwu Du, Ming Ren, Qiwei Yang, Yujie Sui, Qingyu Wang, Ao Wang, Haiyue Zhao, Jincheng Wang, Guizhen Zhang. Significant Associations of SOX9 Gene Polymorphism and Gene Expression with the Risk of Osteonecrosis of the Femoral Head in a Han Population in Northern ChinaBioMed Research International 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/5695317
23
K. Bohndorf, A. Roth. Bildgebung und Klassifikation der aseptischen HüftkopfnekroseDer Orthopäde 2018; 47(9): 729 doi: 10.1007/s00132-018-3615-7
24
Shui-Di Gong, Xiao-Jun Chen, Zhen-Qiu Chen, Xiao-Ming He, Feng-Xiang Pang, Jun-Yuan Huang, Ying-Chun Zhou, Yi-Xian Qin, Shao-Jun Liu, Qiu-Shi Wei. Elevated plasma cartilage oligomeric matrix protein (COMP) level are associated with the progression of non-traumatic osteonecrosis of femoral headClinica Chimica Acta 2019; 490: 214 doi: 10.1016/j.cca.2018.09.018
25
Hae Jeong, Dong Kim. Bone Diseases in Patients with Chronic Liver DiseaseInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(17): 4270 doi: 10.3390/ijms20174270
26
Ashok Joseph Theruvath, Preeti Arun Sukerkar, Shanshan Bao, Jarrett Rosenberg, Sandra Luna-Fineman, Sandhya Kharbanda, Heike Elisabeth Daldrup-Link. Bone marrow oedema predicts bone collapse in paediatric and adolescent leukaemia patients with corticosteroid-induced osteonecrosisEuropean Radiology 2018; 28(1): 410 doi: 10.1007/s00330-017-4961-2
27
Qingyu Wang, Qiwei Yang, Gaoyang Chen, Zhenwu Du, Ming Ren, Ao Wang, Haiyue Zhao, Zhaoyan Li, Guizhen Zhang, Yang Song. LncRNA expression profiling of BMSCs in osteonecrosis of the femoral head associated with increased adipogenic and decreased osteogenic differentiationScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-27501-2
28
Qidong Zhang, Wanshou Guo, Yan Chen, Qichao Zhao, Zhaohui Liu, Weiguo Wang. The Glycosaminoglycan Content of Hip Cartilage in Osteonecrosis of Femoral Head: Evaluation with Delayed Gadolinium-Enhanced Magnetic Resonance Imaging of CartilageCARTILAGE 2018; : 194760351880373 doi: 10.1177/1947603518803732
29
Shuang Deng, Jian-Lin Zhou, Hong-Song Fang, Zhi-Gang Nie, Sen Chen, Hao Peng. Sesamin Protects the Femoral Head From Osteonecrosis by Inhibiting ROS-Induced Osteoblast Apoptosis in Rat ModelFrontiers in Physiology 2018; 9 doi: 10.3389/fphys.2018.01787
30
Daniel Petek, Didier Hannouche, Domizio Suva. Osteonecrosis of the femoral head: pathophysiology and current concepts of treatmentEFORT Open Reviews 2019; 4(3): 85 doi: 10.1302/2058-5241.4.180036
31
Biao-Fang Wei, Zhi Feng, Wei Wei, Xiao Chen. Associations of TNF-α -238 A/G and IL-10 -1082 G/A Genetic Polymorphisms With the Risk of NONFH in the Chinese PopulationJournal of Cellular Biochemistry 2017; 118(12): 4872 doi: 10.1002/jcb.26167
32
Honggeng Li, Fan Li, Niansong Liu, Pengfei Li. Risk Prediction of Femoral Head Necrosis: A Finite Element Analysis Based on Fracture MechanicsInternational Journal of Computational Methods 2020; 17(06): 1950019 doi: 10.1142/S0219876219500191
33
Fang Liu, Zhizheng Xiong, Qi Liu, Jinxi Hu, Wenhua Li, Na Zhang. COL2A1 mutation (c.3508G>A) leads to avascular necrosis of the femoral head in a Chinese family: A case reportMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.8984
34
Taixian Li, Yanqiong Zhang, Rongtian Wang, Zhipeng Xue, Shangzhu Li, Yuju Cao, Daobing Liu, Yanfang Niu, Xia Mao, Xiaoyue Wang, Weijie Li, Qiuyan Guo, Minqun Guo, Na Lin, Weiheng Chen. Discovery and validation an eight-biomarker serum gene signature for the diagnosis of steroid-induced osteonecrosis of the femoral headBone 2019; 122: 199 doi: 10.1016/j.bone.2019.03.008
35
Lucas Arbeloa-Gutierrez, Chase S. Dean, Jorge Chahla, Cecilia Pascual-Garrido. Core Decompression Augmented With Autologous Bone Marrow Aspiration Concentrate for Early Avascular Necrosis of the Femoral HeadArthroscopy Techniques 2016; 5(3): e615 doi: 10.1016/j.eats.2016.02.009
36
Brian M DeFeo, Sue C Kaste, Zhenghong Li, Tara M Brinkman, Michael D Neel, Deo Kumar Srivastava, Melissa M Hudson, Leslie L Robison, Seth E Karol, Kirsten K Ness. Long-Term Functional Outcomes Among Childhood Survivors of Cancer Who Have a History of OsteonecrosisPhysical Therapy 2020; 100(3): 509 doi: 10.1093/ptj/pzz176
37
Nuh Atas, Berivan Bitik, Ozkan Varan, Hakan Babaoglu, Abdurrahman Tufan, Seminur Haznedaroglu, Berna Goker, Mehmet Akif Ozturk. Clinical characteristics of avascular necrosis in patients with Behçet disease: a case series and literature reviewRheumatology International 2019; 39(1): 153 doi: 10.1007/s00296-018-4224-9
38
Shuang Deng, Guo Dai, Sen Chen, Zhigang Nie, Jianlin Zhou, Hongsong Fang, Hao Peng. Dexamethasone induces osteoblast apoptosis through ROS-PI3K/AKT/GSK3β signaling pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 110: 602 doi: 10.1016/j.biopha.2018.11.103
39
Guoming Chen, Yaying Xie, Yunyun Liu, Shanmi Jin, Ziyin Chen, Peng Zhang, Peiyu Shi, Junxia Zhu, Jieyi Deng, Haorui Liang, Chi Zhou. Taohong Siwu decoction for femoral head necrosisMedicine 2020; 99(13): e19368 doi: 10.1097/MD.0000000000019368
40
Eustathios Kenanidis, Anastasios Nektarios Tzavellas, Andreas Leonidou, Eleftherios Tsiridis, Arkan S. Sayed-Noor, Bakir Kadum, Karl Brabants, Peter Mertens, Bogdan Nikolae Deleanu. The Adult Hip - Master Case Series and Techniques2018; : 303 doi: 10.1007/978-3-319-64177-5_10
41
J. Stanovici, L.-R. Le Nail, M.A. Brennan, L. Vidal, V. Trichet, P. Rosset, P. Layrolle. Bone regeneration strategies with bone marrow stromal cells in orthopaedic surgeryCurrent Research in Translational Medicine 2016; 64(2): 83 doi: 10.1016/j.retram.2016.04.006
42
Pengfei Li, Pei Zhai, Zengjie Ye, Peng Deng, Yueguang Fan, Yirong Zeng, Zhihui Pang, Jianchun Zeng, Jie Li, Wenjun Feng. Differential expression of miR-195-5p in collapse of steroid-induced osteonecrosis of the femoral headOncotarget 2017; 8(26): 42638 doi: 10.18632/oncotarget.17333
43
Elena Cristina de Sautu de Borbón, Montserrat Morales Conejo, Juan Manuel Guerra Vales. Prevalence of Risk Factors for the Development of Avascular Hip Necrosis in a Third-level HospitalReumatología Clínica (English Edition) 2018; 14(2): 122 doi: 10.1016/j.reumae.2017.04.005
44
Xinjie Wu, Wei Sun, Mingsheng Tan. Noncoding RNAs in Steroid-Induced Osteonecrosis of the Femoral HeadBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/8140595
45
M. Betsch, M. Tingart, A. Driessen, V. Quack, B. Rath. Endoprothetik bei aseptischer FemurkopfnekroseDer Orthopäde 2018; 47(9): 751 doi: 10.1007/s00132-018-3617-5
46
Lu Huang, Ying Wang, Yangzi Jiang, Yan Wu, Changchang Hu, Hongwei Ouyang. High levels of GSK-3β signalling reduce osteogenic differentiation of stem cells in osteonecrosis of femoral headThe Journal of Biochemistry 2018; 163(3): 243 doi: 10.1093/jb/mvx076
47
Qing-Yu Zhang, Zi-Rong Li, Fu-Qiang Gao, Wei Sun. Pericollapse Stage of Osteonecrosis of the Femoral HeadChinese Medical Journal 2018; 131(21): 2589 doi: 10.4103/0366-6999.244111
48
T. Grieser. Atraumatische und aseptische Osteonekrose großer GelenkeDer Radiologe 2019; 59(7): 647 doi: 10.1007/s00117-019-0560-3
49
Weiwen Zhu, MinKang Guo, Wu Yang, Min Tang, Tingmei Chen, Delu Gan, Dian Zhang, Xiaojuan Ding, Anping Zhao, Pei Zhao, Wenlong Yan, Jian Zhang. CD41-deficient exosomes from non-traumatic femoral head necrosis tissues impair osteogenic differentiation and migration of mesenchymal stem cellsCell Death & Disease 2020; 11(4) doi: 10.1038/s41419-020-2496-y
50
Charles J. Glueck, Richard A. Freiberg, Ping Wang. Long-term Anticoagulation Prevents Progression of Stages I and II Primary Osteonecrosis of the Hip in Patients With Familial ThrombophiliaOrthopedics 2020;  doi: 10.3928/01477447-20200404-06
51
Joseph Cusano, Emily J. Curry, Akira M. Murakami, Xinning Li. Fresh Femoral Condyle Allograft Transplant for Knee Osteonecrosis in a Young, Active PatientOrthopaedic Journal of Sports Medicine 2018; 6(9): 232596711879835 doi: 10.1177/2325967118798355
52
Qi-Wei Wang, Qing-Yu Zhang, Fu-Qiang Gao, Wei Sun. Focused extra-corporeal shockwave treatment during early stage of osteonecrosis of femoral headChinese Medical Journal 2019; 132(15): 1867 doi: 10.1097/CM9.0000000000000331
53
L. Phillips, K. Hesketh, E. K. Schaeffer, J. Andrade, J. Farr, K. Mulpuri. Avascular necrosis in children with cerebral palsy after reconstructive hip surgeryJournal of Children's Orthopaedics 2017; 11(5): 326 doi: 10.1302/1863-2548.11.170078
54
Nicola Capuano, Flavio Carbone, Guido Grillo, Alessio D’Addona. Cellule staminali mesenchimali associate a core-decompression nel trattamento delle necrosi cefalicheLO SCALPELLO-OTODI Educational 2019;  doi: 10.1007/s11639-019-00340-0
55
Eric Larson, Lynne C. Jones, Stuart B. Goodman, Kyung-Hoi Koo, Quanjun Cui. Early-stage osteonecrosis of the femoral head: where are we and where are we going in year 2018?International Orthopaedics 2018; 42(7): 1723 doi: 10.1007/s00264-018-3917-8
56
Jiafei Pan, Quanwei Ding, Shuaijie Lv, Bingjiang Xia, Hongting Jin, Di Chen, Luwei Xiao, Peijian Tong. Prognosis after autologous peripheral blood stem cell transplantation for osteonecrosis of the femoral head in the pre-collapse stage: a retrospective cohort studyStem Cell Research & Therapy 2020; 11(1) doi: 10.1186/s13287-020-01595-w
57
Dongshuang He, Chen Zhuang, Sanzhong Xu, Xiurong Ke, Xianyan Yang, Lei Zhang, Guojing Yang, Xiaoyi Chen, Xiaozhou Mou, An Liu, Zhongru Gou. 3D printing of Mg-substituted wollastonite reinforcing diopside porous bioceramics with enhanced mechanical and biological performancesBioactive Materials 2016; 1(1): 85 doi: 10.1016/j.bioactmat.2016.08.001
58
Hongbin Luo, Weibin Lan, Yongfeng Li, Xiaolan Lian, Nanwen Zhang, Xinhua Lin, Peng Chen. Microarray analysis of long‐noncoding RNAs and mRNA expression profiles in human steroid‐induced avascular necrosis of the femoral headJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(9): 15800 doi: 10.1002/jcb.28850
59
Biaofang Wei, Wei Wei, Liang Wang, Baoxiang Zhao. Differentially Expressed MicroRNAs in Conservatively Treated Nontraumatic Osteonecrosis Compared with Healthy ControlsBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/9015758
60
Wenjun Feng, Jinlun Chen, Keliang Wu, Lu Lu, Peng Deng, Pengcheng Ye, Houran Cao, Jie Li, Jianchun Zeng, Ke Jie, Xinyu Qi, Yirong Zeng. A comparative study of cortico-cancellous iliac bone graft with or without the combination of vascularized greater trochanter flap for the management of femoral head osteonecrosis: a minimum 6 years follow-upBMC Musculoskeletal Disorders 2019; 20(1) doi: 10.1186/s12891-019-2613-1
61
L. Pijnenburg, R. Felten, R.-M. Javier. Ostéonécroses aseptiques, une revue générale des ostéonécroses de la hanche, et au-delàLa Revue de Médecine Interne 2020; 41(1): 27 doi: 10.1016/j.revmed.2019.10.332
62
Ding Zhao, Yijun Liu, Chi Ma, Guishan Gu, Dong-Feng Han. A Mini Review: Stem Cell Therapy for Osteonecrosis of the Femoral Head and Pharmacological AspectsCurrent Pharmaceutical Design 2019; 25(10): 1099 doi: 10.2174/1381612825666190527092948
63
Yang Song, Zhenwu Du, Bingpeng Chen, Ming Ren, Qiwei Yang, Yujie Sui, Qingyu Wang, Ao Wang, Haiyue Zhao, Yanguo Qin, Guizhen Zhang. Association of SREBP2 gene polymorphisms with the risk of osteonecrosis of the femoral head relates to gene expression and lipid metabolism disordersMolecular Medicine Reports 2017; 16(5): 7145 doi: 10.3892/mmr.2017.7473
64
瓒 林. Application of the NIR Spectroscopy in the Researches of Orthopedics DiseasesAdvances in Clinical Medicine 2018; 8(10): 896 doi: 10.12677/ACM.2018.810149
65
Pengfei Zhao, Jing Hao. Analysis of the long-term efficacy of core decompression with synthetic calcium-sulfate bone grafting on non-traumatic osteonecrosis of the femoral headmédecine/sciences 2018; 34: 43 doi: 10.1051/medsci/201834f108
66
Heng-feng Yuan, Von Roemeling Christina, Chang-an Guo, Yi-wei Chu, Rong-hua Liu, Zuo-qin Yan. Involvement of MicroRNA-210 Demethylation in Steroid-associated Osteonecrosis of the Femoral HeadScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep20046
67
Renaud Felten, Peggy Perrin, Sophie Caillard, Bruno Moulin, Rose-Marie Javier, John Richard Lee. Avascular osteonecrosis in kidney transplant recipients: Risk factors in a recent cohort study and evaluation of the role of secondary hyperparathyroidismPLOS ONE 2019; 14(2): e0212931 doi: 10.1371/journal.pone.0212931
68
Jasmene Uppal, Brent Burbridge, Terra Arnason. Bilateral osteonecrosis of the hip in panhypopituitarismBMJ Case Reports 2019; 12(2): bcr-2018-227471 doi: 10.1136/bcr-2018-227471
69
Alessandro Pirosa, Riccardo Gottardi, Peter G. Alexander, Rocky S. Tuan. Engineering in-vitro stem cell-based vascularized bone models for drug screening and predictive toxicologyStem Cell Research & Therapy 2018; 9(1) doi: 10.1186/s13287-018-0847-8
70
Matthew C. Reed, Yehudit Bauernfreund, Niamh Cunningham, Brendan Beaton, Atul B. Mehta, Derralynn A. Hughes. Generation of osteoclasts from type 1 Gaucher patients and correlation with clinical and genetic features of diseaseGene 2018; 678: 196 doi: 10.1016/j.gene.2018.08.045
71
Peter Nordström, Jonathan Bergman, Marcel Ballin, Sabine Björk, Anna Nordström. Bone‐Specific Drugs and Osteonecrosis of Sites Other Than the Jaw: A Nationwide Cohort StudyJournal of Bone and Mineral Research 2020;  doi: 10.1002/jbmr.4040
72
Yue Luo, Donghai Li, Xiaowei Xie, PengDe Kang. Porous, lithium-doped calcium polyphosphate composite scaffolds containing vascular endothelial growth factor (VEGF)-loaded gelatin microspheres for treating glucocorticoid-induced osteonecrosis of the femoral headBiomedical Materials 2019; 14(3): 035013 doi: 10.1088/1748-605X/ab0a55
73
Sandra Basic-Kinda, Ivan Karlak, Nadira Durakovic, Zvonimir I. Lubina, Ivo Livaja Radman, Snježana Dotlic, Zinaida Peric, Ida Hude, Igor Aurer. High incidence of aseptic hip necrosis in Hodgkin lymphoma patients treated with escalated BEACOPP receiving methylprednisoloneInternal Medicine Journal 2018; 48(5): 523 doi: 10.1111/imj.13653
74
Yang Song, Zhenwu Du, Qiwei Yang, Ming Ren, Yujie Sui, Qingyu Wang, Ao Wang, Haiyue Zhao, Jincheng Wang, Guizhen Zhang. Associations of IGFBP3 Gene Polymorphism and Gene Expression with the Risk of Osteonecrosis of the Femoral Head in a Han Population in Northern ChinaDNA and Cell Biology 2016; 35(12): 836 doi: 10.1089/dna.2016.3441
75
YuPeng Liu, DeWei Zhao, W.M. Wang, B.J. Wang, Y. Zhang, Z.G. Li. Hemodynamic changes in osteonecrosis treatment of the femoral head with iliac bone flaps pedicled with the lateral femoral circumflex artery ascending branch: A 10-year reportTechnology and Health Care 2016; 24(s2): S493 doi: 10.3233/THC-161173
76
Yu-An Yeh, Jen-Huai Chiang, Mei-Yao Wu, Chun-Hao Tsai, Horng-Chaung Hsu, Hsin-Cheng Hsu, Tsung-Li Lin. Association of Traditional Chinese Medicine Therapy with Risk of Total Hip Replacement in Patients with Nontraumatic Osteonecrosis of the Femoral Head: A Population-Based Cohort StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/5870179
77
V. V. Mukhanov, A. V. Rybnikov, T. V. Popkova, M. A. Makarov. HIP ARTHROPLASTY IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUSRheumatology Science and Practice 2020; 58(2): 191 doi: 10.14412/1995-4484-2020-191-197
78
Silvia Rivara, Ferdinando M Milazzo, Giuseppe Giannini. Heparanase: a rainbow pharmacological target associated to multiple pathologies including rare diseasesFuture Medicinal Chemistry 2016; 8(6): 647 doi: 10.4155/fmc-2016-0012
79
Mark R. Nazal, Ali Parsa, Scott D. Martin. Mid-term outcomes of arthroscopic-assisted Core decompression of Precollapse osteonecrosis of femoral head—minimum of 5 year follow-upBMC Musculoskeletal Disorders 2019; 20(1) doi: 10.1186/s12891-019-2853-0
80
Jun Han, Fuqiang Gao, Yajia Li, Jinhui Ma, Wei Sun, Lijun Shi, Xinjie Wu, Tengqi Li. The Use of Platelet-Rich Plasma for the Treatment of Osteonecrosis of the Femoral Head: A Systematic ReviewBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2642439
81
Ashok J. Theruvath, Anat Ilivitzki, Anne Muehe, Johanna Theruvath, Praveen Gulaka, Christine Kim, Sandra Luna-Fineman, Kathleen M. Sakamoto, Kristen W. Yeom, Phillip Yang, Michael Moseley, Frandics Chan, Heike E. Daldrup-Link. A PET/MR Imaging Approach for the Integrated Assessment of Chemotherapy-induced Brain, Heart, and Bone Injuries in Pediatric Cancer Survivors: A Pilot StudyRadiology 2017; 285(3): 971 doi: 10.1148/radiol.2017170073
82
Robert S Weinstein, Erin A Hogan, Michael J Borrelli, Serguei Liachenko, Charles A O’Brien, Stavros C Manolagas. The Pathophysiological Sequence of Glucocorticoid-Induced Osteonecrosis of the Femoral Head in Male MiceEndocrinology 2017; 158(11): 3817 doi: 10.1210/en.2017-00662
83
Jordan C. Villa, Solomon Husain, Jelle P. van der List, Arianna Gianakos, Joseph M. Lane. Treatment of Pre-Collapse Stages of Osteonecrosis of the Femoral Head: a Systematic Review of Randomized Control TrialsHSS Journal ® 2016; 12(3): 261 doi: 10.1007/s11420-016-9505-9
84
Sven Borchmann, Horst Müller, Heinz Haverkamp, Christian Baues, Jana Marková, Andreas Hüttmann, Axel Glunz, Michael Fuchs, Peter Borchmann, Andreas Engert. Symptomatic osteonecrosis as a treatment complication in Hodgkin lymphoma: an analysis of the German Hodgkin Study Group (GHSG)Leukemia 2019; 33(2): 439 doi: 10.1038/s41375-018-0240-8
85
Yutaka Kuroda, Takeyuki Tanaka, Takaki Miyagawa, Toshiyuki Kawai, Koji Goto, Sakae Tanaka, Shuichi Matsuda, Haruhiko Akiyama. Classification of osteonecrosis of the femoral headBone & Joint Research 2019; 8(10): 451 doi: 10.1302/2046-3758.810.BJR-2019-0022.R1
86
Stuart B. Goodman. The biological basis for concentrated iliac crest aspirate to enhance core decompression in the treatment of osteonecrosisInternational Orthopaedics 2018; 42(7): 1705 doi: 10.1007/s00264-018-3830-1
87
Anmol Wadhwa, Sushama Talegaonkar, Harvinder Popli. A Regulatory Overview of Hip And Knee Joint Replacement DevicesApplied Clinical Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs 2019; 6(3): 212 doi: 10.2174/2213476X06666190823142403
88
Gabriela Ciapetti, Donatella Granchi, Caterina Fotia, Lucia Savarino, Dante Dallari, Nicola Del Piccolo, Davide Maria Donati, Nicola Baldini. Effects of hypoxia on osteogenic differentiation of mesenchymal stromal cells used as a cell therapy for avascular necrosis of the femoral headCytotherapy 2016; 18(9): 1087 doi: 10.1016/j.jcyt.2016.06.005
89
Stuart B. Goodman. A Tissue Engineering Approach for Treating Early Osteonecrosis of the Femoral HeadRegenerative Engineering and Translational Medicine 2018; 4(3): 162 doi: 10.1007/s40883-018-0058-y
90
Nicolas S. Piuzzi, Jorge Chahla, John B. Schrock, Robert F. LaPrade, Cecilia Pascual-Garrido, Michael A. Mont, George F. Muschler. Evidence for the Use of Cell-Based Therapy for the Treatment of Osteonecrosis of the Femoral Head: A Systematic Review of the LiteratureThe Journal of Arthroplasty 2017; 32(5): 1698 doi: 10.1016/j.arth.2016.12.049
91
Yu‐Yi Chen, Xian‐Sheng Wu, Yuan‐Yuan Tian, Ping Zhao, Shu‐Wei Sun, Cheng‐Bin Yang. Evaluation of Femoral Head Perfusion by Contrast‐Enhanced Ultrasound in a Rabbit Model of Steroid‐Induced OsteonecrosisJournal of Ultrasound in Medicine 2020; 39(5): 987 doi: 10.1002/jum.15184
92
Lingling Chen, Zefeng Lin, Ming Wang, Wenhan Huang, Jin Ke, Dewei Zhao, Qingshui Yin, Yu Zhang. Treatment of trauma-induced femoral head necrosis with biodegradable pure Mg screw-fixed pedicle iliac bone flapJournal of Orthopaedic Translation 2019; 17: 133 doi: 10.1016/j.jot.2019.01.004
93
Andrew M. Wood. Sports-related Fractures, Dislocations and Trauma2020; : 105 doi: 10.1007/978-3-030-36790-9_11
94
Tianbo Jin, Yiming Zhang, Yao Sun, Jiamin Wu, Zichao Xiong, Zhi Yang. IL‐4gene polymorphisms and their relation to steroid‐induced osteonecrosis of the femoral head in Chinese populationMolecular Genetics & Genomic Medicine 2019; 7(3): e563 doi: 10.1002/mgg3.563
95
Xiao-feng Qiao, Shi-chen Liu, Yu Xue, Qing-hui Ji. Efficacy of extracorporeal shock wave combined spinal core decompression for the treatment of patients with femoral head necrosisMedicine 2020; 99(21): e20350 doi: 10.1097/MD.0000000000020350
96
Tristan Pascart, Guillaume Falgayrac, Henri Migaud, Jean-François Quinchon, Laurène Norberciak, Jean-François Budzik, Julien Paccou, Anne Cotten, Guillaume Penel, Bernard Cortet. Region specific Raman spectroscopy analysis of the femoral head reveals that trabecular bone is unlikely to contribute to non-traumatic osteonecrosisScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-00162-3
97
Nicolas S. Piuzzi, Jorge Chahla, Hao Jiandong, Morad Chughtai, Robert F. LaPrade, Michael A. Mont, George F. Muschler, Cecilia Pascual-Garrido. Analysis of Cell Therapies Used in Clinical Trials for the Treatment of Osteonecrosis of the Femoral Head: A Systematic Review of the LiteratureThe Journal of Arthroplasty 2017; 32(8): 2612 doi: 10.1016/j.arth.2017.02.075
98
Irene Cecchi, Laura Pérez Sánchez, Savino Sciascia, Dario Roccatello. Multifocal avascular osteonecrosis despite appropriate anticoagulation therapy in a patient with systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndromeBMJ Case Reports 2018; : bcr-2018-225532 doi: 10.1136/bcr-2018-225532
99
Rui Li, Qiu-Xia Lin, Xue-Zhen Liang, Guang-Bo Liu, He Tang, Yu Wang, Shi-Bi Lu, Jiang Peng. Stem cell therapy for treating osteonecrosis of the femoral head: From clinical applications to related basic researchStem Cell Research & Therapy 2018; 9(1) doi: 10.1186/s13287-018-1018-7
100
Aditya K. Aggarwal, Poornalingam K, A. Jain, Mahesh Prakash. Combining Platelet Rich Plasma instillation with Core decompression improves functional outcome and delays progression in early-stage Avascular Necrosis of femoral head A 4.5- to 6-year Prospective Randomized Comparative StudyThe Journal of Arthroplasty 2020;  doi: 10.1016/j.arth.2020.07.010
101
Masahiro Maruyama, Akira Nabeshima, Chi-Chun Pan, Anthony W. Behn, Timothy Thio, Tzuhua Lin, Jukka Pajarinen, Toshiyuki Kawai, Michiaki Takagi, Stuart B. Goodman, Yunzhi Peter Yang. The effects of a functionally-graded scaffold and bone marrow-derived mononuclear cells on steroid-induced femoral head osteonecrosisBiomaterials 2018; 187: 39 doi: 10.1016/j.biomaterials.2018.09.030
102
Guozong Wang, Yi Li, Tiantong Sun, Congcong Wang, Li Qiao, Yi Wang, Kangkang Dong, Tao Yuan, Jiazheng Chen, Guanqiao Chen, Shui Sun. BMSC affinity peptide-functionalized β-tricalcium phosphate scaffolds promoting repair of osteonecrosis of the femoral headJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13018-019-1243-5
103
Matteo Formica, Andrea Zanirato, Luca Cavagnaro, Marco Basso, Stefano Divano, Carlo Formica, Lamberto Felli. What is the Current Evidence on Vertebral Body Osteonecrosis?: A Systematic Review of the LiteratureAsian Spine Journal 2018; 12(3): 586 doi: 10.4184/asj.2018.12.3.586
104
Yang Song, Zhenwu Du, Ming Ren, Qiwei Yang, Qingyu Wang, Gaoyang Chen, Haiyue Zhao, Zhaoyan Li, Jincheng Wang, Guizhen Zhang. Association of gene variants of transcription factors PPARγ, RUNX2, Osterix genes and COL2A1, IGFBP3 genes with the development of osteonecrosis of the femoral head in Chinese populationBone 2017; 101: 104 doi: 10.1016/j.bone.2017.05.002
105
Roberto Seijas, Andrea Sallent, Eila Rivera, Oscar Ares. Avascular Necrosis of the Femoral HeadJournal of Investigative Surgery 2019; 32(3): 218 doi: 10.1080/08941939.2017.1398282
106
Shih-Wei Lai, Cheng-Li Lin, Kuan-Fu Liao. Evaluating the association between avascular necrosis of femoral head and oral corticosteroids use in TaiwanMedicine 2020; 99(3): e18585 doi: 10.1097/MD.0000000000018585
107
Pengfei Lei, Wei Du, Hao Liu, Panfeng Wu, Zhengbing Zhou, Fang Yu, Liming Qing, Ding Pan, Rui Liu, Lei Zeng, Zheming Cao, Qifeng Ou, Juyu Tang. Free vascularized iliac bone flap based on deep circumflex iliac vessels graft for the treatment of osteonecrosis of femoral headJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13018-019-1440-2
108
Ju'an Yue, Fuyin Wan, Qidong Zhang, Pengfei Wen, Liming Cheng, Ping Li, Wanshou Guo. Effect of glucocorticoids on miRNA expression spectrum of rat femoral head microcirculation endothelial cellsGene 2018; 651: 126 doi: 10.1016/j.gene.2018.01.057
109
Yang-Quan Hao, Hao Guo, Tian Zhu, Zhao-Chen Xu, Han-Deng Qi, Chao Lu, Pu-Wei Yuan. Core decompression, lesion clearance and bone graft in combination with Tongluo Shenggu decoction for the treatment of osteonecrosis of the femoral headMedicine 2018; 97(41): e12674 doi: 10.1097/MD.0000000000012674
110
Alba López-Fernández, Víctor Barro, Mònica Ortiz-Hernández, Maria Cristina Manzanares, Daniel Vivas, Joaquim Vives, Roberto Vélez, Maria Pau Ginebra, Màrius Aguirre. Effect of Allogeneic Cell-Based Tissue-Engineered Treatments in a Sheep Osteonecrosis ModelTissue Engineering Part A 2020;  doi: 10.1089/ten.tea.2019.0339
111
Hans‐Georg Zmierczak, Guy Taylor, Tim Cundy. A Novel Disorder of Osteoporosis, Osteonecrosis, and Metaphyseal FractureJBMR Plus 2020; 4(6) doi: 10.1002/jbm4.10365
112
Abdulrahman D. Algarni, Hassan M. Al Moallem. Clinical and Radiological Outcomes of Extracorporeal Shock Wave Therapy in Early-Stage Femoral Head OsteonecrosisAdvances in Orthopedics 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/7410246
113
Zhennan Zhang, Tong Yu, Limin Xie, Yubin Li, Xun Ke, Yang Liu, Songmin Huang, Hao Deng, Yang Bai. Biomechanical bearing‑based typing method for osteonecrosis of the femoral head: ABC typingExperimental and Therapeutic Medicine 2018;  doi: 10.3892/etm.2018.6488
114
Guillermo Drelichman, Nicolás Fernández Escobar, Nora Basack, Luis Aversa, María Silvia Larroude, Gabriela Aguilar, Marina Szlago, Andrea Schenone, Alcyra Fynn, María Fernanda Cuello, Marcela Aznar, Ramiro Fernández, Alba Ruiz, Paola Reichel, Norberto Guelbert, Hugo Robledo, Nora Watman, Moira Bolesina, Graciela Elena, S. Ernesto Veber, Graciela Pujal, Graciela Galván, Juan José Chain, Adriana Arizo, Julieta Bietti, Daniel Bar, Marta Dragosky, Marisa Marquez, Leonardo Feldman, Katja Muller, Sandra Zirone, Greogorio Buchovsky, Victoria Lanza, Alba Sanabria, Ignacio Fernández, Rossana Jaureguiberry, Marcelo Contte, Angie Barbieri María, Alejandra Maro, Graciela Zárate, Gabriel Fernández, María Cristina Rapetti, Hugo Donato, Adriana Degano, Gustavo Kantor, Roberto Albina, María Álvarez Bollea, María Brun, Viviana Bacciedoni, Francis Del Río, Bárbara Soberón, Nazario Boido, Maya Schweri, Sandra Borchichi, Victoria Welsh, Marcela Corrales, Alejandra Cedola, Analía Carvani, Blanca Diez, Lucía Richard, Ccecilia Baduel, Gabriela Nuñez, Rubén Colimodio, Lucía Barazzutti, Hugo Medici, Susana Meschengieser, Germán Damiani, María Nucifora, Beatriz Girardi, Sergio Gómez, Maura Papucci, David Verón, Luis Quiroga, Gustavo Carro, Patricia De Ambrosio, José Ferro, Marcelo Pujol, Cristina Cabral Castella, Liliana Franco, Gisela Nisnovich, María Veloso, Isabel Pacheco, Mario Savarino, Andrés Marino, José Luis Saavedra. Skeletal involvement in Gaucher disease: An observational multicenter study of prognostic factors in the Argentine Gaucher disease patientsAmerican Journal of Hematology 2016; 91(10): E448 doi: 10.1002/ajh.24486