BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Snoek BC, Wilt LH, Jansen G, Peters GJ. Role of E3 ubiquitin ligases in lung cancer. World J Clin Oncol 2013; 4(3): 58-69 [PMID: 23936758 DOI: 10.5306/wjco.v4.i3.58]
URL: https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v4/i3/58.htm
Number Citing Articles
1
Dzjemma Sarkisjan, Renske D. M. Steenbergen, Jacqueline Cloos, Godefridus J. Peters. Chemotherapy for Leukemia2017; : 311 doi: 10.1007/978-981-10-3332-2_18
2
Shyam Nyati, Nauman Chaudhry, Areeb Chatur, Brandon S. Gregg, Lauren Kimmel, Dheeraj Khare, Venkatesha Basrur, Dipankar Ray, Alnawaz Rehemtulla. A novel reporter for real-time, quantitative imaging of AKT-directed K63-poly-ubiquitination in living cellsOncotarget 2018; 9(13): 11083 doi: 10.18632/oncotarget.24323
3
Renfeng Zhang, Xicai Wu, Xiangfeng Xia, Asma Khanniche, Feifei Song, Bingchang Zhang, Ying Wang, Hailiang Ge. OVA12 promotes tumor growth by regulating p53 expression in human cancer cellsOncotarget 2017; 8(32): 52854 doi: 10.18632/oncotarget.17501
4
Kazuhide Miyamoto, Kazuki Saito. Concise machinery for monitoring ubiquitination activities using novel artificial RING fingersProtein Science 2018; 27(8): 1354 doi: 10.1002/pro.3427
5
Kazuhide Miyamoto, Miho Sumida, Mayumi Yuasa‐Sunagawa, Kazuki Saito. Highly sensitive detection of E2 activity in ubiquitination using an artificial RING fingerJournal of Peptide Science 2017; 23(3): 222 doi: 10.1002/psc.2972
6
Y-J Liao, H-Y Bai, Z-H Li, J Zou, J-W Chen, F Zheng, J-X Zhang, S-J Mai, M-S Zeng, H-D Sun, J-X Pu, D Xie. Longikaurin A, a natural ent-kaurane, induces G2/M phase arrest via downregulation of Skp2 and apoptosis induction through ROS/JNK/c-Jun pathway in hepatocellular carcinoma cellsCell Death & Disease 2014; 5(3): e1137 doi: 10.1038/cddis.2014.66
7
Xiaowei Chen, Yu Wang, Xiao Qu, Fenglong Bie, Yadong Wang, Jiajun Du. TRIM58 is a Prognostic Biomarker Remodeling the Tumor Microenvironment in KRAS -Driven Lung Adenocarcinoma Future Oncology 2021; 17(5): 565 doi: 10.2217/fon-2020-0645
8
Jun-O Jin, Nidhi Puranik, Quyen Thu Bui, Dhananjay Yadav, Peter Chang-Whan Lee. The Ubiquitin System: An Emerging Therapeutic Target for Lung CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(17): 9629 doi: 10.3390/ijms22179629
9
Bhaskar Basu, Satadeepa Kal, Subhajit Karmakar, Malini Basu, Mrinal K. Ghosh. E3 ubiquitin ligases in lung cancer: Emerging insights and therapeutic opportunitiesLife Sciences 2024; 336: 122333 doi: 10.1016/j.lfs.2023.122333
10
Yanfei Zhang, Xinchun Zhao, Yongchun Zhou, Min Wang, Guangbiao Zhou. Identification of an E3 ligase-encoding gene RFWD3 in non-small cell lung cancerFrontiers of Medicine 2020; 14(3): 318 doi: 10.1007/s11684-019-0708-6
11
Andreas Maus, Godefridus J. Peters. Glutamate and α-ketoglutarate: key players in glioma metabolismAmino Acids 2017; 49(1): 21 doi: 10.1007/s00726-016-2342-9
12
Kazuhide Miyamoto, Kazuki Saito. Zinc Finger ProteinsMethods in Molecular Biology 2018; 1867: 75 doi: 10.1007/978-1-4939-8799-3_6
13
Yongbing Chen, Haihua Hong, Qingqing Wang, Junqiang Li, Wenfeng Zhang, Tingting Chen, Pu Li. NEDD4L-induced ubiquitination mediating UBE2T degradation inhibits progression of lung adenocarcinoma via PI3K-AKT signalingCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-02341-9
14
Niranjan Jeganathan, Dan Predescu, Jin Zhang, Fei Sha, Cristina Bardita, Monal Patel, Stephen Wood, Jeffrey A. Borgia, Robert A. Balk, Sanda Predescu. Rac1-mediated cytoskeleton rearrangements induced by intersectin-1s deficiency promotes lung cancer cell proliferation, migration and metastasisMolecular Cancer 2016; 15(1) doi: 10.1186/s12943-016-0543-1
15
Xiaowen Liu, Ziwen Long, Hong Cai, Shengjia Yu, Jianghong Wu. TRIM58 suppresses the tumor growth in gastric cancer by inactivation of β-catenin signaling via ubiquitinationCancer Biology & Therapy 2020; 21(3): 203 doi: 10.1080/15384047.2019.1679554
16
Liping Lin, Xuan Wu, Yuanxue Jiang, Caijiu Deng, Xi Luo, Jianjun Han, Jiazhu Hu, Xiaolong Cao. Down-regulated NEDD4L facilitates tumor progression through activating Notch signaling in lung adenocarcinomaPeerJ 2022; 10: e13402 doi: 10.7717/peerj.13402
17
Peiyu Xie, Isao Fujii, Jien Zhao, Makoto Shinohara, Makoto Matsukura. A novel polysaccharide derived from algae extract induces apoptosis and cell cycle arrest in human gastric carcinoma MKN45 cells via ROS/JNK signaling pathwayInternational Journal of Oncology 2016; 49(4): 1561 doi: 10.3892/ijo.2016.3658
18
Jie Xu, Weihua Zhou, Fei Yang, Guoan Chen, Haomin Li, Yongchao Zhao, Pengyuan Liu, Hua Li, Mingjia Tan, Xiufang Xiong, Yi Sun. The β-TrCP-FBXW2-SKP2 axis regulates lung cancer cell growth with FBXW2 acting as a tumour suppressorNature Communications 2017; 8(1) doi: 10.1038/ncomms14002
19
Peiyu Xie, Fukuko Horio, Isao Fujii, Jien Zhao, Makoto Shinohara, Makoto Matsukura. A novel polysaccharide derived from algae extract inhibits cancer progression via JNK, not via the p38�MAPK signaling pathwayInternational Journal of Oncology 2018;  doi: 10.3892/ijo.2018.4297
20
Mengjie Guo, Pinggang Ding, Zhen Zhu, Lu Fan, Yanyan Zhou, Shu Yang, Ye Yang, Chunyan Gu. Targeting RFWD2 as an Effective Strategy to Inhibit Cellular Proliferation and Overcome Drug Resistance to Proteasome Inhibitor in Multiple MyelomaFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.675939
21
HONGBIN WANG, LI WEI, CHANGLI LI, JING ZHOU, ZHIGAO LI. CDK5RAP1 deficiency induces cell cycle arrest and apoptosis in human breast cancer cell line by the ROS/JNK signaling pathwayOncology Reports 2015; 33(3): 1089 doi: 10.3892/or.2015.3736
22
Yu Jiang, Yuan Huang, Yinhao Du, Yinjun Zhao, Jie Ren, Shuangge Ma, Cen Wu. Identification of Prognostic Genes and Pathways in Lung Adenocarcinoma Using a Bayesian ApproachCancer Informatics 2017; 16: 117693511668482 doi: 10.1177/1176935116684825
23
Qingzhi Lan, Xiaoping Tan, Pengzhan He, Wei Li, Shan Tian, Weiguo Dong. TRIM11 Promotes Proliferation, Migration, Invasion and EMT of Gastric Cancer by Activating β-Catenin SignalingOncoTargets and Therapy 2021; : 1429 doi: 10.2147/OTT.S289922
24
Kai-Yao Huang, Julia Tzu-Ya Weng, Tzong-Yi Lee, Shun-Long Weng. A new scheme to discover functional associations and regulatory networks of E3 ubiquitin ligasesBMC Systems Biology 2016; 10(S1) doi: 10.1186/s12918-015-0244-1
25
Kazuhide Miyamoto. Structural model of ubiquitin transfer onto an artificial RING finger as an E3 ligaseScientific Reports 2014; 4(1) doi: 10.1038/srep06574
26
Weihua Zhou, Jie Xu, Haomin Li, Ming Xu, Zhijian J. Chen, Wenyi Wei, Zhenqiang Pan, Yi Sun. Neddylation E2 UBE2F Promotes the Survival of Lung Cancer Cells by Activating CRL5 to Degrade NOXA via the K11 LinkageClinical Cancer Research 2017; 23(4): 1104 doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-1585