BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen YH, Xiao J, Chen XJ, Wang HS, Liu D, Xiang J, Peng JS. Nomogram for predicting pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy in patients with advanced gastric cancer. World J Gastroenterol 2020; 26(19): 2427-2439 [PMID: 32476803 DOI: 10.3748/wjg.v26.i19.2427]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v26/i19/2427.htm
Number Citing Articles
1
Zining Liu, Yinkui Wang, Fei Shan, Xiangji Ying, Yan Zhang, Shuangxi Li, Yongning Jia, Rulin Miao, Kan Xue, Zhemin Li, Ziyu Li, Jiafu Ji. Combination of tumor markers predicts progression and pathological response in patients with locally advanced gastric cancer after neoadjuvant chemotherapy treatmentBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01785-7
2
Qing Hu, Jian Wang, Wei‐Guo Xu, Peng Shao, Gang Li. Survival outcomes of locally advanced gastric cancer cases with pathological complete response received neoadjuvant chemotherapyPrecision Medical Sciences 2021; 10(2): 78 doi: 10.1002/prm2.12038
3
Yonghe Chen, Dan Liu, Jian Xiao, Jun Xiang, Aihong Liu, Shi Chen, Junjie Liu, Xiansheng Hu, Junsheng Peng, Fausto Rosa. Nomogram for Predicting Survival in Advanced Gastric Cancer after Neoadjuvant Chemotherapy and Radical SurgeryGastroenterology Research and Practice 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/2923700