BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Zhi-Peng Qi, Qing Shi, Jing-Zheng Liu, Li-Qing Yao, Mei-Dong Xu, Shi-Lun Cai, Bing Li, Iri Take, Yi-Qun Zhang, Wei-Feng Chen, Yun-Shi Zhong, Ping-Hong Zhou. Efficacy and safety of endoscopic submucosal dissection for submucosal tumors of the colon and rectumGastrointestinal Endoscopy 2018; 87(2): 540 doi: 10.1016/j.gie.2017.09.027
2
Lei He, Tao Deng, Hesheng Luo. Efficacy and Safety of Endoscopic Resection Therapies for Rectal Carcinoid Tumors: A Meta-AnalysisYonsei Medical Journal 2015; 56(1): 72 doi: 10.3349/ymj.2015.56.1.72
3
Ângela Rodrigues, Fernando Castro-Poças, Isabel Pedroto. Neuroendocrine Rectal Tumors: Main Features and ManagementGE Portuguese Journal of Gastroenterology 2015; 22(5): 213 doi: 10.1016/j.jpge.2015.04.008
4
Wei-Jie Chen, Nan Wu, Jiao-Lin Zhou, Guo-Le Lin, Hui-Zhong Qiu. Full-thickness excision using transanal endoscopic microsurgery for treatment of rectal neuroendocrine tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(30): 9142-9149 doi: 10.3748/wjg.v21.i30.9142
5
Andrea Grin, Catherine J. Streutker. Neuroendocrine Tumors of the Luminal Gastrointestinal TractArchives of Pathology & Laboratory Medicine 2015; 139(6): 750 doi: 10.5858/arpa.2014-0130-RA
6
Tao Chen, Li-Qing Yao, Mei-Dong Xu, Yi-Qun Zhang, Wei-Feng Chen, Qiang Shi, Shi-Lun Cai, Yin-Yin Chen, Yan-Hong Xie, Yuan Ji, Shi-Yao Chen, Ping-Hong Zhou, Yun-Shi Zhong. Efficacy and Safety of Endoscopic Submucosal Dissection for Colorectal CarcinoidsClinical Gastroenterology and Hepatology 2016; 14(4): 575 doi: 10.1016/j.cgh.2015.07.048
7
O. Radulova-Mauersberger, S. Stelzner, H. Witzigmannn. Rektale neuroendokrine Tumoren: chirurgische TherapieDer Chirurg 2016; 87(4): 292 doi: 10.1007/s00104-016-0153-x
8
Su Bum Park, Dong Jun Kim, Hyung Wook Kim, Cheol Woong Choi, Dae Hwan Kang, Su Jin Kim, Hyeong Seok Nam. Is endoscopic ultrasonography essential for endoscopic resection of small rectal neuroendocrine tumors?World Journal of Gastroenterology 2017; 23(11): 2037-2043 doi: 10.3748/wjg.v23.i11.2037
9
Su Bum Park, Hyung Wook Kim, Dae Hwan Kang, Cheol Woong Choi, Su Jin Kim, Hyeong Seok Nam. Advantage of endoscopic mucosal resection with a cap for rectal neuroendocrine tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(31): 9387-9393 doi: 10.3748/wjg.v21.i31.9387
10
Hyun Joo Lee, Seong Beom Kim, Cheol Min Shin, A. Young Seo, Dong Ho Lee, Nayoung Kim, Young Soo Park, Hyuk Yoon. A comparison of endoscopic treatments in rectal carcinoid tumorsSurgical Endoscopy 2016; 30(8): 3491 doi: 10.1007/s00464-015-4637-4
11
Jinyan Zhang, Ming Liu, Hua Li, Jinzhong Chen, Hong Su, Jianwei Zheng, Guanxia Lin, Xiaoyi Lei. Comparison of endoscopic therapies for rectal carcinoid tumors: Endoscopic mucosal resection with circumferential incision versus endoscopic submucosal dissectionClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2018; 42(1): 24 doi: 10.1016/j.clinre.2017.06.007
12
Hoonsub So, Su Hyun Yoo, Seungbong Han, Gwang-un Kim, Myeongsook Seo, Sung Wook Hwang, Dong-Hoon Yang, Jeong-Sik Byeon. Efficacy of Precut Endoscopic Mucosal Resection for Treatment of Rectal Neuroendocrine TumorsClinical Endoscopy 2017; 50(6): 585 doi: 10.5946/ce.2017.039
13
Hong-Tan Chen, Guo-Qiang Xu, Xiao-Dong Teng, Yi-Peng Chen, Li-Hua Chen, You-Ming Li. Diagnostic accuracy of endoscopic ultrasonography for rectal neuroendocrine neoplasmsWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(30): 10470-10477 doi: 10.3748/wjg.v20.i30.10470
14
Hiroaki Kaneko, Kingo Hirasawa, Ryonho Koh, Ryousuke Kobayashi, Atsushi Kokawa, Katsuaki Tanaka, Shin Maeda. Treatment outcomes of endoscopic resection for rectal carcinoid tumors: an analysis of the resectability and long-term results from 46 consecutive casesScandinavian Journal of Gastroenterology 2016; 51(12): 1489 doi: 10.1080/00365521.2016.1216591
15
Jeffrey Fiorenza, Pavlos Kaimakliotis. Identification and preparation of lesions suitable for endoscopic full-thickness resectionTechniques in Gastrointestinal Endoscopy 2015; 17(3): 108 doi: 10.1016/j.tgie.2015.06.002
16
Seun Ja Park. Proper Treatment Option for Small Rectal Neuroendocrine Tumors Using Precut Endoscopic Mucosal ResectionClinical Endoscopy 2017; 50(6): 516 doi: 10.5946/ce.2017.182
17
Cemal Yazici, Brian R Boulay. Evolving role of the endoscopist in management of gastrointestinal neuroendocrine tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(27): 4847-4855 doi: 10.3748/wjg.v23.i27.4847
18
Raymond S. Tang, Thomas J. Savides. Endoscopic Ultrasonography2016; : 138 doi: 10.1002/9781118781067.ch17