BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Papanikolaou IS, Triantafyllou K, Kourikou A, Rösch T. Endoscopic ultrasonography for gastric submucosal lesions. World J Gastrointest Endosc 2011; 3(5): 86-94 [PMID: 21772939 DOI: 10.4253/wjge.v3.i5.86]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5190/full/v3/i5/86.htm
Number Citing Articles
1
Samiullah Khan, Rui Zhang, Weili Fang, Tao Wang, Shu Li, Danna Wang, Yixiang Chang, Lanping Zhu, Bang-mao Wang, Wentian Liu. Reliability of Endoscopic Ultrasound Using Miniprobes and Grayscale Histogram Analysis in Diagnosing Upper Gastrointestinal Subepithelial LesionsGastroenterology Research and Practice 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/6591341
2
Lian-Song Ye, Yan Li, Wei Liu, Ming-Hong Yao, Naveed Khan, Bing Hu. Clinical course of suspected small gastrointestinal stromal tumors in the stomachWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2020; 12(4): 171-177 doi: 10.4240/wjgs.v12.i4.171
3
Seokin Kang, Do Hoon Kim, Yuri Kim, Dongsub Jeon, Hee Kyong Na, Jeong Hoon Lee, Ji Yong Ahn, Kee Wook Jung, Kee Don Choi, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung. Natural History of Asymptomatic Esophageal Subepithelial Tumors of 30 mm or Less in SizeJournal of Korean Medical Science 2022; 37(23) doi: 10.3346/jkms.2022.37.e184
4
Vishal Sharma, Surinder S. Rana, Priya Singh. A Case of Upper Gastrointestinal Bleeding Caused by Gastric TuberculosisClinical Gastroenterology and Hepatology 2017; 15(6): e107 doi: 10.1016/j.cgh.2016.11.029
5
E. A. Godzhello, N. A. Bulganina, M. V. Khrustaleva. Methodological and Technical Aspects of EUS-Guided Fine Needle Aspiration of the Upper Digestive Tract LesionsExperimental and Clinical Gastroenterology 2020; 174(4): 107 doi: 10.31146/1682-8658-ecg-176-4-107-114
6
Ashley L. Faulx, Shivangi Kothari, Ruben D. Acosta, Deepak Agrawal, David H. Bruining, Vinay Chandrasekhara, Mohamad A. Eloubeidi, Robert D. Fanelli, Suryakanth R. Gurudu, Mouen A. Khashab, Jenifer R. Lightdale, V. Raman Muthusamy, Aasma Shaukat, Bashar J. Qumseya, Amy Wang, Sachin B. Wani, Julie Yang, John M. DeWitt. The role of endoscopy in subepithelial lesions of the GI tractGastrointestinal Endoscopy 2017; 85(6): 1117 doi: 10.1016/j.gie.2017.02.022
7
Thomas R. McCarty, Marvin Ryou. Endoscopic diagnosis and management of gastric subepithelial lesionsCurrent Opinion in Gastroenterology 2020; 36(6): 530 doi: 10.1097/MOG.0000000000000674
8
Ryusaku Kusunoki, Hirofumi Fujishiro, Yuji Onoda, Shinsuke Suemitsu, Aya Fujiwara, Kousuke Tsukano, Satoshi Kotani, Daisuke Kuroki, Sayaka Ogawa, Satoshi Yamanouchi, Masahito Aimi, Satoko Ito, Youichi Miyaoka, Tatsuya Miyake, Naruaki Kohge, Tomonori Imaoka, Michio Takamura, Hideyuki Ohnuma, Shunji Ishihara, Yoshikazu Kinoshita. Large-cell neuroendocrine carcinoma arising from a gastritis cystica polyposaClinical Journal of Gastroenterology 2018; 11(2): 133 doi: 10.1007/s12328-017-0816-2
9
Hee Kyong Na, Jeong Hoon Lee, Young Soo Park, Ji Yong Ahn, Kwi-Sook Choi, Do Hoon Kim, Kee Don Choi, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung, Jin-Ho Kim. Yields and Utility of Endoscopic Ultrasonography-Guided 19-Gauge Trucut Biopsy versus 22-Gauge Fine Needle Aspiration for Diagnosing Gastric Subepithelial TumorsClinical Endoscopy 2015; 48(2): 152 doi: 10.5946/ce.2015.48.2.152
10
Pinghong Zhou, Mingyan Cai, Shaimaa Elkholy. Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases: Advanced Diagnostic and Therapeutic Endoscopy2022; : 189 doi: 10.1007/978-3-030-56993-8_12
11
Jeong Seop Moon. Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration in Submucosal LesionClinical Endoscopy 2012; 45(2): 117 doi: 10.5946/ce.2012.45.2.117
12
Yan-rong Zhang, Chang Sun, Chun-li Cheng, Jie Gao, Jing Zhang, Jie Chen, Luo-wei Wang, Ying Chen, Xiao-hua Man, Xin-Gang Shi, Wei An. Endoscopic submucosal dissection for proximal duodenal subepithelial lesions: a retrospective cohort studySurgical Endoscopy 2022;  doi: 10.1007/s00464-022-09068-2
13
Alexandria Papadelis, Collin J. Brooks, Renato G. Albaran. Gastric glomus tumorJournal of Surgical Case Reports 2016; 2016(11): rjw183 doi: 10.1093/jscr/rjw183
14
Vicky H. Bhagat, Marina Kim, Michel Kahaleh. A Review of Endoscopic Full-thickness Resection, Submucosal Tunneling Endoscopic Resection, and Endoscopic Submucosal Dissection for Resection of Subepithelial LesionsJournal of Clinical Gastroenterology 2021; 55(4): 309 doi: 10.1097/MCG.0000000000001500
15
Seohyun Kim, Seung Joon Choi, Su Joa Ahn, So Hyun Park, Young Sup Shim, Jeong Ho Kim. Clinical Course of Small Subepithelial Tumors of the Small Bowel Detected on CTJournal of the Korean Society of Radiology 2022; 83(3): 608 doi: 10.3348/jksr.2021.0048
16
Kazuhiro Fukatsu, Kazuki Ueda, Hiroki Maeda, Yasunobu Yamashita, Masahiro Itonaga, Yoshiyuki Mori, Kosaku Moribata, Naoki Shingaki, Hisanobu Deguchi, Shotaro Enomoto, Izumi Inoue, Takao Maekita, Mikitaka Iguchi, Hideyuki Tamai, Jun Kato, Masao Ichinose. A case of chronic pancreatitis in which endoscopic ultrasonography was effective in the diagnosis of a pseudoaneurysmWorld Journal of Gastrointestinal Endoscopy 2012; 4(7): 335-338 doi: 10.4253/wjge.v4.i7.335
17
Rachid Guimarães Nagem. An unexpected cause of gastric submucosal lesionEinstein (São Paulo) 2017; 15(1): 112 doi: 10.1590/s1679-45082017ai3772
18
Akira Aso, Eikichi Ihara, Hiroaki Kubo, Takashi Osoegawa, Takamasa Oono, Kazuhiko Nakamura, Tetuhide Ito, Yoshihiro Kakeji, Osada Mikako, Hedetaka Yamamoto, Tatsuhiro Oishi, Yayoi Oishi, Yoichi Hachitanda, Ryoichi Takayanagi. Gastric gastrointestinal stromal tumor smaller than 20 mm with liver metastasisClinical Journal of Gastroenterology 2013; 6(1): 29 doi: 10.1007/s12328-012-0351-0
19
Hyung-Chul Park, Dong-Jun Son, Hyung-Hoon Oh, Chan-Young Oak, Mi-Young Kim, Cho-Yun Chung, Dae-Seong Myung, Jong-Sun Jong-Sun, Sung-Bum Cho, Wan-Sik Lee, Young-Eun Joo. Endoscopic Ultrasonographic Characteristics of Gastric Schwannoma Distinguished from Gastrointestinal Stromal TumorThe Korean Journal of Gastroenterology 2015; 65(1): 21 doi: 10.4166/kjg.2015.65.1.21
20
Bing-Rong Liu, Bai-Lu Liu, Xin-Hong Wang, Lei Zhan, Li-Li Liu, Ji-Tao Song, Bing Du, Lin Cui, Su-Qin Liu. Esophageal insufflation computed tomography for the diagnosis and management of esophageal submucosal tumorsSurgical Endoscopy 2017; 31(5): 2350 doi: 10.1007/s00464-016-5220-3
21
Wu Xing, Chang Ying, Yin Xia, Ying Tao, Feng Liang, Hu Bing. Clinical Value of Miniprobe Sonography for Detection of Esophageal Submucosal LesionsJournal of Ultrasound in Medicine 2014; 33(9): 1613 doi: 10.7863/ultra.33.9.1613
22
Qing-Xiang Yu, Zhan-Kun He, Jiang Wang, Chao Sun, Wei Zhao, Bang-Mao Wang. Clinical presentations of gastric small gastrointestinal stromal tumors mimics functional dyspepsia symptomsWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(33): 11800-11807 doi: 10.3748/wjg.v20.i33.11800
23
Juan Manuel Sanchez-Hidalgo, Manuel Duran-Martinez, Rafael Molero-Payan, Sebastian Rufian-Peña, Alvaro Arjona-Sanchez, Angela Casado-Adam, Antonio Cosano-Alvarez, Javier Briceño-Delgado. Gastrointestinal stromal tumors: A multidisciplinary challengeWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(18): 1925-1941 doi: 10.3748/wjg.v24.i18.1925
24
GENG CHEN, MINGQING LIU, TAYYAB HAMID MALIK, SHOUYING LI, YING TANG, HONG XU. Giant cystic lymphangioma originating from the cardia of the stomach: A case reportExperimental and Therapeutic Medicine 2016; 11(5): 1943 doi: 10.3892/etm.2016.3090
25
Dalton Marques CHAVES, Gilmara Coelho MEINE, Diogo Turiani Hourneaux de MOURA, Sergio Eiji MATUGUMA, Marcos Eduardo LERA, Everson Luiz de Almeida ARTIFON, Eduardo Guimarães Hourneaux de MOURA, Paulo SAKAI. ENDOSCOPIC ULTRASOUND IN THE EVALUATION OF UPPER SUBEPITHELIAL LESIONSArquivos de Gastroenterologia 2015; 52(3): 186 doi: 10.1590/S0004-28032015000300006
26
Feiyu Shi, Yingchao Li, Yanglin Pan, Qi Sun, Guanghui Wang, Tianyu Yu, Chengxin Shi, Yaguang Li, Hongping Xia, Junjun She. Clinical feasibility and safety of third space robotic and endoscopic cooperative surgery for gastric gastrointestinal stromal tumors dissectionSurgical Endoscopy 2019; 33(12): 4192 doi: 10.1007/s00464-019-07223-w
27
Joon Hyun Cho, Si Hyung Lee. Early gastric cancer presenting as a typical submucosal tumor cured by endoscopic submucosal dissection: A case reportWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(25): 2994-3000 doi: 10.3748/wjg.v28.i25.2994
28
Vishal Gupta, Madhu Mati Goel, M Noushif, Praveer Rai, Parul Gupta, Abhijit Chandra. Primary Gastric Tuberculosis Mimicking Gastrointestinal Stromal TumorAmerican Journal of Gastroenterology 2012; 107(8): 1269 doi: 10.1038/ajg.2012.120
29
Jian Li, Qiu-Qiu Wang, Shuai Xue, Yan-Yan Zhang, Qin-Yu Xu, Xiao-Hong Zhang, Li Feng. Gastric submucosal lesion caused by an embedded fish bone: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(3): 1099-1105 doi: 10.12998/wjcc.v10.i3.1099
30
Amer A. Alkhatib, Douglas O. Faigel. Endoscopic Ultrasonography-Guided Diagnosis of Subepithelial TumorsGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2012; 22(2): 187 doi: 10.1016/j.giec.2012.04.006
31
Kevin Webb, Joo Ha Hwang. Endoscopic Ultrasound-Fine Needle Aspiration versus Core Biopsy for the Diagnosis of Subepithelial TumorsClinical Endoscopy 2013; 46(5): 441 doi: 10.5946/ce.2013.46.5.441
32
David B. Adams, Katherine A. Morgan. Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, 2 Volume Set2019; : 764 doi: 10.1016/B978-0-323-40232-3.00066-2
33
Cláudia Santos, Ana Virgínia Araújo, Helena Contente, Cláudia Branco. Gastric granular cell tumour, a rare entityBMJ Case Reports 2019; 12(3): e227510 doi: 10.1136/bcr-2018-227510
34
László Czakó, Zsolt Dubravcsik, Beáta Gasztonyi, József Hamvas, Ferenc Pakodi, Attila Szepes, Zoltán Szepes. The role of endoscopic ultrasound in the diagnosis and therapy of gastrointestinal disordersOrvosi Hetilap 2014; 155(14): 526 doi: 10.1556/OH.2014.29866
35
Hans Scherübl, Siegbert Faiss, Wolfram-Trudo Knoefel, Eva Wardelmann. Management of early asymptomatic gastrointestinal stromal tumors of the stomachWorld Journal of Gastrointestinal Endoscopy 2014; 6(7): 266-271 doi: 10.4253/wjge.v6.i7.266
36
Silke Cameron, Alexander Beham, Hans-Ulrich Schildhaus. Current Standard and Future Perspectives in the Treatment of Gastrointestinal Stromal TumorsDigestion 2017; 95(4): 262 doi: 10.1159/000455835
37
Bing Li, Tao Chen, Zhi-Peng Qi, Li-Qing Yao, Mei-Dong Xu, Qiang Shi, Shi-Lun Cai, Di Sun, Ping-Hong Zhou, Yun-Shi Zhong. Efficacy and safety of endoscopic resection for small submucosal tumors originating from the muscularis propria layer in the gastric fundusSurgical Endoscopy 2019; 33(8): 2553 doi: 10.1007/s00464-018-6549-6
38
Teresa Varghese, George M. Varghese, Madhu Mathew Vennikandam, Meaghan Phipps, Elizabeth Zheng. Paraumbilical Varix Masquerading as a Gastric Submucosal Nodule in Decompensated Liver CirrhosisACG Case Reports Journal 2022; 9(7): e00767 doi: 10.14309/crj.0000000000000767
39
Alexandros Hardas, Alejandro Suárez-Bonnet, Sam Beck, William E. Becker, Gustavo A. Ramírez, Simon L. Priestnall. Canine Gastric Carcinomas: A Histopathological and Immunohistochemical Study and Similarities with the Human CounterpartAnimals 2021; 11(5): 1409 doi: 10.3390/ani11051409
40
Pinghong Zhou, Mingyan Cai, Shaimaa Elkholy. Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases: Advanced Diagnostic and Therapeutic Endoscopy2021; : 1 doi: 10.1007/978-3-030-29964-4_12-1
41
Seung Yeon Ko, Jeong Sun Lee, Jin-Jo Kim, Seung-Man Park. Higher incidence of gastroesophageal reflux disease after gastric wedge resections of gastric submucosal tumors located close to the gastroesophageal junctionAnnals of Surgical Treatment and Research 2014; 86(6): 289 doi: 10.4174/astr.2014.86.6.289
42
Osamu Goto, Mitsuru Kaise, Katsuhiko Iwakiri. Advancements in the Diagnosis of Gastric Subepithelial TumorsGut and Liver 2022; 16(3): 321 doi: 10.5009/gnl210242
43
Sung Bum Kim, Tae Nyeun Kim, Kook Hyun Kim. Tuberculous Lymphadenitis Mimicking Gastric Subepithelial Tumor Diagnosed Using Endoscopic Ultrasound-guided Fine-needle AspirationThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2018; 18(1): 65 doi: 10.7704/kjhugr.2018.18.1.65
44
Jong Min Yoon, Gwang Ha Kim, Do Youn Park, Na Ri Shin, Sangjeong Ahn, Chul Hong Park, Jin Sung Lee, Key Jo Lee, Bong Eun Lee, Geun Am Song. Endosonographic Features of Gastric Schwannoma: A Single Center ExperienceClinical Endoscopy 2016; 49(6): 548 doi: 10.5946/ce.2015.115
45
Vaibhav Wadhwa, Francisco X. Franco, Tolga Erim. Submucosal Tunneling Endoscopic ResectionSurgical Clinics of North America 2020; 100(6): 1201 doi: 10.1016/j.suc.2020.08.016
46
Jaffar Khan, Asad Ullah, Abdul Waheed, Nabin Raj Karki, Nawaraj Adhikari, Lakshmi Vemavarapu, Sami Belakhlef, Samy Malik Bendjemil, Siamak Mehdizadeh Seraj, Feroze Sidhwa, Intisar Ghleilib, Shahin Foroutan, Andrew M. Blakely, Jaydira Del Rivero, Nagla Abdel Karim, Eric Vail, Saleh Heneidi, Hector Mesa. Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST): A Population-Based Study Using the SEER Database, including Management and Recent Advances in Targeted TherapyCancers 2022; 14(15): 3689 doi: 10.3390/cancers14153689