BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yu WB, Rao A, Vu V, Xu L, Rao JY, Wu JX. Management of centrally located hepatocellular carcinoma: Update 2016. World J Hepatol 2017; 9(13): 627-634 [PMID: 28539990 DOI: 10.4254/wjh.v9.i13.627]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v9/i13/627.htm
Number Citing Articles
1
Xinjian Yan, Tianyu Wu, Mei Tang, Dongliang Chen, Meiyuan Huang, Sichun Zhou, Huihui Zhang, Xiaoping Yang, Gaofeng Li. Methylation of the ataxia telangiectasia mutated gene (ATM) promoter as a radiotherapy outcome biomarker in patients with hepatocellular carcinomaMedicine 2020; 99(4): e18823 doi: 10.1097/MD.0000000000018823
2
Xicheng Wang, Xining Wang, Yunxiuxiu Xu, Maolin Yan, Wenxin Li, Jie Chen, Tao Chen. Effect of nicastrin on hepatocellular carcinoma proliferation and apoptosis through PI3K/AKT signalling pathway modulationCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01172-4
3
Lingyan Wang, Zhihui Min, Xiangdong Wang, Mushuang Hu, Dongli Song, Zhenggang Ren, Yunfeng Cheng, Yanhong Wang. Arsenic trioxide and sorafenib combination therapy for human hepatocellular carcinoma functions via up‑regulation of TNF‑related apoptosis‑inducing ligandOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.8981
4
Ulrik Carling, Leonid Barkhatov, Henrik M. Reims, Tryggve Storås, Frederic Courivaud, Airazat M. Kazaryan, Per Steinar Halvorsen, Eric Dorenberg, Bjørn Edwin, Per Kristian Hol. Can we ablate liver lesions close to large portal and hepatic veins with MR-guided HIFU? An experimental study in a porcine modelEuropean Radiology 2019; 29(9): 5013 doi: 10.1007/s00330-018-5996-8
5
Weiyu Xu, Xuezhu Wang, Xiaoqian Wu, Si Yu, Jianping Xiong, Xinting Sang, Yongchang Zheng, Zhongtao Zhang. Prognostic value and underlying mechanism of KIAA0101 in hepatocellular carcinoma: database mining and co-expression analysisAging 2020; 12(16): 16420 doi: 10.18632/aging.103704
6
Zili Zhang, Zhen Yao, Yifan Chen, Lei Qian, Shuoyi Jiang, Jingyi Zhou, Jiangjuan Shao, Anping Chen, Feng Zhang, Shizhong Zheng. Lipophagy and liver disease: New perspectives to better understanding and therapyBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 97: 339 doi: 10.1016/j.biopha.2017.07.168
7
Qiang Fu, Fan Yang, Ji Zhao, Xingxing Yang, Tengxiao Xiang, Guoli Huai, Jiashu Zhang, Liang Wei, Shaoping Deng, Hongji Yang. Bioinformatical identification of key pathways and genes in human hepatocellular carcinoma after CSN5 depletionCellular Signalling 2018; 49: 79 doi: 10.1016/j.cellsig.2018.06.002
8
Jixiong Hu, Weidong Dai, Zhongkun Zuo, Chun Liu. Atlas of Anatomic Hepatic Resection for Hepatocellular Carcinoma2019; : 49 doi: 10.1007/978-981-13-0668-6_4
9
Xing-Xian Guo, Xiao-Peng Li, Peng Zhou, Dan-Yang Li, Xiao-Ting Lyu, Yi Chen, Yan-Wei Lyu, Kuan Tian, De-Zhi Yuan, Jian-Hua Ran, Di-Long Chen, Rong Jiang, Jing Li. Evodiamine Induces Apoptosis in SMMC-7721 and HepG2 Cells by Suppressing NOD1 Signal PathwayInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(11): 3419 doi: 10.3390/ijms19113419
10
Jie Zhang, Qianqian Song, Jinxia Liu, Lina Lu, Yuqing Xu, Wenjie Zheng. Cyclin-Dependent Kinase Regulatory Subunit 2 Indicated Poor Prognosis and Facilitated Aggressive Phenotype of Hepatocellular CarcinomaDisease Markers 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/8964015
11
Yang Xiao, Wei Li, Haifeng Wan, Yifei Tan, Hong Wu. Central hepatectomy versus major hepatectomy for patients with centrally located hepatocellular carcinoma: A meta-analysisInternational Journal of Surgery 2018; 52: 297 doi: 10.1016/j.ijsu.2018.02.059
12
Guiyin Li, Wenzhan Li, Shanshan Li, Xiaohang Shi, Jintao Liang, Junxiang Lai, Zhide Zhou. A novel aptasensor based on light-addressable potentiometric sensor for the determination of Alpha-fetoproteinBiochemical Engineering Journal 2020; 164: 107780 doi: 10.1016/j.bej.2020.107780
13
QianZhi Ni, Zhenhua Chen, Qianwen Zheng, Dong Xie, Jing‐Jing Li, Shuqun Cheng, Xingyuan Ma. Epithelial V‐like antigen 1 promotes hepatocellular carcinoma growth and metastasis via the ERBB‐PI3K‐AKT pathwayCancer Science 2020; 111(5): 1500 doi: 10.1111/cas.14331
14
Xicheng Wang, Xining Wang, Wenxin Li, Qi Zhang, Jie Chen, Tao Chen. Up-Regulation of hsa_circ_0000517 Predicts Adverse Prognosis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01105
15
Xiao-Fan Huang, Gwo-Tarng Sheu, Kai-Fu Chang, Ya-Chih Huang, Pei-Hsiu Hung, Nu-Man Tsai. Pogostemon cablin Triggered ROS-Induced DNA Damage to Arrest Cell Cycle Progression and Induce Apoptosis on Human Hepatocellular Carcinoma In Vitro and In VivoMolecules 2020; 25(23): 5639 doi: 10.3390/molecules25235639
16
Shigeyoshi Soga, Hiroshi Kuwamura, Hiromi Edo, Yohsuke Suyama, Fumiko Hamabe, Hiroaki Sugiura, Takahiro Einama, Hiroshi Shinmoto. Double Balloon-Occluded Transarterial Chemoembolization (Double B-TACE) for Hepatocellular Carcinomas Located in the Caudate LobeCardioVascular and Interventional Radiology 2020; 43(1): 162 doi: 10.1007/s00270-019-02333-3
17
Qiang Fu, Fan Yang, Tengxiao Xiang, Guoli Huai, Xingxing Yang, Liang Wei, Hongji Yang, Shaoping Deng. A novel microRNA signature predicts survival in liver hepatocellular carcinoma after hepatectomyScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-26374-9
18
Xinling Cao, Guanping Zhang, Tao Li, Chengming Zhou, Lei Bai, Jinming Zhao, Turgunjan Tursun. LINC00657 knockdown suppresses hepatocellular carcinoma progression by sponging miR-424 to regulate PD-L1 expressionGenes & Genomics 2020; 42(11): 1361 doi: 10.1007/s13258-020-01001-y
19
Yasir Al-Azzawi, Eva Rouanet, Ryan J. Hendrix, Lidia Spaho, Hesham Malik, Deepika Devuni, Gyongyi Szabo, Graham Barnard. Segmental Distribution of Hepatocellular Carcinoma Correlates with Microvascular Invasion in Liver Explants Undergoing TransplantationJournal of Cancer Epidemiology 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/8534372
20
Yves Patrice Le Treut, Emilie Grégoire, Régis Fara, Jules A. Giuly, Sophie Chopinet, Jean-Robert Delpero, Jean Hardwigsen. The technique and outcomes of central hepatectomy by the Glissonian suprahilar approachEuropean Journal of Surgical Oncology 2019; 45(12): 2369 doi: 10.1016/j.ejso.2019.09.010
21
Shifeng Chen, Chunyun Yang, Chengming Sun, Yong Sun, Zongjun Yang, Shaoyun Cheng, Baozhong Zhuge. miR-21-5p Suppressed the Sensitivity of Hepatocellular Carcinoma Cells to Cisplatin by Targeting FASLGDNA and Cell Biology 2019; 38(8): 865 doi: 10.1089/dna.2018.4529
22
Jian Wang, Jiayan Yan, Chihua Fang. Biliary Tract Surgery2021; : 421 doi: 10.1007/978-981-33-6769-2_17