BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Li Che, Maria G. Pilo, Antonio Cigliano, Gavinella Latte, Maria M. Simile, Silvia Ribback, Frank Dombrowski, Matthias Evert, Xin Chen, Diego F. Calvisi. Oncogene dependent requirement of fatty acid synthase in hepatocellular carcinomaCell Cycle 2017; 16(6): 499 doi: 10.1080/15384101.2017.1282586
2
Li Che, Panagiotis Paliogiannis, Antonio Cigliano, Maria G. Pilo, Xin Chen, Diego F. Calvisi. Pathogenetic, Prognostic, and Therapeutic Role of Fatty Acid Synthase in Human Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01412
3
Sara Blasco-Algora, José Masegosa-Ataz, Sonia Alonso, Maria-Luisa Gutiérrez, Conrado Fernández-Rodriguez. Non-selective β-blockers in advanced cirrhosis: a critical review of the effects on overall survival and renal functionBMJ Open Gastroenterology 2016; 3(1): e000104 doi: 10.1136/bmjgast-2016-000104
4
Emilio De Raffele. Liver Diseases2020; : 341 doi: 10.1007/978-3-030-24432-3_31
5
Tao Han, Xiaodan Yang, Yue Zhang, Gao Li, Lu Liu, Tingsong Chen, Zhendong Zheng. The clinical safety and efficacy of conventional transcatheter arterial chemoembolization and drug-eluting beads-transcatheter arterial chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinoma: A meta-analysisBioScience Trends 2019; 13(5): 374 doi: 10.5582/bst.2019.01153
6
Rinku Dutta, Ram I. Mahato. Recent advances in hepatocellular carcinoma therapyPharmacology & Therapeutics 2017; 173: 106 doi: 10.1016/j.pharmthera.2017.02.010
7
Gian Piero Guerrini, Domenico Pinelli, Elena Marini, Vittorio Corno, Michela Guizzetti, Marco Zambelli, Alessandro Aluffi, Lisa Lincini, Stefano Fagiuoli, Alessandro Lucianetti, Michele Colledan. Value of HCC-MELD Score in Patients With Hepatocellular Carcinoma Undergoing Liver TransplantationProgress in Transplantation 2018; 28(1): 63 doi: 10.1177/1526924817746686
8
Min Shi, Ye Jiang, Lu Yang, Shushan Yan, Yu-Gang Wang, Xiao-Jie Lu. Decreased levels of serum exosomal miR-638 predict poor prognosis in hepatocellular carcinomaJournal of Cellular Biochemistry 2018; 119(6): 4711 doi: 10.1002/jcb.26650
9
Hongyu Liu, Baoguo Li. The functional role of exosome in hepatocellular carcinomaJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2018; 144(11): 2085 doi: 10.1007/s00432-018-2712-7
10
Laura Santangelo, Cecilia Battistelli, Claudia Montaldo, Franca Citarella, Raffaele Strippoli, Carla Cicchini. Functional Roles and Therapeutic Applications of Exosomes in Hepatocellular CarcinomaBioMed Research International 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/2931813
11
Shan Huang, Da Zhou, Yu-Xuan Li, Zhi-Yong Ming, Ke-Zhi Li, Guo-Bin Wu, Chuang Chen, Yin-Nong Zhao. In vivo and in vitro effects of microRNA-221 on hepatocellular carcinoma development and progression through the JAK-STAT3 signaling pathway by targeting SOCS3 Journal of Cellular Physiology 2019; 234(4): 3500 doi: 10.1002/jcp.26863
12
Zi‐Qi Zhou, Jing‐Jing Zhao, Chang‐Long Chen, Yuan Liu, Jian‐Xiong Zeng, Zheng‐Rong Wu, Yan Tang, Qian Zhu, De‐Sheng Weng, Jian‐Chuan Xia. HUS1 checkpoint clamp component (HUS1) is a potential tumor suppressor in primary hepatocellular carcinomaMolecular Carcinogenesis 2019; 58(1): 76 doi: 10.1002/mc.22908
13
Wenjie Zheng, Min Yao, Qi Qian, Wenli Sai, Liwei Qiu, Junling Yang, Wei Wu, Zhizhen Dong, Dengfu Yao. Oncogenic secretory clusterin in hepatocellular carcinoma: Expression at early staging and emerging molecular targetOncotarget 2017; 8(32): 52321 doi: 10.18632/oncotarget.13674
14
Pin Liu, Mengmeng Ge, Junjie Hu, Xiaolei Li, Li Che, Kun Sun, Lili Cheng, Yuedong Huang, Maria G. Pilo, Antonio Cigliano, Giovanni M. Pes, Rosa M. Pascale, Stefania Brozzetti, Gianpaolo Vidili, Alberto Porcu, Antonio Cossu, Giuseppe Palmieri, Maria C. Sini, Silvia Ribback, Frank Dombrowski, Junyan Tao, Diego F. Calvisi, Ligong Chen, Xin Chen. A functional mammalian target of rapamycin complex 1 signaling is indispensable for c-Myc-driven hepatocarcinogenesisHepatology 2017; 66(1): 167 doi: 10.1002/hep.29183
15
Muhammad Afzal, Muhammad Imran, Muhammad Akhtar, Muhammad Iqbal. Increased Renal Parenchymal Retention of 99mTc-MDP (Hot Kidneys) in Two Patient of Hepatocellular cancer: One with and other without Osseous MetastasesEuropean Journal of Medical Case Reports 2017; : 74 doi: 10.24911/ejmcr/1/19
16
Antonio Cigliano, Maria G. Pilo, Lei Li, Gavinella Latte, Marta Szydlowska, Maria M. Simile, Panagiotis Paliogiannis, Li Che, Giovanni M. Pes, Giuseppe Palmieri, Maria C. Sini, Antonio Cossu, Alberto Porcu, Gianpaolo Vidili, Maria A. Seddaiu, Rosa M. Pascale, Silvia Ribback, Frank Dombrowski, Xin Chen, Diego F. Calvisi. Deregulated c-Myc requires a functional HSF1 for experimental and human hepatocarcinogenesisOncotarget 2017; 8(53): 90638 doi: 10.18632/oncotarget.21469
17
B Yurdacan, U Egeli, G Guney Eskiler, IE Eryilmaz, G Cecener, B Tunca. The role of usnic acid-induced apoptosis and autophagy in hepatocellular carcinomaHuman & Experimental Toxicology 2019; 38(2): 201 doi: 10.1177/0960327118792052
18
Lan Zhang, Kesheng Wang, Qing Deng, Wei Li, Xiaofeng Zhang, Xing Liu. Identification of Key Hydroxymethylated Genes and Transcription Factors Associated with Alpha-Fetoprotein-Negative Hepatocellular CarcinomaDNA and Cell Biology 2019; 38(11): 1346 doi: 10.1089/dna.2019.4689
19
Xinrui Zhang, Mengya Wang, Shanshan Teng, Di Wang, Xin Li, Xiaofeng Wang, Weiwei Liao, Di Wang. Indolyl-chalcone derivatives induce hepatocellular carcinoma cells apoptosis through oxidative stress related mitochondrial pathway in vitro and in vivoChemico-Biological Interactions 2018; 293: 61 doi: 10.1016/j.cbi.2018.07.025
20
Alicia Bort, Elena Spínola, Nieves Rodríguez-Henche, Inés Díaz-Laviada. Capsaicin exerts synergistic antitumor effect with sorafenib in hepatocellular carcinoma cells through AMPK activationOncotarget 2017; 8(50): 87684 doi: 10.18632/oncotarget.21196
21
Hiroyuki Tomita, Tomohiro Kanayama, Ayumi Niwa, Kei Noguchi, Takuji Tanaka, Akira Hara. Stem Cells and Cancer in Hepatology2018; : 273 doi: 10.1016/B978-0-12-812301-0.00013-X
22
Néstor Prieto-Domínguez, Raquel Ordóñez, Anna Fernández, Carolina Méndez-Blanco, Anna Baulies, Carmen Garcia-Ruiz, José C. Fernández-Checa, José L. Mauriz, Javier González-Gallego. Melatonin-induced increase in sensitivity of human hepatocellular carcinoma cells to sorafenib is associated with reactive oxygen species production and mitophagyJournal of Pineal Research 2016; 61(3): 396 doi: 10.1111/jpi.12358
23
Colin Yee, David McCoy, Jay Yu, Aaron Losey, Caroline Jordan, Terilyn Moore, Carol Stillson, Hee Jeung Oh, Bridget Kilbride, Shuvo Roy, Anand Patel, Mark W. Wilson, Steven W. Hetts. Endovascular Ion Exchange Chemofiltration Device Reduces Off-Target Doxorubicin Exposure in a Hepatic Intra-arterial Chemotherapy ModelRadiology: Imaging Cancer 2019; 1(1): e190009 doi: 10.1148/rycan.2019190009
24
Sarah Jane Commander, Brian Shaw, Laura Washburn, Dor Yoeli, Abbas Rana, John A. Goss. A long-term experience with expansion of Milan criteria for liver transplant recipientsClinical Transplantation 2018; 32(6): e13254 doi: 10.1111/ctr.13254
25
Nurhisyam Zakaria, Mohamad Mahdzir, Mahfuzah Yusoff, Norhafiza Mohd Arshad, Khalijah Awang, Noor Nagoor. Cytotoxic Effects of Pinnatane A Extracted from Walsura pinnata (Meliaceae) on Human Liver Cancer CellsMolecules 2018; 23(11): 2733 doi: 10.3390/molecules23112733
26
Heba Hany, Asem Shalaby, Wagdi Al Kashef, Wageha Kandil, Rehab-Allah Shahin, Hatem El-Alfy, Tarek Besheer, Raghda Farag, Mie Mohamed. Evaluation of the role of Notch1 expression in hepatic carcinogenesis with clinico-pathological correlationPathology 2018; 50(7): 730 doi: 10.1016/j.pathol.2018.08.007
27
Kris Vaddi. Immunotherapy for Gastrointestinal Cancer2017; : 147 doi: 10.1007/978-3-319-43063-8_7
28
Catia Giovannini, Manuela Minguzzi, Filippo Genovese, Michele Baglioni, Alessandra Gualandi, Matteo Ravaioli, Maddalena Milazzo, Simona Tavolari, Luigi Bolondi, Laura Gramantieri. Molecular and proteomic insight into Notch1 characterization in hepatocellular carcinomaOncotarget 2016; 7(26): 39609 doi: 10.18632/oncotarget.9203
29
Xiao-Qin He, Yue-Feng Zhang, Jia-Jun Yu, Yuan-Yuan Gan, Na-Na Han, Mei-Xia Zhang, Wei Ge, Jun-Jian Deng, Yong-Fa Zheng, Xi-Ming Xu. High expression of G-protein signaling modulator 2 in hepatocellular carcinoma facilitates tumor growth and metastasis by activating the PI3K/AKT signaling pathwayTumor Biology 2017; 39(3): 101042831769597 doi: 10.1177/1010428317695971
30
Hongping Lu, Ming Han, Xiaoxue Yuan, Kelbinur Tursun, Yu Zhang, Yaru Li, Zhongshu Li, Shenghu Feng, Li Zhou, Zhipeng Pan, Qi Wang, Kai Han, Shunai Liu, Jun Cheng. Role of IL‐6‐mediated expression of NS5ATP9 in autophagy of liver cancer cellsJournal of Cellular Physiology 2018; 233(12): 9312 doi: 10.1002/jcp.26343
31
Ze-Tian Shen, Ying Chen, Gui-Chun Huang, Xi-Xu Zhu, Rui Wang, Long-Bang Chen. Aurora-a confers radioresistance in human hepatocellular carcinoma by activating NF-κB signaling pathwayBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-6312-y
32
Yukari Mizukami, Koji Sugawara, Yukimi Kira, Daisuke Tsuruta. Sorafenib stimulates human skin type mast cell degranulation and maturationJournal of Dermatological Science 2017; 88(3): 308 doi: 10.1016/j.jdermsci.2017.08.005
33
Waleed M. Elguindy, Waleed M. Serag. Cardiac echoparameters (geometry and dimensions), interleukin 6, and anthropometric measurements in Egyptian adolescents with hepatitis C and hepatocellular carcinomaEgyptian Liver Journal 2017; 7(3 and 4): 58 doi: 10.1097/01.ELX.0000526967.41371.51
34
Liying Guo, Kai Tan, Hao Wang, Xuan Zhang. Pterostilbene inhibits hepatocellular carcinoma through p53/SOD2/ROS-mediated mitochondrial apoptosisOncology Reports 2016; 36(6): 3233 doi: 10.3892/or.2016.5151
35
Qiao Zhu, Li Gong, Jun Wang, Qian Tu, Li Yao, Jia-Rui Zhang, Xiu-Juan Han, Shao-Jun Zhu, Shu-Mei Wang, Yan-Hong Li, Wei Zhang. miR-10b exerts oncogenic activity in human hepatocellular carcinoma cells by targeting expression of CUB and sushi multiple domains 1 (CSMD1)BMC Cancer 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12885-016-2801-4
36
Peter Dietrich, Claus Hellerbrand, Anja Bosserhoff. The Delta Subunit of Rod-Specific Photoreceptor cGMP Phosphodiesterase (PDE6D) Contributes to Hepatocellular Carcinoma ProgressionCancers 2019; 11(3): 398 doi: 10.3390/cancers11030398
37
Bing Feng, Ying Zhu, Chaoyue Sun, Zuqing Su, Lipeng Tang, Caiyun Li, Guangjuan Zheng. Basil polysaccharide inhibits hypoxia-induced hepatocellular carcinoma metastasis and progression through suppression of HIF-1α-mediated epithelial-mesenchymal transitionInternational Journal of Biological Macromolecules 2019; 137: 32 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.06.189
38
Changbo Fu, Xuan Xu, Weijun Lu, Lei Nie, Tao Yin, Dongde Wu. Increased expression of long non-coding RNA CCAT2 predicts poorer prognosis in patients with hepatocellular carcinomaMedicine 2019; 98(42): e17412 doi: 10.1097/MD.0000000000017412
39
Nur Signa A Gumilas, Ika M Harini, Thianty Sylviningrum, Wahyu Djatmiko, Lantip Rujito. Hepatitis B as hepatocellular carcinoma (HCC) risk factor in the south region of Java, IndonesiaJournal of Physics: Conference Series 2019; 1246: 012013 doi: 10.1088/1742-6596/1246/1/012013
40
Qing Zhao, Bo Zheng, Shiquan Meng, Ying Xu, Jing Guo, Li-jie Chen, Jian Xiao, Wei Zhang, Zhi-rong Tan, Jie Tang, Lei Chen, Yao Chen. Increased expression of SLC46A3 to oppose the progression of hepatocellular carcinoma and its effect on sorafenib therapyBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 114: 108864 doi: 10.1016/j.biopha.2019.108864
41
Kelly Goulart Lima, Gabriele Catyana Krause, Aline Daniele Schuster, Anderson Velasque Catarina, Bruno Souza Basso, Fernanda Cristina De Mesquita, Leonardo Pedrazza, Elisa Simon Marczak, Bianca Andrade Martha, Fernanda Bordignon Nunes, Eduardo Cremonese Filippi Chiela, Natália Jaeger, Marcos Paulo Thomé, Gabriela Viegas Haute, Henrique Bregolin Dias, Márcio Vinícius Fagundes Donadio, Jarbas Rodrigues De Oliveira. Gallic acid reduces cell growth by induction of apoptosis and reduction of IL-8 in HepG2 cellsBiomedicine & Pharmacotherapy 2016; 84: 1282 doi: 10.1016/j.biopha.2016.10.048
42
Peter Dietrich, Andreas Koch, Valerie Fritz, Arndt Hartmann, Anja Katrin Bosserhoff, Claus Hellerbrand. Wild type Kirsten rat sarcoma is a novel microRNA-622-regulated therapeutic target for hepatocellular carcinoma and contributes to sorafenib resistanceGut 2018; 67(7): 1328 doi: 10.1136/gutjnl-2017-315402
43
Yunwu Wang, Yu Xu, Wei Yan, Ping Han, Jingmei Liu, Jin Gong, Dongxiao Li, Xiangming Ding, Han Wang, Zhuoying Lin, Dean Tian, Jiazhi Liao. CFIm25 inhibits hepatocellular carcinoma metastasis by suppressing the p38 and JNK/c-Jun signaling pathwaysOncotarget 2018; 9(14): 11783 doi: 10.18632/oncotarget.24364
44
Supritha G. Swamy, Vivek H. Kameshwar, Priya B. Shubha, Chung Yeng Looi, Muthu K. Shanmugam, Frank Arfuso, Arunasalam Dharmarajan, Gautam Sethi, Nanjunda Swamy Shivananju, Anupam Bishayee. Targeting multiple oncogenic pathways for the treatment of hepatocellular carcinomaTargeted Oncology 2017; 12(1): 1 doi: 10.1007/s11523-016-0452-7
45
Xiaochun Peng, Fengmei Wei, Xiaoli Hu. Long noncoding RNA DLGAP1‐AS1 promotes cell proliferation in hepatocellular carcinoma via sequestering miR‐486‐5pJournal of Cellular Biochemistry 2020; 121(2): 1953 doi: 10.1002/jcb.29430
46
Nuobei Zhang, Xin Chen. A positive feedback loop involving the LINC00346/β-catenin/MYC axis promotes hepatocellular carcinoma developmentCellular Oncology 2020; 43(1): 137 doi: 10.1007/s13402-019-00478-4
47
Yuanyuan Gan, Nana Han, Xiaoqin He, Jiajun Yu, Meixia Zhang, Yujie Zhou, Huiling Liang, Junjian Deng, Yongfa Zheng, Wei Ge, Zhixiong Long, Ximing Xu. Long non-coding RNA CASC2 regulates cell biological behaviour through the MAPK signalling pathway in hepatocellular carcinomaTumor Biology 2017; 39(6): 101042831770622 doi: 10.1177/1010428317706229
48
Peter Dietrich, Kim Freese, Abdo Mahli, Wolfgang Erwin Thasler, Claus Hellerbrand, Anja Katrin Bosserhoff. Combined effects of PLK1 and RAS in hepatocellular carcinoma reveal rigosertib as promising novel therapeutic “dual-hit” optionOncotarget 2018; 9(3): 3605 doi: 10.18632/oncotarget.23188
49
Vadanasundari Vedarethinam, Karthik Dhanaraj, Soundharrajan Ilavenil, Mariadhas Arasu, Ki Choi, Naif Al-Dhabi, Srigopalram Srisesharam, Kyung Lee, Da Kim, Tamilvenvendan Dhanapal, Ravikumar Sivanesan, Han Choi, Young Kim. Antitumor Effect of the Mannich Base(1,3-bis-((3-Hydroxynaphthalen-2-yl)phenylmethyl)urea) on Hepatocellular CarcinomaMolecules 2016; 21(5): 632 doi: 10.3390/molecules21050632
50
Diana I. Sánchez, Bárbara González-Fernández, Beatriz San-Miguel, Juan Ortiz de Urbina, Irene Crespo, Javier González-Gallego, María J. Tuñón. Melatonin prevents deregulation of the sphingosine kinase/sphingosine 1-phosphate signaling pathway in a mouse model of diethylnitrosamine-induced hepatocellular carcinomaJournal of Pineal Research 2017; 62(1): e12369 doi: 10.1111/jpi.12369
51
Ying Chen, Zetian Shen, Yingru Zhi, Hao Zhou, Kai Zhang, Ting Wang, Bing Feng, Yitian Chen, Haizhu Song, Rui Wang, Xiaoyuan Chu. Long non-coding RNA ROR promotes radioresistance in hepatocelluar carcinoma cells by acting as a ceRNA for microRNA-145 to regulate RAD18 expressionArchives of Biochemistry and Biophysics 2018; 645: 117 doi: 10.1016/j.abb.2018.03.018
52
Yu-De Chu, Hsin-Yu Lai, Li-Mei Pai, Ya-Hui Huang, Yang-Hsiang Lin, Kung-Hao Liang, Chau-Ting Yeh. The methionine salvage pathway-involving ADI1 inhibits hepatoma growth by epigenetically altering genes expression via elevating S-adenosylmethionineCell Death & Disease 2019; 10(3) doi: 10.1038/s41419-019-1486-4
53
Xianqiong Liu, Junjie Hu, Xinhua Song, Kirsten Utpatel, Yi Zhang, Pan Wang, Xinjun Lu, Jie Zhang, Meng Xu, Tao Su, Li Che, Jingxiao Wang, Matthias Evert, Diego Calvisi, Xin Chen. Combined Treatment with MEK and mTOR Inhibitors is Effective in In Vitro and In Vivo Models of Hepatocellular CarcinomaCancers 2019; 11(7): 930 doi: 10.3390/cancers11070930
54
Yao-Li Chen, Ping-Yi Lin, Ying-Zi Ming, Wei-Chieh Huang, Rong-Fu Chen, Po-Ming Chen, Pei-Yi Chu. The effects of the location of cancer stem cell marker CD133 on the prognosis of hepatocellular carcinoma patientsBMC Cancer 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12885-017-3460-9
55
Lin Zheng, Chen-Yang Guo, Cheng-Shi Chen, Jin-Cheng Xiao, Hong-Tao Hu, Hong-Tao Cheng, Deng-Wei Zong, Li Jiang, Hai-Liang Li. Sorafenib improves lipiodol deposition in transarterial chemoembolization of Chinese patients with hepatocellular carcinoma: a long-term, retrospective studyOncotarget 2017; 8(57): 97613 doi: 10.18632/oncotarget.18811
56
Shunnan Yao, Jianpin Ye, Mengqi Yin, Rui Yu. DMAMCL exerts antitumor effects on hepatocellular carcinoma both in vitro and in vivoCancer Letters 2020; 483: 87 doi: 10.1016/j.canlet.2020.04.003
57
Peter Dietrich, Anne Gaza, Laura Wormser, Valerie Fritz, Claus Hellerbrand, Anja Katrin Bosserhoff. Neuroblastoma RAS Viral Oncogene Homolog (NRAS) Is a Novel Prognostic Marker and Contributes to Sorafenib Resistance in Hepatocellular CarcinomaNeoplasia 2019; 21(3): 257 doi: 10.1016/j.neo.2018.11.011
58
Yue Yang, Pingya He, Ning Li. The Antitumor Potential of Extract of the Oak Bracket Medicinal Mushroom Inonotus baumii in SMMC-7721 Tumor CellsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/1242784
59
Yuxin Chen, Yanping Wu, Xiao Zhang, Hong Zeng, Ya Liu, Qi Wu, Yan Chen, GuoQing Zhu, Qiuhui Pan, Lei Jin, Lin Guo, Fenyong Sun. Angiopoietin-2 (Ang-2) is a useful serum tumor marker for liver cancer in the Chinese populationClinica Chimica Acta 2018; 478: 18 doi: 10.1016/j.cca.2017.12.017
60
Experimental and Clinical Transplantation 2017; 15(Suppl 2) doi: 10.6002/ect.TOND16.L8
61
Antonio Cigliano, Chunmei Wang, Maria G. Pilo, Marta Szydlowska, Stefania Brozzetti, Gavinella Latte, Giovanni M. Pes, Rosa M. Pascale, Maria A. Seddaiu, Gianpaolo Vidili, Silvia Ribback, Frank Dombrowski, Matthias Evert, Xin Chen, Diego F. Calvisi. Inhibition of HSF1 suppresses the growth of hepatocarcinoma cell lines in vitro and AKT-driven hepatocarcinogenesis in miceOncotarget 2017; 8(33): 54149 doi: 10.18632/oncotarget.16927