BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Attwa MH, El-Etreby SA. Guide for diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma. World J Hepatol 2015; 7(12): 1632-1651 [PMID: 26140083 DOI: 10.4254/wjh.v7.i12.1632]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v7/i12/1632.htm
Number Citing Articles
1
Wenbing Sun, Shuqi Fu, Size Wu, Rong Tu, Diego Franco. Growing Evidence of Exosomal MicroRNA-Related Metastasis of Hepatocellular CarcinomaBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/4501454
2
Chen Han, Yongjie Jiang, Zhaoxia Wang, Hengxiao Wang. Natural killer cells involved in tumour immune escape of hepatocellular carcinomarInternational Immunopharmacology 2019; 73: 10 doi: 10.1016/j.intimp.2019.04.057
3
Nanbao Zhong, Guangming Lv, Zhonghua Chen. High Dose-Volume SBRT Following TACE Improves Clinical Outcomes of Patients with Unresectable Hepatocellular CarcinomaJournal of Cancer Therapy 2016; 7(02): 152 doi: 10.4236/jct.2016.72016
4
Faiza Essawy, Hoda Sadek, Sara Abdelaty, Manal Zahran, Bothaina Madkour, Karim Mashhour, Alaa Ismail, Dalia Amin. ABO blood group genotypes and risk of hepatocellular carcinoma in a cohort of Egyptian patientsGene Reports 2020; 21: 100760 doi: 10.1016/j.genrep.2020.100760
5
Kerui Xu, Shinobu Watanabe-Galloway, Fedja A. Rochling, Jianjun Zhang, Paraskevi A. Farazi, Hongyan Peng, Hongmei Wang, Jiangtao Luo. Practice, Knowledge, and Barriers for Screening of Hepatocellular Carcinoma Among High-Risk Chinese PatientsAnnals of Global Health 2017; 83(2): 281 doi: 10.1016/j.aogh.2017.02.002
6
Chang-Cheng Zhao, Wen-Wei Yu, Ying-Jie Qi, Liang-Fei Xu, Zi-Ran Wang, Ya-Wen Qiang, Fan Ma, Xiao-Ling Ma. Quantitative proteomic analysis reveals that Luks-PV exerts antitumor activity by regulating the key proteins and metabolic pathways in HepG2 cellsAnti-Cancer Drugs 2020; 31(3): 223 doi: 10.1097/CAD.0000000000000866
7
Jorge Simon, Alberto Ouro, Lolia Ala-Ibanibo, Natalia Presa, Teresa Cardoso Delgado, María Luz Martínez-Chantar. Sphingolipids in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Hepatocellular Carcinoma: Ceramide TurnoverInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 21(1): 40 doi: 10.3390/ijms21010040
8
Abdel-Rahman N. Zekri, Enas R. El-Sisi, Zeinab F. Abdallah, Alaa Ismail, Ahmed Barakat Barakat. Gene expression profiling of circulating CD133 + cells of hepatocellular carcinoma patients associated with HCV infectionJournal of the Egyptian National Cancer Institute 2017; 29(1): 19 doi: 10.1016/j.jnci.2016.12.002
9
Dan-Dan Zhou, Xiu-fen Liu, Cheng-wei Lu, Om Prakash Pant, Xiao-dong Liu. Long non-coding RNA PVT1: Emerging biomarker in digestive system cancerCell Proliferation 2017; 50(6): e12398 doi: 10.1111/cpr.12398
10
Wei Zou, Jun Cheng. MiR-887 Promotes the Progression of Hepatocellular Carcinoma via Targeting VHLTechnology in Cancer Research & Treatment 2020; 19: 153303382094042 doi: 10.1177/1533033820940425
11
Kayla Bastian, Emma Scott, David J. Elliott, Jennifer Munkley. FUT8 Alpha-(1,6)-Fucosyltransferase in CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(1): 455 doi: 10.3390/ijms22010455
12
Kai Zheng, Chenghui Liao, Yan Li, Xinmin Fan, Long Fan, Hong Xu, Qiangrong Kang, Yong Zeng, Xuli Wu, Haiqiang Wu, Lizhong Liu, Xiaohua Xiao, Jian Zhang, Yifei Wang, Zhendan He. Gypenoside L, Isolated from Gynostemma pentaphyllum, Induces Cytoplasmic Vacuolation Death in Hepatocellular Carcinoma Cells through Reactive-Oxygen-Species-Mediated Unfolded Protein ResponseJournal of Agricultural and Food Chemistry 2016; 64(8): 1702 doi: 10.1021/acs.jafc.5b05668
13
Amal A. Mohamed, Naglaa El-Toukhy, Doaa M. Ghaith, Ingy Badawy, Sara M. Abdo, Mahmoud Elkadeem, Mohamed N. Mahrous, Sherief Abd-Elsalam. Talin-1 Gene Expression as a Tumor Marker in Hepatocellular Carcinoma Patients: A Pilot StudyThe Open Biomarkers Journal 2020; 10(1): 15 doi: 10.2174/1875318302010010015
14
Roberto Mazzanti, Umberto Arena, Renato Tassi. Hepatocellular carcinoma: Where are we?World Journal of Experimental Medicine 2016; 6(1): 21-36 doi: 10.5493/wjem.v6.i1.21
15
Masataka Sakisaka, Miwa Haruta, Yoshihiro Komohara, Satoshi Umemoto, Keiko Matsumura, Tokunori Ikeda, Motohiro Takeya, Yukihiro Inomata, Yasuharu Nishimura, Satoru Senju. Therapy of primary and metastatic liver cancer by human iPS cell-derived myeloid cells producing interferon-βJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2017; 24(2): 109 doi: 10.1002/jhbp.422
16
Lung-Yi Mak, Vania Cruz-Ramón, Paulina Chinchilla-López, Harrys A. Torres, Noelle K. LoConte, John P. Rice, Lewis E. Foxhall, Erich M. Sturgis, Janette K. Merrill, Howard H. Bailey, Nahum Méndez-Sánchez, Man-Fung Yuen, Jessica P. Hwang. Global Epidemiology, Prevention, and Management of Hepatocellular CarcinomaAmerican Society of Clinical Oncology Educational Book 2018; (38): 262 doi: 10.1200/EDBK_200939
17
Lei Cheng, Shuhang Gao, Xiaobo Song, Weijie Dong, Huimin Zhou, Lifen Zhao, Li Jia. Comprehensive N-glycan profiles of hepatocellular carcinoma reveal association of fucosylation with tumor progression and regulation of FUT8 by microRNAsOncotarget 2016; 7(38): 61199 doi: 10.18632/oncotarget.11284
18
Samantha L. Lipman, Mark L. Palmeri, Kathryn R. Nightingale. Large Field-of-View Shear Wave Imaging for Hepatocellular Carcinoma Screening2018 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS) 2018; : 1 doi: 10.1109/ULTSYM.2018.8579901
19
Haitao Jiang, Lianhe Zhao, Yunjie Chen, Liang Sun. A four‐long noncoding RNA signature predicts survival of hepatocellular carcinoma patientsJournal of Clinical Laboratory Analysis 2020; 34(9) doi: 10.1002/jcla.23377
20
Guangfu Li, Dai Liu, Timothy K. Cooper, Eric T. Kimchi, Xiaoqiang Qi, Diego M. Avella, Ningfei Li, Qing X. Yang, Mark Kester, C. Bart Rountree, Jussuf T. Kaifi, David J. Cole, Don C. Rockey, Todd D. Schell, Kevin F. Staveley-O’Carroll. Successful chemoimmunotherapy against hepatocellular cancer in a novel murine modelJournal of Hepatology 2017; 66(1): 75 doi: 10.1016/j.jhep.2016.07.044
21
Neven A. Hagag, Yasser B. M. Ali, Ahmed A. Elsharawy, Roba M. Talaat. Clinical Impact of Circulated miR-1291 in Plasma of Patients with Liver Cirrhosis (LC) and Hepatocellular Carcinoma (HCC): Implication on Glypican-3 ExpressionJournal of Gastrointestinal Cancer 2020; 51(1): 234 doi: 10.1007/s12029-019-00234-9
22
Yifu Hou, Kai Chen, Rui Liao, Youzan Li, Hongji Yang, Jun Gong. LINC01419-mediated epigenetic silencing of ZIC1 promotes metastasis in hepatocellular carcinoma through the PI3K/Akt signaling pathwayLaboratory Investigation 2021; 101(5): 570 doi: 10.1038/s41374-021-00539-z
23
Xiu-Fen Liu, Ji-Long Hao, Tian Xie, Om Prakash Pant, Cheng-Bo Lu, Cheng-Wei Lu, Dan-Dan Zhou. The BRAF activated non-coding RNA: A pivotal long non-coding RNA in human malignanciesCell Proliferation 2018; 51(4): e12449 doi: 10.1111/cpr.12449
24
Alan Baronio Menegotto, Carla Diniz Lopes Becker, Silvio Cesar Cazella. Computer-aided diagnosis of hepatocellular carcinoma fusing imaging and structured health dataHealth Information Science and Systems 2021; 9(1) doi: 10.1007/s13755-021-00151-x
25
Fahrettin Burak Demir, Turker Tuncer, Adnan Fatih Kocamaz, Fatih Ertam. A survival classification method for hepatocellular carcinoma patients with chaotic Darcy optimization method based feature selectionMedical Hypotheses 2020; 139: 109626 doi: 10.1016/j.mehy.2020.109626
26
Subbroto Saha, Yingfu Yin, Kyeongseok Kim, Gwang-Mo Yang, Ahmed Dayem, Hye Choi, Ssang-Goo Cho. Valproic Acid Induces Endocytosis-Mediated Doxorubicin Internalization and Shows Synergistic Cytotoxic Effects in Hepatocellular Carcinoma CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2017; 18(5): 1048 doi: 10.3390/ijms18051048
27
Amani Ghousein, Nicola Mosca, Flora Cartier, Justine Charpentier, Jean‐William Dupuy, Anne‐Aurélie Raymond, Paulette Bioulac‐Sage, Christophe F. Grosset. miR‐4510 blocks hepatocellular carcinoma development through RAF1 targeting and RAS/RAF/MEK/ERK signalling inactivation Liver International 2020; 40(1): 240 doi: 10.1111/liv.14276
28
Jian Pu, Jianchu Wang, Wenchuan Li, Yuan Lu, Xianjian Wu, Xidai Long, Chunying Luo, Huamei Wei. hsa_circ_0000092 promotes hepatocellular carcinoma progression through up‐regulating HN1 expression by binding to microRNA‐338‐3pJournal of Cellular and Molecular Medicine 2020;  doi: 10.1111/jcmm.15010
29
Ping Li, Hua Fan, Qiang He. Investigation of the clinical significance and prognostic value of microRNA-145 in human hepatocellular carcinomaMedicine 2018; 97(51): e13715 doi: 10.1097/MD.0000000000013715
30
Yongping Zhou, Kuan Li, Tu Dai, Hong Wang, Zhiyuan Hua, Wuyang Bian, Hao Wang, Fangming Chen, Xiaoming Ai. Long non-coding RNA HCP5 functions as a sponge of miR-29b-3p and promotes cell growth and metastasis in hepatocellular carcinoma through upregulating DNMT3AAging 2021; 13(12): 16267 doi: 10.18632/aging.203155
31
Naima Zayed Mohamed, Hanan Farouk Aly, Hatem Abdel moneim El-Mezayen, Hadeer E. El-Salamony. Effect of co-administration of Bee honey and some chemotherapeutic drugs on dissemination of hepatocellular carcinoma in ratsToxicology Reports 2019; 6: 875 doi: 10.1016/j.toxrep.2019.08.007
32
Woohyung Lee, Ho-Seong Han, Soyeon Ahn, Yoo-Seok Yoon, Jai Young Cho, YoungRok Choi. Correlation between Resection Margin and Disease Recurrence with a Restricted Cubic Spline Model in Patients with Resected Hepatocellular CarcinomaDigestive Surgery 2018; 35(6): 520 doi: 10.1159/000485805
33
Alan Baronio Menegotto, Carla Diniz Lopes Becker, Silvio Cesar Cazella. Ambient Intelligence – Software and Applications –,10th International Symposium on Ambient IntelligenceAdvances in Intelligent Systems and Computing 2020; 1006: 3 doi: 10.1007/978-3-030-24097-4_1
34
Aixian Zheng, Xiaolong Zhang, Ju Gao, Xiaolong Liu, Jingfeng Liu. Peroxidase-like catalytic activity of copper ions and its application for highly sensitive detection of glypican-3Analytica Chimica Acta 2016; 941: 87 doi: 10.1016/j.aca.2016.08.036
35
Heba Sedrak, Noaman El-Garem, Mervat Naguib, Heba El-Zawahry, Mohamed Esmat, Lila Rashed. Vascular endothelial growth factor before and after locoregional treatment and its relation to treatment response in hepatocelluar carcinoma patientsAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2015; 5(12): 1005 doi: 10.1016/j.apjtb.2015.09.006
36
David Hao, Vwaire Orhurhu. Interventional Management of Chronic Visceral Pain Syndromes2021; : 85 doi: 10.1016/B978-0-323-75775-1.00014-3
37
Feng Chen, Huihui Wang, Jiayu Zhu, Rui Zhao, Peng Xue, Qiang Zhang, M Bud Nelson, Weidong Qu, Bo Feng, Jingbo Pi. Camptothecin suppresses NRF2–ARE activity and sensitises hepatocellular carcinoma cells to anticancer drugsBritish Journal of Cancer 2017; 117(10): 1495 doi: 10.1038/bjc.2017.317
38
Dipak D. Meshram, Claire V.S. Pike, Peter J. Coussons. Inhibition of Transglutaminase 2 activity increases cisplatin cytotoxicity in a model of human hepatocarcinoma chemotherapyEuropean Journal of Pharmacology 2017; 815: 332 doi: 10.1016/j.ejphar.2017.09.035
39
Jia-Cheng Tang, Yi-Li Feng, Tao Guo, An-Yong Xie, Xiu-Jun Cai. Circulating tumor DNA in hepatocellular carcinoma: trends and challengesCell & Bioscience 2016; 6(1) doi: 10.1186/s13578-016-0100-z
40
Badrinathan Sridharan, Naveen Devarajan, Rupal Jobanputra, Genekehal Siddaramana Gowd, Ida Mulayirikkal Anna, Anusha Ashokan, Shantikumar Nair, Manzoor Koyakutty. nCP:Fe Nanocontrast Agent for Magnetic Resonance Imaging-Based Early Detection of Liver Cirrhosis and Hepatocellular CarcinomaACS Applied Bio Materials 2021; 4(4): 3398 doi: 10.1021/acsabm.1c00001
41
Yuan Li, Zhong Li, Yunhao Jia, Bo Ding, Jinsong Yu. In Vitro Anti-hepatoma Activities of Notoginsenoside R1 Through Downregulation of Tumor Promoter miR-21Digestive Diseases and Sciences 2020; 65(5): 1364 doi: 10.1007/s10620-019-05856-4
42
Jing Li, Zhi-Ye Liu, Hai-Bo Yu, Qing Xue, Xiu-Sheng Qu. Effects of oxymatrine on the proliferation of human liver cancer Bel-7404 cellsMedicine 2020; 99(23): e20181 doi: 10.1097/MD.0000000000020181
43
Kun Liu, Yuening Zhang, Chengdong Zhang, Qinle Zhang, Jiatong Li, Feifan Xiao, Yingfang Li, Ruoheng Zhang, Dongwei Dou, Jiezhen Liang, Jian Qin, Zhidi Lin, Dong Zhao, Min Jiang, Zhenxin Liang, Jie Su, Vanaparthy Pranay Gupta, Min He, Xiaoli Yang. Methylation of S100A8 is a promising diagnosis and prognostic marker in hepatocellular carcinomaOncotarget 2016; 7(35): 56798 doi: 10.18632/oncotarget.10792
44
Doris Schneller, Peter Angel. Hepatocellular Carcinoma2019; : 1 doi: 10.15586/hepatocellularcarcinoma.2019.ch1
45
Chuqian Zheng, Xiuxia Liu, Leifeng Chen, Zheng Xu, Jianghua Shao. lncRNAs as prognostic molecular biomarkers in hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisOncotarget 2017; 8(35): 59638 doi: 10.18632/oncotarget.19559
46
M Omar, K Farid, T Emran, F El-Taweel, A Tabll, M Omran. HCC-Mark: a simple non-invasive model based on routine parameters for predicting hepatitis C virus related hepatocellular carcinomaBritish Journal of Biomedical Science 2021; 78(2): 72 doi: 10.1080/09674845.2020.1832371
47
Martin Reinhardt, Philipp Brandmaier, Daniel Seider, Marina Kolesnik, Sjoerd Jenniskens, Roberto Blanco Sequeiros, Martin Eibisberger, Philip Voglreiter, Ronan Flanagan, Panchatcharam Mariappan, Harald Busse, Michael Moche. A prospective development study of software-guided radio-frequency ablation of primary and secondary liver tumors: Clinical intervention modelling, planning and proof for ablation cancer treatment (ClinicIMPPACT)Contemporary Clinical Trials Communications 2017; 8: 25 doi: 10.1016/j.conctc.2017.08.004
48
Hao Xing, Haibo Qiu, Xuemei Ding, Jun Han, Zhenli Li, Han Wu, Cunling Yan, Huijun Li, Ruilin Han, Han Zhang, Chao Li, Mingda Wang, Mengchao Wu, Feng Shen, Yijie Zheng, Tian Yang. Clinical performance of α-L-fucosidase for early detection of hepatocellular carcinomaBiomarkers in Medicine 2019; 13(7): 545 doi: 10.2217/bmm-2018-0414
49
Shannon Weigum, Elizabeth McIvor, Christopher Munoz, Richard Feng, Travis Cantu, Kyle Walsh, Tania Betancourt. Targeted therapy of hepatocellular carcinoma with aptamer-functionalized biodegradable nanoparticlesJournal of Nanoparticle Research 2016; 18(11) doi: 10.1007/s11051-016-3633-5
50
Mei-Xi Wang, Dong Chen, Yuan-Yuan Zhao, Bo Yang, Ji-Pin Jiang, Fan-Jun Zeng, Lai Wei, Zhi-Shui Chen. Role of selected criteria and preventive chemotherapy in tumor recurrence after liver transplantationHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2020; 19(4): 378 doi: 10.1016/j.hbpd.2020.06.008
51
T. C. Saat, S. van den Engel, W. Bijman-Lachger, S. S. Korevaar, M. J. Hoogduijn, J. N. M. IJzermans, R. W. F. de Bruin. Fate and Effect of Intravenously Infused Mesenchymal Stem Cells in a Mouse Model of Hepatic Ischemia Reperfusion Injury and ResectionStem Cells International 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/5761487
52
CHENG-YUN DOU, CHUANG-JIE CAO, ZHUO WANG, RU-HUA ZHANG, LEI-LEI HUANG, JIA-YAN LIAN, WEN-LIN XIE, LIAN-TANG WANG. EFEMP1 inhibits migration of hepatocellular carcinoma by regulating MMP2 and MMP9 via ERK1/2 activityOncology Reports 2016; 35(6): 3489 doi: 10.3892/or.2016.4733
53
Sean L. Zheng, Vincent S. Yip, Federica Pedica, Andreas Prachalias, Alberto Quaglia. Intrahepatic bile duct mixed adenoneuroendocrine carcinoma: a case report and review of the literatureDiagnostic Pathology 2015; 10(1) doi: 10.1186/s13000-015-0439-1
54
Peike Peng, Dongwei Jia, Linna Cao, Wenli Lu, Xiaomei Liu, Chao Liang, Zhiqiang Pan, Zhaoqin Fang. Akebia saponin E, as a novel PIKfyve inhibitor, induces lysosome-associated cytoplasmic vacuolation to inhibit proliferation of hepatocellular carcinoma cellsJournal of Ethnopharmacology 2021; 266: 113446 doi: 10.1016/j.jep.2020.113446
55
Siqi Li, Huiyan Jiang, Yu-dong Yao, Wenbo Pang, Qingjiao Sun, Li Kuang. Structure convolutional extreme learning machine and case-based shape template for HCC nucleus segmentationNeurocomputing 2018; 312: 9 doi: 10.1016/j.neucom.2018.05.013
56
J. Sastre, R. Díaz-Beveridge, J. García-Foncillas, R. Guardeño, C. López, R. Pazo, N. Rodriguez-Salas, M. Salgado, A. Salud, J. Feliu. Clinical guideline SEOM: hepatocellular carcinomaClinical and Translational Oncology 2015; 17(12): 988 doi: 10.1007/s12094-015-1451-3
57
Nuozhou Wang, Shanshan Wang, Ming-Yue Li, Bao-guang Hu, Li-ping Liu, Sheng-li Yang, Shucai Yang, Zhongqin Gong, Paul B. S. Lai, George G. Chen. Cancer stem cells in hepatocellular carcinoma: an overview and promising therapeutic strategiesTherapeutic Advances in Medical Oncology 2018; 10: 175883591881628 doi: 10.1177/1758835918816287
58
Mai Mohyeldeen, Safinaz Ibrahim, Olfat Shaker, Hebatullah Helmy. Serum expression and diagnostic potential of long non-coding RNAs NEAT1 and TUG1 in viral hepatitis C and viral hepatitis C-associated hepatocellular carcinomaClinical Biochemistry 2020; 84: 38 doi: 10.1016/j.clinbiochem.2020.06.005
59
Kabir Mody, Sean P. Cleary. A Review of Circulating Tumor DNA in Hepatobiliary MalignanciesFrontiers in Oncology 2018; 8 doi: 10.3389/fonc.2018.00212
60
Liang Ma, Lei Peng, Sheng Fang, Bangguo He, Zi Liu. Celastrol downregulates E2F1 to induce growth inhibitory effects in hepatocellular carcinoma HepG2 cellsOncology Reports 2017; 38(5): 2951 doi: 10.3892/or.2017.5971
61
Mengxuan Lu, Xia Kong, Huaigao Wang, Guoliang Huang, Caiguo Ye, Zhiwei He. A novel microRNAs expression signature for hepatocellular carcinoma diagnosis and prognosisOncotarget 2017; 8(5): 8775 doi: 10.18632/oncotarget.14452
62
Feng Wang, Jun Wang, Linlin Ju, Lin Chen, Weihua Cai, Jialin Yang. Diagnostic and prognostic potential of serum miR-132/212 cluster in patients with hepatocellular carcinomaAnnals of Clinical Biochemistry: International Journal of Laboratory Medicine 2018; 55(5): 576 doi: 10.1177/0004563218755815
63
Nikolaos Galanakis, Elias Kehagias, Nikolas Matthaiou, Dimitrios Samonakis, Dimitrios Tsetis. Transcatheter arterial chemoembolization combined with radiofrequency or microwave ablation for hepatocellular carcinoma: a reviewHepatic Oncology 2018; 5(2): HEP07 doi: 10.2217/hep-2018-0001
64
Qi-Fan Qin, Jie Weng, Gan-Xin Xu, Chun-Ming Chen, Chang-Ku Jia. Combination of serum tumor markers dickkopf-1, DCP and AFP for the diagnosis of primary hepatocellular carcinomaAsian Pacific Journal of Tropical Medicine 2017; 10(4): 409 doi: 10.1016/j.apjtm.2017.03.016
65
Hyun Joon An, Woo Young Shin, Keon-Young Lee, Seung-Ik Ahn. A comparison of the risk factors of intrahepatic recurrence, early recurrencen, and multiple recurrences after resection for single nodular hepatocellular carcinomaKorean Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery 2015; 19(3): 89 doi: 10.14701/kjhbps.2015.19.3.89
66
Pei Hu, Changzheng Ke, Xingrong Guo, Pan Ren, Yaoyao Tong, Sen Luo, Yulin He, Zhiqiang Wei, Bin Cheng, Ruiming Li, Jie Luo, Zhongji Meng. Both glypican-3/Wnt/β-catenin signaling pathway and autophagy contributed to the inhibitory effect of curcumin on hepatocellular carcinomaDigestive and Liver Disease 2019; 51(1): 120 doi: 10.1016/j.dld.2018.06.012
67
Dongling Zhu, Yushuang Qin, Jingjing Wang, Liwen Zhang, Sijuan Zou, Xiaohua Zhu, Lei Zhu. Novel Glypican-3-Binding Peptide for in Vivo Hepatocellular Carcinoma Fluorescent ImagingBioconjugate Chemistry 2016; 27(3): 831 doi: 10.1021/acs.bioconjchem.6b00030
68
Fan Yang, Jing Zhao, Chunwei Liu, Yiran Mao, Jie Mu, Xi Wei, Jinyan Jia, Sheng Zhang, Xiaojie Xin, Jian Tan. Superb microvascular imaging technique in depicting vascularity in focal liver lesions: more hypervascular supply patterns were depicted in hepatocellular carcinomaCancer Imaging 2019; 19(1) doi: 10.1186/s40644-019-0277-6
69
Rui Zhang, Peng Lin, Hong Yang, Yun He, Yi-Wu Dang, Zhen-Bo Feng, Gang Chen. Clinical role and biological function of CDK5 in hepatocellular carcinoma: A study based on immunohistochemistry, RNA-seq and in vitro investigationOncotarget 2017; 8(65): 108333 doi: 10.18632/oncotarget.22659
70
Jun‐Cheng Guo, Yi‐Jun Yang, Jian‐Quan Zhang, Min Guo, Li Xiang, Shu‐Feng Yu, Huang Ping, Liu Zhuo. microRNA‐448 inhibits stemness maintenance and self‐renewal of hepatocellular carcinoma stem cells through the MAGEA6‐mediated AMPK signaling pathwayJournal of Cellular Physiology 2019; 234(12): 23461 doi: 10.1002/jcp.28915
71
Yanting Shen, Lu Bu, Rui Li, Zhenzhu Chen, Fei Tian, Na Lu, Qinyu Ge, Yunfei Bai, Zuhong Lu. Screening effective differential expression genes for hepatic carcinoma with metastasis in the peripheral blood mononuclear cells by RNA-seqOncotarget 2017; 8(17): 27976 doi: 10.18632/oncotarget.15855
72
Georg J. Wengert, Pascal A.T. Baltzer, Hubert Bickel, Patrick Thurner, Julia Breitenseher, Mathias Lazar, Matthias Pones, Markus Peck-Radosavljevic, Florian Hucke, Ahmed Ba-Ssalamah. Differentiation of Intrahepatic Cholangiocellular Carcinoma from Hepatocellular Carcinoma in the Cirrhotic Liver Using Contrast-enhanced MR ImagingAcademic Radiology 2017; 24(12): 1491 doi: 10.1016/j.acra.2017.06.005
73
Takeshi Harada, Shinji Matsumoto, Suguru Hirota, Hirokazu Kimura, Shinsuke Fujii, Yuuya Kasahara, Hidetoshi Gon, Toshihiko Yoshida, Tomoo Itoh, Naotsugu Haraguchi, Tsunekazu Mizushima, Takehiro Noda, Hidetoshi Eguchi, Satoshi Nojima, Eiichi Morii, Takumi Fukumoto, Satoshi Obika, Akira Kikuchi. Chemically Modified Antisense Oligonucleotide Against ARL4C Inhibits Primary and Metastatic Liver Tumor GrowthMolecular Cancer Therapeutics 2019; 18(3): 602 doi: 10.1158/1535-7163.MCT-18-0824
74
Moritz T. Winkelmann, Rami Archid, Georg Gohla, Gerald Hefferman, Jens Kübler, Jakob Weiss, Stephan Clasen, Konstantin Nikolaou, Silvio Nadalin, Rüdiger Hoffmann. MRI-guided percutaneous thermoablation in combination with hepatic resection as parenchyma-sparing approach in patients with primary and secondary hepatic malignancies: single center long-term experienceCancer Imaging 2020; 20(1) doi: 10.1186/s40644-020-00316-z
75
Yuchuan Zhong, Yan Li, Tao Song, Dapeng Zhang. MiR-718 mediates the indirect interaction between lncRNA SEMA3B-AS1 and PTEN to regulate the proliferation of hepatocellular carcinoma cellsPhysiological Genomics 2019; 51(10): 500 doi: 10.1152/physiolgenomics.00019.2019
76
Zi Yin, Tingting Ma, Ye Lin, Xin Lu, Chuanzhao Zhang, Sheng Chen, Zhixiang Jian. IL‐6/STAT3 pathway intermediates M1/M2 macrophage polarization during the development of hepatocellular carcinomaJournal of Cellular Biochemistry 2018; 119(11): 9419 doi: 10.1002/jcb.27259
77
Ha Sang Eun, Kim Seong Min, Lee Ho Jeong, Preethi Vetrivel, Venu Venkatarame Gowda Saralamma, Heo Jeong Doo, Kim Eun Hee, Lee Sang Joon, Kim Gon Sup. Scutellarein Induces Fas-Mediated Extrinsic Apoptosis and G2/M Cell Cycle Arrest in Hep3B Hepatocellular Carcinoma CellsNutrients 2019; 11(2): 263 doi: 10.3390/nu11020263
78
Jian Ruan, Haiyan Zheng, Xiaodong Rong, Xiaomin Rong, Junyi Zhang, Weijia Fang, Peng Zhao, Rongcheng Luo. Over-expression of cathepsin B in hepatocellular carcinomas predicts poor prognosis of HCC patientsMolecular Cancer 2016; 15(1) doi: 10.1186/s12943-016-0503-9
79
Asahiro Morishita, Tsutomu Masaki. MicroRNAs as possible biomarkers for hepatocellular carcinomaHepatology Research 2018; 48(7): 499 doi: 10.1111/hepr.13078
80
Toshiro Masuda, Toru Beppu, Hirohisa Okabe, Hidetoshi Nitta, Katsunori Imai, Hiromitsu Hayashi, Akira Chikamoto, Kenichiro Yamamoto, Satoshi Ikeshima, Masafumi Kuramoto, Shinya Shimada, Hideo Baba. Predictive factors of pathological vascular invasion in hepatocellular carcinoma within 3 cm and three nodules without radiological vascular invasionHepatology Research 2016; 46(10): 985 doi: 10.1111/hepr.12637
81
Lin-Hong Mao, Si-Yuan Chen, Xiao-Qin Li, Feng Xu, Jing Lei, Qing-Liang Wang, Li-Yang Luo, Hai-Yan Cao, Xin Ge, Tao Ran, Xue Li, Min Zou, Zhi-Hang Zhou, Xiao-Ling Wu, Song He. LncRNA-LALR1 upregulates small nucleolar RNA SNORD72 to promote growth and invasion of hepatocellular carcinomaAging 2020; 12(5): 4527 doi: 10.18632/aging.102907
82
Sirio Fiorino, Maria Letizia Bacchi-Reggiani, Michela Visani, Giorgia Acquaviva, Adele Fornelli, Michele Masetti, Andrea Tura, Fabio Grizzi, Matteo Zanello, Laura Mastrangelo, Raffaele Lombardi, Luca Di Tommaso, Arrigo Bondi, Sergio Sabbatani, Andrea Domanico, Carlo Fabbri, Paolo Leandri, Annalisa Pession, Elio Jovine, Dario de Biase. MicroRNAs as possible biomarkers for diagnosis and prognosis of hepatitis B- and C-related-hepatocellular-carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(15): 3907-3936 doi: 10.3748/wjg.v22.i15.3907
83
Jinyu Yu, Junqing Han, Jian Zhang, Guanzhen Li, Hui Liu, Xianping Cui, Yantian Xu, Tao Li, Juan Liu, Chuanxi Wang. The long noncoding RNAs PVT1 and uc002mbe.2 in sera provide a new supplementary method for hepatocellular carcinoma diagnosisMedicine 2016; 95(31): e4436 doi: 10.1097/MD.0000000000004436
84
Shahira Amin Zayed, Nariman M. Zahran, Mervat Mamdooh Khorshied, Ashraf Omar Abdel‐Aziz, Ola Mahmoud, Shereif Ahmed Morsy, Hend Ibrahim Shousha, Tamer Mahmoud Elbaz, Mohamed Mahmoud Nabeel, Amira Ramadan Korany Harb. Genetic variations in death receptor domain 4 gene and the susceptibility to hepatitis C related hepatocellular carcinomaJournal of Medical Virology 2019; 91(8): 1537 doi: 10.1002/jmv.25476
85
Haoran Xu, Yongjia Tang, Yue Zhao, Fang Wang, Xin Gao, Dawei Deng, Yueqing Gu. SPECT Imaging of Hepatocellular Carcinoma Detection by the GPC3 ReceptorMolecular Pharmaceutics 2021; 18(5): 2082 doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.1c00060
86
Yehya Slim, Maija Rikmane, Sergejs Grigorjevs, Jevgenijs Stepanovs, Biruta Mamaja. Post Operative Pain Management for Open Inguinal Hernia Repair under Ultrasound Guidance with two Different Regional Analgesia Techniques: Transversus Abdominis Plane Block VS Ilioinguinal / Iliohypogastric Nerves BlockActa Chirurgica Latviensis 2014; 14(2): 18 doi: 10.1515/chilat-2015-0004
87
Gurjot Singh, Eric M Yoshida, Sahaj Rathi, Vladimir Marquez, Peter Kim, Siegfried R Erb, Baljinder S Salh. Biomarkers for hepatocellular cancerWorld Journal of Hepatology 2020; 12(9): 558-573 doi: 10.4254/wjh.v12.i9.558
88
Swathi Mohankumar, Tushar Patel. Extracellular vesicle long noncoding RNA as potential biomarkers of liver cancerBriefings in Functional Genomics 2016; 15(3): 249 doi: 10.1093/bfgp/elv058
89
So Young Yoo, Narayanasamy Badrinath, Hyun Young Woo, Jeong Heo. Oncolytic Virus-Based Immunotherapies for Hepatocellular CarcinomaMediators of Inflammation 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/5198798
90
Aakash Desai, Sonia Sandhu, Jin-Ping Lai, Dalbir Singh Sandhu. Hepatocellular carcinoma in non-cirrhotic liver: A comprehensive reviewWorld Journal of Hepatology 2019; 11(1): 1-18 doi: 10.4254/wjh.v11.i1.1
91
Zuxiong Tang, Jun He, Jiayue Zou, Shufei Yu, Xiaoming Sun, Lei Qin. Cisplatin-resistant HepG2 cell-derived exosomes transfer cisplatin resistance to cisplatin-sensitive cells in HCCPeerJ 2021; 9: e11200 doi: 10.7717/peerj.11200
92
Rodolfo Sacco, Michela Antonucci, Giampaolo Bresci, Ambra Corti, Luca Giacomelli, Valeria Mismas, Maurizio Rainieri, Antonio Romano, Roberto Eggenhoffner, Emanuele Tumino, Giuseppe Cabibbo. Curative therapies for hepatocellular carcinoma: an update and perspectivesExpert Review of Anticancer Therapy 2016; 16(2): 169 doi: 10.1586/14737140.2016.1123625
93
RUNZHE CHEN, ZENGXIN GAO, XIAOTAO WU, JOS L. CAMPBELL, PEI ZHANG, BAOAN CHEN. Hepatocellular carcinoma presenting as thoracic spinal canal metastasis with no clinical primary foci: A report of a rare case and review of the literatureOncology Letters 2015; 10(4): 2333 doi: 10.3892/ol.2015.3569
94
Israa T. Ismail, Oliver Fiehn, Ashraf Elfert, Marwa Helal, Ibrahim Salama, Hala El-Said. Sugar Alcohols Have a Key Role in Pathogenesis of Chronic Liver Disease and Hepatocellular Carcinoma in Whole Blood and Liver TissuesCancers 2020; 12(2): 484 doi: 10.3390/cancers12020484
95
Guang Song, Hong-Xia Cao, Shao-Xin Yao, Cang-Tuo Li. Abnormal expression of WIF1 in hepatocellular carcinoma cells and its regulating effect on invasion and metastasis factors of TIMP-3 and caveolin-1 of hepatocellular carcinomaAsian Pacific Journal of Tropical Medicine 2015; 8(11): 958 doi: 10.1016/j.apjtm.2015.10.007
96
Chunhui Zhou, Zhen Chen, Changli Peng, Changyong Chen, Haiping Li. Long Noncoding RNA TRIM52-AS1 Sponges miR-514a-5p to Facilitate Hepatocellular Carcinoma Progression Through Increasing MRPS18ACancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2021; 36(2): 211 doi: 10.1089/cbr.2019.3271
97
Gan Qiao, Huanli Xu, Cong Li, Xiao Li, Ammad Farooqi, Yuming Zhao, Xiaohui Liu, Ming Liu, Dimitrios Stagos, Xiukun Lin. Granulin A Synergizes with Cisplatin to Inhibit the Growth of Human Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(10): 3060 doi: 10.3390/ijms19103060
98
Keyur Patel, Ryan Lamm, Peter Altshuler, Hien Dang, Ashesh P. Shah. Hepatocellular Carcinoma—The Influence of Immunoanatomy and the Role of ImmunotherapyInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(18): 6757 doi: 10.3390/ijms21186757
99
Francesca Pezzuto, Luigi Buonaguro, Franco Buonaguro, Maria Tornesello. The Role of Circulating Free DNA and MicroRNA in Non-Invasive Diagnosis of HBV- and HCV-Related Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(4): 1007 doi: 10.3390/ijms19041007
100
Yu Akazawa, Toshihiro Suzuki, Toshiaki Yoshikawa, Shoichi Mizuno, Yasunari Nakamoto, Tetsuya Nakatsura. Prospects for immunotherapy as a novel therapeutic strategy against hepatocellular carcinomaWorld Journal of Meta-Analysis 2019; 7(3): 80-95 doi: 10.13105/wjma.v7.i3.80
101
Abdullah Ahmed Gibriel, Amany Mohamed Al-Anany, Mohamed Ali Ezz Al-Arab, Hassan Mohamed Elsaid Azzazy. Investigating circulatory microRNA expression profiles in Egyptian patients infected with hepatitis C virus mediated hepatic disordersMeta Gene 2020; 26: 100792 doi: 10.1016/j.mgene.2020.100792
102
Lichuan Wu, Shuaibing Liu, Jinrui Wei, Dong Li, Xu Liu, Jianyi Wang, Lisheng Wang. Synthesis and biological evaluation of matrine derivatives as anti-hepatocellular cancer agentsBioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2016; 26(17): 4267 doi: 10.1016/j.bmcl.2016.07.045
103
Shan-Na Zhao, Ling-Ling Liu, Zhi-Ping Lv, Xiao-Hua Wang, Cheng-Hong Wang. Network analysis of HBV- and HCV-induced hepatocellular carcinoma based on Random Forest and Monte Carlo cross-validationMolecular Medicine Reports 2017; 16(3): 2411 doi: 10.3892/mmr.2017.6861
104
Esam M. Aboubakr, Ashraf Taye, Omar M. Aly, Amira M. Gamal-Eldeen, Mohamed A. El-Moselhy. Enhanced anticancer effect of Combretastatin A-4 phosphate when combined with vincristine in the treatment of hepatocellular carcinomaBiomedicine & Pharmacotherapy 2017; 89: 36 doi: 10.1016/j.biopha.2017.02.019
105
Hongping Lu, Ming Han, Xiaoxue Yuan, Kelbinur Tursun, Yu Zhang, Yaru Li, Zhongshu Li, Shenghu Feng, Li Zhou, Zhipeng Pan, Qi Wang, Kai Han, Shunai Liu, Jun Cheng. Role of IL‐6‐mediated expression of NS5ATP9 in autophagy of liver cancer cellsJournal of Cellular Physiology 2018; 233(12): 9312 doi: 10.1002/jcp.26343
106
E-Na Qian, Shuang-Yin Han, Song-Ze Ding, Xun Lv. Expression and diagnostic value of CCT3 and IQGAP3 in hepatocellular carcinomaCancer Cell International 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12935-016-0332-3
107
Kai Ding, Yannian Liao, Dinghao Gong, Xin Zhao, Wu Ji. Effect of long non-coding RNA H19 on oxidative stress and chemotherapy resistance of CD133+ cancer stem cells via the MAPK/ERK signaling pathway in hepatocellular carcinomaBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 502(2): 194 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.05.143
108
Vania Cruz-Ramón, Paulina Chinchilla-López, Oscar Ramírez-Pérez, Xingshun Qi, Nahum Méndez-Sánchez. The Changing Face of the Diagnosis of Chronic and Malignant Liver Diseases: Potential New BiomarkersAnnals of Hepatology 2018; 17(1): 14 doi: 10.5604/01.3001.0010.7531
109
Elisa Feller Gonçalves da Silva, Kelly Goulart Lima, Gabriele Catyana Krause, Gabriela Viegas Haute, Leonardo Pedrazza, Anderson Velasque Catarina, Rodrigo Benedetti Gassen, Bruno de Souza Basso, Henrique Bregolin Dias, Carolina Luft, Maria Claudia Rosa Garcia, Bruna Pasqualotto Costa, Géssica Luana Antunes, Luiz Augusto Basso, Márcio Vinícius Fagundes Donadio, Pablo Machado, Jarbas Rodrigues de Oliveira. CPBMF65, a synthetic human uridine phosphorylase-1 inhibitor, reduces HepG2 cell proliferation through cell cycle arrest and senescenceInvestigational New Drugs 2020; 38(6): 1653 doi: 10.1007/s10637-020-00941-2
110
Zhen Zeng, Jinghui Dong, Yinyin Li, Zheng Dong, Ze Liu, Jiagan Huang, Yonggang Wang, Yunhuan Zhen, Yinying Lu. The expression level and diagnostic value of microRNA-22 in HCC patientsArtificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2020; 48(1): 683 doi: 10.1080/21691401.2019.1703723