BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang W, Lai SL, Chen J, Xie D, Wu FX, Jin GQ, Su DK. Validated preoperative computed tomography risk estimation for postoperative hepatocellular carcinoma recurrence. World J Gastroenterol 2017; 23(35): 6467-6473 [PMID: 29085196 DOI: 10.3748/wjg.v23.i35.6467]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v23/i35/6467.htm
Number Citing Articles
1
Miao Chen, Duo Wang, Yuan Zhao, Dan‑Mei Lu, Hong‑Xue Li, Jun‑Jie Liu, Hang Li. Preoperative color Doppler ultrasonography predicts early recurrence in AFP‑positive hepatocellular carcinomaOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10825
2
Wei Zhang, Zhi-Wei Zhang, Bi-Xiang Zhang, Zhi-Yong Huang, Wan-Guang Zhang, Hui-Fang Liang, Xiao-Ping Chen. Outcomes and Prognostic Factors of Spontaneously Ruptured Hepatocellular CarcinomaJournal of Gastrointestinal Surgery 2019; 23(9): 1788 doi: 10.1007/s11605-018-3930-7
3
Huan-Huan Chong, Li Yang, Ruo-Fan Sheng, Yang-Li Yu, Di-Jia Wu, Sheng-Xiang Rao, Chun Yang, Meng-Su Zeng. Multi-scale and multi-parametric radiomics of gadoxetate disodium–enhanced MRI predicts microvascular invasion and outcome in patients with solitary hepatocellular carcinoma ≤ 5 cmEuropean Radiology 2021; 31(7): 4824 doi: 10.1007/s00330-020-07601-2
4
Margaritis Avgeris, Konstantina Panoutsopoulou, Maria-Alexandra Papadimitriou, Andreas Scorilas. Circulating exosomal miRNAs: clinical significance in human cancersExpert Review of Molecular Diagnostics 2019; 19(11): 979 doi: 10.1080/14737159.2019.1673732
5
Maria Tampaki, George Vasileios Papatheodoridis, Evangelos Cholongitas. Intrahepatic recurrence of hepatocellular carcinoma after resection: an updateClinical Journal of Gastroenterology 2021; 14(3): 699 doi: 10.1007/s12328-021-01394-7
6
Huan Tong, Li‑Geng Duan, Hong‑Ying Zhou, Shi Feng. Modification of the method to establish a hepatic VX2 carcinoma model in rabbitsOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.7980
7
Hang-Tong Hu, Shun-Li Shen, Zhu Wang, Quan-Yuan Shan, Xiao-Wen Huang, Qiao Zheng, Xiao-Yan Xie, Ming-De Lu, Wei Wang, Ming Kuang. Peritumoral tissue on preoperative imaging reveals microvascular invasion in hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisAbdominal Radiology 2018; 43(12): 3324 doi: 10.1007/s00261-018-1646-5
8
Reina Sasaki, Tatsuo Kanda, Osamu Yokosuka, Naoya Kato, Shunichi Matsuoka, Mitsuhiko Moriyama. Exosomes and Hepatocellular Carcinoma: From Bench to BedsideInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(6): 1406 doi: 10.3390/ijms20061406
9
Liping Wang, Xixi Chen, Lingyan Wang, Shujing Wang, Wenli Li, Yubo Liu, Jianing Zhang. Knockdown of ST6Gal‐I expression in human hepatocellular carcinoma cells inhibits their exosome‐mediated proliferation‐ and migration‐promoting effects IUBMB Life 2021; 73(11): 1378 doi: 10.1002/iub.2562
10
Wei Zhang, Lijuan Liu, Peng Wang, Lili Wang, Lidong Liu, Jie Chen, Danke Su. Preoperative computed tomography and serum α-fetoprotein to predict microvascular invasion in hepatocellular carcinomaMedicine 2018; 97(27): e11402 doi: 10.1097/MD.0000000000011402
11
Jong Man Kim, Jae-Won Joh, Nam-Joon Yi, Gyu-Seong Choi, Kyunga Kim, Kwang-Woong Lee, Kyung-Suk Suh. Predicting Hepatocellular Carcinoma Recurrence Beyond Milan Criteria After Liver Resection for Solitary Hepatocellular CarcinomaJournal of Gastrointestinal Surgery 2020; 24(10): 2219 doi: 10.1007/s11605-019-04363-1
12
Sadik Server, Soheil Sabet, Kourosh Yaghouti, Esat Namal, Nagihan Inan, Yaman Tokat. Value of Imaging Findings in the Prediction of Microvascular Invasion in Hepatocellular CarcinomaTransplantation Proceedings 2019; 51(7): 2403 doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.178
13
Yunyun Wei, Wei Pei, Yunying Qin, Danke Su, Hai Liao. Preoperative MR imaging for predicting early recurrence of solitary hepatocellular carcinoma without microvascular invasionEuropean Journal of Radiology 2021; 138: 109663 doi: 10.1016/j.ejrad.2021.109663
14
Zhen Zhang, Hanyu Jiang, Jie Chen, Yi Wei, Likun Cao, Zheng Ye, Xin Li, Ling Ma, Bin Song. Hepatocellular carcinoma: radiomics nomogram on gadoxetic acid-enhanced MR imaging for early postoperative recurrence predictionCancer Imaging 2019; 19(1) doi: 10.1186/s40644-019-0209-5