BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen RC, Wang J, Kuang XY, Peng F, Fu YM, Huang Y, Li N, Fan XG. Integrated analysis of microRNA and mRNA expression profiles in HBx-expressing hepatic cells. World J Gastroenterol 2017; 23(10): 1787-1795 [PMID: 28348484 DOI: 10.3748/wjg.v23.i10.1787]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v23/i10/1787.htm
Number Citing Articles
1
Xiaoyu Fu, Yi Ouyang, Juan Mo, Ronghua Li, Lei Fu, Shifang Peng. Upregulation of microRNA-328-3p by hepatitis B virus contributes to THLE-2 cell injury by downregulating FOXO4Journal of Translational Medicine 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12967-020-02299-8
2
Songman Yu, Ning Li, Juan Wang, Yongming Fu, Yan Huang, Panpan Yi, Ruochan Chen, Daolin Tang, Xingwang Hu, Xuegong Fan. Correlation of Long Noncoding RNA SEMA6A-AS1 Expression with Clinical Outcome in HBV-Related Hepatocellular CarcinomaClinical Therapeutics 2020; 42(3): 439 doi: 10.1016/j.clinthera.2020.01.012
3
Juan Wang, Ning Li, Ze-Bing Huang, Sha Fu, Song-Man Yu, Yong-Ming Fu, Peng-Cheng Zhou, Ruo-Chan Chen, Rong-Rong Zhou, Yan Huang, Xing-Wang Hu, Xue-Gong Fan. HBx regulates transcription factor PAX8 stabilization to promote the progression of hepatocellular carcinomaOncogene 2019; 38(40): 6696 doi: 10.1038/s41388-019-0907-2
4
Ruochan Chen, Yiya Zhang. EPDR1 correlates with immune cell infiltration in hepatocellular carcinoma and can be used as a prognostic biomarkerJournal of Cellular and Molecular Medicine 2020; 24(20): 12107 doi: 10.1111/jcmm.15852
5
Weiyang Lou, Jingxing Liu, Bisha Ding, Danni Chen, Liang Xu, Jun Ding, Donghai Jiang, Lin Zhou, Shusen Zheng, Weimin Fan. Identification of potential miRNA–mRNA regulatory network contributing to pathogenesis of HBV-related HCCJournal of Translational Medicine 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12967-018-1761-7
6
Songman Yu, Ning Li, Zebing Huang, Ruochan Chen, Panpan Yi, Rui Kang, Daolin Tang, Xingwang Hu, Xuegong Fan. A novel lncRNA, TCONS_00006195, represses hepatocellular carcinoma progression by inhibiting enzymatic activity of ENO1Cell Death & Disease 2018; 9(12) doi: 10.1038/s41419-018-1231-4
7
Yajun Li, Yongming Fu, Xingwang Hu, Lunquan Sun, Daolin Tang, Ning Li, Fang Peng, Xue-gong Fan. The HBx–CTTN interaction promotes cell proliferation and migration of hepatocellular carcinoma via CREB1Cell Death & Disease 2019; 10(6) doi: 10.1038/s41419-019-1650-x
8
La Wang, Chengchen Xu, Dandan Sun, Yang Deng, Xinyue Wei, Jun Zhou. Toward Understanding on the Regulatory Network of HBx-induced microRNA-187-5p in Hepatocellular Carcinoma: A Study based on Bioinformatics Analysis2021 13th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology 2021; : 180 doi: 10.1145/3473258.3473285