BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ting Liu, Wenyun Hu, Xue Zou, Jingchen Xu, Shushu He, Le Chang, Xinyi Li, Yuanyuan Yin, Mi Tian, Ziyu Li, Jialiang Zhou, Xiaoge Jiang, Song Chen, Valdo Jose Dias Da Silva. Human Periodontal Ligament Stem Cell-Derived Exosomes Promote Bone Regeneration by Altering MicroRNA ProfilesStem Cells International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8852307
2
Ravi K. Birla. A methodological nine-step process to bioengineer heart muscle tissueTissue and Cell 2020; 67: 101425 doi: 10.1016/j.tice.2020.101425
3
Quan Shi, Na Huo, Xing Wang, Shuo Yang, Juncheng Wang, Tong Zhang. Exosomes from oral tissue stem cells: biological effects and applicationsCell & Bioscience 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13578-020-00471-7