Rapid Communication
Copyright ©2006 Baishideng Publishing Group Co., Limited. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Apr 21, 2006; 12(15): 2455-2458
Published online Apr 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i15.2455
Increase of CD4+CD25+ T cells in Smad3-/- mice
Zi-Bing Wang, Yu-Fang Cui, Yu-Qing Liu, Wei Jin, Han Xu, Zhu-Jun Jiang, Ya-Xin Lu, Ying Zhang, Xiao-Lan Liu, Bo Dong
Zi-Bing Wang, Yu-Fang Cui, Wei Jin, Han Xu, Zhu-Jun Jiang, Ying Zhang, Xiao-Lan Liu, Bo Dong, Department of Immunology, Beijing Institute of Radiation Medicine, 27 Taiping Road, Beijing 100850, China
Yu-Qing Liu, Third Affiliated Hospital of Xinxiang Medical College, Xinxiang 453003, Henan Province, China
Ya-Xin Lu, Institute of Biotechnology, Beijing 100071, China
Correspondence to: Professor Yu-Fang Cui, Department of Immunology, Beijing Institute of Radiation Medicine, 27 Taiping Road, Beijing 100850, China. yufangc@vip.sina.com
Telephone: +86-10-66931353
Received: October 29, 2005
Revised: November 2, 2005
Accepted: November 18, 2005
Published online: April 21, 2006
Core Tip