Rapid Communication
Copyright ©2006 Baishideng Publishing Group Co., Limited. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Apr 21, 2006; 12(15): 2437-2440
Published online Apr 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i15.2437
Identification of a new target region on the long arm of chromosome 7 in gastric carcinoma by loss of heterozygosity
De-Sheng Weng, Jin-Tian Li, Shi-Juan Mai, Zhi-Zhong Pan, Bing-Jian Feng, Qi-Sheng Feng, Li-Xi Huang, Qi-Jing Wang, Yong-Qiang Li, Xing-Juan Yu, Shi-Ping Chen, Jia He, Jian-Chuan Xia
De-Sheng Weng, Jin-Tian Li, Shi-Juan Mai, Zhi-Zhong Pan, Bing-Jian Feng, Qi-Sheng Feng, Li-Xi Huang, Qi-Jing Wang, Yong-Qiang Li, Xing-Juan Yu, Shi-Ping Chen, Jia He, Jian-Chuan Xia, Research Section of Oncopathology, State Key Laboratory of Oncology in Southern China, Cancer Center, Zhongshan University, Guangzhou 510064, Guangdong Province, China
Supported by the National Natural Science Foundation of China, No. 30471950 and the Key Project of Natural Science Foundation of Guangdong Province, No. 04105350
Correspondence to: Professor Jian-Chuan Xia, Research Section of Oncology, State Key Laboratory of Oncology in Southern China, Cancer Center, Zhongshan University, Guangzhou 510060, Guangdong Province, China. xiajc51@hotmail.com
Telephone: +86-20- 87343173 Fax: +86-20-87343173
Received: August 31, 2005
Revised: October 2, 2005
Accepted: October 10, 2005
Published online: April 21, 2006
Core Tip