BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhu SG, Li HB, Yuan ZN, Liu W, Yang Q, Cheng Y, Wang WJ, Wang GY, Li H. Achievement of complete response to nivolumab in a patient with advanced sarcomatoid hepatocellular carcinoma: A case report. World J Gastrointest Oncol 2020; 12(10): 1209-1215 [PMID: 33133387 DOI: 10.4251/wjgo.v12.i10.1209]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v12/i10/1209.htm
Number Citing Articles
1
Xiaoyuan Chen, Yiwei Lu, Xiaoli Shi, Guoyong Han, Long Zhang, Chuangye Ni, Jie Zhao, Yun Gao, Xuehao Wang. Epidemiological and Clinical Characteristics of Five Rare Pathological Subtypes of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.864106
2
Hai-Yi Long, Tong-Yi Huang, Xiao-Yan Xie, Jian-Ting Long, Bao-Xian Liu. Treatment strategies for hepatocellular carcinoma with extrahepatic metastasisWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(21): 5754-5768 doi: 10.12998/wjcc.v9.i21.5754
3
Abid M Sadiq, Minael G Mjemmas, Adnan M Sadiq, Gilbert Z Nkya. Sarcomatoid hepatocellular carcinoma in a young African femaleSAGE Open Medical Case Reports 2021; 9: 2050313X2110524 doi: 10.1177/2050313X211052452
4
Tian-Run Lv, Hai-Jie Hu, Parbatraj Regmi, Fei Liu, Fu-Yu Li. Sarcomatoid hepatocellular carcinoma versus conventional hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2022; 148(7): 1685 doi: 10.1007/s00432-022-03949-8
5
Chia-Yu Chen, Li-Yuan Bai. Long-term remission by nivolumab monotherapy for sorafenib-refractory hepatocellular carcinomaJournal of Cancer Research and Practice 2022; 9(1): 41 doi: 10.4103/JCRP.JCRP_33_21
6
Ji Eun Han, Hyo Jung Cho, Soon Sun Kim, Jae Youn Cheong. Infiltrative hepatocellular carcinoma with multiple lung metastasis completely cured using nivolumab: a case reportJournal of Liver Cancer 2021; 21(2): 169 doi: 10.17998/jlc.2021.08.26
7
Wei Ji, Yunlong Xing, Jinshu Ma, Zhuo Zhao, Hongqin Xu, Shuang Zheng, Wei Li, Xu Li. Primary Liver Sarcomatoid Carcinoma: A Case Series and Literature ReviewJournal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 1117 doi: 10.2147/JHC.S325182