BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
DAIMING FAN, XUEYONG ZHANG, XITAO CHEN, ZHENXIAN MOU, JIALU HU, SHAOJUAN ZHOU, JIE DING, KAICHUN WU. Bird's-eye view on gastric cancer research of the past 25 yearsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2005; 20(3): 360 doi: 10.1111/j.1440-1746.2005.03797.x
2
Liu Hong, Yumei Zhang, Shuang Han, Jin Wang, Yongquan Shi, Yanglin Pan, Na Liu, Xiaoyin Zhang, Daiming Fan. Preparation and Characterization of a Novel Monoclonal Antibody Specific to Human ZNRD1 ProteinHybridoma and Hybridomics 2004; 23(1): 65 doi: 10.1089/153685904322772042
3
Dexin Zhang, Daiming Fan. Multidrug resistance in gastric cancer: recent research advances and ongoing therapeutic challengesExpert Review of Anticancer Therapy 2007; 7(10): 1369 doi: 10.1586/14737140.7.10.1369
4
Liu Hong, Yumei Zhang, Na Liu, Changjiang Liu, Min Zhi, Yanglin Pan, Mei Lan, Li Sun, Daiming Fan. Suppression of the cell proliferation in stomach cancer cells by the ZNRD1 geneBiochemical and Biophysical Research Communications 2004; 321(3): 611 doi: 10.1016/j.bbrc.2004.07.007
5
Monoclonal Antibody H6Hybridoma and Hybridomics 2004; 23(2): 145 doi: 10.1089/153685904774129801
6
Xiaobo Hu, Ruifang Wang, Zhigang Ren, Xiaorui Liu, Junsheng Gu, Guangying Cui, Qinggang Li. MiR‐26b suppresses hepatocellular carcinoma development by negatively regulating ZNRD1 and Wnt/β‐catenin signalingCancer Medicine 2019; 8(17): 7359 doi: 10.1002/cam4.2613
7
W. Guo, Y.-P. Zhao, Y.-G. Jiang, R.-W. Wang, L. Hong, D.-M. Fan. ZNRD1 might mediate UV irradiation related DNA damage and repair in human esophageal cancer cells by regulation of ERCC1Diseases of the Esophagus 2008; 21(8): 730 doi: 10.1111/j.1442-2050.2008.00846.x