BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
C.-L Huang, C.-J Huang, P.-S Tsai, L.-P Yan, H.-Z Xu. Acupuncture stimulation of ST-36 (Zusanli) significantly mitigates acute lung injury in lipopolysaccharide-stimulated ratsActa Anaesthesiologica Scandinavica 2006; 50(6): 722 doi: 10.1111/j.1399-6576.2006.01029.x
2
Manoj K. Shah, Yi Ding, Juan Wan, Habibullah Janyaro, Adnan Hassan Tahir, Vitaly Vodyanoy, Ming-Xing Ding. Electroacupuncture intervention of visceral hypersensitivity is involved in PAR-2-activation and CGRP-release in the spinal cordScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-67702-2
3
Hyun-Ja Jeong, Jaehun Jung, Min-Gi Kim, Hyung-Min Kim. Evaluation on Efficacy of Modern Medicine Ketotifen Using Traditional Delivery Science Acupuncture in Allergic Animal ModelsJournal of Drug Delivery Science and Technology 2014; 24(2): 234 doi: 10.1016/S1773-2247(14)50038-X
4
Qingsen Chen, Hua Wang, Chenchen Zhu, Yali Yan, Guangchang Pang. Anti-apoptotic effects of milk-derived casein glycomacropeptide on mice with ulcerative colitisFood and Agricultural Immunology 2014; 25(4): 453 doi: 10.1080/09540105.2013.823912
5
Luiz Eduardo Faria Coura, Josne Carla Paterno, Gerson Luis Costa, Paulo Roberto Wille, Vicente de Paulo Castro Teixeira. Electroacupuncture Alleviates Headache and Reduces Cerebral Blood Flow Velocity in Aneurysmal Subarachnoid HemorrhageMedical Acupuncture 2016; 28(2): 100 doi: 10.1089/acu.2015.1127
6
Haifeng Jin, Jie Guo, Jiemin Liu, Bin Lyu, Robert D. Foreman, Jieyun Yin, Zhaohong Shi, Jiande D. Z. Chen. Anti-inflammatory effects and mechanisms of vagal nerve stimulation combined with electroacupuncture in a rodent model of TNBS-induced colitisAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2017; 313(3): G192 doi: 10.1152/ajpgi.00254.2016
7
En-Hua Zhou, Hui-Rong Liu, Xiao-Mei Wang, Lin-Ying Tan, Huan-gan Wu, Yin Shi, Shi-fen Xu, Xiu-Di Qin, Wen-Yan Huang. Immunomodulatory activity of herb-partition moxibustion on Stat3 and Stat4 in the mucosa of ulcerative colitis rats2010 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine Workshops (BIBMW) 2010; : 660 doi: 10.1109/BIBMW.2010.5703883
8
Diana Horta, Alba Lira, Meritxell Sanchez-Lloansi, Albert Villoria, Marcelo Teggiachi, Dario García-Rojo, Susana García-Molina, Ariadna Figuerola, Maria Esteve, Xavier Calvet. A Prospective Pilot Randomized Study: Electroacupuncture vs. Sham Procedure for the Treatment of Fatigue in Patients With Quiescent Inflammatory Bowel DiseaseInflammatory Bowel Diseases 2019;  doi: 10.1093/ibd/izz091
9
Hiroki Bochimoto, Daisuke Kondoh, Ryuji Nagata, Yo Ishihara, Jumpei Tomiyasu, Kyu‐Ho Han, Kenichiro Shimada, Motoki Sasaki, Nobuo Kitamura, Michihiro Fukushima. Ultrastructural changes in colonic epithelial cells in a rat model of inflammatory bowel diseaseMicroscopy Research and Technique 2019; 82(8): 1339 doi: 10.1002/jemt.23285
10
Tin-Yun Ho, Hsin-Yi Lo, De-Cheng Chao, Chia-Cheng Li, Jau-Jin Liu, Chingju Lin, Chien-Yun Hsiang. Electroacupuncture Improves Trinitrobenzene Sulfonic Acid-Induced Colitis, Evaluated by Transcriptomic StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/942196
11
Masao Suzuki, Shigeo Muro, Motonari Fukui, Naoto Ishizaki, Susumu Sato, Tetsuhiro Shiota, Kazuo Endo, Tomoko Suzuki, Tadamichi Mitsuma, Michiaki Mishima, Toyohiro Hirai. Effects of acupuncture on nutritional state of patients with stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD): re-analysis of COPD acupuncture trial, a randomized controlled trialBMC Complementary and Alternative Medicine 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12906-018-2341-3
12
Weerapongse Tangjitjaroen, Justin Shmalberg, Patrick T. Colahan, Huisheng Xie. Equine Acupuncture Research: An UpdateJournal of Equine Veterinary Science 2009; 29(9): 698 doi: 10.1016/j.jevs.2009.07.018
13
Xin-fang Zhang, Ji Zhu, Wen-ye Geng, Shu-jun Zhao, Chuan-wei Jiang, Sheng-rong Cai, Miao Cheng, Chuan-yun Zhou, Zi-bing Liu. Electroacupuncture at Feishu (BL13) and Zusanli (ST36) down-regulates the expression of orexins and their receptors in rats with chronic obstructive pulmonary diseaseJournal of Integrative Medicine 2014; 12(5): 417 doi: 10.1016/S2095-4964(14)60040-6
14
Yunchang Mo, Sijia Chen, Lili Yang, Ledan Huang, Dan Jin, Zhi Yu, Leilei Wang, Liangrong Wang, Shan Luo, Junlu Wang. The Effect of Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation on Inflammatory Response in Patients Undergoing Limb Ischemia-ReperfusionMediators of Inflammation 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/8369737
15
Saliha Karatay, Fatih Akcay, Kadir Yildirim, Fazile Hatipoglu Erdem, Filiz Alp. Effects of Some Acupoints (Du-14, Li-11, St-36, and Sp-6) on Serum TNF-α and hsCRP Levels in Healthy Young SubjectsThe Journal of Alternative and Complementary Medicine 2011; 17(4): 347 doi: 10.1089/acm.2009.0461
16
Alberto Pérez Samartín. E 36 (Zusanli) “punto maestro” de la inmunidadRevista Internacional de Acupuntura 2015; 9(2): 41 doi: 10.1016/j.acu.2015.06.007
17
Miyako Mochizuki, Noboru Hasegawa. Protective Effect of (-)-Epigallocatechin Gallate on Acute Experimental ColitisJOURNAL OF HEALTH SCIENCE 2005; 51(3): 362 doi: 10.1248/jhs.51.362
18
Irina Szmelskyj, Lianne Aquilina, Alan O. Szmelskyj. Acupuncture for IVF and Assisted Reproduction2015; : 301 doi: 10.1016/B978-0-7020-5010-7.00012-6
19
Yun-Kyu Lee, Jae-Soo Kim, Seong-Chul Lim. Effects of Atractylodis Rhizoma Pharmacopuncture on an Acute Gastric Mucosal Lesion Induced by Compound 48/80 in RatsJournal of Pharmacopuncture 2012; 15(1): 12 doi: 10.3831/KPI.2012.15.1.012
20
Sun Kwang Kim, Hyunsu Bae. Acupuncture and immune modulationAutonomic Neuroscience 2010; 157(1-2): 38 doi: 10.1016/j.autneu.2010.03.010
21
Xian-Yu Liu, Hui-Fang Zhou, Yan-Li Pan, Xi-Bin Liang, Dong-Bin Niu, Bing Xue, Feng-Qiao Li, Qi-Hua He, Xin-Hong Wang, Xiao-Min Wang. Electro-acupuncture stimulation protects dopaminergic neurons from inflammation-mediated damage in medial forebrain bundle-transected ratsExperimental Neurology 2004; 189(1): 189 doi: 10.1016/j.expneurol.2004.05.028
22
Jun Wang, Yan-Qing Wang, Jin Yu, Xiao-Ding Cao, Gen-Cheng Wu. Electroacupuncture suppresses surgical trauma stress-induced lymphocyte apoptosis in ratsNeuroscience Letters 2005; 383(1-2): 68 doi: 10.1016/j.neulet.2005.03.068
23
Wen-ye Geng, Zi-bing Liu, Na-na Song, Gui-hong Zhang, Wei-zhong Jin, Wang Zhou, Li Li, Yin-xiang Cao, Da-nian Zhu, Lin-lin Shen. Effects of electroacupuncture at Zusanli (ST36) on inflammatory cytokines in a rat model of smoke-induced chronic obstructive pulmonary diseaseJournal of Integrative Medicine 2013; 11(3): 213 doi: 10.3736/jintegrmed2013024
24
Chin-Liang Huang, Pei-Shan Tsai, Tao-Yeuan Wang, Li-Ping Yan, Heng-Ze Xu, Chun-Jen Huang. Acupuncture Stimulation of ST36 (Zusanli) Attenuates Acute Renal but Not Hepatic Injury in Lipopolysaccharide-Stimulated RatsAnesthesia & Analgesia 2007; 104(3): 646 doi: 10.1213/01.ane.0000255288.68199.eb
25
Ajinkya Sarkate, Suneela S Dhaneshwar. Investigation of mitigating effect of colon-specific prodrugs of boswellic acid on 2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis in Wistar rats: Design, kinetics and biological evaluationWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(7): 1147-1162 doi: 10.3748/wjg.v23.i7.1147
26
Haifeng Jin, Jie Guo, Jiemin Liu, Bin Lyu, Robert D. Foreman, Zhaohong Shi, Jieyun Yin, Jiande D. Z. Chen. Autonomically mediated anti‐inflammatory effects of electrical stimulation at acupoints in a rodent model of colonic inflammationNeurogastroenterology & Motility 2019; 31(8) doi: 10.1111/nmo.13615
27
Suzanne J. Grant, Caroline A. Smith, Nimna de Silva, Chunxiang Su. Defining the Quality of AcupunctureIntegrative Cancer Therapies 2015; 14(3): 258 doi: 10.1177/1534735415572879
28
Jong-Cheng Mou, Sena Lee, Myung-Gyou Kim, Il-Bok Seo, Kang-Hyun Leem. Effects of Coptidis Rhizoma Herbal Acupuncture Extract on the Acute Gastric Mucosal Lesion Progression Induced by Compound 48/80 in RatsThe Korea Journal of Herbology 2013; 28(1): 1 doi: 10.6116/kjh.2013.28.1.1
29
Sen Hu, Ming-Hua Du, Hong-Min Luo, Huan Wang, Yi Lv, Li Ma, Zhi-Long Lin, Xian Shi, Ingrid Gaischek, Lu Wang, Gerhard Litscher. Electroacupuncture at Zusanli (ST36) Prevents Intestinal Barrier and Remote Organ Dysfunction following Gut Ischemia through Activating the Cholinergic Anti-Inflammatory-Dependent MechanismEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/592127
30
Hyun-Ja Jeong, Min-Gi Kim, Jeong-Hwa Kim, Hyung-Min Kim. Anti-nociceptive effect of aspirin-pharmaceutical acupuncture in animal modelsJournal of Drug Delivery Science and Technology 2014; 24(5): 548 doi: 10.1016/S1773-2247(14)50103-7
31
Gengqing Song, Claudio Fiocchi, Jean-Paul Achkar. Acupuncture in Inflammatory Bowel DiseaseInflammatory Bowel Diseases 2019; 25(7): 1129 doi: 10.1093/ibd/izy371
32
Miyako Mochizuki, Hayato Shigemura, Noboru Hasegawa. Anti-inflammatory effect of enzymatic hydrolysate of corn gluten in an experimental model of colitisJournal of Pharmacy and Pharmacology 2010; 62(3): 389 doi: 10.1211/jpp.62.03.0015
33
Miyako Mochizuki, Noboru Hasegawa. Therapeutic efficacy of pycnogenol in experimental inflammatory bowel diseasesPhytotherapy Research 2004; 18(12): 1027 doi: 10.1002/ptr.1611
34
Adam S. Cheifetz, Robert Gianotti, Raphael Luber, Peter R. Gibson. Complementary and Alternative Medicines Used by Patients With Inflammatory Bowel DiseasesGastroenterology 2017; 152(2): 415 doi: 10.1053/j.gastro.2016.10.004
35
Annya Costa Araujo de Macedo Goes, Francisco Maxwell Martins Pinto, Guilherme Cardoso Fernandes, Jessica Sales Barbosa, Emanuela Santos Correia, Ronaldo Albuquerque Ribeiro, Sergio Botelho Guimaraes, Roberto Cesar Pereira Lima Júnior, Gerly Anne de Castro Brito, Lusmar Veras Rodrigues. Electroacupuncture ameliorates experimental colitis induced by TNBS through activation of interleukin-10 and inhibition of iNOS in miceActa Cirurgica Brasileira 2014; 29(12): 787 doi: 10.1590/S0102-86502014001900004
36
Hyun-Woo Kim, Dae-Hyun Roh, Seo-Yeon Yoon, Seuk-Yun Kang, Young-Bae Kwon, Ho-Jae Han, Hye-jung Lee, Sun-Mi Choi, Yeon-Hee Ryu, Alvin J. Beitz, Jang-Hern Lee. The Anti-Inflammatory Effects of Low- and High-Frequency Electroacupuncture Are Mediated by Peripheral Opioids in a Mouse Air Pouch Inflammation ModelThe Journal of Alternative and Complementary Medicine 2006; 12(1): 39 doi: 10.1089/acm.2006.12.39
37
Xiao-Yan Suo, Zhao-Hui Du, Hai-Song Wang, Jian-Guo Li, Yan-Lin Wang, Shu-Dong Yao, Wei-Min Chen. The effects of stimulation at acupoint ST36 points against hemorrhagic shock in dogsThe American Journal of Emergency Medicine 2011; 29(9): 1188 doi: 10.1016/j.ajem.2010.07.009
38
Barbara Swanson, Joyce K. Keithley, Angela Johnson, Louis Fogg, Oluwatoyin Adeyemi, Beverly E. Sha, Kimberly A. Snell. Acupuncture to Reduce HIV-Associated InflammationEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/908538
39
AS Ferreira. Prophylactic effects of short-term acupuncture on Zusanli (ST36) in Wistar rats with lipopolysaccharide-induced acute lung injuryJournal of Chinese Integrative Medicine 2009; 7(10): 969 doi: 10.3736/jcim20091011
40
G Gu, Z Zhang, G Wang, F Han, L Han, K Wang, J Liu, W Li. Effects of Electroacupuncture Pretreatment on Inflammatory Response and Acute Kidney Injury in Endotoxaemic RatsJournal of International Medical Research 2011; 39(5): 1783 doi: 10.1177/147323001103900521
41
Ruixin Zhang, Lixing Lao, Ke Ren, Brian M. Berman. Mechanisms of Acupuncture–Electroacupuncture on Persistent PainAnesthesiology 2014; 120(2): 482 doi: 10.1097/ALN.0000000000000101
42
Marcos dos Santos de Almeida, Andréa Aparecida de Aro, Flávia Da Ré Guerra, Cristiano Pedrozo Vieira, Benedicto de Campos Vidal, Edson Rosa Pimentel. Electroacupuncture Increases the Concentration and Organization of Collagen in a Tendon Healing Model in RatsConnective Tissue Research 2012; 53(6): 542 doi: 10.3109/03008207.2012.710671
43
Qing Tu, Zhou Yang, Jianhui Gan, Jian Zhang, Bin Que, Qiaofeng Song, Yan Wang. Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation Improves Immunological Function During the Perioperative Period in Patients With Non-Small Cell Lung Cancer Undergoing Video-Assisted Thoracic Surgical LobectomyTechnology in Cancer Research & Treatment 2018; 17: 153303381880647 doi: 10.1177/1533033818806477
44
Jong-Ho Jeong, Joo-Young Song, Hyo-Gwon Jo, Ji-Min Kim, Samuel-S. Yoon, Chul Park, Seunghyun Kim, Seong-Soo Roh, Bong Hyo Lee, Chae Ha Yang, Hee Young Kim. Simple Acupoints Prescription Flow Chart Based on Meridian Theory: A Retrospective Study in 102 DogsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/129315
45
Sou Ohkawara, Hideki Furuya, Kousuke Nagashima, Narito Asanuma, Tsuneo Hino. Effect of Oral Administration of Butyrivibrio fibrisolvens MDT-1 on Experimental Enterocolitis in MiceClinical and Vaccine Immunology 2006; 13(11): 1231 doi: 10.1128/CVI.00267-06
46
Miyako Mochizuki, Noboru Hasegawa. Anti-inflammatory Effect of Extract of Terminalia Sericea Roots in an Experimental Model of ColitisJOURNAL OF HEALTH SCIENCE 2007; 53(3): 329 doi: 10.1248/jhs.53.329
47
Hsu-Wei Fang, Ya-Ting Sung, Chen-Ying Su, Chia-Chun Chen. Electrostatic field may regulate proliferation and immune responses of macrophages induced by polyethylene wear particlesJournal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 2017; 77: 21 doi: 10.1016/j.jtice.2017.04.028