BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: He YT, Hou J, Qiao CY, Chen ZF, Song GH, Li SS, Meng FS, Jin HX, Chen C. An analysis of esophageal cancer incidence in Cixian county from 1974 to 1996. World J Gastroenterol 2003; 9(2): 209-213 [PMID: 12532433 DOI: 10.3748/wjg.v9.i2.209]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i2/209.htm
Number Citing Articles
1
Cong-Mei Wu, Tian-Hua Huang, Qing-Dong Xie, De-Sheng Wu, Xiao-Hu Xu. Expression properties of recombinant pEgr-P16 plasmid in esophageal squamous cell carcinoma induced by ionizing irradiationWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2650-2653 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2650
2
Lap-ah Tse, Ignatius Tak-sun Yu, Oscar Wai-Kong Mang. Time trends of esophageal cancer in Hong Kong: Age, period and birth cohort analysesInternational Journal of Cancer 2007; 120(4): 853 doi: 10.1002/ijc.22382
3
Daniel K. H. Tong, Simon Law. Management of oesophageal cancerIndian Journal of Surgery 2009; 71(6): 317 doi: 10.1007/s12262-009-0087-3
4
Peng Sun, Fei Zhang, Cui Chen, Xiwen Bi, Hang Yang, Xin An, Fenghua Wang, Wenqi Jiang. The ratio of hemoglobin to red cell distribution width as a novel prognostic parameter in esophageal squamous cell carcinoma: a retrospective study from southern ChinaOncotarget 2106; 7(27): 42650 doi: 10.18632/oncotarget.9516
5
Yu-Tong He, Jun Hou, Zhi-Feng Chen, Cui-Yun Qiao, Guo-Hui Song, Fan-Shu Meng, Hong-Xin Jin, Chao Chen. Trends in incidence of esophageal and gastric cardia cancer in high-risk areas in ChinaEuropean Journal of Cancer Prevention 2008; 17(2): 71 doi: 10.1097/CEJ.0b013e3282b6fd97
6
Zhi-Feng Chen, Jun Hou, Zhen-Wei Ding, Cui-Lan Guo, Cui-Yun Qiao, Guo-Hui Song, Shao-Sen Li, Jian-Hui Zhang, Yu-Tong He. Age scope of high-risk population for esophageal cancer in Ci countyWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(12): 1818-1821 doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1818
7
Mark L Fernandes, Adeline Seow, Yiong-Huak Chan, Khek-Yu Ho. Opposing Trends in Incidence of Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma in a Multi-Ethnic Asian CountryThe American Journal of Gastroenterology 2006; 101(7): 1430 doi: 10.1111/j.1572-0241.2006.00570.x
8
Qing-Kun Song, Jun Li, Hai-Dong Jiang, Yu-Ming He, Xiao-Qiao Zhou, Cheng-Yu Huang. Esophageal Cancer Mortality during 2004-2009 in Yanting County, ChinaAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(10): 5003 doi: 10.7314/APJCP.2012.13.10.5003
9
Rachel E. Melhado, Derek Alderson, Olga Tucker. The Changing Face of Esophageal CancerCancers 2010; 2(3): 1379 doi: 10.3390/cancers2031379
10
René Lambert. Prevention of gastrointestinal cancer by surveillance endoscopyEPMA Journal 2010; 1(3): 473 doi: 10.1007/s13167-010-0023-4
11
An-Guo Chen, Zai-Cheng Yu, Xin-Feng Yu, Wen-Feng Cao, Fang Ding, Zhi-Hua Liu. Overexpression of Ets-like protein 1 in human esophageal squamous cell carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(48): 7859-7863 doi: 10.3748/wjg.v12.i48.7859
12
Shu-Zheng Liu, Fang Zhang, Pei-Liang Quan, Jian-Bang Lu, Zhi-Cai Liu, Xi-Bin Sun. Time Trends of Esophageal Cancer Mortality in Linzhou City During the Period 1988-2010 and a Bayesian Approach Projection for 2020Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(9): 4501 doi: 10.7314/APJCP.2012.13.9.4501
13
J.D. Appleton, Qiling Zhang, K.A. Green, Guangdi Zhang, Xiaoli Ge, Xingping Liu, Jia Xi Li. Selenium in soil, grain, human hair and drinking water in relation to esophageal cancer in the Cixian area, Hebei Province, People’s Republic of ChinaApplied Geochemistry 2006; 21(4): 684 doi: 10.1016/j.apgeochem.2005.12.011
14
Aesun Shin, Young‐Joo Won, Hye‐Kyung Jung, Hyun‐Joo Kong, Kyu‐Won Jung, Chang‐Mo Oh, Sunho Choe, Jihyun Lee. Trends in incidence and survival of esophageal cancer in Korea: Analysis of the Korea Central Cancer Registry DatabaseJournal of Gastroenterology and Hepatology 2018; 33(12): 1961 doi: 10.1111/jgh.14289
15
Guowei Ma, Xu Zhang, Junye Wang, Qiuliang Wu, Hao Long, Peng Lin, Jianhua Fu, Richard Malthaner, Meiqing Zhao, Lanjun Zhang, Zhesheng Wen, Tiehua Rong. A study of molecular resection margins for esophageal squamous cell carcinoma using large pathologic sectionsChinese Journal of Clinical Oncology 2006; 3(5): 315 doi: 10.1007/s11805-006-0095-z
16
Ming-Yao Wu, Chu-Xiang Zhuang, Huan-Xing Yang, Ying-Rui Liang. Expression of Egr-1, c-fos and cyclin D1 in esophageal cancer and its precursors: An immunohistochemical and <i>in situ</i> hybridization studyWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(4): 476-480 doi: 10.3748/wjg.v10.i4.476
17
R. Lambert, P. Hainaut. Epidemiology of oesophagogastric cancerBest Practice & Research Clinical Gastroenterology 2007; 21(6): 921 doi: 10.1016/j.bpg.2007.10.001
18
Muhammad ABDULLAH, Adil Abdel KARIM, Khean-Lee GOH. Late presentation of esophageal cancer: Observations in a multiracial South-East Asian populationJournal of Digestive Diseases 2010; 11(1): 28 doi: 10.1111/j.1751-2980.2009.00410.x