BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bai YJ, Zhao JR, Lv GT, Zhang WH, Wang Y, Yan XJ. Rapid and high throughput detection of HBV YMDD mutants with fluorescence polarization. World J Gastroenterol 2003; 9(10): 2344-2347 [PMID: 14562408 DOI: 10.3748/wjg.v9.i10.2344]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i10/2344.htm
Number Citing Articles
1
Yi-Hsien Shih, Shiou-Hwei Yeh, Pei-Jer Chen, Wen-Pin Chou, Hurng-Yi Wang, Chun-Jen Liu, Su-Feng Lu, Ding-Shinn Chen. Hepatitis B virus Quantification and Detection of YMDD Mutants in a Single Reaction by Real-Time PCR and Annealing Curve AnalysisAntiviral Therapy 2008; 13(4): 469 doi: 10.1177/135965350801300403
2
F. Ntziora, D. Paraskevis, C. Haida, E. Magiorkinis, E. Manesis, G. Papatheodoridis, S. Manolakopoulos, A. Beloukas, S. Chryssoy, G. Magiorkinis, V. Sypsa, A. Hatzakis. Quantitative Detection of the M204V Hepatitis B Virus Minor Variants by Amplification Refractory Mutation System Real-Time PCR Combined with Molecular Beacon TechnologyJournal of Clinical Microbiology 2009; 47(8): 2544 doi: 10.1128/JCM.00045-09
3
Zhao-lei Feng, Xiao-yan Yu, Zhi-ming Lu, Da-ying Geng, Li Zhang, Shi-jun Chen. Rapid detection of the hepatitis B virus YMDD mutant using AllGlo™ probesClinica Chimica Acta 2011; 412(11-12): 1018 doi: 10.1016/j.cca.2011.02.012
4
Yan-Qin Lu, Jin-Xiang Han, Peng Qi, Wei Xu, Yan-Hui Zu, Bo Zhu. Rapid quantification of hepatitis B virus DNA by real-time PCR using efficient TaqMan probe and extraction of virus DNAWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(45): 7365-7370 doi: 10.3748/wjg.v12.i45.7365
5
Jin-Rong Zhao, Yu-Jie Bai, Qing-Hua Zhang, Yan Wan, Ding Li, Xiao-Jun Yan. Detection of hepatitis B virus DNA by real-time PCR using TaqMan-MGB probe technologyWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(4): 508-510 doi: 10.3748/wjg.v11.i4.508
6
Jiang-Ping Zhang, Zhen-Hui Peng, Ju Zhang, Xiang-Hong Zhang, Qing Yin Zheng. <italic>Helicobacter pylori</italic> infection in the pharynx of patients with chronic pharyngitis detected with TDI-FP and modified Giemsa stainWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(3): 468-472 doi: 10.3748/wjg.v12.i3.468
7
Jin Luo, Jun Li, Rui L. Chen, Lei Nie, Jie Huang, Zheng W. Liu, Lin Luo, Xiao J. Yan. Autologus dendritic cell vaccine for chronic hepatitis B carriers: A pilot, open label, clinical trial in human volunteersVaccine 2010; 28(13): 2497 doi: 10.1016/j.vaccine.2010.01.038
8
Perumal Vivekanandan, Om Vir Singh. Molecular methods in the diagnosis and management of chronic hepatitis BExpert Review of Molecular Diagnostics 2010; 10(7): 921 doi: 10.1586/erm.10.75
9
Zeng Tu, Yuan Hu, Lei Xu, Yong Huang, Xuan Luo, Jie-li Hu, Ai-long Huang. An improved method for simple and efficient hepatitis B virus genome cloningJournal of Virological Methods 2014; 205: 75 doi: 10.1016/j.jviromet.2014.05.004
10
Dong Xu, De-Ying Tian, Zhen-Gang Zhang, Hong-Yun Chen, Pei-Hui Song. Effect of SEN virus coinfection on outcome of lamivudine therapy in patients with hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 968-971 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.968
11
Zhi-Ying Ou, Na Liu, Chang-Jie Chen, Gang Cheng, Yun-Shao He. Rapid and Accurate Genotyping of YMDD Motif Variants in the Hepatitis B Virus Genome by an Improved Reverse Dot Blot MethodJournal of Clinical Microbiology 2005; 43(11): 5685 doi: 10.1128/JCM.43.11.5685-5689.2005
12
Eleftherios Michailidis, Karen A. Kirby, Atsuko Hachiya, Wangdon Yoo, Sun Pyo Hong, Soo-Ok Kim, William R. Folk, Stefan G. Sarafianos. Antiviral therapies: Focus on hepatitis B reverse transcriptaseThe International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2012; 44(7): 1060 doi: 10.1016/j.biocel.2012.04.006
13
Xiaoyu Wang, Ming Li, Jiahuan Zhang, Yan Zhang, Guiying Zhang, Jinsheng Wang. Identification of a key functional region in harpins from Xanthomonas that suppresses protein aggregation and mediates harpin expression in E. coliMolecular Biology Reports 2007; 34(3): 189 doi: 10.1007/s11033-006-9034-6
14
Sumathi Ramachandran, Xiangjun Zhai, Hong Thai, Davis S. Campo, Guoliang Xia, Lilia M. Ganova-Raeva, Jan Drobeniuc, Yury E. Khudyakov, Jean-Pierre Vartanian. Evaluation of Intra-Host Variants of the Entire Hepatitis B Virus GenomePLoS ONE 2011; 6(9): e25232 doi: 10.1371/journal.pone.0025232