BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang GL, Wang YH, Ni W, Teng HL, Lin ZB. Hepatoprotective role of ganoderma lucidum polysaccharide against BCG-induced immune liver injury in mice. World J Gastroenterol 2002; 8(4): 728-733 [PMID: 12174387 DOI: 10.3748/wjg.v8.i4.728]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i4/728.htm
Number Citing Articles
1
David A. Ramírez-Cadavid, Andrés R. Galindo-Muñoz, Paola A. Zapata-Ocampo, Diego F. Rojas-Vahos, Carlos Fernández-Ossa, Lucía Atehortúa-Garcés. Efecto de los campos eléctricos sobre la producción de biomasa micelial del hongo medicinal <i>Ganoderma lucidum</i> [(W. Curt.: Fr.) P. Karst. (Ganodermataceae)]Actualidades Biológicas 2012; 32(92): 5 doi: 10.17533/udea.acbi.331479
2
Vivek Kumar Chaturvedi, Sonam Agarwal, Krishna Kumar Gupta, Pramod W. Ramteke, M. P. Singh. Medicinal mushroom: boon for therapeutic applications3 Biotech 2018; 8(8) doi: 10.1007/s13205-018-1358-0
3
Shaoping Nie, Hui Zhang, Wenjuan Li, Mingyong Xie. Current development of polysaccharides from Ganoderma: Isolation, structure and bioactivitiesBioactive Carbohydrates and Dietary Fibre 2013; 1(1): 10 doi: 10.1016/j.bcdf.2013.01.001
4
Pengjiao Zeng, Zhihua Guo, Xuan Zeng, Cui Hao, Yiran Zhang, Meng Zhang, Yong Liu, Hui Li, Juan Li, Lijuan Zhang. Chemical, biochemical, preclinical and clinical studies of Ganoderma lucidum polysaccharide as an approved drug for treating myopathy and other diseases in China Journal of Cellular and Molecular Medicine 2018; 22(7): 3278 doi: 10.1111/jcmm.13613
5
Zhao Zhonghui, Zheng Xiaowei, Fang Fang. Ganoderma lucidum polysaccharides supplementation attenuates exercise-induced oxidative stress in skeletal muscle of miceSaudi Journal of Biological Sciences 2014; 21(2): 119 doi: 10.1016/j.sjbs.2013.04.004
6
Chunhua Wang, Dongmei Lin, Quan Chen, Shuqian Lin, Songsheng Shi, Chunmei Chen. Polysaccharide peptide isolated from grass-cultured Ganoderma�lucidum induces anti-proliferative and pro-apoptotic effects in the human U251 glioma cell lineOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.7823
7
Man-Fung Yuen, Philip Ip, Wai-Kuen Ng, Ching-Lung Lai. Hepatotoxicity due to a formulation of Ganoderma lucidum (lingzhi)Journal of Hepatology 2004; 41(4): 686 doi: 10.1016/j.jhep.2004.06.016
8
Xiao-Bing Fu, Yin-Hui Yang, Tong-Zhu Sun, Wei Chen, Jun-You Li, Zhi-Yong Sheng. Rapid mitogen-activated protein kinase by basic fibroblast growth factor in rat intestine after ischemia/reperfusion injuryWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1312-1317 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1312
9
B. Donatini. Introduction à la mycothérapie: généralités sur l’intérêt des principaux myceliaPhytothérapie 2010; 8(3): 191 doi: 10.1007/s10298-010-0549-6
10
Hui Zhang, Wen-Juan Li, Shao-Ping Nie, Yi Chen, Yuan-Xing Wang, Ming-Yong Xie. Structural characterisation of a novel bioactive polysaccharide from Ganoderma atrumCarbohydrate Polymers 2012; 88(3): 1047 doi: 10.1016/j.carbpol.2012.01.061
11
Ruirong Chen, Zhaohua Ping, Junjia Chen, Lei Liang, Chuanli Lu. Mycelia Extract from Spent Ganoderma Lucidum Bagasse Substrate Ameliorates Carbon Tetrachloride-Induced Acute Liver Injury in Mice Through Inhibiting Oxidative StressWaste and Biomass Valorization 2021; 12(6): 3257 doi: 10.1007/s12649-020-01205-z
12
Dai-Jung Chung, Mon-Yuan Yang, Yi-Ru Li, Wei-Jen Chen, Chiu-Ya Hung, Chau-Jong Wang. Ganoderma lucidum repress injury of ethanol-induced steatohepatitis via anti-inflammation, anti-oxidation and reducing hepatic lipid in C57BL/6J miceJournal of Functional Foods 2017; 33: 314 doi: 10.1016/j.jff.2017.03.059
13
Ranjeet Singh, Avneet Pal Singh, Gurpaul Singh Dhingra, Richa Shri. Bioactive Natural products in Drug Discovery2020; : 379 doi: 10.1007/978-981-15-1394-7_12
14
Dan Li, Liang Gao, Muxia Li, Yingyi Luo, Yizhen Xie, Ting Luo, Lu Su, Tianqiao Yong, Shaodan Chen, Chunwei Jiao, Jiyan Su, Song Huang. Polysaccharide from spore of Ganoderma lucidum ameliorates paclitaxel-induced intestinal barrier injury: Apoptosis inhibition by reversing microtubule polymerizationBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 130: 110539 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110539
15
Md Faruque Ahmad. Plant and Human Health, Volume 22019; : 491 doi: 10.1007/978-3-030-03344-6_21
16
Murat Topal, E. Işıl Arslan Topal. Fungal Biopolymers and Biocomposites2022; : 49 doi: 10.1007/978-981-19-1000-5_4
17
Hua Wang, Wei Wei, Yu-Xian Shen, Chen Dong, Ling-Ling Zhang, Ni-Ping Wang, Li Yue, Shu-Yun Xu. Protective effect of melatonin against liver injury in mice induced by <italic>Bacillus Calmette-Guerin</italic> plus lipopolysaccharideWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(18): 2690-2696 doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2690
18
Xuan Zhao, Jun-Jie Zhang, Xin Wang, Xiu-Yun Bu, Ya-Qing Lou, Guo-Liang Zhang. Effect of berberine on hepatocyte proliferation, inducible nitric oxide synthase expression, cytochrome P450 2E1 and 1A2 activities in diethylnitrosamine- and phenobarbital-treated ratsBiomedicine & Pharmacotherapy 2008; 62(9): 567 doi: 10.1016/j.biopha.2007.02.009
19
Ramazan Kahveci, Fatih Ozan Kahveci, Emre Cemal Gokce, Aysun Gokce, Üçler Kısa, Mustafa Fevzi Sargon, Ramazan Fesli, Bora Gürer. Effects of Ganoderma lucidum Polysaccharides on Different Pathways Involved in the Development of Spinal Cord Ischemia Reperfusion Injury: Biochemical, Histopathologic, and Ultrastructural Analysis in a Rat ModelWorld Neurosurgery 2021; 150: e287 doi: 10.1016/j.wneu.2021.02.129
20
Takashi Ashino, Takiko Oguro, Seiji Shioda, Reiko Horai, Masahide Asano, Kenji Sekikawa, Yoichiro Iwakura, Satoshi Numazawa, Takemi Yoshida. INVOLVEMENT OF INTERLEUKIN-6 AND TUMOR NECROSIS FACTOR α IN CYP3A11 AND 2C29 DOWN-REGULATION BY BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN AND LIPOPOLYSACCHARIDE IN MOUSE LIVERDrug Metabolism and Disposition 2004; 32(7): 707 doi: 10.1124/dmd.32.7.707
21
B. Donatini. Le Ganoderma lucidum: accompagnement cancérologique, lutte antivirale, lutte contre l’inflammation ou contre le syndrome métaboliquePhytothérapie 2010; 8(5): 307 doi: 10.1007/s10298-010-0580-7
22
Li-Xin Sun, Li-Hua Chen, Zhi-Bin Lin, Ying Qin, Jia-Qi Zhang, Jing Yang, Jie Ma, Ting Ye, Wei-Dong Li. Effects of Ganoderma lucidum polysaccharides on IEC-6 cell proliferation, migration and morphology of differentiation benefiting intestinal epithelium healing in vitro Journal of Pharmacy and Pharmacology 2011; 63(12): 1595 doi: 10.1111/j.2042-7158.2011.01367.x
23
Jun Zhao, Tao Liu, Long Ma, Ming Yan, Zhengyi Gu, Yi Huang, Fang Xu, Yu Zhao. Antioxidant and Preventive Effects of Extract fromNymphaea candidaFlower onIn VitroImmunological Liver Injury of Rat Primary Hepatocyte CulturesEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2011; 2011: 1 doi: 10.1093/ecam/nep003
24
Pengjiao Zeng, Yulong Chen, Lijuan Zhang, Maoqing Xing. Glycans and Glycosaminoglycans as Clinical Biomarkers and Therapeutics - Part BProgress in Molecular Biology and Translational Science 2019; 163: 179 doi: 10.1016/bs.pmbts.2019.02.009
25
Yihuai Gao, Eli Chan, Shufeng Zhou. Immunomodulating Activities ofGanoderma, a Mushroom with Medicinal PropertiesFood Reviews International 2004; 20(2): 123 doi: 10.1081/FRI-120037158
26
Yihuai Gao, He Gao, Eli Chan, Wenbo Tang, Xiaotian Li, Jun Liang, Shufeng Zhou. Protective Effect ofGanoderma(a Mushroom with Medicinal Properties) Against Various Liver InjuriesFood Reviews International 2005; 21(1): 27 doi: 10.1081/FRI-200040586
27
Yaw L Siow, Yuewen Gong, Kathy K.W Au-Yeung, Connie W.H Woo, Patrick C Choy, Karmin O. Emerging issues in traditional Chinese medicineCanadian Journal of Physiology and Pharmacology 2005; 83(4): 321 doi: 10.1139/y05-029
28
Ni Li, Yu-Lan Hu, Cai-Xia He, Cheng-Jie Hu, Jun Zhou, Gu-Ping Tang, Jian-Qing Gao. Preparation, characterisation and anti-tumour activity of Ganoderma lucidum polysaccharide nanoparticlesJournal of Pharmacy and Pharmacology 2010; 62(1): 139 doi: 10.1211/jpp.62.01.0016
29
Zhibin Lin, Aoyi Deng. Ganoderma and HealthAdvances in Experimental Medicine and Biology 2019; 1182: 271 doi: 10.1007/978-981-32-9421-9_12
30
Xin Wang, Xuan Zhao, Dan Li, Ya-Qing Lou, Zhi-Bin Lin, Guo-Liang Zhang. Effects of Ganoderma lucidum Polysaccharide on CYP2E1, CYP1A2 and CYP3A Activities in BCG-Immune Hepatic Injury in RatsBiological and Pharmaceutical Bulletin 2007; 30(9): 1702 doi: 10.1248/bpb.30.1702
31
Qing Du, Yuxin Cao, Chang Liu. The Lingzhi Mushroom GenomeCompendium of Plant Genomes 2021; : 1 doi: 10.1007/978-3-030-75710-6_1
32
Jingsong Zhang, Yanfang Liu, Qingjiu Tang, Shuai Zhou, Jie Feng, Hongyu Chen. Ganoderma and HealthAdvances in Experimental Medicine and Biology 2019; 1181: 107 doi: 10.1007/978-981-13-9867-4_4
33
Ying Yang, Jing Ji, Liuqing Di, Junsong Li, Lihong Hu, Hongzhi Qiao, Lingchong Wang, Yibin Feng. Resource, chemical structure and activity of natural polysaccharides against alcoholic liver damagesCarbohydrate Polymers 2020; 241: 116355 doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116355
34
Yijing Ren, Siyue Li, Zixuan Song, Qiuping Luo, Yingying Zhang, Hao Wang. The Regulatory Roles of Polysaccharides and Ferroptosis-Related Phytochemicals in Liver DiseasesNutrients 2022; 14(11): 2303 doi: 10.3390/nu14112303
35
Ganesh Kawashte, Hiralal Sonawane, Smriti Mittal, Mahesh Borde. Recent Developments in Microbial TechnologiesEnvironmental and Microbial Biotechnology 2021; : 379 doi: 10.1007/978-981-15-4439-2_18
36
Seval Aydin, Erman Aytac, Hafize Uzun, Tuncay Altug, Banu Mansur, Seha Saygili, Nur Buyukpinarbasili, Muzaffer Sariyar. Effects of Ganoderma lucidum on Obstructive Jaundice-induced Oxidative StressAsian Journal of Surgery 2010; 33(4): 173 doi: 10.1016/S1015-9584(11)60003-1
37
Monika Osińska-Jaroszuk, Anna Jarosz-Wilkołazka, Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Katarzyna Szałapata, Artur Nowak, Magdalena Jaszek, Ewa Ozimek, Małgorzata Majewska. Extracellular polysaccharides from Ascomycota and Basidiomycota: production conditions, biochemical characteristics, and biological propertiesWorld Journal of Microbiology and Biotechnology 2015; 31(12): 1823 doi: 10.1007/s11274-015-1937-8
38
Banani Das, Biplab De, Rishiraj Chetree, Subhash C. Mandal. Herbal Medicine in India2020; : 509 doi: 10.1007/978-981-13-7248-3_31
39
K Rajesh, Dharumadurai Dhanasekaran. Antimicrobials2015; : 189 doi: 10.1201/b19224-13
40
R. Russell M. Paterson. Ganoderma – A therapeutic fungal biofactoryPhytochemistry 2006; 67(18): 1985 doi: 10.1016/j.phytochem.2006.07.004
41
LI-XIN SUN, ZHI-BIN LIN, XIN-SUO DUAN, JIE LU, ZHI-HUA GE, MIN LI, EN-HONG XING, TIAN-FEI LAN, MIAO-MIAO JIANG, NING YANG, WEI-DONG LI. Ganoderma lucidum polysaccharides counteract inhibition on CD71 and FasL expression by culture supernatant of B16F10 cells upon lymphocyte activationExperimental and Therapeutic Medicine 2013; 5(4): 1117 doi: 10.3892/etm.2013.931
42
K. Mohan, T. Muralisankar, V. Uthayakumar, R. Chandirasekar, D. Karthick Rajan. Dietary Ganoderma lucidum polysaccharides to enhance the growth, immune response and disease resistance of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergiiAquaculture Reports 2019; 14: 100203 doi: 10.1016/j.aqrep.2019.100203
43
Bhavini Kumari, Prolay Das, Rekha Kumari. Accelerated processing of solitary and clustered abasic site DNA damage lesions by APE1 in the presence of aqueous extract of Ganoderma lucidumJournal of Biosciences 2016; 41(2): 265 doi: 10.1007/s12038-016-9614-0
44
Zhi-Bin Lin. Cellular and Molecular Mechanisms of Immuno-modulation by Ganoderma lucidumJournal of Pharmacological Sciences 2005; 99(2): 144 doi: 10.1254/jphs.CRJ05008X
45
Jin-dong Qin, Zhi-hong Cao, Xue-feng Li, Xiao-lin Kang, Yan Xue, Yue-ling Li, Dong Zhang, Xin-Yuan Liu, Yong-zhi Xue. Effect of ammonium pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC) on NF-κB activation and CYP2E1 content of rats with immunological liver injuryPharmaceutical Biology 2014; 52(11): 1460 doi: 10.3109/13880209.2014.898075
46
Sae Mi Lee, Sung Min Kim, Yoon Hee Lee, Woo Jung Kim, Jae Kweon Park, Yong Il Park, Won Jong Jang, Hyeon-Dong Shin, Andriy Synytsya. Macromolecules isolated from Phellinus pini fruiting body: Chemical characterization and antiviral activityMacromolecular Research 2010; 18(6): 602 doi: 10.1007/s13233-010-0615-9
47
B. S. Jeon, J. W. Park, B. K. Kim, H. K. Kim, T. S. Jung, J. R. Hahm, D. R. Kim, Y. S. Cho, J. Y. Cha. Fermented mushroom milk-supplemented dietary fibre prevents the onset of obesity and hypertriglyceridaemia in Otsuka Long-Evans Tokushima fatty ratsDiabetes, Obesity and Metabolism 2005; 7(6): 709 doi: 10.1111/j.1463-1326.2005.00456.x
48
Jeffrey K. Actor. Herbal Supplements2010; : 73 doi: 10.1002/9780470910108.ch4
49
Li-hua Chen, Zhi-bin Lin, Wei-dong Li. Ganoderma lucidum polysaccharides reduce methotrexate-induced small intestinal damage in mice via induction of epithelial cell proliferation and migrationActa Pharmacologica Sinica 2011; 32(12): 1505 doi: 10.1038/aps.2011.126
50
Yu-Kuo Chen, Yueh-Hsiung Kuo, Been-Huang Chiang, Jir-Mehng Lo, Lee-Yan Sheen. Cytotoxic Activities of 9,11-Dehydroergosterol Peroxide and Ergosterol Peroxide from the Fermentation Mycelia of Ganoderma lucidum Cultivated in the Medium Containing Leguminous Plants on Hep 3B CellsJournal of Agricultural and Food Chemistry 2009; 57(13): 5713 doi: 10.1021/jf900581h
51
Zhiwei Qiu, Dandan Zhong, Baoxue Yang. Ganoderma and HealthAdvances in Experimental Medicine and Biology 2019; 1182: 217 doi: 10.1007/978-981-32-9421-9_9
52
Michelle M. Martínez-Montemayor, Taotao Ling, Ivette J. Suárez-Arroyo, Gabriela Ortiz-Soto, Camille L. Santiago-Negrón, Mercedes Y. Lacourt-Ventura, Anibal Valentín-Acevedo, Walter H. Lang, Fatima Rivas. Identification of Biologically Active Ganoderma lucidum Compounds and Synthesis of Improved Derivatives That Confer Anti-cancer Activities in vitroFrontiers in Pharmacology 2019; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.00115
53
Vincent Wai-Sun Wong, Man-Yee Law, Alex Yui Hui, Angeline Oi-Shan Lo, Cheuk-Yin Li, Man-Tak Soo, Hor-Yee Leung, Henry Lik-Yuen Chan. A hospital clinic-based survey on traditional Chinese medicine usage among chronic hepatitis B patientsComplementary Therapies in Medicine 2005; 13(3): 175 doi: 10.1016/j.ctim.2005.04.006
54
Hao-Feng Han, Norio Nakamura, Masao Hattori. Protective effects of an acidic polysaccharide isolated from fruiting bodies of Ganoderma lucidum against murine hepatic injury induced by Propionibacterium acnes and lipopolysaccharideJournal of Natural Medicines 2006; 60(4): 295 doi: 10.1007/s11418-006-0004-z
55
Michael Jeitler, Andreas Michalsen, Daniela Frings, Marisa Hübner, Moritz Fischer, Daniela A. Koppold-Liebscher, Vijay Murthy, Christian S. Kessler. Significance of Medicinal Mushrooms in Integrative Oncology: A Narrative ReviewFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.580656
56
Xie Shaoqiong, Liao Wanqing, Yao Zhirong, Wang Zhidong. Related gene expressions in anti-keratinocyte aging induced by Ganoderma lucidum polysaccharidesJournal of Medical Colleges of PLA 2008; 23(3): 167 doi: 10.1016/S1000-1948(08)60039-8
57
Miki Saito, Takahiro Toba, Hiroo Shibata Hiroo Shibata, Kyoichi Osada. Protective Action of Hepatic Function by Dietary Antlered Form of Ganoderma lucidum Using Sawdust of Apple Branch as MediumNippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi 2008; 55(8): 373 doi: 10.3136/nskkk.55.373
58
Shilpa S Gound, Vishnu N. Thakare, Sharjil Khan, Raju R. Wadekar, Suresh R. Naik. Ameliorative effects of Tricholepis glaberrima in experimentally induced hepatic damage in rats: Modulation of cytokines functionsJournal of Ethnopharmacology 2015; 160: 164 doi: 10.1016/j.jep.2014.11.037
59
Kei Kumakura, Hiroyasu Kumakura, Michiro Ogura, Fumio Eguchi. Pharmacological effects of Ganoderma lucidum collected from ume (Japanese apricot) treesJournal of Wood Science 2008; 54(6): 502 doi: 10.1007/s10086-008-0978-0
60
Ran Li, Xiaocui Tang, Changqiong Xu, Yinrui Guo, Longkai Qi, Shan Li, Qiuyun Ren, Wu Jie, Diling Chen. Circular RNA NF1-419 Inhibits Proliferation and Induces Apoptosis by Regulating Lipid Metabolism in Astroglioma CellsRecent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery 2022; 17(2): 162 doi: 10.2174/1574892816666210729125802
61
Beneficial Microbes in Agro-Ecology2020; : 625 doi: 10.1016/B978-0-12-823414-3.00031-9
62
Jie-Qiong Ma, Chan-Min Liu, Zhi-Hong Qin, Ji-Hong Jiang, Yun-Zhi Sun. Ganoderma applanatum terpenes protect mouse liver against benzo(α)pyren-induced oxidative stress and inflammationEnvironmental Toxicology and Pharmacology 2011; 31(3): 460 doi: 10.1016/j.etap.2011.02.007
63
Umair Younas, Sana Tehseen, Fazlullah Khan, Kamal Niaz. Influence of Nutrients, Bioactive Compounds, and Plant Extracts in Liver Diseases2021; : 19 doi: 10.1016/B978-0-12-816488-4.00012-7
64
Chih-Jung Chang, Yi-Yuan M Chen, Chia-Chen Lu, Chuan-Sheng Lin, Jan Martel, Sheng-Hui Tsai, Yun-Fei Ko, Tsung-Teng Huang, David M Ojcius, John D Young, Hsin-Chih Lai. Ganoderma lucidum stimulates NK cell cytotoxicity by inducing NKG2D/NCR activation and secretion of perforin and granulysinInnate Immunity 2014; 20(3): 301 doi: 10.1177/1753425913491789
65
Ajinkya G. Deshpande, Arun Arya. Biology, Cultivation and Applications of Mushrooms2022; : 457 doi: 10.1007/978-981-16-6257-7_16